Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CMP, léčba a prevence MUDr František Pfeifer Neurologické odd. Nemocnice Č.Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CMP, léčba a prevence MUDr František Pfeifer Neurologické odd. Nemocnice Č.Budějovice."— Transkript prezentace:

1 CMP, léčba a prevence MUDr František Pfeifer Neurologické odd. Nemocnice Č.Budějovice

2 CMP – statistika 2.-3. nejčastější příčina úmrtí, jedna z hlavních příčin invalidity 2.-3. nejčastější příčina úmrtí, jedna z hlavních příčin invalidity 200-300 případů na 100 000 obyvatel za jeden rok 200-300 případů na 100 000 obyvatel za jeden rok za loňský rok 30 000 pacientů za loňský rok 30 000 pacientů riziko recidivy/5 let 30-40%, úmrtnost do 1 roku 30%, trvalé následky 30% riziko recidivy/5 let 30-40%, úmrtnost do 1 roku 30%, trvalé následky 30% zvyšuje se výskyt, přesun do nižších věkových kategorií zvyšuje se výskyt, přesun do nižších věkových kategorií

3 CMP - historie Galenos – příčina je ucpání mozkových komor hlenem Galenos – příčina je ucpání mozkových komor hlenem 1658 – Johann Jakob Wepfer – Observationes anatomicae ex cadaveribus eorum quos sustulit apoplexia – příznaky CMP mají původ v poruchách prokrvení mozku 1658 – Johann Jakob Wepfer – Observationes anatomicae ex cadaveribus eorum quos sustulit apoplexia – příznaky CMP mají původ v poruchách prokrvení mozku

4 CMP - definice definice podle WHO- rychle se rozvíjející ložiskové, občas i celkové příznaky poruchy mozkové funkce trvající déle než 24 hodin nebo končící smrtí pacienta bez přítomnosti jiné zjevné příčiny než cévního původu definice podle WHO- rychle se rozvíjející ložiskové, občas i celkové příznaky poruchy mozkové funkce trvající déle než 24 hodin nebo končící smrtí pacienta bez přítomnosti jiné zjevné příčiny než cévního původu

5 CMP- rozdělení mozkové ischemie - 80-85% mozkové ischemie - 80-85% intracerebrální krvácení - 10-15% intracerebrální krvácení - 10-15% subarachnoideální krvácení - okolo 5% subarachnoideální krvácení - okolo 5% intrakraniální žilní trombosy intrakraniální žilní trombosy

6 Intracerebrální krvácení nejběžnější příčinou je hypertenze, dále kavernomy, AV malformace, aneurysmata, tumory, metastázy, antikoagulační léčba nejběžnější příčinou je hypertenze, dále kavernomy, AV malformace, aneurysmata, tumory, metastázy, antikoagulační léčba dělení jsou různá, dle etiol. typická x atypická krvácení, lépe dle lokalizace supratentoriální (putaminální x talamické x lobární) a infratentoriální (mozečkové x kmenové) dělení jsou různá, dle etiol. typická x atypická krvácení, lépe dle lokalizace supratentoriální (putaminální x talamické x lobární) a infratentoriální (mozečkové x kmenové)

7 Intracerebrální krvácení

8 Subarachnoideální krvácení nejčastější příčinou je tepenná výduť (aneurysma) nejčastější příčinou je tepenná výduť (aneurysma)

9 iCMP- rozdělení velmi heterogenní skupina onemocnění, dělení jsou různá velmi heterogenní skupina onemocnění, dělení jsou různá ex post podle časového průběhu – TIA, RIND, perm. neurol. deficit ex post podle časového průběhu – TIA, RIND, perm. neurol. deficit podle příčiny- aterotrombotické (large vessel disease) (40-50%), „lakunární infarkty“ (small vessel disease) (25%), kardioembolické iCMP (25-30%), low-flow (1-2%), neobvyklé (hyperkoagulační stavy, disekce, arteritidy aj.- 5- 7%) podle příčiny- aterotrombotické (large vessel disease) (40-50%), „lakunární infarkty“ (small vessel disease) (25%), kardioembolické iCMP (25-30%), low-flow (1-2%), neobvyklé (hyperkoagulační stavy, disekce, arteritidy aj.- 5- 7%) podle postižené tepny – ACI, ACA, ACM, ACP, perforující arterie, VB povodí podle postižené tepny – ACI, ACA, ACM, ACP, perforující arterie, VB povodí

10 iCMP- rozdělení tato dělení většinou v akutní fázi nepoužitelná, mají význam pro další diagnostiku, léčbu a sekundární prevenci tato dělení většinou v akutní fázi nepoužitelná, mají význam pro další diagnostiku, léčbu a sekundární prevenci v akutní fázi dělíme ikty pragmaticky na supratentoriální a infratentoriální, event. na „malý“ a „velký“ v akutní fázi dělíme ikty pragmaticky na supratentoriální a infratentoriální, event. na „malý“ a „velký“

11 iCMP infarkt mozkové tkáně

12 iCMP - klinika náhlý rozvoj ložiskové neurol. sympt. náhlý rozvoj ložiskové neurol. sympt. supratentoriální – hemiparesa, hemihypestesie, hemianopie, poruchy symbolických funkcí, neglekt sy, anosognosie, deviace hlavy a bulbů, organický psychosyndrom, amaurosa supratentoriální – hemiparesa, hemihypestesie, hemianopie, poruchy symbolických funkcí, neglekt sy, anosognosie, deviace hlavy a bulbů, organický psychosyndrom, amaurosa infratentoriální – hemiparesa, hemihypestesie, poruchy hlavových nervů- diplopie, dysfagie, dysartrie, vestibulární syndrom, mozečkové syndromy infratentoriální – hemiparesa, hemihypestesie, poruchy hlavových nervů- diplopie, dysfagie, dysartrie, vestibulární syndrom, mozečkové syndromy bolest hlavy není obvyklá bolest hlavy není obvyklá porucha vědomí nebo paraparesa jsou extrémně vzácné a nepatří do žádného z běžných obrazů porucha vědomí nebo paraparesa jsou extrémně vzácné a nepatří do žádného z běžných obrazů

13 iCMP - léčba - přednemocniční péče zajištění vitálních funkcí zajištění vitálních funkcí zajištění žilního přístupu zajištění žilního přístupu péče o dýchací cesty, podání kyslíku v případě hypoxie nebo podezření na respirační insuf. péče o dýchací cesty, podání kyslíku v případě hypoxie nebo podezření na respirační insuf. podání antihypertenziv při TK vyšším než 220/120 nebo při známkách kardiálního či renálního selhání – velmi opatrně, maximálně do hodnot 180/110 podání antihypertenziv při TK vyšším než 220/120 nebo při známkách kardiálního či renálního selhání – velmi opatrně, maximálně do hodnot 180/110 symptomatická léčba – antiemetika, antikonvulziva, anxiolytika symptomatická léčba – antiemetika, antikonvulziva, anxiolytika

14 iCMP - léčba - nemocniční péče příjem pacienta na iktovou jednotku (až o 46% snížení mortality) nebo standartní neurologické odd. příjem pacienta na iktovou jednotku (až o 46% snížení mortality) nebo standartní neurologické odd. léčbu lze rozdělit na obecnou, specifickou, léčbu komplikací a na léčbu následnou a rehabilitační léčbu lze rozdělit na obecnou, specifickou, léčbu komplikací a na léčbu následnou a rehabilitační je závislá na časovém faktoru a příčině je závislá na časovém faktoru a příčině

15 iCMP - léčba - obecná léčba monitorování vitálních a neurologických funkcí monitorování vitálních a neurologických funkcí zajištění funkce plic, ochrana dýchacích cest zajištění funkce plic, ochrana dýchacích cest péče o kardiovaskulární systém, léčba srdečních onemocnění,hl. arytmií a srdečního selhání péče o kardiovaskulární systém, léčba srdečních onemocnění,hl. arytmií a srdečního selhání regulace krevního tlaku (nad 220/120) regulace krevního tlaku (nad 220/120) monitorování hladiny glukosy, při vyšší hodnotě než 10 mmol/l léčba insulinem monitorování hladiny glukosy, při vyšší hodnotě než 10 mmol/l léčba insulinem monitorování tělesné teploty, antipyretika při teplotě vyšší než 37.5 st monitorování tělesné teploty, antipyretika při teplotě vyšší než 37.5 st zajištění nutrice s korekcí elektrolytů a tekutin zajištění nutrice s korekcí elektrolytů a tekutin

16 iCMP - léčba - specifická léčba jediná kausální léčba je rekanalizační léčba jediná kausální léčba je rekanalizační léčba do 4.5 hodin v přísně indikovaných případech systémová trombolýza do 4.5 hodin v přísně indikovaných případech systémová trombolýza do 6-8 hodin v individuálních případech a ve specializovaných centrech endovaskulární výkony (intraarteriální trombolýza či mechanická trombektomie) do 6-8 hodin v individuálních případech a ve specializovaných centrech endovaskulární výkony (intraarteriální trombolýza či mechanická trombektomie) časná antiagregace u všech pacientů, kromě těch indikovaných k trombolýze nebo antikoagulaci časná antiagregace u všech pacientů, kromě těch indikovaných k trombolýze nebo antikoagulaci plná antikoagulace ve vybraných indikacích plná antikoagulace ve vybraných indikacích nebyl prokázán efekt neuroprotektiv, rheologik, kortikoidů a hemodiluce, vasodilatancia kontraindikována nebyl prokázán efekt neuroprotektiv, rheologik, kortikoidů a hemodiluce, vasodilatancia kontraindikována

17 Indikace plné antikoagulace u akutní iCMP srdeční embolie s vysokým rizikem opak. embolizace (fibrilace síní, umělé chlopně, IM s murálními tromby, trombosa levé síně) srdeční embolie s vysokým rizikem opak. embolizace (fibrilace síní, umělé chlopně, IM s murálními tromby, trombosa levé síně) koagulopatie koagulopatie symptomatické disekce extrakraniálních arterií symptomatické disekce extrakraniálních arterií symptomatické extra i intrakraniální stenosy symptomatické extra i intrakraniální stenosy stupňující se TIA nebo CMP stupňující se TIA nebo CMP trombosy žilních sinů trombosy žilních sinů

18 iCMP - léčba- - prevence a léčba komplikací prevence HŽT – miniheparinizace (je bezpečná i v kombinaci s antiagregací), časná mobilizace prevence HŽT – miniheparinizace (je bezpečná i v kombinaci s antiagregací), časná mobilizace přidružené infekce – antibiotika přidružené infekce – antibiotika epi záchvaty – antikonvulziva epi záchvaty – antikonvulziva deprese – antidepresiva deprese – antidepresiva zvýšený nitrolební tlak – osmoterapie (manitol, event. hypertonický roztok NaCl), neurochirurgický zákrok zvýšený nitrolební tlak – osmoterapie (manitol, event. hypertonický roztok NaCl), neurochirurgický zákrok

19 Intravenosní trombolýza schválený postup, studie NINDS (95) schválený postup, studie NINDS (95) signifikantní zlepšení stavu, až o 30% vyšší šance být bez neurol. deficitu nebo jen s malým postižením, zároveň ale vyšší riziko hemorhagických komplikací signifikantní zlepšení stavu, až o 30% vyšší šance být bez neurol. deficitu nebo jen s malým postižením, zároveň ale vyšší riziko hemorhagických komplikací 0.9 mg/kg rTPA (Actilyse) v hodinové infusi, max. 90 mg, 10% dávky jako bolus 0.9 mg/kg rTPA (Actilyse) v hodinové infusi, max. 90 mg, 10% dávky jako bolus jednoduchá a dobře dostupná metoda jednoduchá a dobře dostupná metoda menší procento úspěšných rekanalizací menší procento úspěšných rekanalizací necílený výkon necílený výkon

20 Endovaskulární výkony intraarteriální trombolýza, mechanická trombektomie (MERCI, CATCH, PENUMBRA katetr, stent SOLITAIRE) intraarteriální trombolýza, mechanická trombektomie (MERCI, CATCH, PENUMBRA katetr, stent SOLITAIRE) cílené ošetření cévy, přímá kontrola efektu léčby cílené ošetření cévy, přímá kontrola efektu léčby nižší či nulová dávka trombolytika nižší či nulová dávka trombolytika delší terapeutické okno delší terapeutické okno nižší nebo srovnatelné riziko krvácivých komplikací nižší nebo srovnatelné riziko krvácivých komplikací zkušený intervenční neuroradiolog, vyšší organizační náročnost, časová prodleva zkušený intervenční neuroradiolog, vyšší organizační náročnost, časová prodleva

21 Indikační kritéria TL léčby klinická diagnosa CMP s jasným neurologickým deficitem klinická diagnosa CMP s jasným neurologickým deficitem jasně časově definovaný počátek příznaků do 270 minut před začátkem léčby jasně časově definovaný počátek příznaků do 270 minut před začátkem léčby CT mozku neprokazuje intrakraniální krvácení nebo jinou příčinu neurol. deficitu CT mozku neprokazuje intrakraniální krvácení nebo jinou příčinu neurol. deficitu věk 18-80 let věk 18-80 let

22 Kontraindikace TL léčby - 1 malý (NIHSS méně než 4) nebo rychle se zlepšující neurol. deficit malý (NIHSS méně než 4) nebo rychle se zlepšující neurol. deficit velký neurol. deficit (NIHSS větší než 25) velký neurol. deficit (NIHSS větší než 25) časné známky ischemie mozku v teritoriu větším než 1/3 povodí ACM na CT mozku časné známky ischemie mozku v teritoriu větším než 1/3 povodí ACM na CT mozku CT známky intrakraniálního krvácení nebo toto v anamnéze CT známky intrakraniálního krvácení nebo toto v anamnéze epileptický záchvat úvodem, není-li prokázána okluze intrakraniální tepny epileptický záchvat úvodem, není-li prokázána okluze intrakraniální tepny CMP či vážné kraniotrauma v posledních 3 měsících CMP či vážné kraniotrauma v posledních 3 měsících mozkový infarkt anamn. u pac. se současně přítomným DM mozkový infarkt anamn. u pac. se současně přítomným DM větší chirurgický výkon nebo významný úraz v posledních 3 měsících větší chirurgický výkon nebo významný úraz v posledních 3 měsících

23 Kontraindikace TL léčby - 2 krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu během posledních 3 týdnů krvácení do GIT nebo urogenitálního traktu během posledních 3 týdnů jícnové varixy, tepenné aneurysma, AV malformace jícnové varixy, tepenné aneurysma, AV malformace systol. TK vyšší než 185 nebo diastol. TK vyšší než 110 nebo nutnost jeho agresivního snížení systol. TK vyšší než 185 nebo diastol. TK vyšší než 110 nebo nutnost jeho agresivního snížení glykemie pod 2.7 nebo více než 22.2 mmol/l glykemie pod 2.7 nebo více než 22.2 mmol/l příznaky SAK i při negat. nálezu na CT příznaky SAK i při negat. nálezu na CT arteriální nebo lumbální punkce v posledních 7 dnech arteriální nebo lumbální punkce v posledních 7 dnech počet trombocytů pod 100 000/ul počet trombocytů pod 100 000/ul terapie heparinem nebo LMWH se zvýšenou hodnotou APTT v posl. 48 hodinách terapie heparinem nebo LMWH se zvýšenou hodnotou APTT v posl. 48 hodinách klinické známky perikarditidy po IM nebo bakteriální endokarditis klinické známky perikarditidy po IM nebo bakteriální endokarditis

24 Kontraindikace TL léčby - 3 akutní pankreatitis akutní pankreatitis hemorhagická retinopatie hemorhagická retinopatie známá hemorhagická diatéza nebo vážné krvácení v minulosti známá hemorhagická diatéza nebo vážné krvácení v minulosti těhotná nebo kojící žena nebo porod v posledních 10 dnech těhotná nebo kojící žena nebo porod v posledních 10 dnech těžké jaterní onemocnění, jaterní selhání, cirhoza, portální hypertenze, akutní hepatitida těžké jaterní onemocnění, jaterní selhání, cirhoza, portální hypertenze, akutní hepatitida nádorové onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení nádorové onemocnění se zvýšeným rizikem krvácení bezvědomí s GCS méně než 7 bezvědomí s GCS méně než 7 známá přecitlivělost na léčebnou látku známá přecitlivělost na léčebnou látku dřívější mozkový infarkt s deficitem Rankin 4 a více dřívější mozkový infarkt s deficitem Rankin 4 a více užívání antikoagulancií nebo INR více než 1.7 užívání antikoagulancií nebo INR více než 1.7

25 Organizace péče na našem odd. příjezd RZP na naší amb. (do 60 minut by měla být podána trombolýza) příjezd RZP na naší amb. (do 60 minut by měla být podána trombolýza) rychlé zhodnocení stavu pacienta, může-li být kandidátem rekanalizační léčby rychlé zhodnocení stavu pacienta, může-li být kandidátem rekanalizační léčby provedení náběrů, odjezd lékaře s RZP na CT, zde nativní CT mozku, perfusní CT a CTAG provedení náběrů, odjezd lékaře s RZP na CT, zde nativní CT mozku, perfusní CT a CTAG v případě indikace systémové TL převoz na neurologickou JIP, v případě endovaskulární léčby odeslání pacienta na AG v případě indikace systémové TL převoz na neurologickou JIP, v případě endovaskulární léčby odeslání pacienta na AG

26 Primární prevence hypertenze, HLP, DM, kouření, životní styl hypertenze, HLP, DM, kouření, životní styl preventivní podávání ASA se nedoporučuje preventivní podávání ASA se nedoporučuje fibrilace síní – do 65 let ASA 300 mg nebo nic, 65-75 let –warfarin, INR 2-2.9 nebo ASA, >75 let warfarin, INR 1.6-2.5 fibrilace síní – do 65 let ASA 300 mg nebo nic, 65-75 let –warfarin, INR 2-2.9 nebo ASA, >75 let warfarin, INR 1.6-2.5 CEA u asymptomatické hemodynamicky významné stenosy lze indikovat individuálně- pacienti s nízkým perioperačním rizikem, na pracovišti s nízkou mortalitou a morbiditou a s předpokládaným přežitím >5let CEA u asymptomatické hemodynamicky významné stenosy lze indikovat individuálně- pacienti s nízkým perioperačním rizikem, na pracovišti s nízkou mortalitou a morbiditou a s předpokládaným přežitím >5let

27 Sekundární prevence – nonkardioembolické ikty ASA, dávka 50-325 mg, snížení rizika recidivy 18-25%, lék první volby ASA, dávka 50-325 mg, snížení rizika recidivy 18-25%, lék první volby ticlopidine (studie TASS, CATS), neprokázána vyšší účinnost oproti ASA, nežádoucí účinky, na ústupu ticlopidine (studie TASS, CATS), neprokázána vyšší účinnost oproti ASA, nežádoucí účinky, na ústupu clopidogrel (studie CAPRIE, MATCH), mírně účinnější než ASA, kombinace s ASA není přínosná, první volba nebo tam kde ASA není tolerována nebo nevykazuje účinek, dále u pac. s přidruženou ICHS nebo DM clopidogrel (studie CAPRIE, MATCH), mírně účinnější než ASA, kombinace s ASA není přínosná, první volba nebo tam kde ASA není tolerována nebo nevykazuje účinek, dále u pac. s přidruženou ICHS nebo DM ASA +dipyridamol (studie ESPS2), účinnější než ASA nebo dipyridamol samotný, lék první volby ASA +dipyridamol (studie ESPS2), účinnější než ASA nebo dipyridamol samotný, lék první volby antikoagulace – individuálně- koagulopatie, arteriální disekce, těžké stenosy před operací antikoagulace – individuálně- koagulopatie, arteriální disekce, těžké stenosy před operací

28 Sekundární prevence – kardioembolické ikty zdroje s vysokým rizikem: fibrilace síní, mitrální stenosa, chlopenní protézy, akutní IM, trombus či myxom levé síně, dilatační kardiomyopatie, endokarditida- warfarin s INR 2-3, u mechanických chlopní 3-4 zdroje s vysokým rizikem: fibrilace síní, mitrální stenosa, chlopenní protézy, akutní IM, trombus či myxom levé síně, dilatační kardiomyopatie, endokarditida- warfarin s INR 2-3, u mechanických chlopní 3-4 zdroje s nízkým rizikem: prolaps mitrální chlopně, kalcifikace mitrální chlopně, FOP, aneurysma septa síní, kalcifikovaná aort. stenosa – zde by nejspíše stačila antiagregace zdroje s nízkým rizikem: prolaps mitrální chlopně, kalcifikace mitrální chlopně, FOP, aneurysma septa síní, kalcifikovaná aort. stenosa – zde by nejspíše stačila antiagregace

29 Sekundární prevence karotická endarterektomie u hemodynamicky významné symptomatické stenosy - studie NASCET, ECST karotická endarterektomie u hemodynamicky významné symptomatické stenosy - studie NASCET, ECST PTA, stent – alternativa PTA, stent – alternativa +platí zásady primární prevence – ovlivnění rizikových faktorů aterosklerosy (hypertenze, DM, kouření, obesita, HLP) +platí zásady primární prevence – ovlivnění rizikových faktorů aterosklerosy (hypertenze, DM, kouření, obesita, HLP)

30 Závěr ke každému pacientovi s CMP je nutno přistupovat jako ke kriticky nemocnému ke každému pacientovi s CMP je nutno přistupovat jako ke kriticky nemocnému rozhodující faktor je čas rozhodující faktor je čas prokazatelně účinná je trombolytická léčba prokazatelně účinná je trombolytická léčba pacienti výrazně těží z hospitalizace na iktových jednotkách pacienti výrazně těží z hospitalizace na iktových jednotkách

31


Stáhnout ppt "CMP, léčba a prevence MUDr František Pfeifer Neurologické odd. Nemocnice Č.Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google