Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM0021622421 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Začátek řešení: leden 2005 Řešitel: Evžen ŘEHULKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM0021622421 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Začátek řešení: leden 2005 Řešitel: Evžen ŘEHULKA."— Transkript prezentace:

1

2 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM0021622421 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Začátek řešení: leden 2005 Řešitel: Evžen ŘEHULKA ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PRO ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY PdF MU 5. 2. 2008

3 PRACOVNÍCI VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU KATEGORIE D1 PEDAGOGICKÁ FAKULTA MU 1. ŘEHULKA Evžen, doc. PhDr., CSc., ŘEŠITEL VZ (Katedra psychologie PdF MU) 2. ČECH Tomáš, PhDr. Mgr. Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky PdF MU) 3. FROSTOVÁ Jana, MgA. Ph.D. (Katedra hudební výchovy PdF MU) 4. HORKÁ Hana, doc. PhDr., CSc. (Katedra pedagogiky PdF MU) 5. KACHLÍK Petr, MUDr. Ph.D. (Katedra speciální pedagogiky PdF MU) 6. KOHOUTEK Rudolf, prof. PhDr., CSc. (Katedra psychologie PdF MU) 7. MAREČKOVÁ Marie, prof. PhDr., CSc. (Katedra historie PdF MU) 8. MUŽÍK Vladislav, doc. PaedDr., CSc. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) 9. MUŽÍKOVÁ Leona, PhDr. Mgr. (Centrum pedagogického výzkumu PdF MU) 10. NAVRÁTIL Vladislav, prof. RNDr., CSc. (Katedra fyziky PdF MU) 11. PROKOPOVÁ Alice, RNDr. Mgr., Ph.D. (Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU) 12. RYBÁŘ Radovan, PhDr., Ph.D. (Katedra občanské výchovy PdF MU) 13. ŘEZÁČ Jaroslav, PhDr., CSc. (Katedra psychologie PdF MU) 14. STOJAN Mojmír, doc. RNDr. PhDr., CSc. (Katedra didaktických technologií PdF MU) 15. STRACH Jiří, doc. Ing., CSc. (Katedra didaktických technologií PdF MU) 16. STŘELEC Stanislav, doc. PhDr., CSc. (Katedra pedagogiky PdF MU) 17. ŠERÁKOVÁ, Hana, Mgr., Ph.D. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) 18. TRÁVNÍČEK Marek, Mgr. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) 19. VACULÍK Jaroslav, doc. PhDr., CSc. (Katedra historie PdF MU) 20. VESELÁ Jana, PhDr., Ph.D. (Katedra sociální pedagogiky PdF MU) 21. VRBAS Jaroslav, Mgr. (Katedra tělesné výchovy PdF MU) 22. ŽALOUDÍKOVÁ Iva, PhDr. Mgr. (Katedra psychologie PdF MU) LÉKAŘSKÁ FAKULTA MU 1. HOLČÍK Jan, prof. MUDr., CSc. (Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF MU) 2. HRUBÁ Drahoslava, prof. MUDr., CSc (Ústav preventivního lékařství LF MU)

4 Celý plánovaný projekt strukturujeme do následujících oblastí:  oblast teorie a geneze problému.  oblast preventivních programů  oblast výchovy ke zdraví  oblast tělesného zdraví  oblast psychického zdraví  oblast sociálního zdraví  oblast materiálního prostředí  informační monitoring v dané oblasti

5 3. konferenci ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 a 35. konferenci pro podporu zdraví dětí a mládeže 27.- 29. srpna 2007 3. konferenci ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 a 35. konferenci pro podporu zdraví dětí a mládeže 27.- 29. srpna 2007 PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY & Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS J.E.P Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně Zdravotní ústav se sídlem v Brně Státní zdravotní ústav Praha Psychologický ústav Akademie věd ČR Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS J.E.P

6 Semináře a další aktivity v rámci VZ v roce 2007  30. ledna, zpráva o VZ na VR PdF MU  10. dubna, seminář D1  3. září, kontrola VZ z MŠMT  26. listopadu, seminář D1

7 SBORNÍK ZA ROK 2007 SCHOOL AND HEALTH 21/2 21/2 PAIDO, Brno 2007 ISBN 978-80-7315-138-6 Masarykova univerzita, Brno 2007 ISBN 978-80210-4374- 9 Recenzenti: prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. 903 stran + česká mutace na CD

8 Obsah SCHOOL AND HEALTH 21/2 CELKEM........ 90 článků CELKEM........ 90 článků z toho: z toho: autoři D1....... 30 článků autoři D1....... 30 článků zahraniční...... 26 článků zahraniční...... 26 článků

9 VÝZNAMNĚJŠÍ ZAHRANIČNÍ CESTY RUSKO, PETROHRAD, světová valeologická konference (FROSTOVÁ, ŘEZÁČ, KORYČÁNKOVÁ) NĚMECKO, BERLÍN, Freie Universität Berlin ( ŘEHULKA) ŠVÝCARSKO, BASILEJ, evrop, konference TABACCO OR HEALTH (ECToH) (HRUBÁ, ŽALOUDÍKOVÁ) RAKOUSKO, VÍDEŇ, Universität Wien (MAREČKOVÁ) ITÁLIE, BOLOGNA, International Society for Music Education (FROSTOVÁ) NĚMECKO, FRANKFURT, veletrh dopravní výchovy (STOJAN) UKRAJINA, KYJEV, Kyjevská státní universita T. Ševčenka (VACULÍK) POLSKO, WROCLAW, Polsko – české dny (MAREČKOVÁ, STŘELEC, VACULÍK) SLOVENSKO, BRATISLAVA, Fórum o premenách školy v 21. storočí (HORKÁ)

10 AKCE U NÁS  KALOKAGATHIE, Fórum výchovy ke zdraví, BENEŠOV  Konference Č-MPsS, psychologie zdraví, VERNÍŘOVICE  Xth European Congress of Psychology, PRAHA  Kozákův den ČLS EJP, PRAHA  Konference Health Education and Quality of Live, HLUBOKÁ nad VL.  Konference HODNOTY A VÝCHOVA, BRNO

11 VNITŘNÍ PRACOVNÍ ORGANIZACE VZ SKUPINA 24 PRACOVNÍKŮ D1 JE ROZDĚLENA DO PRACOVNÍCH SKUPIN, V JEJICHŽ ČELE JSOU: doc. Horká prof. Navrátil doc. Střelec doc. Vaculík organizační záležitosti Mgr. Janda

12 EKONOMIKA VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU V ROCE 2007 Položka PředpokladSkutečnost (podle rozhodnutí) (čerpání) celkemcelkem z toho z IP 200 7 z FÚUP 2006 Osobní náklady 6 900 6 896 6 285 0 Náklady na pořízení majetku 2252252250 Provozní náklady 8308407720 Cestovní náhrady 6506476100 Náklady na mezinárodní spolupráci 30990 Náklady na zveřejnění výsledků 4504454450 Doplňkové (režijní) náklady 5005004580 Celkem 9 585 9 562 8 804 0

13 PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY PO 3. ROCE ŘEŠENÍ VZ  Rozvinutá publikační činnost  Navázání mezinárodních kontaktů  Stabilizace tématiky jednotlivých řešitelů  Připravené rozsáhlejší publikace  Začínající integrace v řešené problematice

14 PLÁN PRÁCE NA ROK 2008  Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21/4 25. – 27. srpna 2008  Uspořádání dvou odborných seminářů (duben, listopad 2008)  Uspořádání nejméně dvou pracovních seminářů (březen, říjen 2008)  Vydání sborníku SCHOOL AND HEALTH 21/3  Orientovat se na publikace v impaktovaných časopisech  Vydání 3 monografií


Stáhnout ppt "ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR MSM0021622421 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Začátek řešení: leden 2005 Řešitel: Evžen ŘEHULKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google