Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. ročník bakalářského studia (4)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. ročník bakalářského studia (4)"— Transkript prezentace:

1 3. ročník bakalářského studia (4)
BANKOVNÍ STRATEGIE 3. ročník bakalářského studia (4) © Karel Preuss, 2010

2 PhDr. Karel Preuss, CSc. B A N K O V N Í I N S T I T U T
V Y S O K Á Š K O L A

3 PhDr. Karel Preuss, CSc. B A N K O V N Í I N S T I T U T
V Y S O K Á Š K O L A

4 Úloha strategických konceptů
STRATEGICKÉ KONCEPTY Úloha strategických konceptů Odraz teoretického poznání Orientace v určitých otázkách Nástroj poznání možností strategie Východisko tvorby strategie

5 STRATEGICKÉ KONCEPTY I. GENERICKÉ STRATEGICKÉ KONCEPTY1
Porter, M.E. Konkurenční strategie. Praha : Victoria Publishing, s., ISBN

6 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Celkové otázky Stadium vyzrálosti odvětví Koncentrace odvětví Míra globální konkurence v odvětví

7 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Konkurenční strategie Strategie v nových odvětvích Strategie ve vyzrálých odvětvích Strategie v upadajících odvětvích Strategie v roztříštěných odvětvích Konkurence v globálních odvětvích

8 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v nových odvětvích Strukturální vlastnosti prostředí Počáteční a pozdější trhy Potíže omezující rozvoj odvětví Strategická rozhodnutí Metody prognózování

9 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strukturální vlastnosti prostředí Technologická nejistota Strategická nejistota Vysoké počáteční náklady, jejich rychlé snižování Množství nových podniků Omezenost hledisek Subvence

10 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Počáteční a pozdější trhy Které trhy přijmou produkt jako první Povaha přínosu pro kupující Technologie nutná pro získání přínosu Náklady na uvedení produktu na trh Doplňkové služby Asymetrické regulační podmínky Dostatek kapitálu na změnu Vnímání technologické změny

11 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Potíže omezující rozvoj odvětví Obtíže při získávání surovin či součástí Období rychlého růstu cen vstupů Nepřítomnost infrastruktury Nedostatek standardizace Pravděpodobnost zastarávání Zmatenost zákazníků Kolísající kvalita produktu…

12 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategická rozhodnutí Formování struktury odvětví Vnější prvky ve vývoji odvětví Úloha dodavatelů a odbytových kanálů Změny překážek pohybu Načasování vstupu Vypořádání se s konkurenty

13 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Metody prognózování Vytváření scénářů Zajištění zpětné vazby Pohled na vývoj trhů Stav životního cyklu výrobků Odhad vývoje konkurence

14 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie ve vyzrálých odvětvích Změny v odvětví při přechodu k vyzrálosti Strategické důsledky přechodu Strategické pasti v přechodovém období Organizační důsledky vyzrálosti Management přechodu

15 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Změny v odvětví při přechodu k vyzrálosti Zpomalování růstu Růst podílu stálých zákazníků Přesun konkurence do oblasti nákladů a servisu Přeplnění kapacity odvětví Množství personálu Změna pracovních metod Méně nových produktů Zvyšování celkové konkurence Snižování ziskovosti Růst moci „držitelů trhu“

16 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategické důsledky přechodu Propracované analýzy nákladů Strategie nákladů Správná tvorba cen Inovace procesu a návrhů pro výrobu Zvyšování rozsahu nákupů Výběr kupujících

17 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategické pasti v přechodovém období Vnímání sebe sama a odvětví Uvíznutí uprostřed pohybu Náklady na budování podílu na trhu Preference krátkodobých hledisek Nepružnost v cenové konkurenci Změny v praktikách v odvětví Nové produkty vs. prodej existujících Kvalita jako výmluva pro vyšší cenu Nadbytek kapacity

18 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Organizační důsledky vyzrálosti Omezení očekávaných finančních výkonů Vyšší disciplína organizace Omezení očekávaného postupu Více pozornosti lidským zdrojům Nová centralizace Podniková kultura a atmosféra

19 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Management přechodu Rozpoznání potřeby změn Strategické schopnosti Schopnost motivovat podřízené Administrativní schopnosti Aktivní vytváření atmosféry Nebezpečí rezignace na řízení

20 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v upadajících odvětvích Podmínky určující charakter konkurence Nástrahy období úpadku Strategické alternativy Výběr strategie Příprava na úpadkové období

21 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Podmínky určující charakter konkurence Nejistota Míra a model úpadku Struktura zbývajících „ložisek poptávky“ Příčiny poklesu Překážky v odchodu z odvětví Dlouhodobá a specializovaná aktiva Fixní náklady na odchod Strategické překážky v odchodu Manažerské a emocionální překážky Vládní a sociální překážky…

22 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Nástrahy období úpadku Neschopnost rozpoznat úpadek Opotřebovávací válka Pokus o sklizeň bez jasných předností Neschopnost řídit efektivní útlum Nebezpečí promarnění hodnot

23 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategické alternativy Vůdcovství Nika (vytvořit či bránit silnou pozici) Sklizeň (efektivní útlum) Rychlá likvidace

24 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Příprava na úpadkové období Minimalizovat investice a jiné kroky, které zvýší bariéry pro odchod z odvětví Klást strategický důraz na segmenty trhu, které budou úživné i v obdobích úpadku Vybudování přechodových nákladů v těchto segmentech

25 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v roztříštěných odvětvích Co je roztříštěné odvětví? Překonávání roztříštěnosti Možné strategické pasti Formulování strategie

26 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v roztříštěných odvětvích Co je roztříštěné odvětví? služby maloobchod zpracování dřeva a kovů „tvůrčí“ činnosti

27 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v roztříštěných odvětvích Strategické pasti Snaha o dominanci Nedostatek strategické disciplíny Přílišná centralizace Domněnka o stejných nákladech a cílech konkurentů Přemrštěné reakce na nové produkty

28 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie v roztříštěných odvětvích Postup při formulování strategie Jaká je struktura a postavení konkurentů? Proč je odvětví roztříštěné? Může být roztříštěnost překonána? Jak? Je překonání roztříštěnosti ziskové? Za jakých podmínek? Pokud nelze roztříštěnost překonat, jak se s ní vyrovnat?

29 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Konkurence v globálních odvětvích Zdroje a překážky globálního soutěžení Vývoj ke globálním odvětvím Strategické alternativy pro globální odvětví Trendy ovlivňující globální konkurenci

30 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Zdroje a překážky globálního soutěžení Rozdíly v nákladových faktorech Odlišné poměry na zahraničních trzích Odlišné úlohy a postupy zahraničních vlád Rozdíly v cílech, prostředcích a schopnosti porážet zahraniční konkurenty Různá „psychologie“ trhů

31 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Zdroje globální konkurenční výhody Komparativní výhoda Úspory z rozsahu výroby Globální zkušenost Logistické úspory z rozsahu Marketingové úspory z rozsahu Úspory z rozsahu v nákupu Diferenciace produktu Možnosti vertikální integrace Mobilita produkce

32 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Překážky globální konkurence Náklady na dopravu a skladování Odlišné nároky na produkt Zavedené distribuční kanály Odbytová základna Potřeba servisní sítě Citlivost na dodací lhůty Složité členění uvnitř geografických trhů Absence globální poptávky Manažerské překážky Institucionální překážky

33 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Vývoj ke globálním odvětvím Impulsy prostředí pro globalizaci Strategické inovace stimulující globalizaci Snížené náklady na přizpůsobení Dezintegrace produkce Eliminace obchodních omezení Přístup na trh USA

34 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Konkurence v globálních odvětvích Odvětvová politika a konkurenční chování Vztahy s hostitelskými vládami na hlavních trzích Systémová konkurence Obtíže s analýzami konkurentů

35 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Strategie pro globální odvětví Konkurence v širokém spektru nabídky Globální soustředění pozornosti Soustředění pozornosti na určitý národní trh Chráněná nika

36 STRATEGICKÉ KONCEPTY I.
Trendy ovlivňující globální konkurenci Snížení rozdílů mezi státy Národní uznání a ochrana specifických aktiv Volnější pohyb technologií Postupné otevírání se nových trhů Konkurence nově se rozvíjejících zemí

37 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "3. ročník bakalářského studia (4)"

Podobné prezentace


Reklamy Google