Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(469 – 399 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(469 – 399 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 (469 – 399 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1: Sokratova busta v Louvru

3  jedna z nejvýznamnějších postav evropské filozofie  Platónův učitel  zaměřil filozofickou pozornost na člověka a společnost  položil základy západního kritického myšlení  slavná věštírna v Delfách jej označila za nejmoudřejšího člověka své doby VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 ? Co víš o delfské věštírně? ! Nejslavnější věštírna a posvátné místo starověkého Řecka (asi 150 km od Athén). Žádný státník se neodvážil vydat do války nebo činit závažná rozhodnutí bez rady z Delf. Největšího rozmachu dosáhla věštírna v 7. - 6. století př. n. l., kdy zde byly i pokladnice bohatých měst. Vliv věštírny ale už v klasickém období postupně slábl a její osud zpečetil zákaz uctívání pohanských kultů, který vydal císař Theodosius Veliký r. 395. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 ? Kteří filozofové patří spolu se Sókratem k nejvýznamnějším postavám vrcholného období řecké filozofie? ! Platón a Aristotelés. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6  narozen v Athénách v rodině sochaře a porodní báby.  zřejmě se mu dostalo vzdělání, které mu otec podle athénských zákonů musel poskytnout – gymnastika, hudba, gramatika.  oženil se s Xantippou, měl tři syny. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 ? Jaká charakteristika se váže ke jménu Xantippa? ! Je synonymem zlé, hádavé, nerudné a hašteřivé ženy.  jako voják se účastnil několika bitev v rámci první fáze Peloponéské války. (vyznamenán za statečnost).  roku 399 př.n.l. byl odsouzen a popraven jedem, kvůli jeho údajné bezbožnosti, kažení athénské mládeže a prosazování názorů ve prospěch aristokratických tendencí VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 „ Vždyť myslíte-li, že zabíjením lidí zabráníte tomu, aby vám nikdo nevytýkal nesprávný způsob života, nedobře usuzujete...“. 1) „Pakli však je smrt jakýmsi přestěhováním odtud na jiné místo a je-li pravda to, co se praví, že tam jsou pohromadě všichni nebožtíci, co by pak mohlo býti nad to lepšího, soudcové?“ 2) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 trest vědomě přijal a odmítl jakkoliv vyjednávat, aby unikl smrti. „…nebudu jednati jinak, ani kdybych měl stokrát zemříti!“ 3) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 2 Smrt Sókratova (1787).

10 ? Kterého z jeho filozofických následovníků stihl stejný osud, ale na rozdíl od Sókrata se zachránil útěkem z Athén? ! Aristotela. Byl rovněž obviněn z bezbožnosti a platil za zastánce „makedonské“ politiky. ? Znáš nějaké Platónovo dílo, v němž popisuje proces se Sókratem a průběh jeho popravy? ! Obrana Sókratova, Faidón, Kritón. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11  jedná se o řízený dialog, zvláštní druh rozhovoru a poučení  obrací se na vždy přítomného jedince, nikoliv masu  člověka chce přimět k sebepoznání a ponoření do sebe  tento způsob filozofování sám přirovnává k porodnické profesi (matka byla porodní bába)  jeho úlohou nebylo moudrost rodit, ale pomáhat rodit myšlenky druhým  této metodě se říká také maieutická (řec. maieutria = porodní bába) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12  tajemný vnitřní hlas (hlas svědomí), který nás řídí v rozhodujících okamžicích našeho života  varuje člověka před něčím nečestným VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 ? Následující text je vodítkem, který Vás dovede ke slavnému výroku, jehož autorství je připisováno Sókratovi. O který výrok se jedná?  „ Ani já ani on nic kloudného nevíme, ale on si myslí, že něco ví, ačkoli neví nic, kdežto já, jako nic nevím, tak si ani nemyslím, že vím to, čeho nevím.“ 4) ! „Vím, že nic nevím“. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14  předpokladem ctnosti a mravnosti je vědění (člověk udělá, co je dobré, jestliže ví, co je dobré) „Ten, kdo ví, co je správné, také správně činí“. 5)  vědění je síla, která činí člověka svobodným  řízení státu by mělo být svěřeno do rukou odborníků – vzdělanců (rozpor s tehdejším systémem athénské demokracie) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 1) Platon : Obrana Sokratova. 1.vydání, Lyra Pragensia, Praha 1970, str. 79 2) Platon : Obrana Sokratova. 1.vydání, Lyra Pragensia, Praha 1970, str. 82 3) Platon : Obrana Sokratova. 1.vydání, Lyra Pragensia, Praha 1970, str. 50 4) Platon : Obrana Sokratova. 1.vydání, Lyra Pragensia, Praha 1970, str. 50 5) GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006, str. 430 Obr. 1: Sokratova busta v Louvru. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Socrates_Louvre.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Socrates_Louvre.jpg Obr. 2: Smrt Sókratova (1787). Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David -_The_Death_of_Socrates.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:David -_The_Death_of_Socrates.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16  Platon : Obrana Sokratova. 1.vydání, Lyra Pragensia, Praha 1970  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sókratés VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "(469 – 399 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.07/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google