Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_."— Transkript prezentace:

1  Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_ 20  Adresa školy: Vrchlického 630/5, D ěč ín II  Autor: Mgr. Lucie Barillová  Název materiálu: Ž ivotní cyklus výrobku  P ř edm ě t: Ob č anská nauka, Pracovní výchova  Cílová skupina: 7.,8. ro č ník VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

2  Datum vytvo ř ení: 19.9. 2011  Téma: Ž ivotní cyklus výrobku  Cíl prezentace: seznámení s cykly výrobku  Č asová dotace: 20 min.  Anotace: Spojení s tématem reklama. Jak probíhá cesta výrobku od výroby po prodej, sledování úsp ě šnosti výrobk ů na trhu  Realizace v hodin ě : 13.6.2013 VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

3  Ž ivotní cyklus se skládá se č ty ř fází:  Zavedení  R ů st  Zralost  Úpadek  Ka ž dá fáze se charakteristická výši zisku, výdaj ů, ceny, reklamou nebo distribucí. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

4  Tato fáze za č íná momentem, kdy se výrobek poprvé objeví na trhu a za č íná být prodáván.  V této fázi masivní reklama.  Z t ě chto d ů vod ů vykazuje výrobce v této fázi zpravidla ztrátu. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

5  V této fázi se postupn ě zvyšuje informovanost spot ř ebitel ů o výrobku.  R ů st zisku však láká konkurenci, která vyu ž ije zkušeností prvotního výrobce a sna ž í se prosadit na trhu.  Prvotní výrobce, pokud chce p ř e ž ít, musí zvyšovat kvalitu výrobku. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

6  V této fázi je výrobek všeobecn ě znám. V ě tšina zákazník ů si ho ji ž koupila nebo si ho kupuje pr ů b ěž n ě.  Nyní jsou prodeje na maximální výši a náklady na minimální výši. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

7  Poslední fáze ž ivota výrobku.  Poptávka po n ě m klesá, zejména v d ů sledku posunu konkurencí na trhu.  Podnik sni ž uje cenu a ž na hranici náklad ů.  Zde je strategickým rozhodnutím, kdy výrobek z trhu stáhnout. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

8  Výzkum trhu – soupis výrobk ů, rozd ě lení – papírnictví, hra č ky, domácí pot ř eby, potraviny…  Práce na internetu – zjišt ě ní informací o jednotlivých produktech, jak dlouho jsou na trhu, jak č asto jsou nabízeny, druhy reklam, nabízené konkuren č ní zna č ky VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku

9  KOZLER, Josef; MAT Ě JKA, Jan. Ekonomika, management, marketing v kostce. Havlí č k ů v Brod : Fragment, 1998. 1998 s. VY_32_INOVACE _20 - Ž ivotní cyklus výrobku


Stáhnout ppt " Výukový materiál vytvo ř en v rámci projektu EU peníze školám „U č íme aktivn ě “  Registra č ní č íslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099  Č íslo materiálu: VY_32_INOVACE_."

Podobné prezentace


Reklamy Google