Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚPRAVA vody v TO PARNÍCH ELEKTRÁREN

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚPRAVA vody v TO PARNÍCH ELEKTRÁREN"— Transkript prezentace:

1 ÚPRAVA vody v TO PARNÍCH ELEKTRÁREN

2 ODSTRANĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK

3 Odstranění anorganických látek

4 Destilace

5 DESTILACE DESTILACE destilace je dělicí pochod, založený na rozdílu
ve složení kapaliny a páry z ní vzniklé nejstarší způsob čištění vody, velmi účinný ale energeticky náročný úspora: - vícestupňová destilace - termokomprese .

6 DESTILACE VÍCESTUPŇOVÁ DESTILACE několik destilačních aparátů
zapojeno za sebou každý pracuje v jiném tlakovém režimu pára vyvinutá v aparátu při vyšším tlaku uvede do varu vodu v dalším stupni kde je nižší tlak teprve pára z posledního stupně se chladí a kondenzuje stupňů může být víc .

7 DESTILACE TERMOKOMPRESNÍ DESTILACE v aparátu za normálního tlaku
se vyvine pára tlak se potom prudce zvýší dojde ke zvýšení teploty páry tato pára slouží jako topné médium v dalším stupni .

8 IONIZACE

9 IONIZACE DEIONIZER DB Je dvoustupňový deionizer sestávající ze dvou oddělených kolon (katexové a anexové) ve dvou filtračních nádobách zapojených za sebou. Každá filtrační nádoba je osazena programátorem a ventily zajišťujícími automatické střídání provozních cyklů – regeneračních a filtračních. Deionizer DB může být také vybaven indikátorem kvality upravené vody, který při překročení nastavené hodnoty vodivosti vody aktivuje alarm, nebo zastaví dodávku upravené vody. Filtrační nádoby jsou vyrobeny z oceli, která je zevnitř i zvenku protikorozně chráněna vrstvou plastu. Zde regenerace probíhá v sérii.

10 ZMĚKČOVÁNÍ VODY

11 Změkčování vody voda prochází kolonou katexů s navázaným ionty Na+
(katex je v sodíkovém cyklu) Změkčování vody proběhne výměna iontů ionty Ca2+a Mg2+ se navážou na katex uvolní se ionty Na+ KATEX Mg 2+ Ca 2+ KATEX Mg 2+ Ca 2+ Na+ KATEX Mg 2+ Ca 2+ Na+ KATEX Mg 2+ Ca 2+ Na+ regenerace se provádí roztokem NaCl . .

12 Změkčování vody ZMĚKČOVÁNÍ VODY Příčinou tvrdosti vody jsou soli
Ca2+a Mg2+ Změkčování vody ZMĚKČOVÁNÍ VODY je odstranění těchto solí jednou z možností je využít měniče iontů to znamená navázat ionty Ca2+ a Mg2+ na katex .

13 ZMĚKČOVÁNÍ VODY

14 DEIONOZACE

15 Demineralizace DEMINERALIZACE DEMINERALIZACE je odstranění
minerálních látek z vody Demineralizace minerální látky (tj. soli kovů) jsou ve vodě ionizovány demineralizace je založena na výměně iontů výměna iontů probíhá na měničích iontů .

16 DEIONIZACE DEIONIZER DB
Je dvoustupňový deionizer sestávající ze dvou oddělených kolon (katexové a anexové) ve dvou filtračních nádobách zapojených za sebou. Každá filtrační nádoba je osazena programátorem a ventily zajišťujícími automatické střídání provozních cyklů – regeneračních a filtračních. Deionizer DB může být také vybaven indikátorem kvality upravené vody, který při překročení nastavené hodnoty vodivosti vody aktivuje alarm, nebo zastaví dodávku upravené vody. Filtrační nádoby jsou vyrobeny z oceli, která je zevnitř i zvenku protikorozně chráněna vrstvou plastu. Zde regenerace probíhá v sérii.

17 Demineralizace měniče iontů jsou ve vodě nerozpustné látky
na jejich povrchu jsou reaktivní skupiny na fázovém rozhraní ) (na povrchu tuhé fáze) probíhají chemické reakce měniče iontů jsou katexy (mění kationty) a anexy (mění anionty) .

18 Demineralizace voda prochází nejprve kolonou katexů na jejich povrchu
jsou navázány H+ Demineralizace K A T E X dojde k výměně kationtů kation kovu (X2+) se naváže na katex do vody se uvolní H+ KATEX X2+ H+ KATEX X2+ KATEX X2+ H+ voda má kyselou reakci .

19 Demineralizace tato kyselá voda prochází kolonou anexů
na jejich povrchu jsou navázány OH- Demineralizace dojde k výměně aniontů A N E X K T x anion (Y2–) se naváže na anex do vody se uvolní OH- ANEX Y2– OH– ANEX Y2– OH– ANEX Y2– voda má neutrální reakci .

20 Demineralizace voda, která protekla kolonou katexů, je kyselá,
obsahuje ionty H+ (všechny kyseliny jsou rozpustné ve vodě) pH = 7,0 H+ Demineralizace OH– v koloně anexů se uvolní ionty OH- demineralizovaná voda má neutrální reakci zaměnit pořadí, začít na koloně anexů, nelze hydroxidy jsou vesměs nerozpustné ve vodě .

21 Demineralizace REGENERACE obnova účinnosti iontoměničů
Katex se regeneruje kyselinou dojde k výměně iontů X2+ za H + Demineralizace Anex se regeneruje hydroxidem dojde k výměně iontů Y2– za OH– KATEX X2+ H+ KATEX X2+ H+ ANEX Y2– OH– ANEX Y2– OH– .

22 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
Ca2+ Na+ Cl– SO42 – NO3– Fe2– H+ K A T E X

23 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

24 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

25 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

26 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

27 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

28 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

29 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

30 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

31 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

32 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

33 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

34 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

35 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

36 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

37 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

38 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

39 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

40 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

41 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

42 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
H+ SO42 – K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Na+ Cl–

43 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

44 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

45 Demineralizace Voda protéká kolonou katexů ve vodíkovém cyklu K A T E
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl–

46 Demineralizace Kationty se navázaly na katex, voda má kyselou reakci .
SO42 – H+ K A T E X Fe2– H+ H+ Cl– Ca2+ H+ NO3– H+ Na+ Cl– .

47 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
OH– H+ SO42 – Cl– NO3– A N E X .

48 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

49 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

50 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

51 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

52 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

53 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

54 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

55 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

56 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

57 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

58 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

59 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

60 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– H+ OH– Cl–

61 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

62 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

63 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

64 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

65 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

66 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

67 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

68 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

69 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

70 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

71 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ OH– NO3– Cl– H+ OH–

72 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
OH– H+ NO3– SO42 – Cl– A N E X

73 Demineralizace tato voda protéká kolonou anexů v hydroxilovém cyklu A
SO42 – H+ OH– A N E X H+ OH– H+ Cl– OH– H+ NO3– OH– Cl– H+ OH–

74 Demineralizace pH = 7,0 Anionty se navázaly na anex
ve vodě jsou ionty H+ a OH- reakce je neutrální Demineralizace pH = 7,0 OH– H+ NO3– SO42 – Cl– A N E X .

75

76 Reverzní osmóza REVERZNÍ OSMÓZA je proces transportující vodu REVERZNÍ
pod tlakem přes membránu Reverzní osmóza membrána je polopropustná, umožňuje difúzi vody za vzniku permeátu (upravená voda) REVERZNÍ OSMÓZA je opakem osmózy (obrácená, vratná osmóza, hyperfiltrace) rozpouštědlo prochází polopropustnou membránou do prostředí o nižší koncentraci .

77 Reverzní osmóza.

78 Reverzní osmóza OSMÓZA je samovolné pronikání molekul rozpouštědla
polopropustnou membránou do roztoku Reverzní osmóza polopropustná membrána propustí pouze molekuly rozpouštědla Mírou schopnosti rozpouštědla pronikat do roztoku je osmotický tlak buněčné stěny jsou polopropustné osmóza umožňuje látkovou výměnu v živých organizmech ,

79 Reverzní osmóza P1 P2 OSMÓZA voda proniká do roztoku tlakem p1
a ředí jej OSMÓZA P1 tlak p2 je větší než p1 P2 REVERZNÍ OSMÓZA REVERZNÍ OSMÓZA voda je vytlačována z roztoku tlakem p2 .

80 Reverzní osmóza p . OSMOTICKÝ TLAK ramena U-trubice jsou
oddělena polopropustnou membránou p v levém rameni je voda v pravém je roztok voda difunduje ve směru šipek hladina v pravém rameni stoupá až k určité mezní hodnotě přetlak odpovídající tomuto rozdílu hladin je osmotický tlak p .

81

82 v průmyslu se k úpravě vody
ZÁVĚR v průmyslu se k úpravě vody nejčastěji používá reverzní osmóza a Deminiralizace je levná a účinná vodu je ale třeba předem změkčit reverzní osmóza se užívá také k odsolování mořské vody .

83 ZÁVĚR ukazatelem kvality vody je elektrická vodivost čištěná voda
nejvýše 4,3 S na 1 cm2 při 20 °C .


Stáhnout ppt "ÚPRAVA vody v TO PARNÍCH ELEKTRÁREN"

Podobné prezentace


Reklamy Google