Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Trh práce a politika zaměstnanosti. Situace v ČR Evropská strategie zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Trh práce a politika zaměstnanosti. Situace v ČR Evropská strategie zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 1 Trh práce a politika zaměstnanosti. Situace v ČR Evropská strategie zaměstnanosti.

2 2 Obsah Teorie - Nezaměstnanost -Trh práce a politika zaměstnanosti Praxe Praxe - Státní politika zaměstnanosti -Evropská strategie zaměstnanosti

3 3 Teorie Co je nezaměstnanost? -Přirozený společenský jev tržní ekonomiky Kdo je nezaměstnaný? (splňuje tyto body) Kdo je nezaměstnaný? (splňuje tyto body) -bez placeného zaměstnání -registrovaný na úřadu práce -hledající práci -schopen a ochoten ihned do práce nastoupit (zdroj: Eurostat, 1992)

4 4 Teorie Ekonomicky aktivní= zaměstnaní + nezaměstnaní Jak se nezaměstnanost měří? počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti =x 100 počet nezaměstnaných + nezaměstnaných

5 5 Registrovaná nezaměstnanost se může lišit od skutečnosti: -Nezahrnuje pracovníky, kteří pracují na zkrácený prac. úvazek a chtěli by pracovat na plný pracovní úvazek -Mnoho krátkodobě nezaměstnaných se na ÚP ani nehlásí a zároveň úřad vyřazuje dlouhodobě nezaměstnané, kteří již ztratili nárok na podporu -Evidováni nejsou také ti, kteří ztratili naději, že práci najdou a přestali hledat -Naopak se na ÚP registrují i ti, kteří vlastně práci vůbec nehledají a raději žijí z podpory

6 6Teorie Typy nezaměstnanosti: -Frikční -Strukturální -Cyklická -Technologická dobrovolná, nedobrovolná krátkodobá, dlouhodobá

7 7 Teorie Společenské náklady nezaměstnanosti: -Ztráta makroekonomického produktu -Nevyužité ekonomické zdroje -Ztráty na daních -Výdaje na podporu v nezaměstnanosti -Ztráta lidského kapitálu (člověk mimo pracovní proces ztrácí kvalifikaci)

8 8 Trh práce Pracovní trh je místo vzájemného vztahu mezi zaměstnavatelem (poptávka) a zaměstnancem (nabídka) Typy trhu práce Typy trhu práce -primární, sekundární -externí, interní -formální, neformální

9 9 Teorie rovnováhy prac. trhu w s L w 2 w e E w 1 D L D L L E L

10 10 Pohyb poptávky po práci w s L w 2 w e E w 1 E1 D L D L D L 1 L1L E L L1L E L

11 11 Teorie mezního užitku W míra 100 90 W X X 8070605040 30 L X 10 20 30 40 50 60 70 L (hodiny)

12 12 Politika zaměstnanosti může být realizována čtyřmi způsoby Podpora nezaměstnanosti – náhrada časti ztraceného výdělku podporami se strany „státu veřejných sociálních služeb“ (pasivní politika) Regulace pohybu osob na trhu práce a vstupu celých sociálních skupin na trh práce či naopak uvolňování jiných osob z tohoto trhu (předčasně důchody) Podpora ekonomické aktivity (zejména investiční) přinášející růst pracovních příležitosti v ziskové a stimulace spotřeby (Keynes) Aktivity ve vytvoření pracovních příležitosti s pomocí přímých státních výdajů ve veřejném sektoru a v její expandující odvětví sociálního státu (zdravotnictví, školství, sociální péče), které se samy stávají „velkým zaměstnavatelem“. (skandinávský přistup) (Mareš,1998)

13 13 Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti: -Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace -programy veřejných prací -Finanční stimulace zaměstnavatelů k vytvoření nových pracovních míst -Poradenské služby -Speciální programy pro handicapované lidi Pasivní politika zaměstnanosti: -Dávky v nezaměstnanosti - Zprostředkování zaměstnání ÚP

14 14 Czech market labour and employment policy

15 15 Nezaměstnanost v ČR Nezaměstnanost se u nás objevila jakožto zcela nový společensko ekonomický jev na počátku 90.let Na samém počátku ekonomické transformace došlo k určitému, ne příliš dramatickému nárůstu nezaměstnanosti K řešení napomohl vznik soukromého sektoru a četné předčasné odchody do důchodu V letech 1992-96 byla nezaměstnanost kolem 3% a patřila k nejnižším v Evropě

16 16 Nezaměstnanost v ČR V pol. 90.let došlo k zpomalení tempa hospodářského růstu, celkovému zhoršení makroekonomických ukazatelů a zavádění nových technologií šetřících práci, ve státních podnicích klesala přezaměstnanost V roce 1997 pak vzrostla míra nezaměstnanosti na 5,2% V roce 1997 pak vzrostla míra nezaměstnanosti na 5,2% Tento trend se pak v dalších letech prohluboval a v roce 99 přesáhla nez. hranici 9%

17 17 Nezaměstnanost v ČR Zaměstnanost v primárním a sekundárním sektoru se nadále snižovala, v terciéru rostla Zároveň se vymezily problémové regiony s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti: regiony s vysokým podílem průmyslu pro- cházejícím restrukturalizací a poklesem výroby (severní Čechy, severní Morava) a regiony s vysokým podílem zaměstnanosti v primárním sektoru (příhraniční zemědělské okresy)

18 18 Nezaměstnanost v ČR Výraznou překážkou je skutečnost, že nabízená výše mzdy v nových odvětvích a v nových pracovních činnostech není dostatečně motivující a nepůsobí ke změně kvalifikace ani k pohybu za prací. Poměrně nízká úroveň mezd u nás a štědrý systém sociálních dávek vede k nezájmu o zaměstnání

19 19 Nezaměstnanost v ČR Situaci nezlepšuje ani vzdělávací systém, který je příliš setrvačný a těžkopádný a nereaguje ani ochotně ani včas na aktuální situace. Zatím se ukazuje, že školy nevěnují dostatečnou péči uplatnění svých absolventů. Ani samotné výrobní firmy většinou nejsou ochotny pečovat o vlastní odborníky, raději hledají již hotové pracovníky

20 20 EU podle GNI

21 21EU Členské státy Nezaměst v % Členské státy Nezaměstt v % European Union 8.8Finland8.6 Germany9.6Ireland4.2 United Kingdom 4.6Portugal7.2 France9.8 Czech Republic 8.1 Italy7.8Hungary6.3 Spain9.9Slovakia15.5 Netherlands 5.0 5.0Slovenia5.9 Belgium8.1Luxembourg4.7 Sweden6.3Lithuania8.1 Austria4.6Cyprus5.1 Denmark4.9Latvia9.1 Poland17.8Estonia7.9 Greece9.7Malta6.8

22 22 Evropská strategie zaměstnanosti ESZ vytvořena pro koordinaci politiky zaměstnanosti členských států EU (subsidiarita, benchmarking, konvergence). Strategie je směřována k vytvoření podmínek plné zaměstnanosti a k posílení sociální koheze Zvyšování míry zaměstnanosti v EU na 70% a růstu míry zaměstnanosti žen na více než 60% k 2010

23 23 Politika zaměstnanosti EU Lisabonská smlouva Evropská strategie Zaměstnanosti (1997) 1.Rekvalifikace 2.Adaptabilita 3. Investice do lidského kapitálu Evropský sociální fond Evropská komise Integrované příručka pro růst a práce (2005-2008)


Stáhnout ppt "1 Trh práce a politika zaměstnanosti. Situace v ČR Evropská strategie zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google