Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1

2 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Začátek řešení: leden 2005 Řešitel: Evžen ŘEHULKA ZPRÁVA O ŘEŠENÍ VZ PRO ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY PdF MU

3 PRACOVNÍCI VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU KATEGORIE D1
PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU ŘEHULKA Evžen, doc. PhDr., CSc., ŘEŠITEL VZ (Katedra psychologie PdF MU) ČECH Tomáš, PhDr. Mgr. Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky PdF MU) FROSTOVÁ Jana, MgA. Ph.D. (Katedra hudební výchovy PdF MU) HORKÁ Hana, doc. PhDr., CSc. (Katedra pedagogiky PdF MU) KACHLÍK Petr, MUDr. Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky PdF MU) KOHOUTEK Rudolf, prof. PhDr., CSc. (Katedra psychologie PdF MU) MAREČKOVÁ Marie, prof. PhDr., CSc. (Katedra historie PdF MU) MUŽÍK Vladislav, doc. PaedDr., CSc. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) MUŽÍKOVÁ Leona, PhDr. Mgr. (Centrum pedagogického výzkumu PdF MU) NAVRÁTIL Vladislav, prof. RNDr., CSc. (Katedra fyziky PdF MU) PROKOPOVÁ Alice, RNDr. Mgr., Ph.D. (Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU) RYBÁŘ Radovan, PhDr., Ph.D. (Katedra občanské výchovy PdF MU) ŘEZÁČ Jaroslav, PhDr., CSc. (Katedra psychologie PdF MU) STOJAN Mojmír, doc. RNDr. PhDr., CSc. (Katedra didaktických technologií PdF MU) STRACH Jiří, doc. Ing., CSc. (Katedra didaktických technologií PdF MU) STŘELEC Stanislav, doc. PhDr., CSc. (Katedra pedagogiky PdF MU) ŠERÁKOVÁ, Hana, Mgr., Ph.D. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) TRÁVNÍČEK Marek, Mgr. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) VACULÍK Jaroslav, doc. PhDr., CSc. (Katedra historie PdF MU) VESELÁ Jana, PhDr., Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky PdF MU) VRBAS Jaroslav, Mgr. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) ŽALOUDÍKOVÁ Iva, PhDr. Mgr. (Katedra psychologie PdF MU) LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU HOLČÍK Jan, prof. MUDr., CSc. (Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU) HRUBÁ Drahoslava, prof. MUDr., CSc (Ústav preventivního lékařství LF MU)

4 Východiska koncepce výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
Tradice fakulty a předchozí výzkumy Personální možnosti Dlouhodobý záměr PdF MU Program SZO/WHO ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (Usnesení vlády ČR č z ) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (zejména 5.8 Člověk a zdraví)

5 Cílové zaměření vzdělávací oblasti RVP 5
Cílové zaměření vzdělávací oblasti RVP 5.8 k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s preventivní ochranou zdraví propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd. chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd. aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci

6 OBLASTI UČIVA VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRAVÍ RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE HODNOTA A PODPORA ZDRAVÍ OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ ČINNOSTI OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ

7 ZDRAVÍ ŽIVOTNÍ ZPŮSOB 50% ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20% GENETICKÝ ZÁKLAD 20%
10% ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

8 CÍLE VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU
ZMAPOVAT „PROBLÉMOVÝ PROSTOR“ VE VZTAHU ŠKOLA : ZDRAVÍ Z OFICIÁLNÍCH ŠKOLSKÝCH, ZDRAVOTNICKÝCH A POLITICKÝCH DOKUMENTŮ ZKOUMAT „CO“ NA „JAK“ INFORMAČNĚ OBOHATIT A SYSTEMIZOVAT OBLAST ŠKOLY : ZDRAVÍ VYTVÁŘET EVALUAČNÍ NÁSTROJE PRO OPATŘENÍ VE VZTAHU ŠKOLA : ZDRAVÍ AKCEPTOVAT SYSTÉMOVÝ VZTAH ŠKOLA - ŽÁK - UČITEL PŘI ŘEŠENÍ „PROBLÉMOVÉHO PROSTORU“ ŠKOLA : ZDRAVÍ VYTVÁŘET KONTUNUITU OD OFICIÁLNÍCH ŠKOLSKÝCH, ZDRAVOTNICKÝCH A POLITICKÝCH DOKUMENTŮ KE KAŽDODENNÍMU ŽIVOTU ŠKOLY

9 CELKEM 68 STUDIÍ (1220 stran) Řešitelé D1………...…25 Řešitelé D2…………… 9
SCHOOL AND HEALTH 21 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ Nakladatelství PAIDO, Brno 2006 ISBN Masarykova univerzita, Brno 2006 ISBN OBSAH CELKEM 68 STUDIÍ (1220 stran) Z TOHO Řešitelé D1………...…25 Řešitelé D2…………… 9 Zahraniční autoři……11

10 Publikace k výzkumnému projektu Škola a zdraví pro 21. století
V současné době 197 záznamů

11 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR PdF MU
Zahraniční konference a studijní cesty USA (HRUBÁ, ŽALOUDÍKOVÁ) RUSKO (FROSTOVÁ, NAVRÁTIL, ŘEZÁČ, ČECH, MAREČKOVÁ, ŘEHULKA, VACULÍK, VESELÁ, ŽALOUDÍKOVÁ) ŘECKO (ŘEHULKA) MAĎARSKO (MAREČKOVÁ) POLSKO (STŘELEC) NĚMECKO (STOJAN)

12 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR PED. FAK. MU
2. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 28. – 30. srpna 2006, PdF MU Brno Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Sekce podpory zdraví dítěte při Společnosti hygieny a komunitní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro psychosomatické integrace České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Spoločnosť pre vyššie funkcie mozgu Slovenskej lekárskej spoločnosti Psychologický ústav Akademie věd ČR

13 DOSAVADNÍ ZÁVĚRY PO 2. ROCE ŘEŠENÍ VZ
UKAZUJE SE, ŽE PROBLÉM „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ JE VE SVÝCH OTÁZKÁCH PESTŘEJŠÍ NEŽ UKAZUJÍ OFICIÁLNÍ ŠKOLSKÉ, ZDRAVOTNICÉ A POLITICKÉ DOKUMENTY JAKO DŮLEŽITÁ IDEA JE PROBLÉM „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ PŘIJÍMÁN JEDNOZNAČNĚ POZITIVNĚ, Z PROCEDURÁLNÍHO HLEDISKA VYVOLÁVÁ NĚKDY ROZPAKY PROBLÉM „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ JE ČASTO CHÁPÁN JAKO PROBLÉM VYSOKÉ OBECNOSTI A JEHO ŘEŠENÍ SE OBTÍŽNĚ PROPOJUJE S JEDNOTLIVÝMI KONKRÉTNÍMI VÝSLEDKY OFICIÁLNÍ ŠKOLSKÉ, ZDRAVOTNICKÉ A POLITICKÉ DOKUMENTY V PROBLÉMU „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ VĚNUJÍ MALOU POZORNOST ÚLOZE UČITELE PROBLÉM „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ Z HLEDISKA OFICIÁLNÍCH ŠKOLSKÝCH, ZDRAVOTNICKÝCH A POLITICKÝCH DOKUMENTŮ MUSÍ VÍCE AKCEPTOVAT SOUČASNÉ VĚDECKÉ POZNATKY PROBLÉM „ŠKOLA A ZDRAVÍ“ MÁ V SOUČASNÉM ŠKOLSTVÍ VYSOKÝ KREDIT, Z NĚHOŽ JE MOŽNO VYCHÁZET

14 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR PdF MU
ZÁKLADNÍ ÚKOLY PRO ROK 2007 3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 27. – , PdF MU Brno VÝZKUM: v dílčích úkolech ukončení předvýzkumu, formulace pracovních hypotéz, publikace teoretických a metodologických zjištění integrace stanovených dílčích úkolů ve směru propojování mezi pracovníky D1 event. D2 PUBLIKACE: 3. sborník SCHOOL AND HEALTH 21 monografie ŠKOLA - UČITELÉ - ZDRAVÍ

15


Stáhnout ppt "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google