Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská strategie zaměstnanosti Úvod do sociální politiky, Zimní semestr akad. Roku 2007/2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská strategie zaměstnanosti Úvod do sociální politiky, Zimní semestr akad. Roku 2007/2008."— Transkript prezentace:

1 Evropská strategie zaměstnanosti Úvod do sociální politiky, Zimní semestr akad. Roku 2007/2008

2 2 Obsah prezentace ► Historie ESZ ► Otevřená metoda koordinace ► Evropské směry zaměstnanosti ► Společné zprávy o zaměstnanosti 2000 a 2006 - 2007 ► Současné trendy v ESZ ► ESZ v České republice

3 3 Historie ESZ (I) ► Polovina 90. let – krize sociálního státu v EU ► Průměrná nezaměstnanost v EU v 90. letech – více než 10 % ► Potřeba inovovat strategie  ženy na trhu práce  dovednosti a znalosti  flexibilita  reformy (příjmové a důchodové politiky)  vnější šoky

4 4 Historie ESZ (II) ► EU – nejlepší úroveň k řešení uvedených problémů - rámec? ► Překážky a výzvy:  nákladnost  ne unifikaci  reflexe rozdílů mezi členskými státy  chybějící zdroje v EU  povaha změn

5 5 Historie ESZ (III) ► Nová, „měkká“ forma vládnutí ► Snaha přiblížit Unii občanům ► Systém národních plánů pro monitorování hospodářského vývoje a růstu převeden do oblasti sociální politiky Kapitola o zaměstnanosti v Amsterodamské smlouvě formálně zakládající ESZ

6 6 ESZ a víceúrovňové vládnutí ► Příklady dobré praxe ► Spolupráce mezi různými úrovněmi správy (vláda, ministerstva, kraje, obce) ► Integrace oddělených politik ► Posílení spolupráce ► Podpora harmonizace politik a respektování různorodosti čl. st.

7 7 ESZ a příklady dobré praxe ► Učení se jeden od druhého ► Benchmarking - proces identifikace nejlepších postupů a učení se z nich v jiných organizacích - je účinným nástrojem ve vyhledávání neustálého zlepšování a výrazně lepších výsledků. benchmarkingu. ► Zahrnutí partnerů do procesu ► Metody: výměna příkladů dobré praxe

8 8 Otevřená metoda koordinace (I) Cíl: podpořit koordinaci politik, spolupráci a vzájemné učení na základě sdílení informací a příkladů dobré praxe Užití: ► oblasti, kde státy odmítají legislativu EU ale nejsou proti společnému postupu, ► kde jsou národní politiky velmi odlišné a složité (zaměstnanost, sociální vyloučení), ► týkající se národní identity či kultury (vzdělávání)

9 9 Otevřená metoda koordinace (II) Hlavní zásady: ► Partnerství ► Propojování veřejného a soukromého sektoru Nástroje: ► rozšiřování informaci, ► doporučení ► společná pravidla

10 10 Směry zaměstnanosti a Národní akční plány zaměstnanosti ► Původně – roční strategie a aktualizace ► Monitoring ► Zavedení měřitelných cílů do směrů ► Předpoklad spolupráce při vytváření NAPZ

11 11 Směry zaměstnanosti - cíle ► Větší zaměstnanost ► Aktivnější politika pro nezaměstnané ► Více dovedností ► Více prac. příležitostí produkujících růst ► Méně překážek pro práci vyžadující nízké vzdělání ► Flexibilita a bezpečí ► Podpora podnikání ► Rovnost příležitostí

12 12 Vliv ESZ na členské státy ► Společná zpráva o zaměstnanosti (2000)  pasivní vs. aktivní přístup k nezaměstnanosti – čl. st. úspěšné  daňová opatření – čl. státy méně úspěšné

13 13 Revize Směrů ESZ ► Modernizace služeb zaměstnanosti ► Práce pro starší osoby ► Odstraňování překážek na trhu práce ► Podpora rovnosti pohlaví ESZ jako součást Lisabonské strategie

14 14 Společná zpráva o zaměstnanosti 2006 – 2007 Cíle: ► přilákání více lidí do zaměstnání a modernizace soc. ochrany ► zvýšení dovedností pracovníků (flexicurity) ► zvýšení investic do lidí prostřednictvím vzdělávání

15 15 Společná zpráva o zaměstnanosti 2006 – 2007 a doporučení pro ČR ► strukturální rozdíly mezi regiony ► opatření pro ženy vracející se na trh práce z mateřské dovolené ► vysoké nemzdové náklady práce ► vysoká závislost na sociálních dávkách ► důchodové reformy ► integrace ohrožených skupin ► modernizce služeb zaměstnanosti ► tericární vzdělávání

16 16 ESZ v ČR ► Politika zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti) centralizována ► Odpovědnost krajů – prostřednictvím zákona o podpoře regionálního rozvoje

17 17 Důležitost ESZ pro kraje a obce ► Možnost přes NAPZ ovlivnit politiku zaměstnanosti a její cíle ► Nové programovací období politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU 2007 – 2013: cíle ESZ v programových dokumentech  naplňování cílů důležité pro úspěch projektů, které se budou předkládat  finanční prostředky na sociální služby

18 18 Zdroje Webové stránky: http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1098 http://ec.europa.eu/employment_social/employment _strategy/employ_en.htm http://ec.europa.eu/employment_social/employment _strategy/employ_en.htm Trubek, M., Mosher, J. New Governance, EU Employment Policy, and the European Social Model. Symposium „Mountain or Molehill? A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance“. Brusel, 2001. Joint employment report 2006 – 2007 a Doporučení pro ČR


Stáhnout ppt "Evropská strategie zaměstnanosti Úvod do sociální politiky, Zimní semestr akad. Roku 2007/2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google