Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(354 – 430) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(354 – 430) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 (354 – 430) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 „Stvořil jsi nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“ 1) Obr. 1: Svatý Augustín VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3  nejvýznamnější osobnost období patristiky (raně křesťanské filozofie)  církevní otec a biskup  svatý katolické církve  první velký filozof od dob klasického Řecka VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 ? Kdo to byli církevní otcové? ! Církevní spisovatelé křesťanského starověku, jejichž svědectví církev považuje za zvlášť závazné pro víru. ? Co je to patristika? ! Patristika (lat. pater = otec) – hlavní vývojový směr křesťanské filozofie období 1. – 8. století, spojený s konfrontacemi křesťanství s řeckou filozofií, položením základů jednotné církve, stanovením základních křesťanských dogmat, vytvořením jednotného systému křesťanské dogmatiky a filozofie. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5  syn pohanského otce a křesťanské matky  původně stoupenec manicheismu, skepticismu a novoplatonismu  v mládí žil poměrně nevázaný život „Pozdě jsem Tě miloval, Kráso tak stará a přece nová, pozdě jsem Tě miloval! Ty jsi byl uvnitř a já venku a tam jsem Tě hledal. Já odporný vrhl jsem se na všechny Tvé krásné tvory, které jsi stvořil. Ty jsi byl se mnou, ale já jsem s Tebou nebyl. … VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6 … Vzdalovalo mne od Tebe všechno to, co by vůbec nebylo, kdyby to nebylo v Tobě. Ty jsi volal, křičel a přehlušil jsi mou hluchotu. Ty jsi se stkvěl, zářil a zahnal jsi mou slepotu. Tvá vůně mne zaujala, vdechl jsem ji a dychtil jsem po Tobě. Okusil jsem Tě a po Tobě lačním a žízním. Dotkl jsi se mne a vzplanul jsem touhou po Tvém pokoji“. 2)  učitel rétoriky v Římě a Miláně  roku 387 přijal křest  biskup v Hippo Regius (severní Afrika)  zemřel při obléhání tohoto města Vandaly (patrně hlady) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7  „Vyznání“, „O Trojici“, „O pravém náboženství“, „O svobodě vůle“, „O obci Boží“ – stěžejní dílo  potírání bludných nauk  obhajoba křesťanství  zavrženíhodnost pohanství  nedostatečnost staré filozofie  boj světské obce a obce Boží  popis katastrofických událostí, které v jeho době postihly římské impérium (vyplenění Říma pohanskými jednotkami germánského vůdce Alaricha) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 ? Co jsou v křesťanském pojetí bludné nauky? Jmenuj některé. ! Hereze, kacířství – teologický názor, který je neslučitelný s ortodoxní (pravověrnou) vírou křesťanské církve. Gnosticismus, Manicheismus, Ariánství. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9  zdrojem filozofického poznání je víra  prostřednictvím víry v Boha o něm získáme jakousi nadpřirozenou vědomost 3)  návaznost na Platóna – Augustin tvrdí, že Bůh stvořil svět z ničeho svojí vlastní vůlí (biblická myšlenka). Ještě předtím však byly v jeho mysli představy (ideje) světa. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 ? Co jsou to ideje v platónově pojetí? ! Věčné prazáklady (archetypy) všech věcí a jevů.  systém „spirituálního monismu“ – Bůh je nejvyšším Principem a zdrojem Světla, nejvyšším, absolutním a jednotným bytím, Pravdou, nejvyšším Dobrem a největší krásou VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11 ? Vysvětli pojmy „spiritualismus“ a „monismus“. ! Spiritualismus, lat. spiritus = duch. Ve filozofii je jeden ze směrů monismu, podle kterého je prazáklad světa duchovní povahy a duch existuje nezávisle na těle. 4) Monismus, řec. monos = jeden) je ve filozofii názor, že veškerenstvo vychází z jediné podstaty či substance. 5)  řeší otázku existence zla ve světě – vliv novoplatonismu VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 „…zlo je nepřítomnost Boha. Nemá žádnou samostatnou existenci, je něco, co není. Neboť to, co vytvořil Bůh, je vlastně jenom dobro. Zlo pochází z lidské neposlušnosti, mínil Augustin, a dobrá vůle je dílo boží, zatímco zlá vůle je odpadnutí od něj“. 6)  Nauka o Trojici – trojjedinost Boha – Otec, Syn, Duch svatý – vyvrací ariánskou teorii o podřízenosti Syna Otci  Obec Boží – společenství omilostněných (spasených), jejímž nedokonalým obrazem je církev (půda, na níž obec Boží jednou vyroste)  protikladem „obce Boží“ je obec pozemská, předurčena k zániku VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13  predestinace – božské předurčení  týká se svobody lidské vůle (jeden z nejobtížnějších problémů filozofie i každého náboženství)  v Augustinově době spor mezi zastánci svobody vůle (Pelagius) a deterministy (Augustin)  Pelagius – člověk se rodí bez hříchu, tedy svobodný, spásy může dojít vlastními silami  Augustin – pouze Adam se narodil svobodný a bez hříchu, ale protože sveden satanem zhřešil, jsou všichni lidé zasaženi hříchem dědičným, tedy předurčeni hřešit VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 1) AUGUSTIN, Vyznání. Přeložil Mikuláš Levý. Praha: Kalich 1990 2) Aurelius Augustinus: Vyznání, nakladatelství Kalich, Praha 1992 (překlad: Mikuláš Levý) 3) GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006, str. 153. 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritualismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Spiritualismus 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Monismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Monismus 6) GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006, str. 153 Obr. 1) Svatý Augustin. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Simone_Martini_003.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Simone_Martini_003.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustinus  Aurelius Augustinus: Vyznání, nakladatelství Kalich, Praha 1992 (překlad: Mikuláš Levý) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "(354 – 430) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.06/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzy k CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google