Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Seminář České ergonomické společnosti: „Aktuální problémy ergonomie v ČR“ 23. 2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Seminář České ergonomické společnosti: „Aktuální problémy ergonomie v ČR“ 23. 2."— Transkript prezentace:

1 ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Seminář České ergonomické společnosti: „Aktuální problémy ergonomie v ČR“ 23. 2. 2010, Praha

2 Představení projektu •Projekt č. HR 184/09 „Ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením“ •Doba řešení: 1.7.2009 - 31.12.2009. •Řešitel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. •Spolupracující organizace: –PROWORK, s.r.o. –Státní zdravotní ústav –Národní rada pro zdravotně postižené ČR –GETA Centrum, s.r.o. –Univerzita Karlova – 1. Lékařská fakulta –Česká ergonomická společnost –PING PIK, s.r.o. –TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o.

3 Řešitelský tým •VÚBP, v.v.i. –RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. – odpovědný řešitel –RNDr. Mgr. Petr Skřehot – vedoucí řešitelského týmu –Ing. Šárka Vlková, Ph.D. –Ing. Jakub Marek –Ing. Marcela Rupová –Irena Maclová –Jaroslava Černá –Mgr. Jiřina Ulmanová –Kamila Myšková –Mgr. Iva Ciglbauerová •PROWORK, s.r.o. –Ing. Petr Havlena •Státní zdravotní ústav –MUDr. Jana Hlávková •Národní rada pro zdravotně postižené ČR –JUDr. Jan Hutař –Ing. Dagmar Lanzová •Univerzita Karlova – 1. Lékařská fakulta –Doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. •Česká ergonomická společnost –MUDr. Sylva Gilbertová, CSc. –PhDr. Oldřich Matoušek, CSc. –Mgr. Zdeněk Guřan

4 Záměr a cíle projektu (1) •Zmapování současného stavu zaměstnávání zdravotně postižených osob. •Soustředění informací o aktuálních potřebách zaměstnavatelů (s ohledem na možnosti uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce). •Definování hlavních potřeb zdravotně postižených (s ohledem na specifické vybavení a úpravy pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením). •Zpracování požadavků na ergonomické řešení pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením.

5 Záměr a cíle projektu (2) •Výzkum dílčích aspektů pracovního místa a pracovního prostředí na pracovištích, kde jsou zaměstnány OZP. •Vytvoření informačních a osvětových materiálů (snaha motivovat zaměstnavatele k širšímu začleňování těchto osob na trh práce). •Screening pracovních sedadel dostupných na trhu a jejich kvality. •Vývoj nového typu pracovního sedadla určeného pro OZP. •Testování vybraných pracovních sedadel.

6 Dotazníkové šetření •Dotazník OZP –informace o podniku a zaměstnancích (16 položek) –kategorizace prací (13 položek) –charakteristika práce, pohybů a pracovního místa (30 položek) •osloveno 230 firem – návratnost 20 % •celkem 4821 zaměstnanců, z toho 3398 OZP •organizace ČR zaměstnávající více než 50 % OZP •Zdroj: -Katalog organizací zaměstnávajících převážně osoby se zdravotním postižením -integrovaný portál MPSV: http://portal.mpsv.cz/ -informativní seznam organizací zaměstnávajících více než 50% OZP a OZP samostatně výdělečně činných -vybíráno z 720 organizací

7 Statistické výstupy •Výše finančních příspěvků, které dostávají zaměstnavatelé od státu na zřízení CHPM / CHPD a na úhradu provozních nákladů. •Cena za pořízení pomůcek přepočtená na jednu OZP. •Z čí iniciativy jsou OZP většinou do pracovního procesu zařazovány. •Informace o tom, zda jsou v praxi při zařazování OZP prováděny úpravy pracoviště nebo pracovních postupů. •Vymezení hlavních problémů při zaměstnávání OZP. •Informace, zda je pro OZP zajišťována jiná než obvyklá zdravotní péče. •Potřebnost získávání nových informací o problematice zaměstnávání OZP.

8 Druh postižení zaměstnaných OZP Zdroj: Dotazníkové šetření VÚBP, v.v.i. (34,5 %) (1,1 %) (2,7 %) (6,4 %) (1,3 %) (2,5 %) (50,1 %)

9 Typ práce vykonávané OZP Zdroj: Dotazníkové šetření VÚBP, v.v.i. (46,4 %) (19,8 %) (7,4 %) (9,5 %) (10,5 %) (zbývající = 6,4 %)

10 Výstupy z projektu •Workshop k projektu (27.11.2009) •Článek na www.BOZPinfo.cz www.BOZPinfo.cz •Publikace v odborných časopisech •Prezentace na vědeckých konferencích

11 Výstupy z projektu •Monografie (v tištěné i el. podobě) •Multimediální kniha na CD •Instruktážní videofilm na DVD •Informační leták

12 Výstupy z projektu •3D model idealizovaného pracoviště vhodného pro osoby se zdravotním postižením (využití modelovacího software JACK)

13 Funkční vzorky specializovaných ergonomických sedadel

14 Prototyp ergonomického sedadla pro osoby s tělesným postižením

15 Děkuji za pozornost Ing. Marcela Rupová, OPRE rupova@vubp-praha.cz


Stáhnout ppt "ERGONOMICKÉ ŘEŠENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Seminář České ergonomické společnosti: „Aktuální problémy ergonomie v ČR“ 23. 2."

Podobné prezentace


Reklamy Google