Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2  období od smrti Alexandra Velikého (323 př.n.l.) zhruba k počátku letopočtu  označení nadnárodní, kosmopolitní kultury všeho lidstva  vznik: Po Alexandrově smrti se jeho říše sice rozpadla, ale šíření řecké kultury dále pokračovalo. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 ? Na které filozofické období helénismus navazuje a co je považováno za mezník oddělující tato dvě období? ! Helénismus navazuje na vrcholné období řecké filozofie a mezníkem je smrt Aristotelova (322 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 ? Které tři velké státy vznikly rozpadem Alexandrovy říše ? ! Sýrie, Makedonie a Egypt.  řecká kultura ovlivňovala mnohé neřecké, orientální národy, ale sama byla těmito elementy proniknuta  označení helénismus poprvé použil německý historik Johann Gustav Droysen (1. pol. 19. stol.)

5  hlavní téma filozofie té doby – etika jednotlivce a jeho začlenění do státu a společnosti  centrum filozofie se přesunulo z Řecka do Říma  nejvýznamnějšími filozofickými představiteli byli Římané (přestože hlavní filozofické systémy tohoto období vznikly v Řecku)  filozofickými vzory byli především Sókratés a Platón VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6  Stoicismus  Epikureismus  Skepticismus  Eklekticismus VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7  vznik 3. stol. př.n.l., zánik 529 n.l.  nejvýznamnější systém tohoto období VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 ? Uveď příklad významné filozofické školy, která byla v uvedeném roce (529) uzavřena pro její pohanský charakter? Kdo o tom rozhodl? ! Platónova Akadémia, z rozhodnutí císaře Justiniána.  název je odvozen z řeckých slov stoá poikilé – označení Athénské barevné sloupové síně, kde přednášeli zakladatelé této filozofické školy  nejdůležitější částí stoické filozofie je etika  fyzika a logika tvoří předstupně k ní  vliv na křesťanskou, renesanční a novověkou filozofii

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Starší stoa  Zénón z Kitia – zakladatel (340 – 260 př.n.l.)  Chrýsippos ze Soloi (280 -207 př.n.l.)  Kleantés z Assu (330 – 232 př.n.l.) Obr.1: Zénón z Kitia

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Střední stoa  Poseidónios (135 – 51 př.n.l.) Obr.2: Poseidónios

11 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Mladší stoa  Lucius Annaeus Seneca (4 př.n.l. – 65 n.l.) Obr. 3: Seneca

12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Obr. 4: Epiktétos  Epiktétos (55 n.l. – 135 n.l.)

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Obr.5: Busta Marka Aurelia  Marcus Aurelius (121 – 180)

14  základní etický princip – „Žij ctnostně!“  hlavní atributy ctnostného života – rozumnost, uměřenost, spravedlnost, statečnost VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 ? Co je to ctnost? ! Sklon k dobrému jednání. Řecky areté, od slova aristós – to nejlepší, čeho je člověk schopen.  žít ctnostně znamená žít život rozumný v souladu s přírodou  cílem života člověka je vyrovnání se se skutečností, dosažení duševního klidu, zbavení se vášní – apatheia  myšlenka humanismu a univerzálního kosmopolitismu – požadavek spravedlnosti a lásky člověka k člověku VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Obr. 6: Epikúros  zakladatel Epikúros (4 – 3 st.př.n.l.)  nejvyšší hodnota – dobro  cíl života – slast (hédoné) – vyrovnaný stav lidského nitra  pro dosažení slasti je potřeba od dvou strastí lidského života – strachu z bohů a strachu ze smrti

17 ? Jakým pojmem můžeme v češtině nahradit slovo skeptik? ! Pochybovač, z řec. skeptomai – „pochybuji“.  zakladatel – Pyrrhón z Élidy  návaznost na učení sofistů  relativnost lidského poznání, jeho nedokazatelnost a závislost na různých podmínkách  pochybování o smyslu filozofického poznání vůbec VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

18  řec. ek-lektos = vybraný  podstatou je výběr myšlenek z rozmanitých filozofických škol, směrů a systémů a zaujetí vlastního stanoviska  prolínání řeckých, římských, židovských a orientálních prvků VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

19  Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př.n.l.)  představitel římského eklekticismu VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

20 Obr.8: Filón Alexandrijský VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501  Filón z Alexandrie (asi 25 př.n.l. – 50 n.l)  představitel Alexandrijského eklekticismu

21 Obr. 1: Zénón z Kitia. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zeno_of_Citium_pushkin.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zeno_of_Citium_pushkin.jpg Obr. 2: Poseidónios. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Posidonio_de_Apamea.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Posidonio_de_Apamea.jpg Obr. 3: Seneca. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Seneca.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Seneca.jpg Obr. 4: Epiktétos. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epictetus.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epictetus.png Obr. 5: Busta Marka Aurelia v mnichovské Glyptotéce. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marcus_Aurelius_Glyptothek_Munich.jpg Obr. 6: Epikúros. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epikur.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Epikur.jpg Obr. 7: Marcus T. Cicero – mramorová busta Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thorvaldsen_Cicero.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thorvaldsen_Cicero.jpg Obr. 8: Filón Alexandrijský. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philon.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Philon.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

22  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  AURELIUS, Marcus. Hovory k sobě. Svoboda, Praha 1975. Str. 196. Vyd. 2. ISBN 25-009-75.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Helénismus VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.10/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google