Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(2.část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(2.část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 (2.část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 1. Které časové období je nazýváno tzv. „předsokratovským“? 2. Kterým tématům se věnují filozofové té doby? 3. Co jsou to nepřímé prameny, ze kterých filozofie čerpá? 4. Kde vznikla první evropská filozofická škola a proč právě tam? 5. Představitelé které filozofické školy té doby popírali existenci pohybu? 6. Kterou filozofickou školu reprezentuje Anaximandros? 7. Kterou pralátku považuje Thalés za prazáklad světa? 8. Který filozof se proslavil tzv.“kritikou bohů“? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 1. Jedná se o období 6. až 5. století př.n.l. 2. Původ a existence světa, hledání pralátky, výklad světa přírody. 3. Pozdější filozofové se v rámci své filozofické činnosti zmínili o svých filozofických předchůdcích anebo se někteří učenci přímo zabývali sepisováním dějin filozofie. 4. V přístavním městě Milét, kam se spolu s ostatním zbožím dostávaly také informace z různých koutů světa. 5. Eleaté. 6. Milátské. 7. Vodu a vlhkost. 8. Xenofanés. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 představitel přírodní filozofie 5. století př.n.l. rodák z Efesu (oblast dnešního Turecka) jeden z nejpronikavějších myslitelů mezi zakladateli řecké filozofie pro temnou a nepřehlednou formu svých spisů získal přídomek „temný“ Ve vysokém věku se prý Hérakleitos zcela odloučil od lidí a žil jako poustevník, kde se živil rostlinami – pravděpodobně byl prvním poustevníkem na evropské půdě. 1) vytvořil první obsáhlý filozofický systém na řecké půdě na rozdíl od svých předchůdců nezkoumá pouze látkový svět, ale zajímá jej také lidská duše VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1) Hérakleitos

5 v protikladu k Parmenidovi tvrdí, že existuje i prázdný prostor a v souvislosti s tím vyjádřil myšlenku věčného pohybu. výroky: „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“, „Vše plyne, nic netrvá“ ? Který filozof se snažil obhajovat Parmenidovy teorie tzv. „aporiemi“? ! Zénón z Eleje. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 svět je podle Hérakleita nestvořený, existuje od věčnosti všechno dění ve světě řídí logos význam: slovo, výrok, princip, rozumná řeč, rozum, zákon světa lidská duše je součástí logu, do kterého se po smrti vrací VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 za prazáklad světa předpokládal jedinou substanci tou je oheň, nikoli však doslova, ale v přeneseném významu jakási praenergie VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 velký zákon, podle kterého se praenergie neustále rozvíjí, je jednota protikladů. „Veškerý vývoj se odehrává v polární souhře protikladných sil. Bůh je den i noc, zima i léto, boj i mír, nasycení i hlad…“Každá věc potřebuje ke svému bytí svůj protiklad“. 2) tuto nauku o vývoji oživil po více než dvou tisící letech Hegel a marxisté VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 hlavní představitelé: Empedoklés Anaxagorás VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 eklektik – přebíral myšlenky jiných filozofů a spojoval je do jiného celku (vliv miléťanů, eleatů a Hérakleita) za prazáklad všeho nepovažuje jednu, ale čtyři pralátky – vodu, vzduch, oheň, zemi VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 2) Empedoklés

11 za prazáklad všeho považuje nekonečný počet kvalitativně odlišných látek, které nazývá „semena“, „zárodky“ nebo „spermata“ řád a harmonii světa udržuje abstraktní rozumový a všemohoucí princip, který Anaxagorás označuje pojmem NÚS (mysl, duch) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 3) Anaxagorás

12 filozofický směr, který chápe vesmír jako složený z nedělitelných (řecky a-tomos), neměnných a věčných částeček, které se pohybují v prázdnu první materialistický směr starověku hlavní představitelé: Leukippos a Démokritos VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 Démokritův předchůdce a učitel zakladatel atomismu VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 4) Leukippos Leukippos (asi 500 – 440 př.n.l.)

14 z Leukippova učení vybudoval uzavřený filozofický systém podnikl řadu studijních cest, mezi jinými do Persie, Egypta a Indie velmi všestranný (matematika, fyzika, astronomie, navigace, geografie, anatomie, fyziologie, psychologie, lékařství, hudba a filozofie VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 5) Démokritos

15 jedná se o důsledně materialistický systém základem je nekonečné prázdno, ve kterém se pohybuje nekonečné množství atomů atomy – nespočetná, nepatrná, nedělitelná, neměnná tělíska, která jsou všechna z téže látky, mají různou velikost a váhu vše vzniká a zaniká spojováním a rozpojováním atomů také duše člověka je složena z atomů, tedy hmotná a po smrti se její atomy rozptýlí VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 1) STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 102 2) STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 103 Obr. 1: Hérakleitos Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heraclitus,_Johannes_Moreelse.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heraclitus,_Johannes_Moreelse.jpg Obr. 2: Empedoklés Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Empedokles.jpeghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Empedokles.jpeg Obr. 3: Anaxagorás Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaxagoras2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaxagoras2.jpg Obr. 4: Leukippos Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leucippe_(portrait).jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Leucippe_(portrait).jpg Obr. 5: Démokritos Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Democritus2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Democritus2.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

17  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hérakleitos http://cs.wikipedia.org/wiki/Hérakleitos  http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Atomismus VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "(2.část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.16/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google