Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Scholastika VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Scholastika VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 Scholastika VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md CZ.1.07/1.5.00/34.0501
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

2 hlavní směr ve vývoji křesťanské filozofie a společnosti
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md období 9. – 15. století hlavní směr ve vývoji křesťanské filozofie a společnosti jádrem západní Evropy byly čtyři země – Německo, Francie, Itálie a Velká Británie s Irskem (politické, společenské a duchovní centrum) latina – jazyk vědy, politiky a filozofie (všechna významná díla byly sepsána latinsky) filozofie té doby je výsledkem vyučování a výchovy duchovenstva v klášterních školách specifická role filozofie v tomto období – služka teologie (ancilla theologiae) – neměla pravdu hledat, ale rozumově ji odůvodňovat a objasňovat, učinit srozumitelnou pro obyčejného člověka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

3 ? Proč neměla filozofie plnit své původní poslání
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md ? Jak nazýváme období křesťanské filozofie, které předcházelo scholastice? ! Patristika. ? Proč neměla filozofie plnit své původní poslání – hledat pravdu? ! Pravda byla jasně dána křesťanskou dogmatikou. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

4 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Původ slova název odvozen od latinského slova scolasticus, resp. řeckého scholastikós – školák, školský, patřící škole, školní nauka později označení pro církevní učitele, vyučujících na středních školách, které vznikaly při klášterech a kostelích Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

5 Periodizace Raná scholastika - období 9. – 12. století
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Periodizace Raná scholastika - období 9. – 12. století Vrcholná scholastika - období 13. století Pozdní scholastika Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

6 Raná scholastika období 9. – 12. století
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Raná scholastika období 9. – 12. století do popředí se dostává spor o univerzálie (obecné pojmy) – spor mezi realisty a nominalisty Realisté – podle nich obecniny existují v mysli boha před věcmi. Nominalisté – podle nich jsou obecniny abstraktní jména, které vznikly až po věcech. vznik specifické scholastické metody filozofování – ano a ne (sic et non), pro a proti (pro et contra) tvůrcem této metody byl francouzský církevní učitel Pierre Abélard (1079 – 1142) metoda spočívá v konfrontaci argumentů pro nějaký názor nebo proti němu, přičemž argumenty pocházely výhradně od předchozích myslitelů, církevních Otců nebo Písma svatého (tedy nikoli z rozumu nebo pozorování skutečnosti) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

7 Vrcholná scholastika období 13. století
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Vrcholná scholastika období 13. století přijímání myšlenkového odkazu Aristotela - prostřednictvím filozofické činnosti Alberta Velikého a Tomáše Akvinského styk křesťanského myšlení s židovskými a islámskými idejemi (křížové výpravy 1096 – 1270) sumy – díla podávající obraz tehdejšího křesťanského světa rozvoj univerzitní výuky (od 9. do 16. století bylo založeno 78 univerzit – první byly v Konstantinopoli 849) a vědecké činnosti dominikánského a františkánského řádu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Pozdní scholastika období postupného rozpadu středověké společnosti a nástupu renesance a humanismu v Evropě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

9 Tomáš Akvinský (1225 – 1274) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md
Obr 1) Svatý Tomáš Akvinský Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

10 Život narozen na zámku Roccasecca v rodině hraběte
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Život narozen na zámku Roccasecca v rodině hraběte jako pětiletý byl dán na vychování k benediktinům nedaleko Monte Cassino v 17 letech vstoupil do dominikánského řádu studoval na univerzitách v Neapoli, Paříži a Kolíně jeho život velmi významně ovlivnil učitel Albert Veliký, kterého si Akvinský celý život vážil a ctil jej stal se nejuznávanějším učitelem teologie té doby – byl zván k řešení všech sporných otázek v roce 1322 jej papež Jan XII. svatořečil Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

11 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Dílo jeho dílo je neuvěřitelně rozsáhlé – okolo 30 svazků (údajně diktoval až 5 písařům najednou) souhrnného vydání jeho díla se dostalo koncem 16. století vyznačují se jednoduchostí a jasností, aby byly srozumitelné nejen pokročilým, ale i „začátečníkům“ patří mezi ně komentáře k Aristotelovým spisům, teologické výklady, zápisy teologických disputací (polemických rozhovorů), spisy ke křesťanské dogmatice, díla sloužící k obraně víry, spisy státoprávní nejvýznamnějšími spisy jsou „Suma teologická“ (nedokončené dílo) a „Filozofická suma“ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

12 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Filozofie ve své filozofii vychází především z Aristotelova díla, je ovlivněn také novoplatonismem při dokazování využívá scholastickou metodu „pro a proti“ tomismus - významný filozofický a teologický směr, který usiluje o racionální spojení aristotelismu a platonismu s naukou sv. Augustina a celou církevní naukou jeho učení bylo zprvu odmítáno, Akvinského stoupenci dokonce pronásledováni ve 14. století se tomimus začal opět šířit po celé Evropě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

13 předpokladem mravního jednání je svoboda vůle
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md v roce 1879 je tomismus (novotomismus) povýšen na oficiální filozofii katolické církve a je určujícím myšlenkovým směrem v katolické církvi dodnes Akvinský přesně vymezil hranici mezi věděním (rozumem) a vírou – jsou to dvě cesty, které vedou k pravdě (ta je pouze jedna) s použitím Aristotelovy metodiky se snažil dokázat existenci Boha (pohybem, příčinou, nahodilým a nutným, stupni bytí, účelným uspořádáním věcí) předpokladem mravního jednání je svoboda vůle přebírá tradiční řecké ctnosti a přidává k nim ctnosti křesťanské – víru, lásku a naději Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

14 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md ? Jmenuj čtyři tradiční řecké ctnosti. ! Rozumnost, statečnost, uměřenost, spravedlnost. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

15 Otázky pro zopakování Vymez časově období scholastiky.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Otázky pro zopakování Vymez časově období scholastiky. Vysvětli pojem scholastika. Který jazyk se stal jazykem vědy, politiky a filozofie té doby? Vysvětli: filozofie – služka teologie. Jak se nazývá specifická scholastická metoda filozofování? Které dva názorové tábory vedly tzv. spor o univerzálie? Co jsou to sumy? Kteří dva scholastičtí myslitelé se zasloužili o vzkříšení myšlenkového odkazu Aristotela? Co je to tomismus? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

16 Odpovědi Období 9. – 15. století.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Odpovědi Období 9. – 15. století. Hlavní směr ve vývoji křesťanské filozofie a společnosti. Latina. Filozofie neměla pravdu hledat, ale rozumově ji odůvodňovat a objasňovat, učinit srozumitelnou pro obyčejného člověka. Metoda „ano a ne“ nebo „pro a proti“. Realisté a nominalisté. Díla podávající obraz křesťanského světa. Albert Veliký a Tomáš Akvinský. Učení Tomáše Akvinského. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

17 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Poznámky: Obr 1: Svatý Tomáš Akvinský Dostupné z: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/

18 Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.
VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md Literatura: GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006. STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996. DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/


Stáhnout ppt "Scholastika VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.14/Md CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google