Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústavní právo ČR Mgr. Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústavní právo ČR Mgr. Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Ústavní právo ČR Mgr. Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni ilda@seznam.cz ilda@seznam.czhttp://akilda.webnode.cz

2 Ústavní právo ČR Bankovní institut Vysoká škola Vzdělávací středisko Písek Termíny výuky v ZS 2010 – 11 27. 11. 2010 sobota 08. 00 - 13. 00 (6h) - Úvodní prezentace - Pojetí ústavního práva - Ústava, Listina, zvláštní právní předpisy 17. 12. 2010 pátek odpoledne 14.00 - 20.00 (4h) – Teorie tvorby legislativy - příklad škrty v sociálním zabezpečení pro rok 2011, Ústavní soud a jeho úloha, ústavní stížnost - Nález ústavního soudu k výpočtovému základu důchodů 14. 01. 2010 (4h) – Mezinárodní ochrana lidských právech, Evropský soud pro lidská práva, Další související právní předpisy - zákon o NKÚ a o ČNB

3 Základní doporučená literatura: ÚZ č. 612, Ústava ČR, Listina zákl. práv a svobod ÚZ č. 612, Ústava ČR, Listina zákl. práv a svobod ÚZ č. 625 – Evropské právo a základní dokumenty ÚZ č. 625 – Evropské právo a základní dokumenty Pezl, T. : Dokumenty ke studiu ústavního práva, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2004 Pezl, T. : Dokumenty ke studiu ústavního práva, Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2004 Klima, K. a kol. : Ústavní právo, 3. rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006 Klima, K. a kol. : Ústavní právo, 3. rozšířené vydání, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006 Klíma, K. a kol. : Státověda, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006 Klíma, K. a kol. : Státověda, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2006 Klíma, K. a kol. : Praktikum ústavního práva, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o. Plzeň 2005 Klíma, K. a kol. : Praktikum ústavního práva, Vyd. a nakl. Aleš Čeněk, s. r. o. Plzeň 2005 Klíma, K. a kol. : Komentář k ústavě a listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2005, 2. rozšířené vydání 2009 Klíma, K. a kol. : Komentář k ústavě a listině, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2005, 2. rozšířené vydání 2009 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K. : Praha 2003, Srovnávací ústavní právo, Praha 2003 Blahož, J., Balaš, V., Klíma, K. : Praha 2003, Srovnávací ústavní právo, Praha 2003

4 Dokumenty Šimka, K., Antonyová, D.: Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000 Šimka, K., Antonyová, D.: Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Dobrá voda u Pelhřimova 2000 Doporučené právní předpisy (v průběhu výuky bude následně doplněno o další) Doporučené právní předpisy (v průběhu výuky bude následně doplněno o další) Z. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, v platném znění Z. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

5 EU Nařízení, Směrnice Ústava LZPS Mezinárodní smlouvy, čl. 10, 10a ústavy Ústavní zákony, čl. 39 odst. 4 Ústavy, 3/5 většina Zákony Nařízení vlády, čl. 78 Ústavy - k provedení zákona a v jeho mezích Vyhlášky ministerstev, čl. 79 odst. 3 Ústavy - na základě zmocnění a v mezích zákona Obecně závazné vyhlášky obcí, čl. 104 odst. 3 Ústavy normotvorné smlouvy – public private partnership

6 Doporučená literatura doplňující: Teorie veřejné moci (vládnutí), K.Klíma, Praha 2003 Teorie veřejné moci (vládnutí), K.Klíma, Praha 2003 Soudní kontrola ústavnosti, J. Blahož, Praha 2001; Soudní kontrola ústavnosti, J. Blahož, Praha 2001; Ústavní právo 1, J. Filip, MU Brno 1999; Ústavní právo 1, J. Filip, MU Brno 1999; Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, J. Filip, MU Brno 2001; Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva, J. Filip, MU Brno 2001; Zákon o Ústavním soudu, komentář; J.Filip/ P.Holländer/ V.Šimíček, Praha 2001; Zákon o Ústavním soudu, komentář; J.Filip/ P.Holländer/ V.Šimíček, Praha 2001; Ústavní stížnost, V. Šimíček, Praha 2001; Ústavní stížnost, V. Šimíček, Praha 2001; Ústavní systémy evropských států, V. Klokočka, Praha 1996; Ústavní systémy evropských států, V. Klokočka, Praha 1996; Ústavní právo a státověda, II. díl; V. Pavlíček, Praha 2001. Ústavní právo a státověda, II. díl; V. Pavlíček, Praha 2001.

7 Kontakt Konzultační hodiny Konzultační hodiny Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz http://akilda.webnode.cz

8 Pojem ústavního práva Římský právník Ulpián 170-228 n.l., dělení na veřejné a soukromé právo Římský právník Ulpián 170-228 n.l., dělení na veřejné a soukromé právo Ústava se vztahuje na veřejné právo Ústava se vztahuje na veřejné právo Veřejné právo je souhrn právních norem, jejichž prostřednictvím se veřejná moc utváří, konstituuje, vykonává a ztělesňuje Veřejné právo je souhrn právních norem, jejichž prostřednictvím se veřejná moc utváří, konstituuje, vykonává a ztělesňuje Ústava tvoří basic veřejného práva, např. správní, finanční, trestní, je i řešením pro soukromé právo Ústava tvoří basic veřejného práva, např. správní, finanční, trestní, je i řešením pro soukromé právo

9 Předmět ústavního práva Ú.p. vyjadřuje organizaci společnosti, veřejné moci a strukturu mocenských prostředků Ú.p. vyjadřuje organizaci společnosti, veřejné moci a strukturu mocenských prostředků Ú.p. je spjato s revolučním vývojem, francouzská revoluce Ú.p. je spjato s revolučním vývojem, francouzská revoluce Ú.p. vyjadřuje vztahy, které vznikají při výkonu moci, prostor pro činnost individua Ú.p. vyjadřuje vztahy, které vznikají při výkonu moci, prostor pro činnost individua Předmětem ústavního práva jsou normy, normativně právní pojem Předmětem ústavního práva jsou normy, normativně právní pojem

10 Předmětem ú.p. jsou tyto skupiny Forma státu, forma vlády, výkon moci lidu, vymezení a omezení veřejné moci, suverenita lidu, tvorba orgánů Forma státu, forma vlády, výkon moci lidu, vymezení a omezení veřejné moci, suverenita lidu, tvorba orgánů Samospráva, národní Samospráva, národní Uznání a vymezení svobody individua Uznání a vymezení svobody individua Základy parlamentní demokracie, soutěž politických stran Základy parlamentní demokracie, soutěž politických stran

11 Subjekty ústavního práva, ústavněprávní vztahy Vztahy vznikají mezi subjekty – jejich aktivitou Vztahy vznikají mezi subjekty – jejich aktivitou Subjekty ú.p. jsou ústavou upravené okruhy institucí, orgánů či jiných útvarů a osob či jejich účelových skupin, jimž jsou poskytnuta práva, pravomoci i povinnosti Subjekty ú.p. jsou ústavou upravené okruhy institucí, orgánů či jiných útvarů a osob či jejich účelových skupin, jimž jsou poskytnuta práva, pravomoci i povinnosti Subjektivita ú.p. je způsobilost být subjektem ú.p. vztahů, mít možnost naplňovat ústavní normy a ú.p. úkony Subjektivita ú.p. je způsobilost být subjektem ú.p. vztahů, mít možnost naplňovat ústavní normy a ú.p. úkony

12 Subjekty ústavního práva, ústavněprávní vztahy Subjekty odvíjejí svůj statut přímo z ústavy Subjekty odvíjejí svůj statut přímo z ústavy Subjekty jsou konkretizovány i jinými právními odvětvími Subjekty jsou konkretizovány i jinými právními odvětvími V případě orgánů veřejné moci se obě složky subjektivity prolínají V případě orgánů veřejné moci se obě složky subjektivity prolínají

13 Fyzické osoby ? Občan má statut subjektu ústavního práva Občan má statut subjektu ústavního práva Jeho realizace je modifikována splněním určitých podmínek, volební právo aktivní a pasivní Jeho realizace je modifikována splněním určitých podmínek, volební právo aktivní a pasivní

14 Subjekty ústavního práva lze dělit na.. Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru

15 Subjekty ústavního práva lze dělit na.. Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru

16 Subjekty ústavního práva lze dělit na.. Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Orgány veřejné moci Orgány veřejné moci

17 Subjekty ústavního práva lze dělit na.. Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Orgány veřejné moci Orgány veřejné moci Orgány samosprávy Orgány samosprávy

18 Subjekty ústavního práva lze dělit na.. Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob obecného neurčitého charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Formy seskupení osob konkrétního charakteru Orgány veřejné moci Orgány veřejné moci Orgány samosprávy Orgány samosprávy Fyzické, právnické osoby Fyzické, právnické osoby

19 Moderní ústava Demokratické revoluce vedou k moderním ústavám Demokratické revoluce vedou k moderním ústavám Moderní ústava počítá s pluralitou, organizuje a vymezuje veřejnou moc, chrání demokracii a občana Moderní ústava počítá s pluralitou, organizuje a vymezuje veřejnou moc, chrání demokracii a občana Principy ústavnosti jsou svoboda jednotlivce, rovnoprávnost, politický pluralismus, dělba moci, nezávislost soudcovská aj. Principy ústavnosti jsou svoboda jednotlivce, rovnoprávnost, politický pluralismus, dělba moci, nezávislost soudcovská aj. Začlenění do primárního evropského práva Začlenění do primárního evropského práva

20 Ústava jako základní zákon Vrchol soustavy právních norem Vrchol soustavy právních norem Potřeba konkretizace normami běžných zákonů Potřeba konkretizace normami běžných zákonů Základní obsahový zákon Základní obsahový zákon Obsahuje konstitutivní ustanovení pro úpravu veřejné moci Obsahuje konstitutivní ustanovení pro úpravu veřejné moci Je základem pro organizaci finanční správy Je základem pro organizaci finanční správy

21 Ústava jako základní zákon Obsahuje princip organizace a činnosti justice a principy ochrany občana Obsahuje princip organizace a činnosti justice a principy ochrany občana Upravuje postavení občana v hospodářském systému Upravuje postavení občana v hospodářském systému

22 Normy ústavy Ústava je složena z právních norem Ústava je složena z právních norem

23 Normy ústavy Ústava je složena z právních norem Ústava je složena z právních norem Ústavní normy obecné Ústavní normy obecné

24 Normy ústavy Ústava je složena z právních norem - Ústava je složena z právních norem - Ústavní normy obecné Ústavní normy obecné Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů

25 Normy ústavy Ústava je složena z právních norem - Ústava je složena z právních norem - Ústavní normy obecné Ústavní normy obecné Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů Ústavní normy zřizující, konstitutivní Ústavní normy zřizující, konstitutivní

26 Normy ústavy Ústava je složena z právních norem - Ústava je složena z právních norem - Ústavní normy obecné Ústavní normy obecné Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů Ústavní normy stanovící práva a povinnosti jejich subjektů Ústavní normy zřizující, konstitutivní Ústavní normy zřizující, konstitutivní Normy jsou rovnocenné, princip jednoty ústavy Normy jsou rovnocenné, princip jednoty ústavy

27 Odpovědnost v ústavním právu Odpovědnost je naplněna podle Ústavy jednáním, jímž jsou porušena ustanovení ústavy, nebo nečinností, či jinou činností Odpovědnost je naplněna podle Ústavy jednáním, jímž jsou porušena ustanovení ústavy, nebo nečinností, či jinou činností Odpovědnost podle ústavního práva směřuje k naplnění těch principů a těch norem, které jsou předmětem ústavní úpravy Odpovědnost podle ústavního práva směřuje k naplnění těch principů a těch norem, které jsou předmětem ústavní úpravy Odpovědnost je realizována sankcemi Odpovědnost je realizována sankcemi

28 Ústavněprávní spory Realizace ústavy, ústavních norem vede ke konfliktům Realizace ústavy, ústavních norem vede ke konfliktům

29 Ústavněprávní spory Realizace ústavy, ústavních norem vede ke konfliktům Realizace ústavy, ústavních norem vede ke konfliktům Za ústavně právní konflikt lze považovat situaci, spor, kdy ústavní orgán poruší ústavu, poruší základní právo fyzické čí právnické osoby, rozhodnutím omezí působnost samosprávného celku Za ústavně právní konflikt lze považovat situaci, spor, kdy ústavní orgán poruší ústavu, poruší základní právo fyzické čí právnické osoby, rozhodnutím omezí působnost samosprávného celku

30 Interpretace ústavy Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace

31 Interpretace ústavy Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace Interpretace je úkolem každého subjektu, jenž ústavu užívá Interpretace je úkolem každého subjektu, jenž ústavu užívá

32 Interpretace ústavy Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace Ústava musí být řádně pochopena, potřeba výkladu interpretace Interpretace je úkolem každého subjektu, jenž ústavu užívá Interpretace je úkolem každého subjektu, jenž ústavu užívá Především úkolem ústavodárného, zákonodárného a orgánu kontroly ústavnosti Především úkolem ústavodárného, zákonodárného a orgánu kontroly ústavnosti

33 Interpretace ústavy Interpretace parlamentu Parlament musí při tvorbě zákonů interpretovat text ústavy tak, aby zákon nebyl v rozporu s ústavou Parlament musí při tvorbě zákonů interpretovat text ústavy tak, aby zákon nebyl v rozporu s ústavou

34 Interpretace ústavy Interpretace parlamentu Parlament musí při tvorbě zákonů interpretovat text ústavy tak, aby zákon nebyl v rozporu s ústavou Parlament musí při tvorbě zákonů interpretovat text ústavy tak, aby zákon nebyl v rozporu s ústavou Zákon není v rozporu s ústavou, jestliže je možný pouze takový jeho výklad, který je v souladu se základním zákonem a zákon si při tomto výkladu zachovává svůj smysl Zákon není v rozporu s ústavou, jestliže je možný pouze takový jeho výklad, který je v souladu se základním zákonem a zákon si při tomto výkladu zachovává svůj smysl

35 Interpretace ústavy Interpretace Ústavního soudu Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce

36 Interpretace ústavy Interpretace Ústavního soudu Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce Ústavní soudce zjišťuje obsah a význam normy Ústavní soudce zjišťuje obsah a význam normy

37 Interpretace ústavy Interpretace Ústavního soudu Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce Ústavní soud (kontroluje ústavnost a řeší ústavní konflikty) používá interpretaci jako základní metodu při naplňování své funkce Ústavní soudce zjišťuje obsah a význam normy Ústavní soudce zjišťuje obsah a význam normy Nesmí nahrazovat zákonodárce Nesmí nahrazovat zákonodárce

38 Ústavní systémy světa, ústavní modely

39 Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy spjaté s revolucemi

40 Ústavní systémy světa, ústavní modely Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy 19. století Ústavy 19. století

41 Ústavní systémy světa, ústavní modely Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy 19. století Ústavy 19. století Ústavy po I. Světové válce Ústavy po I. Světové válce

42 Ústavní systémy světa, ústavní modely Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy spjaté s revolucemi Ústavy 19. století Ústavy 19. století Ústavy po I. Světové válce Ústavy po I. Světové válce Ústavy po II. Světové válce Ústavy po II. Světové válce

43 Dominantní ústavní modely Francouzský model Francouzský model

44 Dominantní ústavní modely Francouzský model Francouzský model Deklarace práv člověka a občana, r. 1789 Deklarace práv člověka a občana, r. 1789

45 Dominantní ústavní modely Francouzský model Francouzský model Deklarace práv člověka a občana, r. 1789 Deklarace práv člověka a občana, r. 1789 Je základem francouzské demokracie Je základem francouzské demokracie

46 Dominantní ústavní modely Francouzský model Francouzský model Deklarace práv člověka a občana, r. 1789 Deklarace práv člověka a občana, r. 1789 Je základem francouzské demokracie Je základem francouzské demokracie Utvrzuje individuální svobodu občana a svobodu názorů, svobodu vlastnickou, suverenitu lidu, princip dělby moci Utvrzuje individuální svobodu občana a svobodu názorů, svobodu vlastnickou, suverenitu lidu, princip dělby moci

47 Dominantní ústavní modely Anglický model Anglický model

48 Dominantní ústavní modely Anglický model – Britská ústava Anglický model – Britská ústava Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly

49 Dominantní ústavní modely Anglický model – Britská ústava Anglický model – Britská ústava Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů

50 Dominantní ústavní modely Anglický model – Britská ústava Anglický model – Britská ústava Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů Součástí jsou ústavní konvence pro ústavní procesní pravidla Součástí jsou ústavní konvence pro ústavní procesní pravidla

51 Dominantní ústavní modely Anglický model – Britská ústava Anglický model – Britská ústava Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Postupný vývoj, je tvořena psanými dokumenty a nepsanými pravidly Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů Součástí je common law –právo rozvíjené judikaturou soudů Součástí jsou ústavní konvence pro ústavní procesní pravidla Součástí jsou ústavní konvence pro ústavní procesní pravidla Moderní britská ústavnost r. 1688 Moderní britská ústavnost r. 1688

52 Dominantní ústavní modely Americký model Americký model

53 Dominantní ústavní modely Americký model – Ústava z r. 1787 Americký model – Ústava z r. 1787 Nejstarší platná ústava světa Nejstarší platná ústava světa

54 Dominantní ústavní modely Americký model – Ústava z r. 1787 Americký model – Ústava z r. 1787 Nejstarší platná ústava světa Nejstarší platná ústava světa Zakotvuje princip suverenity lidu, princip většiny, princip dělby moci a systém rovnováhy a vzájemných brzd, princip federalismu Zakotvuje princip suverenity lidu, princip většiny, princip dělby moci a systém rovnováhy a vzájemných brzd, princip federalismu

55 Dominantní ústavní modely Americký model – Ústava z r. 1787 Americký model – Ústava z r. 1787 Nejstarší platná ústava světa Nejstarší platná ústava světa Zakotvuje princip suverenity lidu, princip většiny, princip dělby moci a systém rovnováhy a vzájemných brzd, princip federalismu Zakotvuje princip suverenity lidu, princip většiny, princip dělby moci a systém rovnováhy a vzájemných brzd, princip federalismu Každý z 50 států Unie má svoji ústavu, ta se řídí ústavou federální Každý z 50 států Unie má svoji ústavu, ta se řídí ústavou federální

56 Typy ústav Ústavy právní – de iure Ústavy právní – de iure Ústavy faktické – de facto Ústavy faktické – de facto Rozpor mezi psanou a faktickou ústavou lze řešit průběžnými změnami, novou ústavou nebo také aktualizací, změnou interpretace Rozpor mezi psanou a faktickou ústavou lze řešit průběžnými změnami, novou ústavou nebo také aktualizací, změnou interpretace

57 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky

58 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky II. Světová válka II. Světová válka

59 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky II. Světová válka II. Světová válka R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu

60 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky II. Světová válka II. Světová válka R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu Pražské jaro – vznik federace Pražské jaro – vznik federace

61 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky II. Světová válka II. Světová válka R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu Pražské jaro – vznik federace Pražské jaro – vznik federace Přechodový ústavní systém po roce 1989 a vznik samostatného státu Přechodový ústavní systém po roce 1989 a vznik samostatného státu

62 Vývoj čs. ústavy - rysy Vznik I. Československé republiky Vznik I. Československé republiky II. Světová válka II. Světová válka R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu R. 1948 zařazení do systému sovětského konstitucionalismu Pražské jaro – vznik federace Pražské jaro – vznik federace Přechodový ústavní systém po roce 1989 a vznik samostatného státu Přechodový ústavní systém po roce 1989 a vznik samostatného státu žádné souvislé a stabilní vnější a vnitřní poměry žádné souvislé a stabilní vnější a vnitřní poměry

63 Etapizace čs. ústavního vývoje Prozatímní ústava z roku 1918 Prozatímní ústava z roku 1918

64 Etapizace čs. ústavního vývoje Prozatímní ústava z roku 1918 Prozatímní ústava z roku 1918 Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda

65 Etapizace čs. ústavního vývoje Prozatímní ústava z roku 1918 Prozatímní ústava z roku 1918 Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR

66 Etapizace čs. ústavního vývoje Prozatímní ústava z roku 1918 Prozatímní ústava z roku 1918 Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR 1945 – 1948 příprava nové ústavy Ústavodárným nár. shromážděním 1945 – 1948 příprava nové ústavy Ústavodárným nár. shromážděním

67 Etapizace čs. ústavního vývoje Prozatímní ústava z roku 1918 Prozatímní ústava z roku 1918 Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Ústava ČSR z r. 1920 až do roku 1938 resp. 1939 – Mnichovská dohoda Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR Etapa prozatímního zřízení Londýnského 1939 – 1945, osvobozování ČSR 1945 – 1948 příprava nové ústavy Ústavodárným nár. shromážděním 1945 – 1948 příprava nové ústavy Ústavodárným nár. shromážděním Platnost Ústavy 1948 – 1960, 9.květen Platnost Ústavy 1948 – 1960, 9.květen

68 Etapizace čs. ústavního vývoje Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968 Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968

69 Etapizace čs. ústavního vývoje Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968 Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968 Období federativní ČSSR, novelizace Ústavy z roku 1960, č.143/1968Sb., 1968 - 1989 Období federativní ČSSR, novelizace Ústavy z roku 1960, č.143/1968Sb., 1968 - 1989

70 Etapizace čs. ústavního vývoje Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968 Období plné platnosti Ústavy ČSSR z roku 1960 – 1968 Období federativní ČSSR, novelizace Ústavy z roku 1960, č.143/1968Sb., 1968 – 1989 Období federativní ČSSR, novelizace Ústavy z roku 1960, č.143/1968Sb., 1968 – 1989 Přechodový ústavní systém, obnova politické demokracie, tržního hospodářství, zánik Československa - ČSFR, 1989 – 1992 resp. 1993 Přechodový ústavní systém, obnova politické demokracie, tržního hospodářství, zánik Československa - ČSFR, 1989 – 1992 resp. 1993

71 Ústavní aspekty rozdělení Československa Ústavním základem pro rozdělení Československa jsou: Ústavním základem pro rozdělení Československa jsou: Ústavní zákony ze dne 13.11.1992 o dělení majetku ČSFR mezi ČR a SR Ústavní zákony ze dne 13.11.1992 o dělení majetku ČSFR mezi ČR a SR Ústavní zákon ze dne 25.11.1992 o zániku ČSFR Ústavní zákon ze dne 25.11.1992 o zániku ČSFR Výsledkem byla Česká ústava přijata dne 16.12.1992 s účinností od 1.1.1993 Výsledkem byla Česká ústava přijata dne 16.12.1992 s účinností od 1.1.1993

72 Kontinuita a diskontinuita při vzniku České republiky. Státní Státní Územní Územní Právní Právní

73 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků

74 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků Hlava II-IV, členění státní moci Hlava II-IV, členění státní moci

75 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků Hlava II-IV, členění státní moci Hlava II-IV, členění státní moci Hlava V, NKÚ Hlava V, NKÚ

76 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků Hlava II-IV, členění státní moci Hlava II-IV, členění státní moci Hlava V, NKÚ Hlava V, NKÚ Hlava VI, ČNB Hlava VI, ČNB

77 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků Hlava II-IV, členění státní moci Hlava II-IV, členění státní moci Hlava V, NKÚ Hlava V, NKÚ Hlava VI, ČNB Hlava VI, ČNB Hlava VII, územní samospráva Hlava VII, územní samospráva

78 Ústava České republiky, charakteristika, struktura Preambule + 8 hlav členěných do článků Preambule + 8 hlav členěných do článků Hlava II-IV, členění státní moci Hlava II-IV, členění státní moci Hlava V, NKÚ Hlava V, NKÚ Hlava VI, ČNB Hlava VI, ČNB Hlava VII, územní samospráva Hlava VII, územní samospráva Hlava VIII, přechodná a závěrečná ustanovení Hlava VIII, přechodná a závěrečná ustanovení

79 Ústava České republiky a mezinárodní právo ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní

80 Ústava České republiky a mezinárodní právo ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní Otevřený a uzavřený ústavní systém Otevřený a uzavřený ústavní systém

81 Ústava České republiky a mezinárodní právo ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní Otevřený a uzavřený ústavní systém Otevřený a uzavřený ústavní systém Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy

82 Ústava České republiky a mezinárodní právo ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní Otevřený a uzavřený ústavní systém Otevřený a uzavřený ústavní systém Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy Čl. 10 staví mez. smlouvy na roveň ústavním zákonům Čl. 10 staví mez. smlouvy na roveň ústavním zákonům

83 Ústava České republiky a mezinárodní právo ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní ČR je součástí mezinárodního společenství států – vztahy mezinárodně právní Otevřený a uzavřený ústavní systém Otevřený a uzavřený ústavní systém Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy Prvek otevřenosti je čl. 10 Ústavy Čl. 10 staví určité mez. smlouvy na roveň ústavním zákonům Čl. 10 staví určité mez. smlouvy na roveň ústavním zákonům Ústavní soud rozhoduje o opatřeních k realizaci rozhodnutí mez. soudu Ústavní soud rozhoduje o opatřeních k realizaci rozhodnutí mez. soudu

84 Ústava České republiky a mezinárodní smlouvy Mez. Právo a ES Mez. Právo a ES

85 Česká republika jako členský stát EU Mez právo a ES Mez právo a ES

86 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Dokument v právní řádu bývalé ČSFR Dokument v právní řádu bývalé ČSFR Zákon Federálního shromáždění ČSFR, č. 23/1991 Sb. Zákon Federálního shromáždění ČSFR, č. 23/1991 Sb. Čl. 112 Čl. 112 Závazná pro všechny subjekty Závazná pro všechny subjekty Pramenem ústavního práva, součástí ústavního pořádku Pramenem ústavního práva, součástí ústavního pořádku Základ pro rozhodování Ústavního soudu Základ pro rozhodování Ústavního soudu

87 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka

88 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Lidská práva a základní svobody hl. II Lidská práva a základní svobody hl. II

89 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Lidská práva a základní svobody hl. II Lidská práva a základní svobody hl. II Práva národnostních a etnických menšin hl. III Práva národnostních a etnických menšin hl. III

90 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Lidská práva a základní svobody hl. II Lidská práva a základní svobody hl. II Práva národnostních a etnických menšin hl. III Práva národnostních a etnických menšin hl. III Hospodářská, sociální a kulturní práva hl. IV Hospodářská, sociální a kulturní práva hl. IV

91 Listina základních práv a svobod, charakteristika, struktura Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Listina zákl. p. s. upravuje práva občana a člověka Lidská práva a základní svobody hl. II Lidská práva a základní svobody hl. II Práva národnostních a etnických menšin hl. III Práva národnostních a etnických menšin hl. III Hospodářská, sociální a kulturní práva hl. IV Hospodářská, sociální a kulturní práva hl. IV Právo na soudní a jinou ochranu hl. V Právo na soudní a jinou ochranu hl. V

92 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému

93 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny

94 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Nedotknutelnost osoby, čl. 7

95 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Osobní svoboda, čl. 8 Osobní svoboda, čl. 8

96 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Osobní svoboda, čl. 8 Osobní svoboda, čl. 8 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9

97 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Osobní svoboda, čl. 8 Osobní svoboda, čl. 8 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9 Právo vlastnictví, čl. 11 Listiny Právo vlastnictví, čl. 11 Listiny

98 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Listina garantuje v čl. 5 každé fyzické osobě postavení v právním systému Právo na život, čl. 6 Listiny Právo na život, čl. 6 Listiny Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Nedotknutelnost osoby, čl. 7 Osobní svoboda, čl. 8 Osobní svoboda, čl. 8 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9 Zákaz nucených prací nebo služeb, čl. 9 Právo vlastnictví, čl. 11 Právo vlastnictví, čl. 11 Nedotknutelnost obydlí, čl. 12 Nedotknutelnost obydlí, čl. 12

99 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13

100 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14

101 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby, čl. 15 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby, čl. 15

102 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Listovní tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, tajemství přepravovaných zpráv, čl. 13 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14 Svoboda pohybu a pobytu čl. 14 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby, čl. 15 Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání, vědeckého bádání a umělecké tvorby, čl. 15 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry, čl. 16 Právo svobodného projevu náboženství nebo víry, čl. 16

103 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17

104 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Petiční právo, čl. 18 Petiční právo, čl. 18

105 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Petiční právo, čl. 18 Petiční právo, čl. 18 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo shromažďovací, čl. 19

106 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Petiční právo, čl. 18 Petiční právo, čl. 18 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo sdružovací, čl. 20 Právo sdružovací, čl. 20

107 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Petiční právo, čl. 18 Petiční právo, čl. 18 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo sdružovací, čl. 20 Právo sdružovací, čl. 20 Právo na odpor, čl. 23 Právo na odpor, čl. 23

108 Lidská práva a základní svobody, ústavněprávní základ Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Svoboda projevu a právo na informace, čl. 17 Petiční právo, čl. 18 Petiční právo, čl. 18 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo shromažďovací, čl. 19 Právo sdružovací, čl. 20 Právo sdružovací, čl. 20 Právo na odpor, čl. 23 Právo na odpor, čl. 23 Právo podílet se na správě věcí veřejných, čl. 21 Právo podílet se na správě věcí veřejných, čl. 21

109 Právo národnostních a etnických menšin, ústavněprávní základ Čl. 24 a 25 Listiny, hl.III (čl. 3 odst. 2 L.) Čl. 24 a 25 Listiny, hl.III (čl. 3 odst. 2 L.) Upravují vztah k menšinám Upravují vztah k menšinám Ochrana fyzické osoby Ochrana fyzické osoby Vzdělání, kulturní rozvoj Vzdělání, kulturní rozvoj Rozvoj vlastní kultury Rozvoj vlastní kultury Jazyková garance Jazyková garance Vytváření národnostních sdružení Vytváření národnostních sdružení

110 Práva hospodářská, sociální a kulturní Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Hlava IV, čl. 26 až 35 L.

111 Práva hospodářská, sociální a kulturní Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém

112 Práva hospodářská, sociální a kulturní Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém Čl. 41 odst. 1 L. interpretační pravidlo Čl. 41 odst. 1 L. interpretační pravidlo

113 Práva hospodářská, sociální a kulturní Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Hlava IV, čl. 26 až 35 L. Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém Upravuje práva fyzické osoby či občana v ekonomické sféře, v sociálních vztazích, ve sféře vzdělávací a v zájmu ekologickém Čl. 41 odst. 1 L. interpretační pravidlo Čl. 41 odst. 1 L. interpretační pravidlo Např. čl. 26 - postavení občana ve vztahu k hospodářskému systému, čl. 27 odborová svoboda Např. čl. 26 - postavení občana ve vztahu k hospodářskému systému, čl. 27 odborová svoboda

114 Právo na soudní a jinou právní ochranu Hlava V, čl. 36 – 40 L. Hlava V, čl. 36 – 40 L. Systém institucionální a normativní právní ochrany Systém institucionální a normativní právní ochrany Hmotně právní principy a procesní principy Hmotně právní principy a procesní principy Právo na nezávislý a nestranný soud, čl. 36 odst. 1 a 2, právo na náhradu škody čl. 36 odst. 3, právo na právní pomoc, právo na zajištění procesních zásad Právo na nezávislý a nestranný soud, čl. 36 odst. 1 a 2, právo na náhradu škody čl. 36 odst. 3, právo na právní pomoc, právo na zajištění procesních zásad

115 Ústavní základy suverenity České republiky Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé

116 Ústavní základy suverenity České republiky Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé Konstitutivní charakteristika českého státu je svrchovanost a samostatnost Konstitutivní charakteristika českého státu je svrchovanost a samostatnost

117 Ústavní základy suverenity České republiky Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé Preambule obsahuje odkaz na tradice státnosti zemí Koruny České a státnosti československé Konstitutivní charakteristika českého státu je svrchovanost a samostatnost Konstitutivní charakteristika českého státu je svrchovanost a samostatnost Svrchovanost se opírá o preambuli a č. 1 Ústavy Svrchovanost se opírá o preambuli a č. 1 Ústavy

118 Státní území, státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice

119 Státní území, státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice Změna je možná pouze ústavními zákony Změna je možná pouze ústavními zákony

120 Státní území, státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice Čl. 11 – jednota území a státní hranice Změna je možná pouze ústavními zákony Změna je možná pouze ústavními zákony Území se určuje prostřednictvím všech recipovaných ústavních zákonů čs. historie Území se určuje prostřednictvím všech recipovaných ústavních zákonů čs. historie

121 Státní symboly, hlavní město Čl. 13, 14 Čl. 13, 14 Ústřední orgány se nemusejí nacházet v hlavním městě Ústřední orgány se nemusejí nacházet v hlavním městě Symboly jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť, státní hymna, vlajka prezidenta republiky Symboly jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť, státní hymna, vlajka prezidenta republiky

122 Státní občanství Preambule zdůrazňuje občanskou společnost, My občané…. Preambule zdůrazňuje občanskou společnost, My občané…. Čl. 12 odst. 1 svěřuje úpravu státního občanství zákonu Čl. 12 odst. 1 svěřuje úpravu státního občanství zákonu Čl. 12 odst. 2 obsahuje pro tento zákon materiální ústavní normu - zákaz zbavení občanství Čl. 12 odst. 2 obsahuje pro tento zákon materiální ústavní normu - zákaz zbavení občanství Zákon ČNR č. 40/1993Sb Zákon ČNR č. 40/1993Sb

123 Ústavní systém dělby moci Ústavní systém dělby moci zákonodárná zákonodárná

124 Ústavní systém dělby moci Ústavní systém dělby moci Zákonodárná Zákonodárná Výkonná Výkonná

125 Ústavní systém dělby moci Ústavní systém dělby moci Zákonodárná Zákonodárná Výkonná Výkonná Soudní Soudní

126 Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament ze 2 komor Parlament ze 2 komor

127 Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament ze 2 komor Parlament ze 2 komor Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky

128 Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament ze 2 komor Parlament ze 2 komor Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky

129 Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament ze 2 komor Parlament ze 2 komor Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky Komory nejsou rovnoprávné Komory nejsou rovnoprávné

130 Moc zákonodárná Moc zákonodárná Parlament ze 2 komor Parlament ze 2 komor Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Poslanecká sněmovna, 200 poslanců na 4 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky Senát 81 senátorů na 6 let, parciální obměna 1/3 každé 2 roky Komory nejsou rovnoprávné Komory nejsou rovnoprávné Společné působení komor např. při schvalování ústavních zákonů Společné působení komor např. při schvalování ústavních zákonů

131 Pravomoc a působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu. Hlava II vymezuje působnost parlamentu.

132 Pravomoc a působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny

133 Pravomoc a působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Parlament má pravomoci kreativní Parlament má pravomoci kreativní

134 Pravomoc a působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Parlament má pravomoci kreativní Parlament má pravomoci kreativní Parlament má pravomoci kontrolní Parlament má pravomoci kontrolní

135 Pravomoc a působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Hlava II vymezuje působnost parlamentu Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Věcná působnost je vymezena v § 50 zákona o jednací řádu Poslanecké sněmovny Parlament má pravomoci kreativní Parlament má pravomoci kreativní Parlament má pravomoci kontrolní Parlament má pravomoci kontrolní Pravomoci ostatní vyjmenované v Ústavě: např. čl. 11, 43, 39 odst. 3 Ústavy Pravomoci ostatní vyjmenované v Ústavě: např. čl. 11, 43, 39 odst. 3 Ústavy

136 Volební systém České republiky Objektivní volební právo Objektivní volební právo

137 Volební systém České republiky Objektivní volební právo Objektivní volební právo Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo

138 Volební systém České republiky Objektivní volební právo Objektivní volební právo Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo Řád voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, obecních a krajských zastupitelstev Řád voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, obecních a krajských zastupitelstev

139 Volební systém České republiky Objektivní volební právo Objektivní volební právo Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo Řád voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, obecních a krajských zastupitelstev Řád voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, obecních a krajských zastupitelstev Soudní přezkum zákonnosti a ústavnosti voleb Soudní přezkum zákonnosti a ústavnosti voleb

140 Objektivní volební právo Objektivní volební právo Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení

141 Objektivní volební právo Objektivní volební právo Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát

142 Objektivní volební právo Objektivní volební právo Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Volební okrsky a seznamy voličů Volební okrsky a seznamy voličů

143 Objektivní volební právo Objektivní volební právo Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Volební okrsky a seznamy voličů Volební okrsky a seznamy voličů Volební komise Volební komise

144 Objektivní volební právo Objektivní volební právo Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Poslanecká sněmovna, krajská a obecní zastupitelstva dle principu poměrného zastoupení Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Senát dle zásady většinové, vítěz je jen jeden kandidát Volební okrsky a seznamy voličů Volební okrsky a seznamy voličů Volební komise Volební komise Volební kraje a volební obvody Volební kraje a volební obvody

145 Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy

146 Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy Právo volit – nad 18 let, občanství Právo volit – nad 18 let, občanství

147 Subjektivní volební právo Subjektivní volební právo Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy Volby se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva s tajným hlasováním, čl. 18 Ústavy Právo volit – nad 18 let, občanství Právo volit – nad 18 let, občanství Právo být volen, pasivní Právo být volen, pasivní

148 Volební řád Volební řád Vyhlášení voleb Vyhlášení voleb

149 Volební řád Volební řád Vyhlášení voleb Vyhlášení voleb Ustanovení volebních komisí Ustanovení volebních komisí

150 Volební řád Volební řád Vyhlášení voleb Vyhlášení voleb Ustanovení volebních komisí Ustanovení volebních komisí Ustanovení kandidátů Ustanovení kandidátů

151 Volební řád Volební řád Vyhlášení voleb Vyhlášení voleb Ustanovení volebních komisí Ustanovení volebních komisí Ustanovení kandidátů Ustanovení kandidátů Volební aritmetika Volební aritmetika

152 Soudní přezkum zákonnosti a ústavnosti voleb Zajištění volební spravedlnosti Zajištění volební spravedlnosti Definitivní rozhodnutí orgánu soudního typu Definitivní rozhodnutí orgánu soudního typu Nejvyšší soud ČR dle OSŘ, např. §§ 200m, 200n OSŘ, přes §§ 86,87 č. 247/1995Sb., zákon o volbách do Parl. Nejvyšší soud ČR dle OSŘ, např. §§ 200m, 200n OSŘ, přes §§ 86,87 č. 247/1995Sb., zákon o volbách do Parl. Ústavní soud dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy nebo § 85 zákona o řízení před Ústavním soudem Ústavní soud dle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy nebo § 85 zákona o řízení před Ústavním soudem

153 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa

154 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Doručení vládě Doručení vládě

155 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Doručení vládě Doručení vládě Schválení v Poslanecké sněmovně Schválení v Poslanecké sněmovně

156 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Doručení vládě Doručení vládě Schválení v Poslanecké sněmovně Schválení v Poslanecké sněmovně Předložení senátu k projednání Předložení senátu k projednání

157 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Doručení vládě Doručení vládě Schválení v Poslanecké sněmovně Schválení v Poslanecké sněmovně Předložení senátu k projednání Předložení senátu k projednání Právo vrácení zákona prezidentem republiky Právo vrácení zákona prezidentem republiky

158 Zákonodárný proces, jednací řád Parlamentu ČR Zákonodárná iniciativa Zákonodárná iniciativa Doručení vládě Doručení vládě Schválení v Poslanecké sněmovně Schválení v Poslanecké sněmovně Předložení senátu k projednání Předložení senátu k projednání Právo vrácení zákona prezidentem republiky Právo vrácení zákona prezidentem republiky Vyhlášení zákona Vyhlášení zákona

159 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky Prezident republiky

160 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky Prezident republiky Vláda Vláda

161 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky Prezident republiky Vláda Vláda Státní zastupitelství Státní zastupitelství

162 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je:

163 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy

164 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy Zastupuje stát navenek, čl. 63 odst. 1 a

165 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy Zastupuje stát navenek, čl. 63 odst. 1 a Prezident je volen dle čl. 54 – 61 Ústavy

166 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy Zastupuje stát navenek, čl. 63 odst. 1 a Prezident je volen dle čl. 54 – 61 Ústavy Třífázový systém

167 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy Zastupuje stát navenek, čl. 63 odst. 1 a Prezident je volen dle čl. 54 – 61 Ústavy Třífázový systém Pětiletý mandát, čl. 55 Úst.

168 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Prezident republiky je: Hlava státu, čl. 54 Ústavy Zastupuje stát navenek, čl. 63 odst. 1 a Prezident je volen dle čl. 54 – 61 Ústavy Třífázový systém Pětiletý mandát, čl. 55 Úst. Pravomoci rozhodovací a kreační

169 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Pravomoci výlučné

170 Moc výkonná, postavení prezidenta republiky Pravomoci výlučné Pravomoci kontrasignované

171 Ústavní postavení vlády ČR, ministerstva ČR, státní zastupitelství Vláda je vrcholný orgán ústavy ČR, čl 67 odst. 1 Ústavy Vláda je vrcholný orgán ústavy ČR, čl 67 odst. 1 Ústavy

172 Ústavní postavení vlády ČR, ministerstva ČR, státní zastupitelství Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak

173 Ústavní postavení vlády ČR, ministerstva ČR, státní zastupitelství Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak Ministerstva – součást výkonné moci Ministerstva – součást výkonné moci

174 Ústavní postavení vlády ČR, ministerstva ČR, státní zastupitelství Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Vláda je vrcholný orgán Ústavy ČR, čl. 67 odst. 1 Ústavy Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak Ústava neurčuje věcnou působnost vlády, jedná se tedy o všeobecnou působnost, pokud není určeno jinak Ministerstva – součást výkonné moci Ministerstva – součást výkonné moci St. zastupitelství – čl. 80 Ústavy St. zastupitelství – čl. 80 Ústavy

175 Moc soudní, ústavní koncepce Hlava IV Hlava IV

176 Moc soudní, ústavní koncepce Hlava IV Hlava IV Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy

177 Moc soudní, ústavní koncepce Hlava IV Hlava IV Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst. Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst.

178 Moc soudní, ústavní koncepce Hlava IV Hlava IV Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst. Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst. Poskytování ochrany právům, čl. 90 a násl. Ústavy Poskytování ochrany právům, čl. 90 a násl. Ústavy

179 Moc soudní, ústavní koncepce Hlava IV Hlava IV Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Nezávislost a nestrannost, čl. 82 Ústavy Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst. Soudní ochrana ústavnosti, čl. 83 Úst. Poskytování ochrany právům, čl. 90 a násl. Ústavy Poskytování ochrany právům, čl. 90 a násl. Ústavy Odlišná vázanost soudců Ústavního a obecného soudu Odlišná vázanost soudců Ústavního a obecného soudu

180 Soudní soustava Čl. 91 Ústavy určuje soudní soustavu Čl. 91 Ústavy určuje soudní soustavu Rozlišují se soudy nejvyšší a jiné Rozlišují se soudy nejvyšší a jiné

181 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústava stanovuje pravomoc a působnost Ústava stanovuje pravomoc a působnost

182 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústava stanovuje pravomoc a působnost Ústava stanovuje pravomoc a působnost Věcná působnost je taxativně vyjmenována Věcná působnost je taxativně vyjmenována

183 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústava stanovuje pravomoc a působnost Ústava stanovuje pravomoc a působnost Věcná působnost je taxativně vyjmenována Věcná působnost je taxativně vyjmenována Zákon upravuje pravomoci ve vnitřních vztazích Zákon upravuje pravomoci ve vnitřních vztazích

184 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústava stanovuje pravomoc a působnost Ústava stanovuje pravomoc a působnost Věcná působnost je taxativně vyjmenována Věcná působnost je taxativně vyjmenována Zákon upravuje pravomoci ve vnitřních vztazích Zákon upravuje pravomoci ve vnitřních vztazích Ústavní soud je samostatný, neodvolatelný, nerozpustitelný Ústavní soud je samostatný, neodvolatelný, nerozpustitelný

185 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná

186 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná Řídí se Ústavou a zákonem o Ústavní soudu Řídí se Ústavou a zákonem o Ústavní soudu

187 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná Jeho rozhodnutí jsou konečná a nepřezkoumatelná Řídí se Ústavou a zákonem o Ústavní soudu Řídí se Ústavou a zákonem o Ústavní soudu Je možnost senátu vyslovit souhlas s trestní stíháním soudce Úst. soudu, čl. 86 odst. 1 Úst. Je možnost senátu vyslovit souhlas s trestní stíháním soudce Úst. soudu, čl. 86 odst. 1 Úst.

188 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst. Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst.

189 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst. Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst. Rozhoduje o zrušení zákonů nebo jednotlivých ustanovení, jsou – li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, písm. a Rozhoduje o zrušení zákonů nebo jednotlivých ustanovení, jsou – li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, písm. a

190 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst. Ústavní soud působí v těchto věcech, čl. 87 odst. 1 Úst. Rozhoduje o zrušení zákonů nebo jednotlivých ustanovení, jsou – li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, čl. 87 I písm. A Rozhoduje o zrušení zákonů nebo jednotlivých ustanovení, jsou – li v rozporu s ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou, čl. 87 I písm. A Rozhoduje o ústavní stížnosti fyzických čí právnických osob, Čl. 87 I písm. D Rozhoduje o ústavní stížnosti fyzických čí právnických osob, Čl. 87 I písm. D

191 Postavení a kompetence Ústavního soudu České republiky Druh řízení Druh řízení Aktivní legitimace Aktivní legitimace Lhůta Lhůta Petit Petit Výrok soudu Výrok soudu

192 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení

193 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení Účastnící řízení Účastnící řízení

194 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení Účastnící řízení Účastnící řízení Příprava jednání Příprava jednání

195 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení Účastnící řízení Účastnící řízení Příprava jednání Příprava jednání Ústní jednání Ústní jednání

196 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení Účastnící řízení Účastnící řízení Příprava jednání Příprava jednání Ústní jednání Ústní jednání Dokazování Dokazování

197 Řízení před Ústavním soudem České republiky Zahájení řízení Zahájení řízení Účastnící řízení Účastnící řízení Příprava jednání Příprava jednání Ústní jednání Ústní jednání Dokazování Dokazování Rozhodnutí Rozhodnutí

198 Příklady - Nález Ústavního soudu Zrušení části zákonů: Z. č. 116/2008 Sb., rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 o návrhu skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. Z. č. 116/2008 Sb., rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008 o návrhu skupiny poslanců na zrušení některých ustanovení zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. Ústavní soud rozhodl dne 23. 4. 2008, o návrhu na zrušení části zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 54/1956 Sb., že nemocenská bude náležet i za první 3 dny nemoci Ústavní soud rozhodl dne 23. 4. 2008, o návrhu na zrušení části zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců, z. č. 54/1956 Sb., že nemocenská bude náležet i za první 3 dny nemoci

199 Příklad: Pan J. H. byl obviněn a následně odsouzen Krajským soudem v Praze za trestný čin loupeže podle §234 odst. 1 a 2 trestního zákona, který měl spáchat přepadením kamionu s cigaretami. Jako hlavní důkaz při prokazování jeho účasti na trestné činnosti byly použity výpisy evidence hovorů z jeho mobilního telefonu, obsahující vždy datum, čas, buňku mobilního operátora, volané číslo a dobu volání hovorů, které nejenom prokazovaly rozhovor pana J. H. s dalšími obviněnými, ale i místo a čas konání hovoru. Pan J. H. byl obviněn a následně odsouzen Krajským soudem v Praze za trestný čin loupeže podle §234 odst. 1 a 2 trestního zákona, který měl spáchat přepadením kamionu s cigaretami. Jako hlavní důkaz při prokazování jeho účasti na trestné činnosti byly použity výpisy evidence hovorů z jeho mobilního telefonu, obsahující vždy datum, čas, buňku mobilního operátora, volané číslo a dobu volání hovorů, které nejenom prokazovaly rozhovor pana J. H. s dalšími obviněnými, ale i místo a čas konání hovoru. Tyto výpisy vydala telekomunikační společnost na žádost orgánům činným v trestním řízení, aniž by zkoumala, zda byl vydán soudní příkaz k jejich vydání. Kromě jiného tyto záznamy byly orgány činnými v trestním řízení získány již před tím, než bylo panu J. H. doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Tyto výpisy vydala telekomunikační společnost na žádost orgánům činným v trestním řízení, aniž by zkoumala, zda byl vydán soudní příkaz k jejich vydání. Kromě jiného tyto záznamy byly orgány činnými v trestním řízení získány již před tím, než bylo panu J. H. doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. Pan J. H. se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze a ten jeho odvolání jako bezdůvodné zamítl. Pan J. H. se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze a ten jeho odvolání jako bezdůvodné zamítl.

200 Řešení příkladu Podmínky přípustnosti ústavní stížnosti Podmínky přípustnosti ústavní stížnosti 1. Aktivní legitimace stěžovatele - § 72 odst. 1) písm. a) z.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 2. Zastoupení stěžovatele - § 30 odst.1 3. Lhůta - § 72 odst. 3 4. Vyčerpání všech procesních prostředků- § 75 Porušení ústavních norem ČR a mezinárodních smluv Porušení ústavních norem ČR a mezinárodních smluv 1. Čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod 2. Čl. 13 Listiny základních práv a svobod 3. Doplňující články – čl. 2 odst. 2 Listiny, čl. 90 Ústavy, čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 17 Paktu o občanských a politických právech

201 Ústavní postavení Nejvyššího kontrolního úřadu a České národní banky NKÚ – čl. 97 Ústavy ČR – nezávislý orgán, vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, prezidenta a víceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh poslanecké sněmovny, z. č. 166/1993 Sb. NKÚ – čl. 97 Ústavy ČR – nezávislý orgán, vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, prezidenta a víceprezidenta jmenuje prezident republiky na návrh poslanecké sněmovny, z. č. 166/1993 Sb. ČNB – čl. 98 Ústavy ČR, ústřední banka státu, cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu, z. č. 6/1993 Sb. ČNB – čl. 98 Ústavy ČR, ústřední banka státu, cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu, z. č. 6/1993 Sb.

202 Pojetí územní samosprávy v České republice Čl. 99 – obce, kraje – zastupitelstva: volby tajné, všeobecné, rovné a přímé volební právo, 4leté funkční období, vydávají obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) Čl. 99 – obce, kraje – zastupitelstva: volby tajné, všeobecné, rovné a přímé volební právo, 4leté funkční období, vydávají obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy ČR) Stát může zasahovat do jejich činnosti, vyžaduje-li to ochrana zákona. Stát může zasahovat do jejich činnosti, vyžaduje-li to ochrana zákona. Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu Z. č. 120/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Z. č. 120/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) Z. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

203 Vážení posluchači, děkuji Vám za pozornost. Přeji příjemný zbytek dnešního dne. Přeji příjemný zbytek dnešního dne. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz http://akilda.webnode.cz


Stáhnout ppt "Ústavní právo ČR Mgr. Ilona Kostadinovová Právnická fakulta ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google