Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA Doba řešení: 2005 – 2010 PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ 5. června 2009 (činnost od do )

2 Východiska koncepce výzkumného záměru ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
Program SZO/WHO ZDRAVÍ 21 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (Usnesení vlády ČR č z ) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (zejména 5.8 Člověk a zdraví)

3 ZDRAVÍ ŠKOLA ZDRAVÍ

4 Celý plánovaný projekt strukturujeme do následujících oblastí:
oblast teorie a geneze problému oblast preventivních programů oblast výchovy ke zdraví oblast tělesného zdraví oblast psychického zdraví oblast sociálního zdraví oblast materiálního prostředí informační monitoring v dané oblasti

5 Pracovníci kategorie D3
ŘEŠITELSKÝ TÝM Řešitelé kategorie D1 21 (Pedagogická fakulta MU) 02 (Lékařská fakulta MU) 01 (Fakulta sportovních studií MU) Řešitelé kategorie D2 22 (Pedagogická fakulta MU) Pracovníci kategorie D3

6 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO TÝMU
ŘEŠITEL vedoucí pracovních skupin (4) pracovníci ekonomického a organizačního zabezpečení

7 3. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21
pro podporu zdraví dětí a mládeže PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY & Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J.E.P Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Státní zdravotní ústav Praha Psychologický ústav Akademie věd ČR Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E.P Brno, Pedagogická fakulta MU

8 Publikace 2008 ŘEHULKA, E . et al.
Contemporary School Practice and Health Education School and Health 21 211 s. + česká mutace na CD MSD : Brno 2008 ISNB recenzenti: prof.PhDr. Jozef Kuric, DrSc. prof. PhDr. Bohuslav Kraus, CSc. prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

9 Publikace 2008 ŘEHULKA, E. et al.
Social and Health Aspects of Health Education School and Health 21 271 s. + česká mutace na CD MSD : Brno 2008 ISNB recenzenti: prof.PhDr. Jozef Kuric, DrSc. prof. PhDr. Bohuslav Kraus, CSc. prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

10 Publikace 2008 ŘEHULKA, E. et al.
Contemporary Discourse on School and Health Ivenstigation School and Health 21 182 s. + česká mutace na CD MSD : Brno 2008 ISNB recenzenti: prof.PhDr. Jozef Kuric, DrSc. prof. PhDr. Bohuslav Kraus, CSc. prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

11 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21
pro podporu zdraví dětí a mládeže PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY & Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J.E.P Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Státní zdravotní ústav Praha Psychologický ústav Akademie věd ČR Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E.P Brno, Pedagogická fakulta MU

12 Publikace 2009 HOLČÍK, J. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví 154 s. MSD : Brno 2009 ISBN Recenzenti: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

13 VZTAH DÍLČÍCH ÚKOLŮ K CÍLI VZ STAV ŘEŠENÍ VZ ŠKOLA A ZDRAVÍ 21
ODBORNÉ SEMINÁŘE 2007 VZTAH DÍLČÍCH ÚKOLŮ K CÍLI VZ STAV ŘEŠENÍ VZ ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 VR PdF MU KONCEPCE KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 KONTROLNÍ SCHŮZKA ŘEŠITELŮ D1 VZ

14 Publikace 2008 ŘEHULKA, E. et al. Prevence závislostí ve škole
School and Health 21 106 s. MSD : Brno 2008 ISNB recenzenti: doc.PhDr. Josef Konečný, CSc. doc.PhDr.Pavel Mühlpachr, CSc.

15 ODBORNÉ SEMINÁŘE 2008 PREVENCE ZÁVISLOSTÍ VE ŠKOLE
KVALITA ŽIVOTA V SOUVISLOSTECH ZDRAVÍ A NEMOCI ŠKOLA, ZDRAVÍ A DOPRAVNÍ VÝCHOVA ŠKOLA, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

16 Publikace 2008 STOJAN M. et al.
Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů 110 s. MSD : Brno 2008 ISBN recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. PaedDr. Jiří Staňek Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I.: Obecná analýza s příklady implementace 120 s. MSD : Brno 2008 ISBN recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. PaedDr. Karel Tomek

17 VÝZNAMNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ CESTY
NIZOZEMÍ, MAASTRICHT, světová konference o kouření (HRUBÁ, ŽALOUDÍKOVÁ) RAKOUSKO, VÍDEŇ, Universität Wien (STRACH) ITÁLIE, BOLOGNA, International Society for Music Education (FROSTOVÁ) FRANCIE, PAŘÍŽ, veletrh dopravní výchovy (STOJAN) UKRAJINA, CHARKOV, Světová valeologická konference (FROSTOVÁ, MAREČKOVÁ, ŘEZÁČ) POLSKO, WROCLAW, Polsko – české dny (MAREČKOVÁ, STŘELEC, VACULÍK) ŠVÝCARSKO, MAGGLINGEN (MUŽÍK) RUSKO, NOVOROSSIJSK (ČECH) ŠPANĚLSKO, MADRID, Universidad Complutense Madrid (HORKÁ, VACULÍK, ŘEHULKA, KORYČÁNKOVÁ) NĚMECKO, BERLIN, Humboldt-Universität (ŘEHULKA, MAREČKOVA) INDIE, BOMBAJ, Světová konference o kouření

18 Členství spoluřešitelů VZ v mezinárodních společnostech
Association for Teacher Education in Europe (ATEE) The American Psychological Association (APA) Society for Public Health Education (SOPHE) Society for Music Education (ISME) Society for Study of Addiction (SSA)

19 ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
NĚMECKO, BERLIN, Freie Universität Berlin RUSKO, PETROHRAD, St. Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education and St. Petersburg Association of Valeologists ŠPANĚLSKO, MADRID, Universidad Complutense Madrid PORTUGALSKO, Sociedade Portuguesa de Inovação   POLSKO, WROCLAW, Academia Medica Wratislawiens UKRAJINA, CHARKOV, Karazin Kharkiv National University FRANCIE, PAŘÍŽ, MGEN Foundation for Public Health MAĎARSKO, BUDAPEŠŤ, National Institute for Health Development SLOVINSKO, LJUBLJANA University of Ljubljana, Faculty of Education

20 Publikace 2009 Mužík, V., Janík, T. et Wagner, R.
Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 271s. Masarykova univerzita: Brno 2009 ISBN Recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

21 ROZDĚLENÍ TÉMAT OKRUH OBECNÝCH TÉMAT OKRUH TÉMAT „ŽÁK“
historie školní hygieny, filozofie a zdraví, ekologie a zdraví, zdravotní gramotnost, zdravá osobnost OKRUH TÉMAT „ŽÁK“ výchova k prevenci rizik, protidrogová výchova žáků, zdravotně orientovaná zdatnost, výživa, prevence úrazů mládeže, protikuřácké programy, mentální reprezentace zdraví, dificility a zdraví OKRUH TÉMAT „UČITEL“ třídní učitel a zdraví, životní styl učitele, učitelský stres, psychohygiena učitele, burnout učitele a jeho prevence, selfmanagement zdraví učitele OKRUH TÉMAT „ŠKOLA“ klima školy, trénink sociálních dovedností, psychohygiena počítače, hygiena hlasu, materiální podmínky školy, výchova ke zdraví jako předmět výuky

22 STRUKTURA ZKOUMÁNÍ V ROVINĚ GENEZE PROBLÉMU......... ODKUD
V ROVINĚ INFORMAČNÍ CO V ROVINĚ PEDAGOGICKÉ JAK V ROVINĚ VÝCHOVNÉ ČÍM V ROVINĚ REALIZAČNÍ KDO V ROVINĚ MOTIVAČNÍ PROČ V ROVINĚ OSOBNOSTNÍ KOHO V ROVINĚ SOCIÁLNÍ KOMU V ROVINĚ EVALUAČNÍ K ČEMU V ROVINĚ HODNOTOVÉ KAM

23 ROVINA GENEZE PROBLÉMU
studium vztahu škola a zdraví není tak nové, jak nám někdy připadá existuje malá kontinuita ve studiu školy a zdraví existují zajímavé poznatky v minulých etapách teorie a výzkumů školy a zdraví některé ozdravné programy v rámci školy a zdraví jsou málo efektivní bez znalosti jejich historických kořenů Realizace: vydat „čítanku“ zásadních textů z historie problému školy a zdraví.

24 ROVINA INFORMAČNÍ v rámci problematiky školy a zdraví jsou obě strany („školství“ a „zdravotnictví“) málo informované o svých problémech a možnostech využitelné je zde obrovské množství informací, které jsou však z hlediska školy a zdraví izolované „škola“ a „zdraví“ často mluví různými jazyky zvyšovat zdravotní gramotnost Realizace: jasně definovat informace o zdraví, které škola potřebuje.

25 Publikace 2008 KACHLÍK, P., MUŽÍK, V. (ed.)
Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008 Masarykova univerzita : Brno 2008 ISBN recenzenti: Doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. Mgr. Jitka Gajdošová

26 ROVINA PEDAGOGICKÁ jak připravit učivo pro školu a zdraví pomáhat při konkretizaci, event korekci Rámcového programu základního vzdělávání připravovat učitele pro výuku „výchovy ke zdraví“ (PdF MU má akreditovaný program „výchova ke zdraví“) budovat mezipředmětové vztahy při výchově ke zdraví v současné situaci je celá oblast ve stavu „hledání“ rozpor mezi projektovou a realizační formou kurikula Realizace: provádět výzkumné sondy, které by sledovaly z tohoto pohledu dynamiku v této oblasti.

27 Publikace 2007 Kohoutek, R. Patopsychologie a psychopatologie pro pedagogy 260 s. Masarykova univerzita PdF: Brno 2007 ISBN Recenzent: PhDr.Jaroslav Řezáč, CSc.

28 ROVINA VÝCHOVNÁ jde zejména o didaktiku výchovy ke zdraví, využitelná je obligátní didaktika, málo je zpracovaná speciální didaktika málo je propracovaná specifická úloha třídního učitele ve výchově ke zdraví náš projekt ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 je širší než projekt ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ malý efekt mají jednorázové intervence či kampaně úspěšně se rozvíjí preventivní edukační program onkologické prevence „Normální je nekouřit“, programy „dopravní výchovy“, interpersonální programy utváření „zdravých vztahů“, „hygieny hlasu pro učitele“ atd. Realizace: vytvářet metodologické zásady pro rozvoj a budování preventivních edukačních programů pro výchovu ke zdraví.

29 Publikace 2008 ŽALOUDÍKOVÁ, I. et al. Normální je nekouřit 3. díl
89 s. MSD : Brno 2008 2.Vydání ISBN Recenzenti: Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

30 Program „Normální je nekouřit“ www.ped.muni.cz/normalnijenekourit/

31 ROVINA REALIZAČNÍ značná část ředitelů nedoceňuje výchovu ke zdraví a nehodlá ji na škole v požadované podobě realizovat, přičemž ředitelé obecně chápou důležitost výchovy ke zdraví výchova ke zdraví je u nás kurikulárně propojena s tělesnou výchovou, jsou i jiné názory a ve světě i jiná praxe učitelé jsou přesvědčeni o důležitosti výchovy ke zdraví, ale neví jak ji realizovat při koncipování výchovy ke zdraví sledovat nové poznatky zdravotnictví Realizace: prohlubovat mezi pedagogy znalosti existujících odborných a metodických materiálů k výchově ke zdraví.

32 Názory ředitelů na Výchovu ke zdraví
„Přijali jste pozitivně Výchovu ke zdraví, vymezenou v RVP jako samostatný vzdělávací obor?“ „Zaměstnali byste učitele s aprobací Výchova ke zdraví?“

33 ROVINA OSOBNOSTNÍ je nutno sledovat osobnostní princip, a to nejen u žáka, ale i u učitele „výchovou ke zdraví k rozvoji osobnosti“ depistáž dificilit chování a prožívání jako prevence možného poškození zdraví žáka mladí lidé neumí pracovat s krizí a nejsou vedeni k psychické odolnosti důležitost osobnosti učitele jako modelu ve výchově péče o rozvoj osobnosti učitele (využívání supervize) závažné nedostatky v psychohygieně učitele (10% patognomity!) Realizace : koncipovat metodologii poradenství k rozvoji zdravé osobnosti, nejen žáků, ale i učitelů.

34 Stres u učitelů (učitelek)

35 ROVINA MOTIVAČNÍ paradox: „zdravý mladý člověk je málo motivován realizovat péči o zdraví“ zdraví motivovat (či přímo redefinovat) výkonností, sportem, vzhledem u (mladých) lidí zpravidla poučení nemotivuje ve výchově ke zdraví se zpravidla motivace zjednodušuje používat nestandardní motivace u učitelů vytvářet osobní „profesní“ odpovědnost Realizace : studovat dynamiku motivace, zejména u mladých lidí, studovat formování životního stylu a komerční motivace.

36 Publikace 2007 MUŽÍK, V. (ed.) Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole 150 s. Paido: Brno 2007 ISBN Recenzenti: prof. MUDr. Zuzana Brázdová, DrSc. PaedDr. Ivo Martinec, CSc.

37 ROVINA SOCIÁLNÍ škola musí do výchovy ke zdraví zahrnout také rodiče a sociální okolí školy při práci ve škole se nesmí zapomínat na genderový aspekt (u žáků i u učitelů) rizikové chování řešit vždy v sociálním kontextu třídní učitel má významnou úlohu při budování sociálního zdraví formovat ve škole zdravý sociálně-emoční vztah (mobbing, bossing), školní šikanu registrovat ve škole sociální klima, hostilitu, sociální zdraví a hodnocení environmentálních podmínek monitorovat drogovou scénu ve školství Realizace : metodologicky se věnovat programům budování sociálních dovedností jako formy prevence a zvládání rizikového chování na základě konkrétních informací

38 „Co v životě ve městě pokládáte za zdravotní hrozbu.“
Studenti PdF MU; 580 respondentů smog - znečištěné ovzduší 68,40% automobilová doprava 53,80% stres - spěch 33,50% hluk 20,90% odpady - znečištění 17,70% nedostatek zeleně 13,90% kriminalita - násilí 11,40% rychlé občerstvení 10,10% drogy - návykové látky 9,50% nedostatek pohybu 8,20% průmysl 7,00% infekce 5,10%

39 ROVINA EVALUAČNÍ údaje o zdraví mládeže mají pro školu význam jen tehdy, jsou-li hodnoceny prizmatem kvality života průběžně zpětnovazebně sledovat efekt opatření v rámci výchovy ke zdraví ve škole nedostatečné využívání nových a aktuálních vědeckých poznatků v řešení „školy a zdraví“ využívat informací z tzv. skrytého kurikula provádět monitoring (zdravého) životního způsobu mladé generace i těch, kteří s ní pracují Realizace : vytvářet a ověřovat evaluační nástroje pro oblast „školy a zdraví“.

40 Publikace 2008 MUŽÍK, V., DOBRÝ, L., SÜSS, V. (ed.)
Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktické kontextu 152 s. MU : Brno 2008 ISBN recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. doc. PhDr. Tomáč Janík, Ph.D. Mlužík, V., Süss, V. (ed.) Tělesná výchova a sport mládeže 168 s. Masarykova univerzita: Brno 2009 ISBN Recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

41 ROVINA HODNOTOVÁ výchova ke zdraví musí být imanentně spojena s vlastní aktivitou budovat odpovědnost za vlastní zdraví spojovat otázky zdraví s otázkami etickými a morálními využívat ve výchově ke zdraví myšlenek pozitivní psychologie problém „škola a zdraví“ má v současné škole i společnosti vysoký kredit, z něhož je možno vycházet Realizace: pokusit se při koncipování výchovy ke zdraví překročit „školu“ i „zdraví“ a orientovat se hodnotově na rozvoj osobnosti

42 Publikace 2008 ŘEHULKOVÁ, O., ŘEHULKA, E., BLATNÝ, M., MAREŠ, J. et al. Quality of life in the Contexts of Health and Illness 162 s. + česká mutace na CD MSD : Brno 2008 ISBN recenzenti: prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

43 1. Závěry VZ v roce 2009 ROVINA GENEZE PROBLÉMU (vztah školy a zdraví málo využívá historické tradice, řada ozdravných programů je neúčinná bez znalosti jejich historických kořenů, v oblasti škola/zdraví chybí historické vědomí atd.) ROVINA INFORMAČNÍ („školství“ a „zdravotnictví“ je málo vzájemně informované o svých problémech, chybí komunikační kanály, velké množství užitečných informací je izolované, „škola“ a „zdraví“ mluví různými jazyky, využít monitoringu výchovy ke zdraví ve vyspělých státech) ROVINA PEDAGOGICKÁ (didakticky strukturovat učivo pro výchovu ke zdraví, programy pro studium učitelství „výchovy ke zdraví“, využití mezipředmětových vztahů, překonávat rozpor mezi projektovou a realizační formou kurikula, využívání skrytého kurikula atd.) ROVINA VÝCHOVNÁ (didaktika výchovy ke zdraví, studium a hodnocení programů jako např. ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ, vytvoření programů výchovy ke zdraví atd.)

44 2. Závěry VZ v roce 2009 ROVINA REALIZAČNÍ (malá motivovanost vedoucích pracovníků ve školství k výchově ke zdraví, otázka kurikulárního napojení výchovy ke zdraví, bezradnost učitelů v oblasti zdravotní gramotnosti atd.) ROVINA OSOBNOSTNÍ (realizace osobnostního principu, osobnost učitele jako model chování, výchovou ke zdraví k rozvoji osobnosti, úloha motivace v behaviorální změně atd.) ROVINA SOCIÁLNÍ (proces rizikového chování, zdravé sociální klima školy, odpovědnost za vlastní zdraví,práce se širším sociálním a environmentálním prostředím) ROVINA EVALUAČNÍ A HODNOTOVÁ (zpětnovazební efekt opatření při výchově ke zdraví, malé využívání vědeckých poznatků ve výchově ke zdraví, monitoring životního způsobu mladé generace, spiritualita a zdraví atd.)

45 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google