Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU"— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr MSM 0021622443 Pedagogická fakulta MU 2007-2013
Speciální potřeby žáků v kontextu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 6. rok realizace VZ Zasedání VR PdF MU Marie Vítková

3 Předmět výzkumného záměru
Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

4 Průběh řešení do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

5 Seznam D1 doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. RNDr. Růžena Blažková, CSc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. PhDr. Hana Filová, Ph.D. doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc. PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. PaedDr. Ivo Martinec, CSc. PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

6 Seznam D1 PhDr. Karel Pančocha, B.A. Ph.D.
PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc. prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc. PaedDr. Jan Šťáva, CSc. doc. RNDr. Josef Trna, CSc. RNDr. Eva Trnová, Ph.D. PhDr. Helena Vaďurová, Ph.D. prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

7 Výzkumné týmy VZ VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Pipeková, Soyoud Solárová, Vítková) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová, Červenka) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Nováková Z., Procházková, Přinosilová)

8 Výzkumné týmy VZ VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Šťáva, Trna, Trnová, Střelec) VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Havel, Filová, Kratochvílová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

9 Výzkumné týmy VZ VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Bytešníková, Horáková, Doležalová, Hricová) VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková) VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Řehulka, Kachlík, Čech)

10 Výzkumné týmy VZ VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská) VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová, Nováková, J.)

11 Realizované konference
2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (Friedmann, Pipeková)

12 Plánovaná závěrečná konference
2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Procházková, Pipeková)

13 Program závěrečné konference
Úterý Moderátor (Pančocha, Procházková - IVIV) Zahájení konference (ve hodin, uč. 50 PdF MU) Vystoupení zahraničních hostů (Anglie, Rakousko) Vystoupení akademických pracovníků (ČR a Slovensko) Panelová diskuze Diskuzní posezení (aula 1 PdF MU)

14 Program závěrečné konference
Středa Moderátor (Pipeková - katedra spec. ped.) Zahájení konference v 9.00 hodin (uč. 50 PdF MU) Prezentace VZ (Vítková) Vstupní referát k inkluzi (zahraniční host) Workshopy I. a II. (dle rozpisu) Závěr konference (Vítková)

15 Galerie publikací

16 Sborník anotací VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník anotací. 1. vyd., Brno: Paido, s. ISBN 

17 Sborník příspěvků VÍTKOVÁ, M., FRIEDMANN, Z. (eds.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN 

18 Sborník příspěvků KACHLÍK, P. (ed.) Kalokagathie. Fórum výchovy ke zdraví XIV. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: MU, ISBN

19 Monografie FRIEDMANN, Z. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd., Brno: Paido, MU, s. ISBN (Paido).

20 Monografie BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. 1. vyd., Brno: Paido, s. ISBN (Paido).

21 Monografie BARTOŇOVÁ, M., BYTEŠNÍKOVÁ, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

22 Monografie BAZALOVÁ, B. Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

23 Monografie OPATŘILOVÁ, D., NOVÁKOVÁ, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

24 Monografie v AJ/NJ PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN

25 Monografie v AJ/NJ PROCHÁZKOVÁ, L., PANČOCHA, K. et al. Towards Inclusive Society through Education and Support Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

26 KRATOCHVÍLOVÁ, J. , HAVEL, J
KRATOCHVÍLOVÁ, J., HAVEL, J. Index for Inclusion in the Czech Primary Schools. Teachers Self-Evaluation in Primary Schools. Research. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN

27 GRENAROVÁ, R. , VÍTKOVÁ. M. (eds
GRENAROVÁ, R., VÍTKOVÁ. M. (eds.) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

28 Monografie SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

29 Monografie OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN

30 Monografie OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN

31 Monografie SYCHROVÁ, P. Podpůrná opatření a poradenské služby pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole. 1. vyd. Brno: MU, s. ISBN

32 Monografie DOLEŽALOVÁ, L. Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

33 Monografie FRANKOVÁ, A. Podmienky úspešného vzdelávania žiakov s vývinovými poruchami učenia v inkluzívnej škole v Slovenskej republike. 1. vyd., Brno: MU, s. ISBN

34 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google