Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace společnosti pro ocenění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace společnosti pro ocenění"— Transkript prezentace:

1 Prezentace společnosti pro ocenění
TOS VARNSDORF a.s. Prezentace společnosti pro ocenění Zpracoval: Ing. Patrik Luxemburk Zadavatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. Datum zpracování: 19. února 2011

2 Identifikace oceňované společnosti
Název: TOS VARNSDORF a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Říční 1774, Varnsdorf, okres Děčín IČO: Základní kapitál: 958 412 200,- Kč Hlavní předmět podnikání: strojírenská výroba OKEČ 29 – Výroba a opravy strojů a zařízení OKEČ 29.4 – Výroba a opravy obráběcích a tvářecích strojů

3 Předmět podnikání podle OR
výroba strojů a zařízení výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd obráběčství slévárenství, modelářství zámečnictví, nástrojařství pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí bytů a nebytových prostor realitní činnost zprostředkování obchodu a služeb činnost podnikatelských finančních, organizačních a ekonomických poradců poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály velkoobchod a maloobchod

4 Rozdělení základního kapitálu
Základní kapitál ve výši Kč je rozdělen: 9 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  100 000 000 Kč 3 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  10 000 000 Kč 21 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000 000 Kč 162 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  100 Kč 556 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  1 000 Kč 684 ks  kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě  10 000 Kč K byl základní kapitál splacen z 98,69%.

5 TOS VARNSDORF – ve zkratce
Český strojírenský podnik zaměřený na výrobu obráběcích strojů. Společnost se specializuje na obor vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů a horizontálních obráběcích center. Právní formu akciové společnosti firma nabyla 1. února1996 transformací stejnojmenné společnosti s ručením omezeným. Akcie společnosti znějící na jméno jsou vydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné. Rozhodující podíly akcií vlastní Ing. Jan Rýdl, Ing. Hynek Vojtěch a Ing. Jan Rýdl ml.

6 Fúze S účinností ke dni došlo k zápisu do obchodního rejstříku fúze sloučením společností TOS VARNSDORF a.s., IČ: , se sídlem Varnsdorf, Říční 1774, spolu se společností T-SOT s.r.o., IČ: , se sídlem Varnsdorf, Prašná 3090, jako společností zanikajících, se společností PRIVATINVEST, a.s., IC: , se sídlem Varnsdorf, Říční 1774, jako společností nástupnickou. Nástupnická společnost PRIVATINVEST, a.s. v rámci fúze převzala obchodní firmu zanikající společnosti TOS VARNSDORF a.s. Na nástupnickou společnost (po fúzi „TOS VARNSDORF a.s.“) tak v důsledku fúze přešlo veškeré obchodní jmění zanikajících společností TOS VARNSDORF a.s. a T-SOT s.r.o., tedy veškerý majetek a závazky obou zanikajících společností, a nástupnická společnost se tak stala univerzálním právním nástupcem obou uvedených společností. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2008. Podstatné účetní souvislosti fúze: Zisk roku 2008 ovlivněn zúčtováním opravné položky k nabytému majetku. Změna stálých aktiv v důsledku snížení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku. Změna výše vlastního kapitálu v důsledku změn ZK a kapitálových fondů v důsledku fúze.

7 Vedení společnosti (majetkové podíly ve společnosti)
Předsednictvo: Předseda………………Ing. Jan Rýdl (43,829%) Místopředseda…….... Ing. Miroslav Bičiště Člen…………………... Ing. Jan Rýdl ml. (21,266%) Dozorčí rada: Předseda…………….. Ing. Hynek Vojtěch (32,577%) Člen…………………... JUDr. Jaroslav Kašpar Člen…………………... Milan Junek Společnost má kromě předsednictva a dozorčí rady i Výbor pro strategii

8 Firemní filosofie Vychází z přesvědčení, že dlouhodobou prosperitu firmy lze zajistit pouze: získáním a udržením pozice světového výrobce vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů využitím tvůrčího potenciálu zaměstnanců, kteří jsou nejcennějším kapitálem firmy, a vztahem k zákazníkům, kteří jsou středem pozornosti a cílovým objektem firemních aktivit. Firemní filosofie zahrnuje také vztah k regionu, který společnost chápe jako svoji základnu, z níž čerpá nové zdroje. Součástí firemní filosofie je rovněž závazek přispívat k ochraně životního prostředí.

9 Majetkové účasti TOS Kunming Machine Tool Co., Ltd.
Sídlo: Kunming, Čína Podíl: 50% Výroba vodorovných frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center Metalurgie Rumburk s.r.o. Sídlo: Rumburk Podíl: 100% Výroba odlitků ze šedé slitiny SK Slovan Varnsdorf Sídlo: Varnsdorf Podíl: 96,77% Sportovní klub, výkonnostní kopaná Lidová zahrada s.r.o. Sídlo: Podíl: 82,79% Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí TOS Olomouc s.r.o. Sídlo: Olomouc Podíl: 90% Výroba univerzálních frézek a obráběcích center TOS Trade Canada Inc. Sídlo: Toronto, Kanada Podíl: 100% Prodej výrobků TOS VARNSDORF v Kanadě a USA Hornbaek Holdings Netherlands B.V. Sídlo: Mijdrecht, Nizozemí Podíl: 43,79%

10 Historie společnosti (do roku 1989)
1903- Založení strojírny ARNO PLAUERT, výroba jednoduchých soustruhů, vodorovných obrážeček, hoblovek a vrtaček. Vzniká první výkres HB (1912). Začíná výroba přesných vodorovných vyvrtávaček. Vyrobena první vodorovná vyvrtávačka HB. 1920 – Výroba firmy se dynamicky zvyšuje až na produkci 600 soustruhů, 150 frézek, 100 horizontek, 40 vrtaček, 30 automatů, 20 shapingů a 10 pil na kov. Po úmrtí zakladatele se stávají novými majiteli synové. Změna právní formy na veřejnou obchodní společnost. Dekretem prezidenta republiky je zřízen SPOTOS – Spojené továrny na obráběcí stroje, národní podnik, se sídlem v Praze, závod Varnsdorf. Zřízení samostatného subjektu TOS VARNSDORF, národní podnik, jehož nosným výrobním programem se stává výroba horizontálních vyvrtávacích strojů. Prototyp vodorovné vyvrtávačky WH první číslicově řízené horizontky sériově vyráběné na území ČSR. Ukončen vývoj horizontálního obráběcího centra WHQ 9 s automatickou výměnou nástrojů, který byl první svého druhu na území republiky. Zahájení vývoje strojů 3. generace, které lze považovat za plnohodnotné CNC obráběcí stroje. Začíná převažovat export-společnost proniká na zahraniční trhy kam je vyváženo přes 60 % produkce vzniká koncern TST. Vzniká státní podnik TOS VARNSDORF.

11 Historie společnosti (po roce 1989)
Vzniká nové logo společnosti. Založena společnost IRTOS VARNSDORF, která se uchází o koupi státního podniku TOS VARNSDORF. 1995 – Privatizace státního podniku přímým prodejem, vzniká TOS VARNSDORF s. r. o. Změna právní formy na akciovou společnost. Udělen certifikát ISO 9001 švýcarskou společností SQS a slovenskou SKQS. Vyroben první stroj WHN 130 a WHN 130 MC. Zahájena instalace obráběcího centra WALDRICH MC 3000 AP-M. Firma se poprvé prezentuje na Internetu. Vzniká koncepce nové technologické řady TOStec. Vyroben prototyp stroje TOStec OPTIMA. Poprvé překročen roční obrat 1,5 mld Kč. Vyroben prototyp stroje TOStec VARIA. Vzniká první verze projektu TOS ON-LINE. Oslavy 100. výročí založení firmy. Vyroben prototyp stroje TOStec PRIMA. Vyroben prototyp stroje TOStec GRATA. Vyroben prototyp stroje TOStec VIVA. Založena společnost TOS KUNMING Machine Tool Co., Ltd. v Číně. Založena společnost TOS TRADE Canada, Inc. Založena společnost TOS TRADE North America, LLC v USA. Nová těžká montážní hala a administrativní budova uvedeny do provozu. Poprvé překročen roční obrat 2 mld. Kč.

12 Zařazení předmětu činnosti společnosti dle CZ-NACE
2849…Výroba ostatních obráběcích strojů 3312…Opravy strojů 245x…Výroba odlitků 2561…Povrchová úprava a zušlechťování kovů 2562…Obrábění 2841…Výroba kovoobráběcích strojů 6311…Činnosti související se zpracováním dat a hostingem 7219…Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

13 Vývoj tržeb a provozního VH
Do roku 2008 dvouciferný růst tržeb V roce 2007 meziroční růst tržeb více jak 40% V roce 2009 propad tržeb o 33% na 2 mld. Kč. Vývoj PVH kopíroval trend vývoje tržeb. V roce 2008 historicky nejlepší výsledek ( 403 mil. Kč).

14 Vývoj tržeb a podílu exportu
Růst tržeb tažen nárůstem exportu. Od roku 2005 postupný nárůst exportu z cca 70 % na 78% v roce 2008. Cca 86% podíl exportu na tržbách v roce 2009. Více jak 90% tržeb za prodej strojů pochází z Evropy.

15 Vývoj aktiv Nárůst celkové sumy aktiv do roku 2008 na 3,4 mld. Kč.
V letech 2007 skokový nárůst v důsledku zaúčtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku (1,2 mld. Kč). Dopad oceňovacího rozdílu do struktury aktiv. Nárůst podílu oběžných aktiv do roku 2007. Oběžná aktiva tvořila téměř 80% celkové sumy aktiv. Oběžným aktivům dominují zásoby a krátkodobé pohledávky. Fixní aktiva jsou tvořena především dlouhodobým hmotným majetkem, kam je od roku 2007 zahrnut rovněž oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

16 Vývoj vlastních a cizích zdrojů
Cizí zdroje hodnotově nejvýznamnější složka pasiv. Do struktury pasiv se od roku 2007 projevil dopad fúze společnosti – zaúčtování oceňovacího rozdílu z přecenění. V roce 2008 došlo k navýšení základního kapitálu z 300 mil. Kč na 958,5 mil. Kč – v souvislosti s fúzí. Společnost má k závazky, které nejsou vykázány v rozvaze. Jedná se o závazky z leasingu ve výši tis. Kč a jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Více jak 50% cizích zdrojů (v celkové výši 1,2 mld. Kč) tvoří bankovní úvěry a výpomoci.

17 Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry a výpomoci (tis. Kč) Banka Termíny/podmínky Úroková sazba Limit Komerční banka a.s. RVG 3,80% ČSOB a.s. dlouhodobý 4,20% 5,52% 90 000 3,22% Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2009 činily tis. Kč. Bankovní úvěry u CSOB a.s. a KB a.s. byly k zajištěny ve prospěch Komerční banky a.s.: zástavním právem k nemovitostem, zástavním právem k pohledávkám, zástavním právem k věcem movitým, zástavním právem k Ochranné známce, zástavním právem k akciím a zástavním právem k obchodnímu podílu. Společnost poskytla záruky za úvěry poskytnuté bankami firmě METALURGIE Rumburk s.r.o., které měly k zůstatek ve výši tis. Kč a firmě Obráběcí stroje Olomouc s.r.o. za úvěry poskytnuté CSOB v celkové výši tis. Kč. K společnost čerpala bankovní úvěry v celkové výši mil. Kč.

18 Krizový rok 2009 Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby v roce 2009 ovlivněn pokračující recesí většiny světového hospodářství, což se projevilo také ve strojírenství. Pokles zakázek + zostřená konkurence +obava bank z budoucího vývoje = velký tlak na cash flow a potřebu okamžité redukce nákladu. Podařilo se včas zareagovat a situaci dostat pod kontrolu. Společnost na recesi reagovala: snížením počtu pracovníků, omezením až z větší části odložením realizace připravených investičních záměrů, zahájením nové aktivity v oblasti služeb zákazníkům a urychlením inovace portfolia produktů, včetně rozšíření sortimentu nabízených strojů o portálové frézky vyráběné ve spolupráci s firmou Strojírny Tyc. Výsledky roku 2009 na první pohled nepotvrzují předcházející tvrzení o silném dopadu krize na podnikání společnosti. Oproti roku 2008 došlo v tržbách sice k poklesu o 1/3, ale i přesto se podařilo udržet dostatečnou míru zisku a snížit závazky vůči bankám. Sporné hospodaření nemělo negativní vliv na pokračování úkolu technického rozvoje zejména v oblasti inovací výrobního programu, kde bylo dokončeno několik významných projektů, například vývoj, výroba a instalace pracoviště WRD 150 DUO. Podařilo se dohodnout odložení realizace projektu dotovaných ze strukturálních fondů EU a nepřijít tak o významnou finanční podporu. Většina pozitivního v roce 2009 jde na vrub prvního pololetí, kdy byly realizovány výrobní zakázky získané ještě v době konjunktury, které umožnily za prvních 6 měsíců dosáhnout historicky nejvyššího výkonu firmy.

19 Strategie společnosti - „Kdo se nezmění, zahyne“
Business společnosti se podstatně změní. Nelze očekávat návrat k růstu obratu meziročně v desítkách procent, nevrátí se casy, kdy pro dostatek jiných příležitostí společnost odmítala náročné zakázky vyžadující případné i potřebu vytvoření konsorcia dodavatelů. Podstatně vzrostou požadavky zákazníků na komplexní řešení jeho problémů dodavatelem, požadavky na dodávky s vysokou spolehlivostí a pro zákazníka s prokazatelným finančním efektem z nasazení. Doprovodná nabídka služeb musí být taková, aby nejen zajistila provozuschopnost, kvalitu a výkonnost zařízení po dobu jeho životnosti, ale řešila i technologickou podporu a problémy související s případnými změnami výrobního programu zákazníka. Nový přístup se promítne i do filosofie podnikání společnosti TOS VARNSDORF. Firma se bude orientovat na činnosti a produkty s nejvyšší přidanou hodnotou a právě růst produktivity práce z přidané hodnoty bude základním kritériem pro posuzování růstu hodnoty firmy, a tím i její úspěšnosti. Do strategie TOSu patři systematické budování konkurenční výhody pravě v oblasti komplexnich zakaznickych řešeni „na KLÍČ“.

20 Oblast prodeje Příjem nových zakázek v průběhu celého roku 2009 na minimální úrovni v důsledku globální hospodářské recese. K částečnému navýšení poptávek a realizaci některých objednávek došlo až ve IV. čtvrtletí roku 2009. Úroveň dosažených tržeb a počet prodaných strojů (136) je tedy nutné považovat z velké části ještě jako výsledek kontraktace v konjunkturním období roku 2008. V průběhu celého roku 2009 byla pravidelně monitorována situace na jednotlivých trzích, ať již prostřednictvím teritoriálních zástupců společnosti TOS VARNSDORF, či akvizičních cest prodejců. Pravidelně jedenkrát měsíčně probíhalo na úrovni představenstva firmy projednávání situace na trhu, výhled rozpracovaných obchodních případů a stanovování obchodní strategie do dalších období. Představenstvo a vedení firmy se zaměřilo na daleko masivnější rozvoj aktivit v oblasti placené servisu, na akvizice dlouhodobých servisních služeb apod. Aktivity firmy byly rovněž rozšířeny o dva zásadní a zcela nové projekty, a to nabídku generálních oprav a retrofitu strojů produkce TOS VARNSDORF a rozšíření portfolia produktu o portálové frézy firmy Strojírna Tyc.

21 Výroba a investice Nevyváženost vytěžování výrobních kapacit mezi prvním a druhým pololetím roku vyžadovala enormní nároky na kvalitu řízení výrobního procesu. V průběhu roku 2009 došlo k dalšímu výraznému posílení role odboru technologie. Došlo ke snížení původně plánované částky investic. Do rozvoje výrobní základny za daný rok bylo celkem investováno cca 53 mil. Kč. Realizace investičních akcí bude odložena, včetně případů, kdy projekty jsou podporovány dotací z fondu EU. Společnost bude realizovat pouze nezbytné investice a neodkladné opravy. Díky rozsáhlým investicím v minulých letech by tento postup neměl mít negativní vliv na výrobní schopnosti ani na růst produktivity práce. Společnost se bude soustředit na dokončení a využívání strojních investic pořízených v minulosti.

22 Technický rozvoj Totéž co v oblasti rozvoje výrobní základny platí ještě mnohem výrazněji v oblasti technického rozvoje. Společnost si uvědomuje, že je nezbytně nutné se na tuto oblast maximálně zaměřit tak, aby firma byla při opětném nastartování ekonomiky připravena zásadně oslovit trh. V průběhu roku byly realizovány tyto základní akce technického rozvoje: byly dokončeny komplexní zkoušky stroje SPEEDtec a provedeny úpravy stroje dle získaných poznatku ze zkoušek byla rozpracována studie stroje WRD 170 a následně byl zahájen vývoj tohoto stroje včetně zpracování konstrukční dokumentace s následným uvolněním dokumentace pro výrobu stroje. v rámci úkolu zaměřeného na design a krytování byla ve spolupráci s externí firmou zpracována studie krytování pro stroje WHN a TOStec. ke strojům WRD 130/150 byla v rámci modernizace navržena ve spolupráci s externí firmou nová plošina obsluhy. v oblasti frézovacích hlav byly vyrobeny prototypy frézovacích hlav HV2/V a HOI 50 v provedení pro automatické nasazení a upnutí na stroji WRD 130 a WRD 150. Tyto hlavy byly zařazeny do nabízeného sortimentu. Vedle těchto úkolů probíhají některé další strategické úvahy a studie o rozvoji výrobkového portfolia produktů TOS VARNSDORF.

23 Řízení lidských zdrojů
Této oblasti je ve společnosti věnována trvalá pozornost, neboť společnost vychází z filozofie, že nejcennějším know-how každé výrobní firmy jsou zaměstnanci. Klíčové oblasti vzdělávání byly tyto: - odborné a profesní vzdělávání - manažerské vzdělávání - příprava personálních rezerv - zákonná školení - jazyková příprava - projekty v rámci inovačního procesu ve firmě K bylo 35 aktivních dohod o hmotném zabezpečení a stipendiu se žáky SPŠ technické ve Varnsdorfu.

24 Zaměstnanci Do roku 2005 počet zaměstnanců klesal, za současného růstu mzdových nákladů. S růstem poptávky po výrobcích TOS VARNSDORF rostl i počet zaměstnanců. V důsledku hospodářské recese a útlumu v poptávce po OS došlo i ke snížení počtu zaměstnanců v roce 2009 (590 zaměstnanců). Osobní náklady v roce 2009 dosáhly 298 mil. Kč. Průměrná mzda poklesla meziročně z cca 31 tis. Kč na 28 tis. Kč.

25 Vývoj společnosti v roce 2010
Na rok 2010 připravena konzervativní varianta plánu vycházející z předpokladu, že oživování trhu bude velice pozvolné, citelnější zřejmě až v druhé polovině roku. Za nezbytný faktor růstu považováno oživení německého trhu, který zcela dominantně ovlivňuje stav trhů EU. V závěru roku 2009 došlo k výraznějšímu navýšení poptávky v porovnání s předchozím obdobím. Do roku 2010 šlo představenstvo a vedení firmy s konzervativní variantou stanovení plánu vycházející z předpokladu, že oživování trhu bude velice pozvolné, citelnější zřejmě až v druhé polovině roku. Nezbytným faktorem opětovného nastartování růstu odvětví je vývoj německého trhu, který zcela dominantně ovlivňuje stav trhu všech ostatních států EU. Plán prodejů pro rok 2010 počítá s prodejem 100 ks strojů a tržbami ve výši 1,4 mld. Kč. K registroval TOS VARNSDORF celkem 42 pevně přijatých kontraktů.

26 Výrobní program TOS VARNSDORF působí na trhu obráběcích center a strojů pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů Výrobní program zahrnuje: Horizontální vyvrtávačky stolové Horizontální vyvrtávačky deskové Horizontální obráběcí centra Portálová obráběcí centra Speciální stroje

27 Třídění výrobního programu podle typu strojů
Obráběcí a tvářecí stroje Obráběcí stroje Fyzikálně-chemické stroje Obráběcí centra Soustruhy Stroje pro vyvrtávání, vrtání, frézování a řezání závitů Stroje pro broušení, ostření , honování a lapování Stroje pro hoblování, obrážení, protahování, ozubárenské stroje a pily Tvářecí stroje

28 Třídění výrobního programu dle velikosti strojů
Podle velikosti obrobků (obrobky, které lze na jednotlivých strojích obrábět): Malé stroje – obrobení malých součástí s prům. hmotností 1000 kg do velikosti 0,5m3. Střední stroje – stroje s průměrem vřetena mm pro obrábění součástí od velikosti 1 m3, hmotnosti obrobku cca 3000 kg až po rozměrné (max. délka cca 20 m) a těžké obrobky (max. hmotnost cca kg). Velké stroje - stroje s průměrem vřetena od 180 mm pro opracovani zvlášť velkých a rozměrných obrobků či obrobků s vysokou hmotnosti, nad kg a s pojezdem stojanu nad 5 m.

29 Technologické úrovně strojů
Standardní segment strojů - v současnosti největší segment dnes již klasických strojů, které svými parametry dostačuji na opracování součástí standardními metodami a technologiemi (WH 105 CNC, WHN(Q) 13 CNC, WHN 110/130. Segment špičkového zařízení - moderní „hightech“ stroje (nově vznikající): nové stroje využívající nejnovější koncepce a poznatky pro vysoce produktivní opracování moderními technologiemi (HSC, HPC, 5tiose obrábění, vysoký komfort obsluhy, bezpečnost a ekologičnost, kompletnost stroje se všemi periferiemi – výměna palet a nástrojů). Stroje se většinou dodavaji jako technologicke celky (stroj + periferie + technologie), představitelem jsou stroje TOStec. Nízkonákladové stroje – vyjmuty z výrobního programu na konci roku 2008.

30 Ad Horizontální vyvrtávačky stolové
Vodorovná vyvrtávačka WHN 13 CNC je souvisle řízený stolový frézovací a vyvrtávací stroj moderní konstrukce, ideální pro výkonné kompletní obrábění větších obrobků do 12 tun. Stroj WHN(Q) 13 / 15 CNC je nejúspěšnějším výrobkem TOS VARNSDORF a.s. Je oblíben pro svůj vysoký výkon, velké přestavení skupin a moderní, ale současně jednoduché konstrukční řešení a spolehlivost. Je ideálním strojem pro výkonné kompletní obrábění větších obrobků .

31 Horizontální vyvrtávačky
Stolové deskové

32 Obráběcí centra Horizontální portálová Řady FVC a FPPC
Jedná se o moderní, technicky vyspělá obráběcí CNC centra určená zvláště pro výrobu forem, lisovacích nástrojů, zápustek, rámů automobilů nebo kolejových vozidel. Uplatní se také v automobilovém průmyslu a ve všeobecném strojírenství pro výrobu tvarově složitých dílců, vyžadujících i víceosé obrábění. Řady: TOStec PRIMA TOStec OPTIMA TOStec VARIA Plně krytovaná obráběcí centra s vodorovnou osou vřetena, otočným upínacím stolem a uspořádáním loží do "T". Podle technologických potřeb jsou stroje rozšiřovány o moduly automatické výměny nástrojů a automatické výměny technologických palet.

33 Speciální stroje Stroj SPEEDtec
Jedná se o vysoce produktivní obráběcí centrum pro rychlostní obrábění skříňových, deskových a prostorově členitých obrobků z litiny, ocelolitiny, oceli a neželezných kovů o max. hmotnosti 4000 kg. Stroj je vhodný zejména pro sériovou výrobu a náročné technologické využívání, včetně nejmodernějších metod obrábění a využití moderních nástrojů. K přednostem stroje zejména patří souvisle řízené souřadnice v polohové vazbě a vybavení automatickou výměnou nástrojů a palet s obrobkem. Hlavní předností stroje je možnost současného obrábění obrobku dvěma nezávislými vřeteny (nástroji) z obou stran, nebo současné obrábění dvou shodných nebo rozdílných obrobků.

34 Požadavky zákazníků, trendy vývoje
Tlak na zvyšování produktivity OS - zpravidla snižováním řezného odporu, a to buď velkou rychlosti posuvu, nebo využitím velké řezné rychlosti, tj. HSC a HPC obrábění. Nutné, aby stroj umožňoval 5000 a více otáček vřetena a aby pracovní posuvy byly 25 (m/min) a více. Rám stroje a pohonné servosmyčky musí mít tak vysokou statickou a dynamickou stabilitu, co nejnižší hmotnost a přímé odměřování, aby umožňoval dosažení vyšší přesnosti, dále pak teplotní, statickou a dynamickou stabilitu. Zákazníci stále více vyžaduji informace o možném maximálním využití stroje- výrobce musí garantovat. Výkonný stroj + vysoká míra univerzálnosti OS Žádána stavebnicovost strojů = vyrobit a rychle dodat jen to, co přesně zakaznik chce (nic víc). Přijatelný poměr ceny a užitných parametrů. Krátký dodací termín Ekologičnost a nízkoenergetičnost - spíše psychologicky učinek. Neočekává se významná změna ve výše uvedených trendech v horizontu min. 3-5 let. Tradičními zákazníky společnosti jsou výrobci automobilů a jejich dodavatelé. Větší význam z hlediska odběratelů získávají nové obory jako např. výroba větrných elektráren. Užívané technologie v obráběni se stale více přesouvají do oblasti moderních metod a způsobů, které dosahuji vyšší produktivity zpravidla snižováním řezného odporu, a to buď velkou rychlosti posuvu, nebo využitím velké řezné rychlosti, tj. HSC a HPC obrábění. Pro použiti těchto technologii obrábění je nutné, aby stroj umožňoval 5000 a více otáček vřetena a aby pracovní posuvy byly 25 (m/min) a více. Rám stroje a pohonové servosmyčky musí mít tak vysokou statickou a dynamickou stabilitu, co nejnižší hmotnost a přímé odměřování, aby umožňovaly dosažení vyšší přesnosti, dále pak teplotní, statickou a dynamickou stabilitu. Zákazníci stále více vyžaduji informace o možném maximálním využití stroje (využitelnost), ktere váží na realizaci určitých svých zakázek (tyto „parametry“ stroje jsou pak součástí kupní smlouvy – výrobce je musí garantovat). Pro zajištěni těchto požadavků musí výrobce nabídnout spolehlivý výkonný stroj a nabídnout vysokou míru univerzálnosti. Optimální využitelnost stroje vyžaduje především spolehlivé uzly, bezobslužnost, diagnostiku a aktivní kontrolu a výrobní a výrobkovou pružnost, která umožňuje zákazníkovi „snadno a rychle“ využít stroj na jiný typ výrobků (tj. např.: ze skříňových obrobků přejit na rotační obrobky), či přejit na jiny typ vyroby (vyrobni pružnost). Především je žádána stavebnicovost strojů, tj. je nutné vyrobit a rychle dodat jen to, co přesně zakaznik chce - stroj musi umět jen to, co zakaznik potřebuje (nic vic), konstrukce stroje musi obsahovat jen to, co je nutné pro zajištění potřebné funkce, nic víc. Výrobce musí nabídnout přijatelný poměr ceny a užitných parametrů, neboť zákazníci nejsou ochotni zaplatit neuměrně vysokou cenu za vylepšeni či vlastnost, kterou nepotřebují. Velmi aktuálním požadavkem zákazníků je krátký dodací termín – vzhledem ke stale vyšší „customizaci“ (velké procento zakázkových provedení) a také proto, že ani zákazník nedokáže plánovat svou výrobu zpravidla na vice než cca 1 rok. Požadavek krátkého dodacího termínu je možno uspokojit pouze za předpokladu, že výrobce dokáže rychle postavit stroj na míru z uzlů. Požadavek na ekologičnost a nizkoenergetičnost zatim nema rozhodujici vyznam, ale ma spíše psychologicky učinek, ktery může ovlivnit zakaznika ve prospěch daného výrobce. Očekává se, že v budoucnosti by mohl mít tento aspekt rozhodující vliv a stane se konkurenční výhodou (splnění ekologickych norem, nizke naklady na provoz). Nepředpokládá se, že se v nejbližší době objeví zcela nový směr (trend) v oblasti výroby OS, tudíž výše uvedené požadavky na technické a technologické vlastnosti strojů budou platit minimálně v horizontu následujicich 3 až 5 let.

35 Cílové trhy společnosti
Produkční zahrnuje rozvinuté země, stagnující, eventuelně klesající tradiční trhy tyto trhy vykazuji nižší růst spotřeby OS díky jejich vysoké technologické úrovni např.: Západní Evropa, USA, Kanada, oblasti v Indii, Číně Rozvojové dominují levná podřadná zařízení silný růstový vývoj ve standardním segmentu (TOS) a vznikajícím segmentem luxusních produktů např.: Rusko, východní Evropa, Indie, Čina, Brazílie Na produkčních trzích má šanci z hlediska dlouhodobé růstové strategie pouze oblast luxusních produktů špičkové technologické úrovně. Segment nízko-nákladových zařízení je umírající a ve standardním segmentu existuje obrovský konkurenční cenový boj bez možnosti získání stale rostoucího podílu. Na rozvojových trzích je možnost střednědobého trvalého růstu standardního segmentu (dnešní výrobky TOS VARNSDORF) a do budoucna perspektivně postupně dlouhodobého růstu v oblasti luxusních produktů – tj. komplexní výrobní celky, technologická pracoviště, pružné výrobní systémy s mezioperační dopravou, atp. Na rozvojových trzích roste zájem a poptávka po luxusních produktech vysoké technické úrovně. Jejich výsledným řešením je pracoviště dle technologického požadavku zákazníka. Ten akceptuje to, že takovy produkt je dražší a má delší dodací lhůtu. Limitujícím faktorem ohledně ceny a termínu dodavky nejsou skutečné náklady a časové nároky výrobce, ale to, co je schopen nabidnout konkurent.

36 Bariéry vstupu + atraktivita trhu
know-how, zkušenosti s výrobou podložené dlouhou tradicí, vytvořená síť dodavatelů, prodejců a odběratelů kvalifikovaná pracovní sila schopnost zajišťovat dlouhodobý servis a dostupnost náhradních dílů. Atraktivita oboru investiční pobídky dopravní dosažitelnost a blízkost průmyslově nejvýznamnějšího trhu EU (SRN) členství ČR v EU Hlavní hrozba hospodářská recese přehřívání čínské ekonomiky

37 Hlavní konkurenti Společnost Země Kontinent Hlavní oblast konkurence ALESAMONTI Itálie Evropa Celý program COLGAR GIDDING&LEWIS ThyssenKrupp USA Amerika JURISTI Španělsko KEKEISEN Německo LAZZATI PAMA SACHMAN UNION ZAYER SHW Deskové stroje FPT ŠKODA MT ČR SORALUCE TOS KUŘIM BURGHARDT WEBER TOStec STARRAGHECKERT CORREA TOStec - deskové stroje ANAYAK CME Největšími konkurenty i nadále zůstávají výrobci v Německu (Union, SHW, Starragheckert, a dalši ) s celkovým podílem cca 43 % na produkci CECIMO. Dalším centrem velkých výrobců je Itálie (Pama, Lazzati, Colgar), s celkovym podilem cca 20% na produkci CECIMO. Následují výrobci ze Švýcarska a Španělska (Juaristi, Soraluce, Zayer), s podilem cca 15% na produkci CECIMO.

38 Konkurence Pro konkurenční sílu rozhodující:
Nejvíce konkurence v rámci celého odvětví = segment průměru vřeten pod 100 mm. Nejméně konkurentů = segment nad 150 mm. Rozhoduje know – how + zkušenosti v oboru. Konkurenti v ČR: TOS KUŘIM – OS, a.s. TST servis a.s. Pro konkurenční sílu rozhodující: zkrácení inovačních cyklů, efektivita výrobních a obchodních činností kvalitě produktů dostupnost kvalifikované pracovní síly Nejvyšší konkurence v rámci celého odvětví je koncentrována na segment průměru vřeten pod 100 mm. Nejméně konkurentů lze naopak nalézt v segmentu nad 150 mm, kde již existuje velká diferenciace mezi individuálními výrobky. Rozhodujícími aspekty konkurentů jsou know-how a zkušenosti dané firmy s výrobou. Vzhledem ke své specifické segmentaci (středně velké obráběcí stroje) společnost nečelí silnému konkurenčnimu boji. Na domácím trhu působí konkurenti, kteří ovšem z pohledu vedení společnosti nejsou pro TOS VARNSDORF významnou hrozbou. TOS KUŘIM – OS, a.s. - výrobce frézek, jednoúčelových strojů, automatických obráběcích linek a poskytovatel servisu. Společnost byla založena v roce 1942 jako pobočný závod Zbrojovky Brno. Majoritním vlastnikem TOS KUŘIM - OS, a.s. se od roku 2005 stala česka obchodni společnost ALTA, a.s., jejíž významnou obchodní komoditou jsou obráběcí stroje. TST servis a.s., jež byla založena 21 podniky vyrábějící obráběcí a tvářecí stroje na území ČR a SR v roce Činnost společnosti se děli na 2 části: prodej komponentů a součástek pro stavbu obráběcích strojů a linek a prodej obraběcich strojů, nahradnich dilů a přislušenstvi. Společnost ma vyhradni zastoupeni pro prodej v ČR od těchto vyrobců: o TRENS Trenčin – hrotove soustruhy konvenčni a CNC o VOJUS, a.s. Považska Bystrica (Slovensko) – brusky na plocho o DMT-DREHTECHNIK GmbH Lırrach (Německo) – CNC soustruhy o TOMA – Ing.Štefan Tomašik (Slovensko) – vystřednikove lisy oEGAŇA (Španělsko) – ustavovaci a polohovaci prvky (kotevni material), silenbloky

39 SWOT analýza Slabé stránky: Silné stránky: Příležitosti Hrozby
pomalá reakce na servisni požadavky zákazníků pomalé zavádění nových i inovovanych výrobků na trh kvalita servisu zajišťována externími pracovníky Silné stránky: dostatečné kapacity pro zvyšování objemu produkce, kvalitní pracovníci dobré jméno společnosti na tradičních trzích (Evropa, Amerika, Rusko) + znalost trhů Příležitosti výrazný růst v segmentu „hightech“ strojů (vyšší uplatnění strojů TOStec) nárůst poptávky po speciálních pracovištích na klič (stroje WRD + periferie) poprodejní služby Hrozby problémy s aplikaci moderních způsobů obráběni na strojích typů HPC a HSC pomalá reakce na poptávky na speciální centra na klič nizka kapacita na řešeni před a poprodejních služeb nerovnoměrné rozděleni tržeb dle teritorii

40 Trendy ve výrobě OS Neexistuje hlavní směr ve vývoji obráběcích strojů
Celosvětový trend v oblasti obráběcích strojů v současnosti: zvyšování užitných, technologických vlastností, celkové využitelnosti a přívětivosti Všechny uvedené změny jsou realizovány při využití současných nejnovějších technologií a znalostí. Nově vyvinuté stroje představují lepší a efektivnější využiti stávajicích konstrukcí a technologií. Ústup od výroby čistě sériové směrem k více Trend výroby OS směřuje k zákaznicky orientované výrobě – tzv. speciální zákaznické provedeni. Vznik segmentu luxusních (sofistikovaných) strojů, které jsou stavěny na zakázku. Tlak na výrobce přizpůsobit se novým požadavkům, jako je pružný systém řízeni a plánování výroby a logistiky. Velký tlak bude také kladen na vývoj v oblasti konstrukce a technologie. Na tyto nové požadavky byla již v mnohém uzpůsobena organizace a systém řízeni TOS VARNSDORF. V současnosti nelze vystopovat žádný hlavní směr ve vývoji obráběcích strojů. Celosvětový vývoj v oblasti obráběcích strojů v současnosti probíhá „pouze“ ve zvyšování užitných, technologických vlastností, celkové využitelnosti a přívětivosti, a všechny tyto změny jsou realizovány při využiti současných nejnovějších technologii a znalosti. Nově vyvinuté stroje představuji „pouze“ lepši a efektivnější využiti stavajicich konstrukci a technologii Důležitým trendem je ustup od výroby čistě sériové směrem k vice zákaznicky orientované výrobě – tzv. speciální zákaznické provedeni. V současnosti vzniká segment luxusních (sofistikovaných) strojů, které jsou stavěny na zakázku. V tomto směru bude obrovsky tlak na vyrobce přizpůsobit se novym požadavkům, jako je pružny system řizeni a planovani vyroby a logistiky. Velky tlak bude take kladen na vyvoj v oblasti konstrukce a technologie. Na tyto nove požadavky byla již v mnohem uzpůsobena organizace a system řizeni TOS VARNSDORF. Do strategie TOSu patři systematicke budovani konkurenčni vyhody pravě v oblasti komplexnich zakaznickych řešeni „na KLIČ“.

41 Základní zdroje informací
Výroční zprávy společnosti TOS VARNSDORF (2008, 2009) (VZ + Znal. posudek 269/2008) (Panorama zpracovatelského průmyslu ČR) (Evropský výbor pro spolupráci průmyslových podniků v oboru obráběcich strojů) (Indian Machine Tool Manufacturers' Association) (National Tooling and Machining Association)

42 Základní požadavky na finanční analýzu
vyjadřovat se spíše tezovitě pokud možno tabulky doplněné komentářem, který bude zaměřen na podstatná zjištění popis příčin, případně alespoň odhadu příčin vývoje hodnocení vývoje z pohledu kupce a dopadu do hodnoty majetku propojit časovou a prostorovou analýzu (např. vývoj rentability v čase a porovnání s konkurenty) prostorové srovnání by mělo zahrnovat nejen medián odvětví, ale i hlavní konkurenty alespoň přibližný odhad, zda podnik tvoří, či netvoří hodnotu neopomíjet smíšené ukazatele typu produktivity práce, atp. závěrem zhodnotit perspektivu oceňovaného podniku (neomezená, omezená v horizontu x-let, likvidace) prostorové srovnání pokud možno zahrnout již do rozboru výkazů

43 Kontaktní informace


Stáhnout ppt "Prezentace společnosti pro ocenění"

Podobné prezentace


Reklamy Google