Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 období 9. – 15. století hlavní směr ve vývoji křesťanské filozofie a společnosti jádrem západní Evropy byly čtyři země – Německo, Francie, Itálie a Velká Británie s Irskem (politické, společenské a duchovní centrum) latina – jazyk vědy, politiky a filozofie (všechna významná díla byly sepsána latinsky) filozofie té doby je výsledkem vyučování a výchovy duchovenstva v klášterních školách specifická role filozofie v tomto období – služka teologie (ancilla theologiae) – neměla pravdu hledat, ale rozumově ji odůvodňovat a objasňovat, učinit srozumitelnou pro obyčejného člověka VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 ? Jak nazýváme období křesťanské filozofie, které předcházelo scholastice? ! Patristika. ? Proč neměla filozofie plnit své původní poslání – hledat pravdu? ! Pravda byla jasně dána křesťanskou dogmatikou. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 název odvozen od latinského slova scolasticus, resp. řeckého scholastikós – školák, školský, patřící škole, školní nauka později označení pro církevní učitele, vyučujících na středních školách, které vznikaly při klášterech a kostelích VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 Raná scholastika - období 9. – 12. století Vrcholná scholastika - období 13. století Pozdní scholastika VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 období 9. – 12. století do popředí se dostává spor o univerzálie (obecné pojmy) – spor mezi realisty a nominalisty Realisté – podle nich obecniny existují v mysli boha před věcmi. Nominalisté – podle nich jsou obecniny abstraktní jména, které vznikly až po věcech. vznik specifické scholastické metody filozofování – ano a ne (sic et non), pro a proti (pro et contra) tvůrcem této metody byl francouzský církevní učitel Pierre Abélard (1079 – 1142) metoda spočívá v konfrontaci argumentů pro nějaký názor nebo proti němu, přičemž argumenty pocházely výhradně od předchozích myslitelů, církevních Otců nebo Písma svatého (tedy nikoli z rozumu nebo pozorování skutečnosti) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 období 13. století přijímání myšlenkového odkazu Aristotela - prostřednictvím filozofické činnosti Alberta Velikého a Tomáše Akvinského styk křesťanského myšlení s židovskými a islámskými idejemi (křížové výpravy 1096 – 1270) sumy – díla podávající obraz tehdejšího křesťanského světa rozvoj univerzitní výuky (od 9. do 16. století bylo založeno 78 univerzit – první byly v Konstantinopoli 849) a vědecké činnosti dominikánského a františkánského řádu VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 období postupného rozpadu středověké společnosti a nástupu renesance a humanismu v Evropě VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9 Obr 1) Svatý Tomáš Akvinský VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 narozen na zámku Roccasecca v rodině hraběte jako pětiletý byl dán na vychování k benediktinům nedaleko Monte Cassino v 17 letech vstoupil do dominikánského řádu studoval na univerzitách v Neapoli, Paříži a Kolíně jeho život velmi významně ovlivnil učitel Albert Veliký, kterého si Akvinský celý život vážil a ctil jej stal se nejuznávanějším učitelem teologie té doby – byl zván k řešení všech sporných otázek v roce 1322 jej papež Jan XII. svatořečil VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 jeho dílo je neuvěřitelně rozsáhlé – okolo 30 svazků (údajně diktoval až 5 písařům najednou) souhrnného vydání jeho díla se dostalo koncem 16. století vyznačují se jednoduchostí a jasností, aby byly srozumitelné nejen pokročilým, ale i „začátečníkům“ patří mezi ně komentáře k Aristotelovým spisům, teologické výklady, zápisy teologických disputací (polemických rozhovorů), spisy ke křesťanské dogmatice, díla sloužící k obraně víry, spisy státoprávní nejvýznamnějšími spisy jsou „Suma teologická“ (nedokončené dílo) a „Filozofická suma“ VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 ve své filozofii vychází především z Aristotelova díla, je ovlivněn také novoplatonismem při dokazování využívá scholastickou metodu „pro a proti“ tomismus - významný filozofický a teologický směr, který usiluje o racionální spojení aristotelismu a platonismu s naukou sv. Augustina a celou církevní naukou jeho učení bylo zprvu odmítáno, Akvinského stoupenci dokonce pronásledováni ve 14. století se tomimus začal opět šířit po celé Evropě VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13 v roce 1879 je tomismus (novotomismus) povýšen na oficiální filozofii katolické církve a je určujícím myšlenkovým směrem v katolické církvi dodnes Akvinský přesně vymezil hranici mezi věděním (rozumem) a vírou – jsou to dvě cesty, které vedou k pravdě (ta je pouze jedna) s použitím Aristotelovy metodiky se snažil dokázat existenci Boha (pohybem, příčinou, nahodilým a nutným, stupni bytí, účelným uspořádáním věcí) předpokladem mravního jednání je svoboda vůle přebírá tradiční řecké ctnosti a přidává k nim ctnosti křesťanské – víru, lásku a naději VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 ? Jmenuj čtyři tradiční řecké ctnosti. ! Rozumnost, statečnost, uměřenost, spravedlnost. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 1. Vymez časově období scholastiky. 2. Vysvětli pojem scholastika. 3. Který jazyk se stal jazykem vědy, politiky a filozofie té doby? 4. Vysvětli: filozofie – služka teologie. 5. Jak se nazývá specifická scholastická metoda filozofování? 6. Které dva názorové tábory vedly tzv. spor o univerzálie? 7. Co jsou to sumy? 8. Kteří dva scholastičtí myslitelé se zasloužili o vzkříšení myšlenkového odkazu Aristotela? 9. Co je to tomismus? VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 1. Období 9. – 15. století. 2. Hlavní směr ve vývoji křesťanské filozofie a společnosti. 3. Latina. 4. Filozofie neměla pravdu hledat, ale rozumově ji odůvodňovat a objasňovat, učinit srozumitelnou pro obyčejného člověka. 5. Metoda „ano a ne“ nebo „pro a proti“. 6. Realisté a nominalisté. 7. Díla podávající obraz křesťanského světa. 8. Albert Veliký a Tomáš Akvinský. 9. Učení Tomáše Akvinského. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

17 Obr 1: Svatý Tomáš Akvinský Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Thomas_Aquinas.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Saint_Thomas_Aquinas.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

18  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika http://cs.wikipedia.org/wiki/Scholastika  http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Akvinský http://cs.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Akvinský VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google