Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ"— Transkript prezentace:

1 1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ
Možnosti dotací z oblasti podpory 1.3 OPŽP Podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Michaela Brejchová, oddělení ochrany před povodněmi MŽP Setkání s vodoprávní mi úřady 2011, Milín,

2 SOUČASNÉ PRIORITY V RÁMCI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1, 1.3.2 SOUČASNÉ PRIORITY V RÁMCI PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ Digitální povodňové plány a naplňování POVIS (záměr 1, 2) Mapování povodňového nebezpečí a povodňových rizik (záměr 3) Přírodě blízká protipovodňová opatření (záměr 4, 5) Pro následující výzvy priority budou priority rozšířené. Kritéria hodnocení a finanční alokace pro jednotlivé výzvy se mohou lišit ! PLÁNOVANÉ PRIORITY Tvorba dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem a plánů pro zvládání povodňových rizik v těchto oblastech (záměr 3) Vyhodnocování povodňových škod v postižených oblastech (záměr 3) Informace k záměrům 1,2,3 získáte na k záměrům 4, 5, 6 na

3 INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1. 3 Omezování rizika povodní. 1. 3
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany HISTORIE OPŽP Již proběhly výzvy VI. (2008), X. (2009), XIV. (2009), XX. (2010) a XXVII. (2011) pro podání žádostí o dotace Další plánovaní výzva ??? 2012 Na 350 podaných projektů z celé ČR, kde žadateli byli zejména města, svazky obcí a kraje za cca 1,2 miliardy Kč vydány podpůrné dokumenty pro žadatele a příjemce, ke čtení a ke stažení na stránkách Povodňového informačního systému ČR v rubrice „aktuality“ a „ke stažení“. 3

4 INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1. 3 Omezování rizika povodní. 1. 3
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany ODKUD BRÁT ZKUŠENOSTI Od úspěšných žadatelů projektů podaných v 6. ,14. a 20. výzvě OPŽP seznam projektů na KONZULTACE, SEMINÁŘE Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod: - přírodě blízká protipovodňová opatření (PBPO) Státní fond životního prostředí: zelená linka , Regiony: střediska RPIM a regionální pracoviště SFŽP, seznam je na webových stránkách OPŽP PUBLIKACE Odborná příručka na téma Lokální hlásné a varovné systémy v ochraně před povodněmi, dokončení a elektronická distribuce v červnu 2011. Uživatelská příručka aplikací POVIS, dokončení a elektronická distribuce 2011 WEB veškeré informace, dokumenty, aktuality na

5 Ideálně 6 měsíců před otevřením výzvy Před a v době otevření výzvy
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ideálně 6 měsíců před otevřením výzvy Problémy s povodněmi v obci, ve městě Prostudování informací o oblasti podpory 1.3. na POVIS a a zvážení možností využití dotací Zjištění termínu otevírání výzev pro PO 1 a přihlášení k zasílání aktualit z Zpracování návrhu záměru, orientačního rozpočtu, promyšlení 5 leté udržitelnosti (např. provozní náklady) Před otevřením výzvy Projednání v rámci organizace, s nadřízenými povodňovými orgány (ORP, Kraj), v rámci mikroregionu – možnost zájmů sdružení více obcí do 1 projektu Konzultace záměru s odborníky: SFŽP, MŽP, zkušenými žadateli, konzultační firmou, správci povodí, ČHMÚ, HZS, atd.… Kontrola souladu záměru s kritérii hodnocení, se způsobilými výdaji, s dalšími doporučeními Finalizace projektové dokumentace včetně rozpočtu a vyžádání povinných posudků k projektu Před a v době otevření výzvy Úprava projektu podle posudků a opětovné vyžádání některých posudků pokud je třeba Vyplnění žádosti o dotaci (Benefill) Příprava povinných příloh k žádosti o dotaci Kompletace příloh a podání žádosti o dotaci

6 INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1. 3 Omezování rizika povodní. 1. 3
INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACE 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Před akceptací žádosti, vydáním RMRL Spolupráce se SFŽP na případném doplnění žádosti, které vyplyne z kontroly formální úplnosti a přijatelnosti žádosti Po akceptaci je možné zahájit zadávací řízení související s realizací projektu Po schválení projektu ŘV OPŽP Výběrové řízení - vybrání zpracovatele Doložení pokladů k pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Zahájení realizace akce včetně průběžného financování (refundace nákladů od SFŽP) Průběžné podávání zpráv projektovému manažerovi SFŽP– monitorovací zprávy Dohlídky SFŽP na místě realizace akce Před a po dokončením projektu Závěrečná dohlídka SFŽP na místě realizace akce Příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce – např. stanovisko zpracovatele odborného posudku MŽP Podání podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce Podání závěrečné monitorovací zprávy Následné monitorovací zprávy po dobu udržitelnosti projektu pro SFŽP

7 Ochrana před povodněmi ČR Požadavky JSVV (HZS ČR)
Podpora povodňové služby Distribuované CD OBSAH CD Příručka LVS Metodický pokyn HPPS Ochrana před povodněmi ČR Požadavky JSVV (HZS ČR) Schválené KPV ( ) koordinace zavádění RS v mezinárodních oblastech povodí: Mezinárodní komise pro ochranu Labe Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním hraniční vody, bilaterální spolupráce: mezistátní a mezivládní smlouvy a dohody o hraničních vodách dvoustranné komise pro VH otázky na hraničních vodách jednání vládních zmocněnců smluvních stran

8 Lokální výstražné systémy Zpráva o průzkumu LVS 2010
Struktura lokálních výstražných systémů 2010 Počet LVS vodoměrná stanice srážkoměr 1 Rokycany 3 Prostějov Rychnov nad Kněžnou 2 Svitavy 4 Trutnov, Dvůr Králové, Olomouc, Světlá nad Sázavou Olešnice v Orlických horách Příbram, Dačice 11 Horažďovice, Přeštice, Klikov, Nová Bystřice, Prachatice, Protivín, Hodonín, Hranice, Přerov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm 22 32 8

9 Posouzené projekty – 1.3.1. OPŽP celkem 300 projektů do 08-2011

10 Posouzené projekty – 1.3.1. OPŽP kraje + ORP

11 Posouzené projekty – 1.3.1. OPŽP obce

12 v ochraně před povodněmi
Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi koordinace zavádění RS v mezinárodních oblastech povodí: Mezinárodní komise pro ochranu Labe Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním hraniční vody, bilaterální spolupráce: mezistátní a mezivládní smlouvy a dohody o hraničních vodách dvoustranné komise pro VH otázky na hraničních vodách jednání vládních zmocněnců smluvních stran

13 Lokální výstražné systémy LVS Rokycany

14 http://www.opzp.cz/ Operační program Životní prostředí www.opzp.cz
koordinace zavádění RS v mezinárodních oblastech povodí: Mezinárodní komise pro ochranu Labe Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním hraniční vody, bilaterální spolupráce: mezistátní a mezivládní smlouvy a dohody o hraničních vodách dvoustranné komise pro VH otázky na hraničních vodách jednání vládních zmocněnců smluvních stran

15 http://www.povis.cz/ Povodňový informační systém www.povis.cz
koordinace zavádění RS v mezinárodních oblastech povodí: Mezinárodní komise pro ochranu Labe Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním hraniční vody, bilaterální spolupráce: mezistátní a mezivládní smlouvy a dohody o hraničních vodách dvoustranné komise pro VH otázky na hraničních vodách jednání vládních zmocněnců smluvních stran

16 Projektový portál www.vodavkrajine.cz

17 DEKUJI VÁM ZA POZORNOST Čas na Vaše dotazy
Bez komentáře DEKUJI VÁM ZA POZORNOST Čas na Vaše dotazy

18 Lokální výstražné systémy Výstraha před přívalovou povodní pomocí měření srážek


Stáhnout ppt "1.3 OMEZOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google