Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

( 1. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "( 1. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 ( 1. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 období 6. až 5. století př. n. l., tzv. předsókratovské z přímých pramenů (díla, spisy filozofů té doby) se dochovaly pouze zlomky filozofie čerpá pouze z nepřímých pramenů pozdější filozofové se v rámci své filozofické činnosti zmínili o svých filozofických předchůdcích někteří učenci se přímo zabývali sepisováním dějin filozofie hlavní filozofická téma – původ a existence světa, hledání pralátky, výklad světa přírody VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

3 ? Pojmenuj obory, které se původem a existencí světa zabývají. ! Kosmologie – věda, zabývající se vesmírem jako celkem a ontologie – filozofická disciplína, zabývající se jsoucnem (bytím, existencí). VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4 škola založena ve městě Milét na jihozápadním pobřeží Malé Asie v 6. století př. n. l. jedno z 11 maloasijských přístavů, nejjižněji položeno, v 6. století př. n. l. největší řecké město (25 000 obyvatel) rodiště řecké, a tím i západní vědy a filozofie (založeno v 11. století př. n. l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1) Milét

6 ? Zamysli se a diskutuj. Proč se právě město Milét stalo kolébkou řecké filozofie? ! Jednalo se o přístavní město, které tvořilo jakýsi most mezi Evropou a Asií. Milét byl ze všech maloasijských měst nejjižněji položen, proto se sem spolu se zbožím dostávaly poznatky z Východu nejdříve. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 společné filozofické téma – hledání prazákladu světa - pralátky přírodní filozofové – usilují o výklad světa přírody význam – poprvé v dějinách se veškerou existenci snaží vyložit přírodovědeckým myšlením VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 zakladatel milétské školy zcestovalý kupec, všestranný přírodovědec pralátka – voda a vlhkost Obr. 2) Thalés z Milétu

9 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 spolu s Thalétem je považován za zakladatele filozofie jako samostatné vědy pralátka – apeiron - „nekonečné a neomezené“, které vše řídí Obr. 3) Anaximandros

10 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Anaximandrův žák pralátka – vzduch (všeobjímající dech, který je základem všech životních jevů) Obr. 4) Anaximenés

11 filozofická škola, kterou okolo roku 530 př. n. l. založil Pýthagorás škola měla formu navenek poměrně uzavřeného společenství, kde platila poměrně asketická pravidla vznikla ve městě Crotone v Kalabrii členové byli vázáni bezpodmínečnou poslušností a mlčenlivostí kladli velký důraz na čistotu a řád, uctívání bohů, soudržnost a přátelství mezi lidmi nakonec byli pronásledováni a násilně rozehnáni, protože se dostali do politických konfliktů (měli politické ambice ve prospěch aristokratických tendencí) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 5) Pýthagoras Obr. 6) Crotone v Kalábrii

13 ? Vysvětli pojem asketa. ! Člověk, který odmítá světské zájmy, aby dosáhl cíle v duchovní oblasti. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 pythagorovci stejně jako ostatní předsokratici usilovali o odhalení a pochopení nejobecnějších zákonitostí řádu světa do centra své nauky postavil číslo rozdíl mezi Pýthagorejci a Miléťany – Miléťané viděli prazáklad světa v pralátce, Pýthagorejci v jakémsi „prazákonu“ VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 vznikla na přelomu 6. a 5. století př. n. l. Elea – západní italské pobřeží, kolonizační oblast Řeků Představitelé: Xenofanés Parmenidés Zénón z Eleje VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 podnikl útok filozofie proti tradičnímu řeckému náboženství – kritika bohů vadí mu nemorální chování bohů a jejich antropomorfizace (mimolidským skutečnostem a jevům jsou připisovány lidské rysy, vlastnosti nebo podoba) „To, co je nejvyšší a nejlepší, může být jen jedno. Tento bůh je všudypřítomný a jeho podobu ani jeho myšlení nelze srovnávat se smrtelníky“. 1) odmítá rovněž víru v zázraky, stěhování duší, bojuje proti pověrám Obr. 7) Xenofanés

17 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 nejvýznamnější filozof elejské školy jeden z nejváženějších filozofů starověku tvůrce filozofické teorie o neproměnlivém jsoucnu a neexistenci pohybu bytí je stálé, nebytí není – neexistuje prázdný prostor, ten je zcela vyplněn – pohyb může být pouze do prázdného prostoru, a ten není řeší také otázky gnozeologické – jediné správné poznání je rozumem Obr. 6) Parmenidés

18 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Parmenidův žák a obhájce jeho filozofických teorií k obhajobě teorie o neexistenci pohybu používá tzv. aporie (neřešitelný rozpor mezi dvěma stejně dobře doloženými názory) 2) nejznámější aporie – Achilles a želva, Letící šíp Obr. 7) Zenón z Eleje

19 1) STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996, str. 100 2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Aporie http://cs.wikipedia.org/wiki/Aporie Obr. 1: Milét Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Miletus_Bay_silting_evolution_map-en.svghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Miletus_Bay_silting_evolution_map-en.svg Obr. 2: Thalés z Milétu Dostupné z: http://sk.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1leshttp://sk.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1les Obr. 3: Anaximandros Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximander.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximander.jpg Obr. 4: Anaximenés Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximenes.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anaximenes.jpg Obr. 5: Pýthagoras Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapitolinischer_Pythagoras_adjusted.jpg Obr. 6: Crotone v Kalábrii Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ItalyCalabria.pnghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ItalyCalabria.png Obr. 7: Xenofanés Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Xenophanes_in_Thomas_Stanley_History_of_Philosophy.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Xenophanes_in_Thomas_Stanley_History_of_Philosophy.jpg Obr. 6: Parmenidés Dostupné z : http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parmenides.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parmenides.jpg Obr. 7: Zenón z Eleje Dostupné z: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Zenon_aus_Elea.jpg&filetimestamp=20090701210442http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Zenon_aus_Elea.jpg&filetimestamp=20090701210442 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

20  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Antická_řecká_filosofie http://cs.wikipedia.org/wiki/Antická_řecká_filosofie VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "( 1. část) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.20/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google