Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5. Téma : Trojuhelnik a trojuhelnikova nerovnost Autor : Jana Kamená

2 Trojúhelník Trojúhelník je rovinný geometrický útvar, který má:....................... vrcholy.........................strany.........................úhly trojúhelník A B C

3 Popis trojúhelníku AB C a b c Body A,B,C jsou vrcholy trojúhelníku ABC. Úsečky AB, BC, CA jsou strany ABC. Strany též můžeme označit malými psacími písmeny a,b,c. Strana a je úsečka BC. Strana b je úsečka AC. Strana c je úsečka AB. Pozoruj vrcholy, strany a zapiš, co platí: Proti vrcholu..........leží strana................. Proti vrcholu..........leží strana................... Platí stejné zásady při označování stran a vrcholů i u čtyřúhelníků?

4 Trojúhelníková nerovnost Připrav si barevná brčka nebo špejle o těchto délkách: 15 cm 8 cm 10 cm 7 cm 5 cm Z těchto tyčinek zkus modelovat trojúhleníky podle obrázků Jak najdeš třetí vrchol trojúhelníku? Kde leží? Podaří se ti vždy vymodelovat trojúhelník? Dovedl bys zdůvodnit, proč se ti to nepovedlo? Pamatuj si ! Pro strany trojúhelníku musí platit, že součet délek každých dvou jeho stran je větší než délka jeho třetí strany. TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST. Říkáme, že pro strany trojúhelníku platí TROJÚHELNÍKOVÁ NEROVNOST.

5 Nyní si svoje modelové situace ověříme výpočtem i rýsováním. 10 cm + 8 cm > 15 cm 15 cm + 8 cm > 10 cm 15 cm + 10 cm > 8 cm Rozhodni trojúhelníková nerovnost platí - neplatí. Trojúhelník můžeme - nemůžeme sestrojit. 15 cm + 7 cm > 5 cm 15 cm + 5 cm > 7 cm 5 cm + 7 cm < 15 cm Rozhodni trojúhelníková nerovnost platí - neplatí. Trojúhelník můžeme - nemůžeme sestrojit. 15 cm + 8 cm > 7 cm 15 cm + 7 cm > 8 cm 8 cm + 7 cm = 15 cm Rozhodni trojúhelníková nerovnost platí - neplatí. Trojúhelník můžeme - nemůžeme sestrojit.

6 V knížce, kterou držím tady, čtu si často dobré rady. V knížce, kterou držím tady, čtu si často dobré rady. Dřív, než začnu něco dělat, přesvědčím se, zda vůbec lze trojúhelník narýsovat. Nechci-li mít práce dosti, připomenu si učivo o trojúhelníkové nerovnosti.

7 Rýsujeme trojúhelník Narýsuj trojúhelník ABC, pro který platí /AB/ = 6 cm, /AC/ = 4 cm, /BC/ = 5 cm. Připoměň si: Nejprve se přesvědčíme na základě............................. zda lze trojúhelník vůbec sestrojit. Pokud ano, načrtneme, popíšeme vše, co známe. (označíme vrcholy a délky stran) Teprve potom začneme rýsovat. Postup: (rýsuj trojúhelník a říkej, jak postupuješ) 1) Narýsuji stranu /AB/ = 6 cm. 2) Opíši oblouk kružnice se středem v bodě A a poloměrem r = 4 cm. 3) Opíši oblouk kružnice se středem v bodě B a poloměrem r = 5 cm. 4) Průsečík oblouků označím C a narýsuji strany AC a BC. 5) Provedu kontrolu správnosti – pomocí měření stran trojúhelníku. C A B 6 cm 5 cm 4 cm AB ) ( C

8 Já mám v zásobě špetku cvičeníček. Rozhodni, zda můžeš sestrojit tyto trojúhelníky. 1) 5 cm 2) 3 cm 3) 4 cm 8 cm 3 cm 3 cm 6 cm 5 cm 8 cm Trojúhelník, který lze sestrojit, narýsuj do sešitu (pochopitelně nezapomeneš na náčrt a konstrukci). Rozhodni, zda může mít trojúhelník tyto délky stran: 1) a = 6 cm, b = 9 cm, c = 16 cm (ano - ne) 2) k = 35mm, l = 72 mm, m = 73 mm (ano - ne) 3) o = 26mm, p = 6 cm, q = 8 mm (ano - ne) 4) e = 2cm, f = 56 mm, g = 36 mm (ano - ne) 5) i = 34 mm, j = 22mm, k = 3 cm (ano - ne) 6) l = 10 cm, m = 11 cm, n = 12 cm (ano - ne)

9 Druhy trojúhelníků Podle stran 1) různostranný (obecný) 2) rovnoramenný 3) rovnostranný Pozoruj obrázky, názvy a doplň následující texty......................... dvě strany nejsou shodné.................... dvě strany jsou navzájem shodné, ale nejsou shodné s třetí stranou........................... strany jsou shodné. Můžeme zapsat a = b = c

10 Podle úhlů Druhy trojúhelníků 1) pravoúhlý 2) ostroúhlý 3) tupoúhlý Jeden z vnitřních úhlů je pravý. ). S těmito druhy trojúhelníků se blíže seznámíme ve vyšších ročnících..

11 Popis rovnoramenného trojúhelníku rameno základna AB C ab c

12 Jaké trojúhelníky již známe?............................... Má 2 strany stejně dlouhé, říkáme jim ramena................................... Jeden vnitřní úhel je pravý (dvě strany jsou na sebe kolmé a říkáme jim odvěsny).................................. Všechny strany jsou stejně dlouhé.

13 Zkontroluj své vědomosti. Jak poznáš rovnostranný trojúhelník?................................................................................................ Jak poznáš ronoramenný trojúhelník?................................................................................................ Jak poznáš pravoúhlý trojúhelník?....................................................................................................

14 Použité zdroje 1) Rosecká Z. -Jak je lehká geometrie- pracovní sešit pro 5. r., 1. vydání, Brno: Nová škola 2003, s.27- 33 2) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 4. ročník 2.díl, 2.vydání,Praha: Alter 2003, s. 25,33 2) URL [cit.2010-10-8] 1)) URL [ cit. 2010-3-8]http://www.harewood.org/_imagebank/Character_WORM_web.jpg LIteratura Obrázky 3) RNDr. Jaroslava Justová – Matematika pro 5. ročník 2. díl, 2.vydání,Praha: Alter 2003, s. 39 4) Wikipedie – otevřená encyklopedie


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Geometrie Ročník : 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google