Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav geotechniky PODZEMNÍ STAVBY Poklesová aktivita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav geotechniky PODZEMNÍ STAVBY Poklesová aktivita."— Transkript prezentace:

1 Ústav geotechniky PODZEMNÍ STAVBY Poklesová aktivita

2 DEFORMACE POVRCHU ÚZEMÍ PŘI TUNELOVÁNÍ ZÁVISÍ NA:  Použité technologii provádění  Rozměrech a tvaru výrubu  Kvalitě horninového prostředí Jsou způsobeny především: Změnou původního stavu napjatosti a z toho vyplývající změnou vlastností hornin v okolí tunelu Snížením hladiny podzemní vody Nedokonalostí nasazené technologie ražby

3 Poklesová kotlina vznikající na povrchu území Vliv na stavby Monitoring účinků

4 RAŽBA: KONVERGENCE EXTRUZE RAŽBA: přetváření hornin do výrubu = KONVERGENCE (radiální deformace) posouvání horniny v čelbě = EXTRUZE (podélné deformace)

5 POKLESOVÁ KOTLINA (PÁNEV) Prostorová úloha

6 Poklesová kotlina tunel Mrázovka

7 ZÓNY V POKLESOVÉ KOTLINĚ

8 METODY PRO STANOVENÍ DEFORMACÍ POVRCHU ÚZEMÍ PŘI TUNELOVÁNÍ:  Empirické  Analytické  Fyzikální modelování  Matematické modelování  Měření in situ

9 EMPIRICKÁ METODA „Objemová ztráta horniny – Loss of Ground“ [R. B. Peck, 1969] Poklesová kotlina vzniklá v důsledku ztráty objemu horniny v okolí výrubu extruzí a konvergencí. Je aproximována Gaussovou křivkou Plocha poklesové kotliny (M. L. Myrianthis – doplnil J. Mencl):  v tuhých jílech ø 2,5% plochy výrubu (max. 6,2%, min. 1,4%)  londýnské jíly (metro) 1÷4%  frankfurtské jíly 1,2% (štít), 5÷7% (NATM)  jíly budapešťské (metro) 3÷4%, pod Dunajem 7÷13%  jíly brněnské (kolektory) až přes 10%

10 plocha (objem) poklesové kotliny: maximální pokles v ose výrubu: inflexní body: i = 0,61s max bod maximální křivosti M = 0,22s max resp. „Objemová ztráta horniny“ [R. B. Peck, 1969]

11 Graf pro předpověď šířky poklesové pánve (R. B. Peck, 1967): Vztah mezi maximálním sedáním a poměrem Z/D pro tuhé až tvrdé jíly (Attewel a Farmer, 1975):

12 ANALYTICKÉ (POLOANALYTICKÉ) STANOVENÍ POKLESŮ [Limanov – Fazekas] ANALYTICKÉ (POLOANALYTICKÉ) STANOVENÍ POKLESŮ [Limanov – Fazekas] Parametry sedání jsou odvozeny z deformací obrysu tunelu pro dvouvrstvé nadloží (pružný, homogenní a izotropní poloprostor) Maximální pokles v ose:

13 FYZIKÁLNÍ MODELOVÁNÍ Model z ekvivalentních materiálů tunel Březno (jíly) (F. Nazari, 1997)

14 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ ( MKP, MHP, metoda oddělených prvků, metoda konečných diferencí, metoda sítí apod.) Tunel Brno – Dobrovského (MKP-RIB) 47mm 145mm

15 MĚŘENÍ IN SITU Brno – kolektor Tkalcovská

16 METODY PRO OMEZENÍ VZNIKU POKLESŮ  Geometrické úpravy vedení trasy (vyšší nadloží, nebo naopak mělce => úzká kotlina, vyhnutí se kritickým místům ap.)  Nasazení speciálních metod ražení (pneumatické tunelování, bentonitový nebo zeminový štít ap.)  Zlepšení prostředí v ražbě (pilotové a mikropilotové deštníky - i víceřadé, injektáže, zmrazování)  Plošné vyztužení nadloží nad tunelem (pasivními) tyčovými kotvami, sloupci TI ap.  Vestavění ochranných prvků do poklesové kotliny mezi základy objektů a PS (stěny z TI, mikropilot, CFA pilot, štětovnic)  Úpravy ohrožených objektů (podchycení jejich základů do větší hloubky; zvýšení tuhosti jejich konstrukce ap.)

17 Ochranná clona z TI a její funkce


Stáhnout ppt "Ústav geotechniky PODZEMNÍ STAVBY Poklesová aktivita."

Podobné prezentace


Reklamy Google