Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TÝMOVÁ PRÁCE praktická část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TÝMOVÁ PRÁCE praktická část"— Transkript prezentace:

1 TÝMOVÁ PRÁCE praktická část
Zkušenosti s týmovou praci v Autopalu s.r.o. © HMP 2002 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

2 TÝMOVÁ PRÁCE praktická část
1. Výchozí situace © HMP 2002 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

3 Výchozí situace - popis
Program „Týmová společnost „ v Autopalu navazuje na již dříve vytvořené prac. týmy štíhlých výrobních systémů zavádění FPS/VPS ( Ford/Visteon Production ) systému Předchůdcem týmů FPS/VPS byly vlastně MPS (Malé prac. skupiny TPM) – nevýhody : jen skupina prac. na dílně bez přímé finanční motivace, týká se jen strojů ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

4 Výchozí situace - popis
Co „štíhlá výroba“ zlepšila : Materiálový tok, zásoby, vybalancování linek, rychlejší reakce na problémy, úspory (mzdy, plocha, materiál) , ... Co „štíhlá výroba“ nevyřešila : Nedostatečná motivace, zapojení nevýrobních útvarů, neochota k učení a zastupování, bariéry v komunikací, zpevňování VN „shora“, ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

5 Výchozí situace - odměňování
Praktika Autopalu. DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

6 TÝMOVÁ PRÁCE praktická část
2. Proč jsme se rozhodli pro implementaci © HMP 2002 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

7 Proč jsme se rozhodli pro implementaci
V roce schválilo vedení Autopalu zahájení programu, nazvaného „Týmová společnost“ . Toto rozhodnutí bylo přijato v souladu s koncepci „Být nejlepším ve svém oboru ...“ , jako další nástroj pro zvýšení produktivity ... Předchůdcem týmů FPS/VPS byly vlastně MPS (Malé prac. skupiny TPM) – nevýhody : jen skupina prac. na dílně bez přímé finanční motivace, týká se jen strojů ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

8 Proč jsme se rozhodli pro implementaci
Program „Týmová společnost“ byl chápán jako součást VPS a proto koordinace „Týmové společnosti“ byla začleněna do jednání „Řídící komise VPS“ ( 1 x měsíčně u GŘ ) . Management firmy si uvědomoval potřebu ZMĚNY vzhledem k sílící konkurenci . Pracovní týmy byly vytvořeny již v období zavádění „štíhlé výroby“ , jsou nedílnou součástí každého úspěšného výrobního systému !! Nyní se mění „pouze“ jejich odměňování – nástroje finanční motivace ! Každý má popsáno, co má dělat, za co zodpovídá ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

9 TÝMOVÁ PRÁCE praktická část
3. Postup implementace v naší organizaci © HMP 2002 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

10 Postup implementace v naší organizaci :
Program „Týmová společnost „ v Autopalu navazuje na již dříve vytvořené prac. týmy štíhlých výrobních systémů: FPS/VPS – Zavádění Ford/Visteon Production systému Týmová společnost – školení, workshopy Stanovení pravidel, příprava pilotní oblasti, tvorba SW Týmová společnost pokrývá výrobu, nástrojárnu, ... Týmová společnost finančně prováže ostatní Procesní týmy, ... Předchůdcem týmů FPS/VPS byly vlastně MPS (Malé prac. skupiny TPM) – nevýhody : jen skupina prac. na dílně bez přímé finanční motivace, týká se jen strojů ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

11 Postup implementace v naší organizaci :
Praktika Autopalu. Nezbytné předpoklady pro úspěšnou implementaci Týmové společnosti . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

12 Postup implementace v naší organizaci :
Byly ustaveny týmy na dobu neurčitou Pracovní týmy, Business týmy, Servisní týmy, Procesní týmy, ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

13 Postup implementace v naší organizaci :
Základem Týmové společnosti jsou Pracovní týmy – jednicoví pracovníci se svým mluvčím (vedoucím) a režijní prac. (seřizovači, manipulanti, ..), které je možno přidělit k PT . Režijní prac., které nelze přidělit (jsou sdílení více týmy) zařazujeme do Servisních týmů. Množina příslušných Prac. a Serv. týmů tvoří Business tým (nákladové středisko) . Týmy (oddělení) , které podporují více Business týmů (závod,..) nazýváme Procesními týmy . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

14 Postup implementace v naší organizaci :
„Týmy - struktura“ Základem jsou Pracovní týmy – jednicoví pracovníci se svým mluvčím (vedoucím) a režijní prac. (seřizovači, manipulanti, ..), které je možno přidělit k PT . Režijní prac., které nelze přidělit (jsou sdílení více týmy) zařazujeme do Servisních týmů. Množina příslušných Prac. a Serv. týmů tvoří Business tým (nákladové středisko) . Týmy (oddělení) , které podporují více Business týmů (závod,..) nazýváme Procesními týmy . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

15 Postup implementace v naší organizaci :
Pracovní týmy jsou na každé směně Zodpovědnost musí být stanovena jednoznačně a viditelně ! Pracovní týmy jsou na každé směně . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

16 Postup implementace v naší organizaci :
Optimální počet členů PT je cca 10 osob Optimální počet členů PT je cca 10 osob ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

17 Postup implementace v naší organizaci :
( Citát ze směrnice o Pracovních týmech ) Citát ze směrnice Autopalu . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

18 Postup implementace v naší organizaci :
( Citát ze směrnice o Pracovních týmech ) Citát ze směrnice Autopalu . Cíle musí být konkrétní, měřitelné , aktuální , progresivní ! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

19 Naše zásady pro rozvoj týmu
Postup implementace v naší organizaci : Zmocnění týmu a jeho členů při rozhodování o věcech uložených k plnění Nové odpovědnosti a pravomoci členů týmů a vedoucích pracovních týmů Možnost růstu přes větší profesionalitu a specializaci Možnost zapojení se do procesu trvalého zlepšování - program Kaizen,Šance(ZN) Nový motivační systém - týmová premie - příplatek za zastupitelnost - mimořádná odměna dle auditu výr. systému Naše zásady pro rozvoj týmu Vedoucí PT je plně zodpovědný za oblast („malý mistr“) ! Finanční zainteresovanost na zlepšování – Kaizen (drobná zlepšení)´ Kč IHNED za nápad ... Šance (dříve ZN) . Pololetní odměna pro tři nejlepší Bus. týmy dle auditu (500,- / 300,- / 100,- Kč). DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

20 Postup implementace v naší organizaci : Výběr ved. PT
( Citát ze směrnice o Pracovních týmech ) Výběr ved. PT Citát ze směrnice Autopalu . Ved. PT i zástupci se čtvrtletně hodnotí , na základě hodnocení může dojít ke změně ved. PT ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

21 Postup implementace v naší organizaci :
Formulář pro komunikaci PT – záznam ze schůzky týmu Formulář Autopalu. - Schůzky jsou týdenní ... Zápis slouží jako prezenční listina ... Je vyžadována zpětná vazba na problémy ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

22 Postup implementace v naší organizaci ( nový způsob odměňování ) :
Rozdělení mzdy (v Tým. spol.) BTS prémie přímo dle produktivity (týmová) PPM fix part 80 bonus zastupitelnost 13 základ versatility 7 Příplatek za zastupitelnost 5 (individuální) 4 Kč/hod. 3 2 1 + KAIZEN, ZN !! a b c d Praktika Autopalu - DNA Týmové společnosti !!! Princip odměňování je stejný pro jednicové i rež. prac. v PT a platí i pro členy Servisních týmů (počítá se ovšem ze všech PT pro které zajišťuje servis!) . Vzorec pro výpočet produktivity týmu (denně) : Produktivita práce = normohodiny odevzdané v odvedených plánovaných výrobcích x 100 ( součet zaplacených hod. DL, IL, S, rež.hod. DL a odsouhlašené hod. Servisního týmu) - schválené hod. na školení, porady týmu, čištění strojů DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

23 Postup implementace v naší organizaci :
Formulář pro Matici zastupitelnosti slouží i jako Plán školení a podklad pro přiznání příplatku za zastupitelnost Formulář Autopalu. Slouží jako podklad pro přiznávání příplatků za zastupitelnost ! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

24 Postup implementace v naší organizaci :
Formulář pro přiznání příplatku za zastupitelnost na základě Matice zastupitelnosti ( navrhuje Ved. PT ). Formulář Autopalu. Formulář pro návrh na přiznání příplatků za zastupitelnost - navrhuje Ved. PT , jednoduchý postup! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

25 Postup implementace v naší organizaci :
Pracovní týmy v Autopalu jsou charakterizovány těmito společnými základními prvky : - společně stanovené cíle, které jsou v souladu s cíly vedení a střediska ... - společné odměňování za společný výsledek - přesně definována autonomie týmu, založená na principu samořízení .. . - jasně definované role členů týmů, vedoucího PT ... Pracovní týmy byly vytvořeny již v období zavádění „štíhlé výroby“ , jsou nedílnou součástí každého úspěšného výrobního systému !! Nyní se mění „pouze“ jejich odměňování – nástroje finanční motivace ! Každý má popsáno, co má dělat, za co zodpovídá ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

26 Postup implementace v naší organizaci :
Hodnocení Procesních týmů dle B S C .... Procesní týmy a vedení Bus. týmů jsou v Týmové společnosti hodnocení dle BSC (Balance Score Card - Řízení dle cílů) . DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

27 Postup implementace v naší organizaci :
Hodnocení Procesních týmů dle B S C .... Formulář pro hodnocení THP a RD v Procesních týmech Praktika Autopalu. Nutno aplikovat princip Policy deployment , rozpad cílů „shora“ a kombinovat s cíli od „zákazníka“ !! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

28 Postup implementace v naší organizaci :
Problémy při zavádění – nesprávně stanovené cíle, neefektivní komunikace mezi týmy .. I tak může dopadnout „týmová práce“ , když nejsou správně specifikovány cíle ... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

29 TÝMOVÁ PRÁCE praktická část
4. Konkrétní výsledky © HMP 2002 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

30 Členové týmů se po pracovní době scházejí a zlepšují své procesy ...
Konkrétní výsledky : KAIZEN workshopy Členové týmů se po pracovní době scházejí a zlepšují své procesy ... Tzv. „seminář VPS“ , kdy prac. PO prac. době na SVÉ náklady zlepšují SVOU činnost a pracoviště !! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

31 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Konkrétní výsledky : KAIZEN workshopy Příklad Kaizenu, podaného členkou PT Kroužky do hydrokorektorů se počítaly a docházelo k nabalení nesprávného počtu .. Pracovnice navrhla jednoduchý trn pro vizuální kontrolu počtu – viditelný žlutý pás – O.K., červený – málo, žádný pás – hodně kroužků .... Příklad z Autopalu. Kroužky do hydrokorektorů se počítaly a docházelo k nabalení nesprávného počtu .. Pracovnice navrhla jednoduchý trn pro vizuální kontrolu počtu – viditelný žlutý pás – O.K., červený – málo, žádný pás – hodně kroužků .... DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

32 DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK
Konkrétní výsledky ( přínosy ) : Oblasti, ve kterých se pozitivně projevila efektivní týmová práce (auditované oblasti) : Bezpečnost a ergonomie Týmová komunikace (interní, externí) Vizuální řízení Rychlá změna sortimentu Předcházení chybám, trvalé zlepšování Štíhlá výroba Řízení mat. toků Prac. postupy Plnění ukazatelů TPM Efektivitu týmové práce je třeba pravidelně (v Autopalu pololetně) auditovat – audity VPS ! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK

33 Konkrétní výsledky ( přínosy ) :
Zavedením Týmové společnosti si Prac. týmy zvýší svou produktivitu až o 5 % a úměrně tomu i svou prémiovou složku ... (k tomuto zvýšování produktivity dochází eliminací ztrát, plýtvání, prostojů a drobným zlepšováním . tedy zvýšováním přidané hodnoty nikoli „zpevňováním „ výr. norem !! Zvýšení produktivity nesmí být na úkor bezpečnosti , ergonomie, kvality , preventivní péče čí nezbytného školení ! DATABÁZE NEJLEPŠÍCH PRAKTIK


Stáhnout ppt "TÝMOVÁ PRÁCE praktická část"

Podobné prezentace


Reklamy Google