Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava

2 MONITOROVÁNÍ NAPĚTÍ A ZATÍŽENÍ VÝZTUŽE Způsoby měření: přímý způsob – napětí se stanovuje přímým měřením hydraulické dynamometry nepřímý způsob - napětí se stanovuje nepřímo na základě naměřených deformací mechanické dynamometry dynamometry využívající odporové tenzometry dynamometry využívající strunové tenzometry Pomocí tzv. dynamometrů

3 Dělení dynamometrů z hlediska tvaru: prstencové ploché kruhové, válcové měření osové síly ve svorníku instalace v betonových výztužích nebo na kontaktu horniny s výztuží instalace v zemních násypech, hrázích, základech liniové instalace na výztužích

4 HYDRAULICKÉ DYNAMOMETRY Princip: hydraulický Tvar: prstencový nebo plochá buňka Hydraulické potrubí Tlaková buňka Indikátorové hodinky PLOCHÁ HYDRAULICKÁ BUŇKA

5 Stříkaný beton hornina mřížovina Uchycovací spona Tlaková poduška pro monitoring normálového napětí Tlaková poduška pro monitoring tang. napětí INSTALACE

6

7 Využití hydraulických tlakových buněk k monitoringu zemního tlaku pod násypem

8 Spojení hydraulických tlakových buněk pro monitoring ve směru radiálním i tangenciálním

9 Výhody měření pomocí tlakoměrných buněk: Přímé měření napětí Možnost jednoduchého odečítání Využití pro měření v betonu, v horninovém prostředí i na kontaktu horniny a konstrukce Nevýhody měření pomocí tlakoměrných buněk: Použití jen pro měření tlakových napětí Měření napětí je obecně zatíženo větší chybou než měření deformací Nutno zajistit dokonalý kontakt s okolním prostředím Nutno respektovat tuhost okolního prostředí, na jeho základě pak volit vhodný dynamometr ZÁSADY INSTALACE

10 PRSTENCOVÝ HYDRAULICKÝ DYNAMOMETR PRO MĚŘENÍ OSOVÉ SÍLY VE SVORNÍKU manometr vyrovnávací destička Snímač osové síly ve svorníku vyrovnávací destička matice svorníku

11 ELEKTRICKÝ DYNAMOMETR PRINCIP:využívá odporových tenzometrů

12 Strunový dynamometr

13

14 LINIOVÉ DYNAMOMETRY Nepřímá metoda měření napětí resp. zatížení konstrukcí – primárně se měří deformace Pracují na principu strunových tenzometrů (výstupy jsou ve formě frekvence)

15 Ilustrace měření strunovými měřidly přetvoření

16 Výhody měření pomocí snímačů přetvoření Možnost měřit jak tahové, tak i tlakové napětí Možnost měření napětí v různých typech výztuží ( betonu, ocelových konstrukcích) Nevýhody měření napětí pomocí snímačů přetvoření Nutno znát přetvárné parametry prostředí, v němž provádíme měření

17 OBECNÉ ZÁSADY PRO INSTALACI A MĚŘENÍ Dynamometry instalované přímo v betonové výztuži musí umožňovat kompenzaci vzduchové mezery v důsledku smršťování betonu při tuhnutí U hydraulických dynamometrů by stlačitelnost dynamometru měla být podobná stlačitelnosti okolního materiálu Tužší dynamometr – zaznamenává vyšší tlak Příliš pružný dynamometr – zaznamenává nižší tlak U prstencových dynamometrů je důležité zajistit, aby zatížení, které má být měřeno, působilo v ose dynamometru- eliminace ohybových momentů

18 KULOVÝ SNÍMAČ NAPĚTÍ průměr 1 m snímač tlaku měřidlo pórového tlaku náklonoměr Oblasti použití: umožňuje stanovit úplný tenzor napětí základová spára náspů základová spára výsypek tělesa sypaných přehrad

19 Prostorové měřidlo se může v průběhu zasypávání otáčet a naklánět Nutno současně instalovat náklonoměr případně inklinometry POZNÁMKY K INSTALACI: Změřený tenzor napětí odpovídá totálním napětím Je nutno současně instalovat i měřidlo pórového tlaku Konec 4.části –děkuji za pozornost

20


Stáhnout ppt "GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google