Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení dopadů koncepcí a záměrů na lokality Natury 2000 v České republice RNDr. Petr Roth, CSc. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení dopadů koncepcí a záměrů na lokality Natury 2000 v České republice RNDr. Petr Roth, CSc. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ČR."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení dopadů koncepcí a záměrů na lokality Natury 2000 v České republice RNDr. Petr Roth, CSc. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ČR

2 Původní záměr 1999: „malá zelená EIA“ – speciální naturové hodnocení

3 Původní záměr 1999: „malá zelená EIA“ – speciální naturové hodnocení 1999 – 2003: menší a ještě menší novely zákona

4 Původní záměr 1999: „malá zelená EIA“ – speciální naturové hodnocení 1999 – 2003: menší a ještě menší novely zákona listopad 2003: neschválení novely o 1 hlas

5 Původní záměr 1999: „malá zelená EIA“ – speciální naturové hodnocení 1999 – 2003: menší a ještě menší novely zákona listopad 2003: neschválení novely o 1 hlas: 3 měsíce na přípravu „nejmenší“ novely

6 Původní záměr 1999: „malá zelená EIA“ – speciální naturové hodnocení 1999 – 2003: menší a ještě menší novely zákona listopad 2003: neschválení novely o 1 hlas 3 měsíce na přípravu „nejmenší“ novely: z. č. 218/2004 Sb. – účinný od 28. 4. 2004 (!)

7 Realita -NZOPK plně odkazuje na zákon EIA/SEA

8 Realita -NZOPK plně odkazuje na zákon EIA/SEA -NZOPK zavádí některá speciální ustanovení hmotněprávní i procesní

9 Realita -NZOPK plně odkazuje na zákon EIA/SEA -NZOPK zavádí některá speciální ustanovení hmotněprávní i procesní -zpočátku velké nepochopení orgánů EIA

10 Realita -NZOPK plně odkazuje na zákon EIA/SEA -NZOPK zavádí některá speciální ustanovení hmotněprávní i procesní -zpočátku velké nepochopení orgánů EIA -nyní situace relativně stabilizována

11 Realita -NZOPK plně odkazuje na zákon EIA/SEA -NZOPK zavádí některá speciální ustanovení hmotněprávní i procesní -zpočátku velké nepochopení orgánů EIA -nyní situace relativně stabilizována -zásadní nevýhoda: je-li nutné naturové hodnocení, musí se vždy provést kompletní EIA

12 Proces -žadatel se domnívá, že záměr/koncepce může mít významný vliv na naturové lokality → → žádá o stanovisko orgán ochrany přírody

13 Proces -žadatel se domnívá, že záměr/koncepce může mít významný vliv na naturové lokality → → žádá o stanovisko orgán ochrany přírody -stanovisko do 15 dnů, dvojí možná podoba:

14 Proces -žadatel se domnívá, že záměr/koncepce může mít významný vliv na naturové lokality → → žádá o stanovisko orgán ochrany přírody -stanovisko do 15 dnů, dvojí možná podoba: -významný vliv je vyloučen -významný vliv nelze vyloučit

15 Proces -žadatel se domnívá, že záměr/koncepce může mít významný vliv na naturové lokality → → žádá o stanovisko orgán ochrany přírody -stanovisko do 15 dnů, dvojí možná podoba: -významný vliv je vyloučen -významný vliv nelze vyloučit ↓ nutná EIA s naturovým posouzením

16 EIA/SEA - zjišťovací řízení → závěr: EIA je/není nutná

17 EIA/SEA - zjišťovací řízení → závěr: EIA je/není nutná EIA/SEA nutná: dvoustupňový proces: -dokumentace - posudek + veřejné projednání + stanovisko EIA/SEA

18 EIA/SEA -zpracování dokumentace a posudku – autorizované osoby EIA

19 EIA/SEA -zpracování dokumentace a posudku – autorizované osoby EIA -kvůli naturovému hodnocení zavedena další speciální autorizace

20 Proč nová zvláštní autorizace? Požadavky na AO EIA/SEA jsou velmi nízké: VŠ vzdělání zvláštní zkouška

21 AO EIA/SEA dnes 525 AO 361, tj. 68 % z nich jsou inženýři – z nich většina nikdy neslyšela o ekologii ani zbytek, tj. kolem 32 %, nutně nemusí mít ekologické vzdělání: jde o absolventy příriodovědných VŠ

22 AO EIA/SEA výsledek: jen mizivý počet AO má ekologické vzdělání tyto AO tedy nemohou provádět hodnocení podle článku 6.3 směrnice o stanovištích – nejsou schopnygarantovat odborně podložené závěry

23 Proč?

24 Požadavky článku 6.3 HD: Hodnocení záměru/koncepce se má vztahovat k: významným dopadům na cíle ochrany dané lokality dopadům na integritu lokality

25 Co je to „významný účinek“? Účinek, vedoucí ke zhoršení současného stavu předmětů ochrany Předměty ochrany = nejrůznější habitaty a druhy, tj. složky ekosystémů: → mají složité vztahy k ostatním habitatům a druhům, ale i hydrologii a pedologii lokality; roli někdy hrají i složité etologické (behaviorální) vzorce

26 Co je to účinek na integritu lokality? Účinek na funkční – nikoli (pouze) geografickou – integritu v ekologickém smyslu

27 Co z toho plyne ? Naturové hodnocení může garantovat jedině osoba, která chápe ekologické vztahy a vazby uvnitř jednotlivých lokalit i mezi nimi navzájem

28 Jak ale nahradit AO EIA/SEA a zároveň nevybočit ze standardního procesu EIA/SEA? řešení: nikoli nahrazovat, ale postavit stranou a doplnit

29 osobami se zvláštní autorizací pro hodnocení vlivů na Naturu 2000, začleněnými do procesu EIA/SEA

30 Začlenění nových AO do procesu EIA/SEA dokumentaci zpracovává 1. AO EIA + 1. AO N2000 posudek zpracovává 2. AO EIA + 2. AO N2000 orgán EIA vydává závěrečné stanovisko, přičemž hodnocení 2. AO N2000 je závazné

31 Speciální AO pro Naturu 2000 institut založen zákonem a prováděcí vyhláškou (2004) předepsané vzdělání: PhD. v oboru ekologie či oborech příbuzných, kde ekologie je předmětem s povinnou zkouškou velmi složitá zkouška zákonem daná možnost odebrání autorizace pro silné nebo opakované porušení zákona

32 Zkouška zkoušející: MŽP 2 části: složitý test and a obhajoba „modelového hodnocení“

33 Test: 4 části: - ekologie (24/12) - botanika (9/3) - zoologie (9/3) - právo (čl. 6.3 & 6.4) (6/2)

34 Test: 4 části: - ekologie (24/12) - botanika (9/3) - zoologie (9/3) - právo (čl. 6.3 & 6.4) (6/2) každá otázka má 4 možné odpovědi

35 Test: 4 části: - ekologie (24/12) - botanika (9/3) - zoologie (9/3) - právo (čl. 6.3 & 6.4) (6/2) každá otázka má 4 možné odpovědi správná může být 1, 2, 3 nebo 4 odpovědi

36 Test: 4 části: - ekologie (24/12) - botanika (9/3) - zoologie (9/3) - právo (čl. 6.3 & 6.4) (6/2) každá otázka má 4 možné odpovědi správná může být 1, 2, 3 nebo 4 odpovědi otázka je uznána, jen pokud je 100% správná

37 ústní část (obhajoba): po úspěšném absolvování testu - uchazeč obdrží zadání fiktivní studie: skutečná lokalita Natury 2000, avšak fiktivní záměr -uchazeč předem zašle písemné hodnocení - během ústní zkoušky komise prověřuje uchazečův přístup k hodnocení, znalost legislativy a postupu EIA/SEA

38 úspěšnost dosti nízká: od XI. 2004 dodnes proběhlo 11 kol zkoušek; 75 osob se ucházelo o autorizaci (některé až 4x), 35 autorizací uděleno 1 autorizace odebrána

39 Děkuji za pozornost. roth@env.cz


Stáhnout ppt "Hodnocení dopadů koncepcí a záměrů na lokality Natury 2000 v České republice RNDr. Petr Roth, CSc. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google