Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 22.9.2011 Jdeme do hloubky: týdenní report.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 22.9.2011 Jdeme do hloubky: týdenní report."— Transkript prezentace:

1 Praha, 22.9.2011 Jdeme do hloubky: týdenní report

2 Komponenty: 1.identifikace 2.stav 3.výhled 4.další informace

3 1.Identifikace Identifikace projektu –Název projektu (4x) –ke kterému projektu týdnu se report vztahuje –Identifikace projektu Identifikace PM –Projektový vedoucí (zodpovědná osoba) –jméno PM –Project manager u zákazníka / u dodavatele –který projektový manažer projekt řídí –Projektový manažer –Identifikace autora reportu Identifikace času

4 1.Identifikace Identifikace projektu Identifikace PM Identifikace času –Datum reportu (2x) –datum reportu, reportované období –ke kterému projektu týdnu se report vztahuje –Identifikace období, za které se report podává

5 2. Stav Přehled –Semafor dodržování KKTR (kvalita, kvantita, termín rozpočet) –Souhrn stavu projektu –Celkový stav projektu ke dni, KPI projektu –plnění v kvalitě / rozpočtu / čase –co se udělalo minulý týden –Celkové hodnocení projektovým manažerem (indikátor) –dokončené úkoly (s oznámením, zda v termínu) Porovnání –Stav věcného plnění (co bylo dodáno po úkolech WBS a podílem z celku) –Činnosti realizované od posledního reportu –aktuální reálný stav oproti plánu z hlediska času / scope / peněz

6 2. Stav Přehled Porovnání Problémy a eskalace –Problémy na projektu –Otevřené problémy –problémy vzniklé v souvislosti s OTIFOB projektu –Mimořádné a problémové věci, odchylky a jejich řešení –eskalované problémy –návrh opatření, když něco není dle plánu –Eskalace a požadavky k rozhodnutí Rizika

7 2. Stav Přehled Porovnání Problémy a eskalace Rizika –Rizika projektu –příležitosti / rizika –aktualizovaný seznam rizik –Aktivní rizika –Změnová řízení, odchylky a nová rizika

8 3. Výhled Součinnosti –Požadavky na součinnost –Dodávky třetích stran a závislosti na nich Činnost v projektu –Plán na příští období –úkoly, které bude tým plnit v následujícím období –co se bude dělat příští týden –Příští kroky –Aktuální úkoly na další týden, task list –Plán akcí a schůzek na další týden Termíny Zdroje

9 3. Výhled Součinnosti Činnost v projektu Termíny –Odhad časového plnění –Klíčové úkoly a milníky včetně jejich plnění –Harmonogram projektu (alespoň zkrácená verze – začátek, konec atp..) –Klíčové milníky –Milníky –Plnění časového plánu Zdroje –Čerpání zdrojů –Stav zajištění lidských zdrojů (kapacit)

10 3. Další informace Součinnosti jméno vlastníka projektu označení druhu reportu odpovědné osoby za splněné a nesplněné úkoly Klíčoví členové týmu Sponzor (2x) jaká je nálada (v projektovém týmu + u zákazníka) Zadavatel Fáze projektu Stav čerpání financí

11 4. Výkazní report Plánované hodiny na úkol (projekt, etapu) celkem Odpracované hodiny na úkol (projekt, etapu) v daném týdnu Odpracované hodiny na úkol (projekt, etapu) celkem Odhad plnění úkolu (etapy, projektu) v % Odhad hodin, které ještě musí být do konce úkolu (etapy, projektu) odpracovány Plánovaný termín zahájení úkolu (etapy, projektu) Skutečný termín zahájení úkolu (etapy, projektu) Plánovaný termín ukončení úkolu (etapy, projektu) Dohodnutý (se zákazníkem) termín ukončení úkolu (etapy, projektu) Reálně očekávaný (zatím interně) termín ukončení úkolu (etapy, projektu) Požadavky na zdroje na příští 1 (2 nebo 3) týdny

12 Co do výkazu nepatří (1) Mzdové a jiné odměny členů týmu Školení, vzdělávání a kvalifikační růst členů týmu Detail osobních a jiných překážek v práci u členů týmu Ekonomické a provozní věci u dodavatele nebo zákazníka nesouvisející s projektem Rozhodnutí a činnosti související se stálou (liniovou) organizací Hodnocení (výkonnosti) pracovníků Podrobné rozdělení úkolů v rámci realizačního teamu – přiřazení úkolů (pokud se neshoduje s klíčovými úkoly) Části kódu a nebo odkazy na kód atp. všechno, co není konkretní a nesouvisí s projektem

13 Co do výkazu nepatří (2) slohová cvičení realizační detaily bez vlivu na rozsah / kvalitu / čas / finance / vztahy se zákazníkem a subdodavateli problémy řešené a řešitelné na úrovni projektu detailní rozklady reportovaných závěrů, pokud nejsou potřeba v rámci eskalací detailní technické informace vágní popisy stavu projektu jakékoliv věci nesouvisející (přímo či nepřímo) s projektem

14 Příklady šablon Týdenní reporting běžného projektu. Poskytnuto společností Projectman. Operativní reporting velkého projektu přes několik zemí, organizovaného do pracovních skupin (work streamů). Týdenní schůzky po telekonferencích (účastníci se připojovali z různých zemí). Aby měla takto organizovaná schůzka ve své statusové části nějakou kostru, každý šéf pracovní skupiny musel každý týden do jisté doby dodat jeden prostinký slide, který projektový manažer zkompletoval do prezentace a poslal mailem na všechny. Toto se pak procházelo ve statusové části týdenní telekonference a všichni členové týmu věděli to hlavní.

15 Děkujeme Igor LuhanIgor.Luhan@mypmi.eu


Stáhnout ppt "Praha, 22.9.2011 Jdeme do hloubky: týdenní report."

Podobné prezentace


Reklamy Google