Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITOROVÁNÍ POHYBŮ V HLOUBCE MASÍVU EXTENZOMETRICKÁ MĚŘENÍ monitorování relativních deformací ve směru osy vrtu uvnitř horninového prostředí (obvykle pro měření svislých deformací)- monitoruje se relativní změna vzdálenosti mezi kotvou a zhlavím vrtu PRINCIP: TYPY EXTENZOMETRŮ mechanický elektrický magnetický

3 KONSTRUKČNÍ ČÁSTI MECHANICKÉHO RESP. ELEKTRICKÉHO TYPU EXTENZOMETRU: hlava extenzometru – fixována ve zhlaví vrtu krátký svorník-kotva (cca 50 cm) – pevně fixován v určité vzdálenosti od zhlaví vrtu hadice z PVC- spojuje kotvu se zhlavím vrtu, umožňuje pohyb drát, popř.tyč -zařízení, sloužící k vlastnímu monitoringu změny polohy svorníku vůči zhlaví vrtu snímací zařízení – snímá mechanicky nebo elektricky (pomocí potenciometru) změnu polohy svorníku vůči zhlaví vrtu viz schéma na dalším snímku

4 SCHÉMA TYČOVÉHO EXTENZOMETRU

5 Typy tyčových extenzometrů s ocelovou tyčí se skleněnými vlákny s uhlíkovými vlákny EXTENZOMETRY S OCELOVOU TYČÍ nejstarší typ, dnes již málo používaný vysoká hmotnost složitá manipulace prostorová náročnost (je potřeba velký manipulační prostor) vysoká tepelná roztažnost ocele

6 EXTENZOMETRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN nízká hmotnost jednoduchá manipulace možnost osazení i ve stísněných podmínkách (vlákno je relativně ohebné) cena porovnatelná s ocelovými extenzometry

7 EXTENZOMETRY S TYČÍ Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN nejnižší hmotnost velmi nízká tepelná roztažnost vysoká cena

8 Typy používaných svorníků: Lepené svorníky Hydraulicky upínané svorníky -použití cementových směsí, lepidel na bázi syntetických pryskyřic

9 Pavučinový svorník -vnější stěna tvořena dostatečně deformovatelnou textilií(pavučinou) -vnitřní stěna tvořena ocelovou trubkou,

10 Mechanicky kotvené svorníky INJEKTOVANÝ KOŘEN nízká cena možnost osazení víceúrovňových extenzometrů do jednoho vrtu možnost použití v různých geologických podmínkách obvykle dlouhá doba tuhnutí injektáže problematická injektáž kořene v případě vertikálního směru vrtu

11 HYDRAULICKÝ KOTEVNÍ BOD jednoduché, časově nenáročné ukotvení (po rozepnutí je možno okamžitě měřit) možnost použití v různých geologických prostředích potřeba hydraulické pumpy pro rozepnutí pro každý extenzometr je potřebný jeden vrt MECHANICKY UPÍNANÝ KOŘEN možnost osazení více extenzometrů do jednoho vrtu po instalaci je možno okamžitě měřit jsou specifické pro určité horninové prostředí

12 MAGNETICKÉ EXTENZOMETRY Monitoruje se změna pozice magnetických kroužků násyp Pavoukový magnetický kroužek Injektáž Magnetický kroužek s deskou Vodící pažnice Snímač magnet.pole –se zvukovou a světelnou signalizací násyp původní povrch Telesk.spojení Klikni pro další popis!

13 TYPY EXTENZOMETRŮ jednoúrovňové Víceúrovňové (až do 200 m)

14 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PARAMETRY EXTENZOMETRICKÝCH MĚŘENÍ typ extenzometru typ kotvícího systému délka extenzometru intenzita měření

15 PŘÍKLADY VYUŽITÍ EXTENZOMETRŮ Tunely Přehrady Skalní stěny Opěrné stěny

16 Prostorové extenzometrické uspořádání umožňuje určit úplný tenzor přetvoření měřidlo tvořeno extenzometry ve vrtech a v rýhách, ústících do jednoho bodu vhodné pro instalaci v podloží sypaných zemních těles Extenzometry v rýze Extenzometry ve vrtu Měřící blok

17 GLEITMIKROMETER Slouží stejně jako extenzometr k monitorování deformací uvnitř masívu PRINCIP: Vrt o průměru 75-100 mm 1 m Sonda (viz další snímek) Pažnice je opatřena průběžnými drážkami, které umožňují orientované protahování měřící sondy

18 Měřická sonda:

19 INKLINOMETRICKÁ MĚŘENÍ Slouží k monitoringu deformací kolmo k ose vrtu (obvykle vodorovné deformace) Inklinometrická sonda (citlivý náklonoměr) vyhodnocuje úklon, z něhož se pak přepočítává deformace Důležitá zásada při realizaci: Tato spodní část vrtu musí být z hlediska posunutí v relativním klidu! L 

20 Pažnice s drážkami pro vedení měřící sondy Orientace pažnice ve vrtu určuje orientaci směrů, ve kterých bude měřeno a snímáno posunutí

21

22

23 OBLASTI POUŽITÍ monitoring posunů uvnitř svahů indikace smykové plochy monitoring posunů uvnitř přehradních konstrukcí Smyková plocha inklinometry

24 monitoring za obrysem podzemních staveb monitoring v podloží konstrukce monitoring svislých posunutí (v podzákladí přehradních nádrží,zemních náspů, skládek, základů staveb)

25 URČENÍ VŠECH TŘÍ SLOŽEK TENZORU PŘETVOŘENÍ PODÉL OSY VRTU JEDNÍM MĚŘENÍM 1 m ZAŘÍZENÍ TRIVEC spojení extenzometru s inklinometrem vodící soutyčí měřická značka hlava sondy inklinometr injektáž pažnice snímač posunutí

26 EXTENZO-DEFLEKTOMETR Princip analogický jako u GLEITMIKROMETRU, měřící sonda se skládá ze dvou dílčích sond, které jsou kloubově spojeny Schématické znázornění rozmístění měřících značek Schématické znázornění sondy Detail měřící pozice

27 KŘEHKÉ PÁSKOVÉ VODIČE páskový vícežilný vodič, v němž se propojením jednotlivých žil vytvoří systém různě dlouhých elektrických obvodů, vodič se zainjektuje do nezapaženého vrtu, přerušení obvodů indikuje případný příčný posuv (smykovou plochu) Indikovaná smyková plocha Konec 3.části-děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google