Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lisabonská strategie a maďarská politika zaměstnanosti László Kordás 29. duben 2006 Balatongyörök.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lisabonská strategie a maďarská politika zaměstnanosti László Kordás 29. duben 2006 Balatongyörök."— Transkript prezentace:

1 Lisabonská strategie a maďarská politika zaměstnanosti László Kordás 29. duben 2006 Balatongyörök

2 Evropská strategie zaměstnanosti •1997 – lucemburský proces – zahájení Evropské strategie zaměstnanosti •2000 – lisabonský proces – EU by se do roku 2010 měla stát nejdynamičtěji se vyvíjející ekonomikou na světě založenou na znalostech •2005- přehodnocení lisabonské strategie

3 Vytýčené cíle EU pro zaměstnanost – lisabonský proces do roku 2005 •úroveň zaměstnanosti zvýšit na 67 % •úroveň zaměstnanosti žen by měla dosáhnout 57 % do roku 2010 • úroveň zaměstnanosti zvýšit na 70 % • úroveň zaměstnanosti žen by měla přesáhnout 60 % • zaměstnanost starších osob (ve věku 55-64 let) zvýšit na 50 % Uskutečnění stanovených cílů napomáhá podpora poskytovaná strukturálními fondy.

4 Přehodnocení lisabonské strategie 2005 • vytýčené cíle nebyly uskutečněny, vzrostl relativní náskok USA a Japonska vůči EU, • cílů je příliš mnoho, • chybí překlenující koordinace. Příslušné kroky: → koncentrace cílů a počinů za účelem ekonomického růstu a zaměstnanosti → sjednocený program akcí zaměřených na ekonomiku a zaměstnanost

5 Zesílená lisabonská strategie •nové integrované direktivy → Národní akční program 1.Makroekonomické direktivy (fiskální politika, mzdová politika, zachovatelné důchodové a zdravotnické sociální systémy, daňová politika) 2.Mikroekonomické direktivy (prohlubování vnitřního trhu, vytvoření příznivého prostředí pro podnikatele, rozvoj infrastruktury, K+F a inovace) 3.Direktivy pro zaměstnanost

6 Direktivy pro zaměstnanost 3 priority – 8 direktiv •Zvyšování účasti na trhu s pracovními silami a modernizace sociálních ochranných systémů. •Zvyšování flexibility zaměstnanců a podnikatelských subjektů, zvyšování pružnosti trhů s pracovními silami. •Efektivnější rozvoj lidských zdrojů, prostřednictvím kvalitnějšího školství a vzdělávání.

7 Vytýčené cíle EU a národní cíle v číslech

8 Charakteristika maďarského trhu s pracovními silami Nízká zaměstnanost a nízká nezaměstnanost: •poměr osob stojících trvale mimo trh s pracovními silami je vysoký •aktivita vyhledávání pracovních míst je nízká •značné oblastní rozdíly jak na straně poptávky po pracovních silách, tak na straně nabídky •zaměstnanost osob s nízkým vzděláním je mimořádně nízká

9 Cíle maďarské politiky zaměstnanosti • Více pracovních míst – rozšiřování zaměstnanosti • Lepší pracovní místa • Zaměstnanost by měla být dosažitelná pro všechny

10 Konkurenceschopnost – společenská koheze a zaměstnanost Konkurenceschopnost Zaměstnanost Společenská koheze

11 Zaměstnanost a konkurenceschopnost Rozšiřování zaměstnanosti • více zaměstnaných • vyškolená pracovní síla • harmonizace poptávky a nabídky pracovních sil Konkurenceschopnost • lidské zdroje jako faktor růstu • flexibilní a konkurenceschopné pracovní síly a pracovní organizace • zvyšuje se daňový základ • snižuje se požadavek vůči sociálním transferům, možnost snížení daní

12 Zaměstnanost je klíčovým faktorem koheze Rozšíření zaměstnanosti •pomoc při vstupu na trh s pracovními silami •zlepšení příležitostí na zaměstnanost •otevřený trh s pracovními silami Společenská koheze • snižování rozdílů v příjmech, vyrovnávání úrovně mezd • společenská integrace • rovnost šancí

13 Maďarská strategie zaměstnanosti – kapitola o zaměstnanosti z Národního akčního programu • Postavena na předcházejícím akčním plánu a závěrech z přehodnocení politiky zaměstnanosti. • Výběr priorit a direktiv byl ovlivněn makroekonomickými prioritami: - stabilita, „zviditelnění“ a rozšíření zdrojů, - zachování a zlepšení konkurenceschopnosti.

14 Maďarská strategie zaměstnanosti Na základě dokumentu nazvaného Národní akční program pro rozvoj a zaměstnanost: –rozšiřování zaměstnanosti, –zvyšování aktivity, –napomáhání procesu restrukturalizace, posilování flexibility.

15 Významné cíle strategie zaměstnanosti •Vytvoření integrovaného systému pro zaměstnanost a poskytování sociálních služeb, který je v případě osob v produktivním věku schopen harmonicky řešit inaktivitu a sociální nevýhody a přitom klást důraz na motivaci aktivity na trhu s pracovními silami. •Umožnění celoživotního vzdělávání pro všechny, včetně osob s nízkým školním vzděláním. •Osvojení si schopností a konkurenceschopných znalostí potřebných k účasti na trhu s pracovními silami již ve školském systému.

16 Významné cíle strategie zaměstnanosti (pokr.) •Zlepšování zaměstnanosti a boj proti diskriminaci na trhu s pracovními silami za účelem zvýšení účasti znevýhodněných skupin na pracovním trhu. •Podpora opatření zaměřených na zlepšení zdravotního stavu a zachování zdraví v zájmu snížení počtu osob trvale vyřazených z pracovního procesu. •Intenzívnější harmonizace oblastních strategií a opatření týkajících se ekonomiky, trhu s pracovními silami a školstvím v zájmu snížení teritoriálních rozdílů v zaměstnanosti.

17 Zdroje podporující proces realizace strategie •fond trhu s pracovními silami •strukturální fondy – operativní programy •státní rozpočet •jiné zdroje

18 Domácí dokumenty, které jsou podkladem využití strukturálních fondů v letech 2007-2013 • Národní strategický referenční rámec • operativní programy: – Operativní program ESZA pro rozvoj lidských zdrojů – Operativní program ERFA pro rozvoj humánní infrastruktury

19

20 Co je pro odvětví určující? Přizpůsobení se změnám: •Vzdělávání pro dospělé musí být dostupné všem. •Prognózy a realizace procesu restrukturalizace. •Flexibilita a jistoty na trhu s pracovními silami. •Posilování partnerství mezi účastníky pracovního trhu, rozvíjení institucí a mechanismů společenského dialogu.

21 Restrukturalizace •Je nutná spolupráce mnoha zúčastněných stran: mezi zaměstnavateli, více oblastmi v rámci vlády společně (hospodářská politika, zaměstnanost, školství), místními účastníky, sociálními partnery, apod. •Nejenom otázka ekonomie a konkurenceschopnosti, ale také otázka zaměstnanosti. •Důležité: prognózy související s procesem restrukturalizace (státní, regionální, místní, oborové). •Pomoc během přípravy na změny na úrovni podniků a zaměstnanců: vzdělávání/rekvalifikace; cílené služby pro zaměstnanost, činnost podpůrných systémů napomáhajících procesu restrukturalizace.

22 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Lisabonská strategie a maďarská politika zaměstnanosti László Kordás 29. duben 2006 Balatongyörök."

Podobné prezentace


Reklamy Google