Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 Francouzský existencialismus – Jean Paul Sartre Existencialismus je filozofický směr, který se zaměřuje na úvahy o existenci. Důraz klade na jedince a pojmy jako úzkost, osamělost, svoboda, absurdita. Tento směr se rozvíjí hlavně v 2. polovině 20. stol.. Zástupci směru: Gabriel Marcel, Jean Paul Sartre, Albert Camus VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 ??? Napiš: Napadnou Vás při pohledu na důležité pojmy existencialismu filozofové či spisovatelé, kteří je používali ? A proč myslíte, že pojmy jako osamocenost a absurdita získávají na významu právě v 2. pol. 20. stol? ??? Pokuste se napsat vlastní definici: Co chápete pod pojmem „existence“? ??? Diskutujte ve dvojicích: Myslíte, že je nějaký rozdíl mezi existencí věcí (stůl, židle, jablko) a lidí? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Základní filozofické teze J.P. Sartra „EXISTENCE PŘEDCHÁZÍ PODSTATĚ“ ???Vysvětli: Kdo v minulosti používal tyto pojmy? Co myslíte, že chce Sartre tímto výrokem vyjadřit? „je na člověku samém, aby sám sebe definoval, a to tak, že se vrhne do života, do světa, a tam si počíná jako rek nebo jako zbabělec nebo jako lenoch nebo jako děvka počestná či nepočestná…“ 1) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 Svoboda „ČLOVĚK JE ODSOUZEN KE SVOBODĚ“ ??? Napiš: Svou definici pojmu svoboda. ??? Napiš: Co je determinismus a kde se s ním setkáváme? ??? Diskutuj ve dvojicích: Co myslí Sartre svým výrokem? „Člověk je odsouzen být svobodný, neboť i to, že nevolí je volba. Není pravda, že předem schválená pravidla jednání, jež společnost považuje za prověřené, mne zbavují odpovědnosti…Jsem to totiž zase jenom já, kdo si vybere v dané situaci určitá pravidla.“ 2) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 Člověk a bůh ??? Diskutuj: Jaký je potom podle Sartra vztah člověka a boha? „Není již apriorního dobra, protože není již nekonečného a dokonalého svědomí, které by je myslilo; nikde není napsáno, že dobro existuje, že je nutno být počestným, že se nesmí lhát, protože jsme právě tam, kde jsou jen lidé.“ 3) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 Absurdita ??? Napiš: Jaké pocity zažívá „svobodný“ člověk vržený do světa? ??? Napiš: Pokus se definovat pojem „absurdno“. „Mohu voliti to nebo ono, ale nemohu se vyhnout tomu, abych volil.A celý ten absurdní úděl jednou bude přerušen absurdním okamžikem smrti….Nadbytečný, osamělý, nechápající, nepochopený, toť absurdní úděl člověka“ 4) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Etika ??? Diskutuj: Jak se máme chovat v tomto světě? Platí nějaká etická pravidla? ???Napiš: Navazuje Sartre svým pojetím etiky na jiné myslitele? „Ale celá ta absurdnost, pekelnost jeho životního údělu nesmí člověku bránit v tom, aby si vedl jako světec, jako hrdina, jako vzor pro celé lidství … Je třeba být hrdinou, ale je to nesmírně těžké – tím těžší, že to nemá vůbec žádný smysl.“ VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Kritika ???Napiš: Pokuste se najít možné nedostatky Sartrovy koncepce, formulujte možné konkrétní výtky. Častá je kritika svobody, etiky a jeho politických omylů a změn politické angažovanosti Svoboda „může být skutečná pouze tělesně, tím jsou všechny možnosti utvářet sama sebe, projektovat se, uzavřeny v předem daných, bytostně určených, nedisponovatelných hranicích.“ 5) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 Seznam použité literatury: ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990. BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, Olomouc 1994. DUROZOI G., ROUSSEL A. : Filozofický slovník. EWA Edition, Praha 1994. NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, Praha 1993. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 Poznámky: 1) NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, s. 112-113. 2) BLECHA, Ivan: Filozofie. FIN, s. 214. 3) Tamtéž, s. 215. 4) NEFF, Vladimír: Filozofické slovník pro samouky neboli Antigorgias. Mladá fronta, s. 114. 5) ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie. Státní pedagogické nakladatelství, s. 273. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Simona Belanová CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.04/Be."

Podobné prezentace


Reklamy Google