Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/20 14. Metodika řízení projektu  Význam metodiky  Metodické nástroje  Struktura metodiky  Metodiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/20 14. Metodika řízení projektu  Význam metodiky  Metodické nástroje  Struktura metodiky  Metodiky."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/20 14. Metodika řízení projektu  Význam metodiky  Metodické nástroje  Struktura metodiky  Metodiky dodavatelských firem  Zákaznický a dodavatelský přístup  Projektové fáze  Iniciace (zadávání) projektu  Plánování a návrh řešení  Realizace  Zavádění do provozu

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 2/20 Význam metodiky - 1  Metodika pro řízení projektu je pracovní nástroj, který pomáhá dosáhnout cílů projektu tím, že  Všechny požadavky jsou řádně analyzovány a jednoznačně definovány  Uživatelé (i vedoucí) jsou zapojeni do projektu ve správný čas a dostatečným způsobem  Rizika jsou odhadnuta již v počátku projektu a průběžně „řízena“  Průběh projektu je předvídatelný / ovladatelný Standardními postupy se vytváří nestandardní řešení

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 3/20 Význam metodiky - 2 Metodika  obsahuje  definovaná pravidla a postupy  Závazné  Doporučené  konkrétní vzory  spoluvytváří  jednotnou “pracovní základnu” (společný jazyk všech stran (partnerů), účastnících se na projektu)  platformu pro spolupráci  umožňuje  podobný přístup k řešení  snazší zastupitelnost CPLC, PRINCE2, PRIMAVERA, FocusPM, PMI

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 4/20 Význam metodiky - 3  Metodika popisuje  Procesy – hierarchickou strukturu fází, aktivit, úkolů, pracovních kroků  Dodávky (včetně ostatních projektových výstupů) a jejich kvalitativní kritéria  Postupy tvorby projektových výstupů, zjištění jejich správnosti a úplnosti (včetně dokumentace)  Role – znalosti, zkušenosti a očekávanou zodpovědnost členů projektové organizace  Využití firemních „best practice“ (příklady, šablony, kontrolní seznamy, tipy, návody…)

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 5/20 Metodické nástroje  Nástroje  Popis závazných a doporučených postupů, sada šablon, formulářů, metrik, kontrolních seznamů, konkrétní příklady aj.  Forma  Tištěný manuál  Elektronický manuál  Implementovaný SW nástroj pro řízení projektů, který respektuje určitou metodiku (včetně workflow)  Aktualizace a rozvoj (zodpovídá určený útvar)  Periodická  Průběžná  Hlavní přispěvovatelé (oponenti) –projektoví vedoucí –vedoucí pracovních týmů

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 6/20 Struktura metodiky - 1 Iniciace (zadávání) projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu 100 % čas Schválení projektu Smlouvy Akceptace integr. testů Převzetí do provozu Výběr řešení Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze IV % dokončení  Životní cyklus projektu

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 7/20 Struktura metodiky - 2  Postup realizace projektu, tj. popis činností v jednotlivých fázích projektu, rozdělené na  fáze (několik, nejvyšší úroveň)  činnosti (aktivity) –úkoly (task) pracovní instrukce - někdy  Úkol má –Vlastníka (zodpovědného pracovníka) –Vstupy (dokument nebo informace, nutné pro tvorbu výstupů) –Výstupy (výsledek úkolu) –Nástroje (pomocné nástroje, např. šablony, formuláře, kontrolní seznamy, příklady, SW aplikace aj.)  Popis procesů na projektu (plánování, řízení..)

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 8/20 PMM Metodika 8 Metodiky dodavatelských firem - 1  Metodiky dodavatelských firem  Vycházejí z životního cyklu projektu  Jsou založeny na znalostech a zkušenostech (positivních i negativních) z vlastních realizovaných projektů  Jsou zohledňovány publikované znalosti a zkušenosti z problematiky řízení projektů a navazujících oblastí  Dodavatelské firmy  rozšiřují své metodiky o aktivity specifické pro dodavatelský přístup (problematika záruk, dalšího rozvoje systému atd.)  využívají v metodikách funkcionalitu svých řešení pro rychlejší realizaci projektů (např. zavádění projektů ITSM, HelpDesk, CRM, CIC, Projekty ERP - SAP R/3, Baan)  provazují metodické činnosti se svými podnikovými procesy (např. řízení rizik, plánování a řízení nákladů, řízení vlastních kapacit, tvorbu komponent řešení atd.)  zařazují činnosti, zajišťující dosažení certifikované úrovně řízení kvality apod.

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 9/20 Metodiky dodavatelských firem - 2 Activities 3.1 Reach Agreement on Proposal 3.2 Produce Final Proposal and Project Baseline 3.3 Complete Contract 3.4 Perform Selection Quality Review Activities 4.1 Start Up Project 4.2 Conduct Project Control l Project Plan Execution l Schedule Tracking and Control l Financial Tracking and Control l Human Resources Mgt. l Communications Mgt. l Quality Control l Risk Management l Change Control l Configuration Mgt. l Contract and Procurement Mgt. 4.3 Implement Solution l Manage to the Project Plan – Project Teams – Client Expectations – Project Deliverables l Perform Client Acceptance l Transfer to Warranty and Support 4.4 Close Project Implementation 4.5 Perform Implementation Quality Review Activities 5.1 Fulfill Warranty Commitments 5.2 Perform Warranty Quality Review Activities 6.1 Initiate Post-Warranty Support Services 6.2 Perform Support Quality Review Activities 1.1 Appoint Project Manager 1.2 Estimate Bid Effort of Engagement 1.3 Perform Quality Review of Engagement 1.4 Request Authorization to Bid Activities PHASE 1.0 INITIATION 2.0 PLANNING AND PROPOSAL 3.0 SELECTION 4.0 IMPLEMENTATION 5.0 WARRANTY 6.0 SUPPORT 2.1 2.2 … 2.N Tasks 2.N.1 2.N.2 … 2.N.Z 2.O 2.P Steps Příklad A

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 10/20 Metodiky dodavatelských firem - 3 1.1 Appoint Project Manager 1.2 Estimate BID Effort 1.3 Perform Quality Review of Engagement 1.4 Request Authorisation to Bid Engagement Opportunity Planning and Proposal Activity 1.1 Appoint Project Manager Task 1.1.1 Select Project Manager Task 1.1.3 Review Project Requirements Task 1.1.2 Establish Project File Local Authorisation Form Opportunity Investigation Request for Proposal (RFP) or Invitation to Quote (ITQ) Risk & Opportunity Analysis Model (ROAM) HPC Form 1.1.3Client RequirementsPMF1080 1.1.1Project Manager Engagement Letter and Project Charter PMT5200 InputOutputTools 1.1.2Project File - Established PMC1250 PMT5200 PMC1250 Příklad A – pokrač. 1. Initiation phase

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 11/20 C ? Zákaznický a dodavatelský přístup Zadávání projektu Plánování a návrh řešení Realizace řešení Zavádění do provozu 100 % čas Zadání projektu Smlouvy Akceptace Převzetí do provozu Výběr řešení Vyhodno- cení proj. Fáze I Fáze II Fáze III Fáze IV dokončení P R O J E K T Provoz Záruka Servis Další rozvoj Řízení změn Akvizice Dodávka A Dodávka B dodavatel zákazník P R O J E K T

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 12/20 Projektové fáze IniciaceZpracování podnětu, resp. požadavku na změnu „Rámcové zadání projektu“ Analýza příležitosti Vymezení řešení Rozhodnutí o přípravě nabídky Plánování a návrh řešení Vytvoření projektové organizace Specifikace řešení, plány jeho realizace Návrh řešení a jeho realizace Nabídka, její projednání, resp. přijetí či odmítnutí RealizaceTvorba a integrace komponent, testování Akceptační testy Zahájení dodávek Vývoj, testování Integrace systému Zavedení do provozu Zkušební a pilotní provoz Zavedení do ostrého provozu Podpora zavádění do provozu Podpora a rozvoj Podpora uživatelů Provoz systému Rozvoj Plnění záruk Podpora provozu Rozvoj komponent systému Poptávka RFC zákazník Postup dodavatel

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 13/20 Iniciace (zadávání) projektu  Vytvoření rámcové specifikace („zadání“) projektu  Předběžné stanovení nákladů, termínů a potřebných kapacit  Určení projektové organizace (sponzor, PM, klíčoví pracovníci..)  Projednávání a schvalování projektu  koordinace s ostatními projektovými aktivitami  zohlednění dopadů realizovaného projektu (průběh, výstupy, provoz systému)  volba dodavatelského modelu  schválení, resp. odmítnutí projektu (+ zavedení monitorování: sledování kapacit, nákladů atd.) Výstup: Zadávací list projektu

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 14/20 Plánování a návrh řešení - 1  Analýza kritických faktorů úspěchu z pohledu zákazníka/zadavatele, určení priorit  Vymezení (ohraničení) projektu  Předběžný odhad rizik  Požadavky na technické řešení (dodávky)  Identifikace požadavků na projekt  Analýza stávajícího systému  Analýza požadavků a potřeb zákazníka  Základní datové požadavky  Popis klíčových vazeb (interních, externích)  Předpokládané okolí systému v době realizace  Stanovení požadavků na partnerská řešení

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 15/20 Plánování a návrh řešení - 2  Vypracování řešení a jeho realizace  Výběr řešení oslovených partnerů  integrování nabídek vybraných partnerů  posouzení nabídek a jejich začlenění do finálního řešení, resp. nabídky  příprava smluv se subdodavateli (Nabídka řešení a její projednávání Přijetí, resp. odmítnutí nabídky)  Vypracování konečného návrhu řešení a postupu realizace (projektové plány: plán činností (WBS), zdrojů, kontroly kvality, řízení rizik, testování, školení, plošného nasazení aj.)

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 16/20 Plánování a návrh řešení - 3  Výběr a schvalování řešení  Příprava, projednávání a schvalování smluv  Projednávání smluvních vztahů a promítání úprav do  technického řešení  podmínek dodávek (záruky, podpora, součinnost)  ceny, harmonogramů …

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 17/20 Realizace - 1  Zahájení dodávek  externí Kick-off Meeting  top-management dodavatele  přehled řešení  výklad průběhu projektu  představení projektového týmu  interní Kick-off Meeting  Vývoj komponent řešení  Nákup komponent řešení  Interní testy (u subdodavatelů) Zahájení změnového řízení

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 18/20 Realizace - 2  Integrace komponent, subsystémů  Instalace u zákazníka  Školení  Testování  Příprava pro zavedení do provozu  Tvorba plánů pro zavedení do provozu  Vytvoření podmínek pro zavádění do provozu  Příprava smluv na  záruční činnosti  podporu systému  další rozvoj systému

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 19/20 Zavádění do provozu - 1  Hlavní činnosti u zákazníka (provozovatele systému)  Ověření připravenosti pro ostrý provoz (všichni pracovníci (pracující se systémem) prostory, znalosti, dokumentace, technika, organizační změny, motivační systém, systém hodnocení..)  Výkonnostní testy v reálném prostředí  Vyladění provozního režimu (režimy spouštění a časování aplikací..)  Test omezeného provozu, havarijního režimu, provozní restart  Ověření zálohovacího systému  Zpřesnění záručních smluv, smluv o údržbě a dalším rozvoji systému

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 20/20 Zavádění do provozu - 2 Banka Zadavatel Koncový uživatel Dodavatel (realizátor) IT služby Provozovatel IT služby Náměty Požadavek na IT službu Specifikace řešení Řešení předané do provozu Potvrzení kvality dodávané IT služby Popisy obchodních procesů Poskytování IT služby Hlášení o událostech Rámcový dodavatelský model

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 21/20 Zavádění do provozu - 3  Hlavní činnosti u zákazníka (provozovatele systému) - pokrač.  (Vytvoření SLA)  Zkušební provoz  Pilotní provoz  Instalace na jednotlivé lokality  Převzetí zodpovědnosti za provoz systému  Činnosti dodavatele  zahájení plnění záručních podmínek (smlouva!)  systémová podpora provozu (smlouva!)  Ukončení a vyhodnocení projektu


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Plánování a řízení projektů IS 1/20 14. Metodika řízení projektu  Význam metodiky  Metodické nástroje  Struktura metodiky  Metodiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google