Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vývoj sociální politiky u nás 1948 – 1989 Úvod do SP Letní semestr akademického roku 2008/2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vývoj sociální politiky u nás 1948 – 1989 Úvod do SP Letní semestr akademického roku 2008/2009."— Transkript prezentace:

1 Vývoj sociální politiky u nás 1948 – 1989 Úvod do SP Letní semestr akademického roku 2008/2009

2 2 Vývoj po 2. světové válce Pokrokový zákon č.99/1948 Sb. O sociálním pojištění – vliv myšlenek W. Beveridge Postupně přejímání sovětských vzorů - Státní paternalismus Podniková sociální politika NivelizaceNetransparentnost Absence dobrovolné sociální politiky

3 3 Vývoj před rokem 1989 Hlavní rysy komunistického systému sociální politiky: totalitní politický systém: neznal prakticky žádné způsoby ovlivňování politického rozhodovacího procesu zdola totalitní politický systém: neznal prakticky žádné způsoby ovlivňování politického rozhodovacího procesu zdola centrálně řízená sociální politika financována ze státního rozpočtu; omezený prostor pro neziskové organizace centrálně řízená sociální politika financována ze státního rozpočtu; omezený prostor pro neziskové organizace povinná plná zaměstnanost (nedostatek pracovních sil) povinná plná zaměstnanost (nedostatek pracovních sil) Univerzální přístup, ale jen průměrná kvalita sociálních služeb a skromné sociální dávky (s výjimkou podpory rodin s nezaopatřenými dětmi). Univerzální přístup, ale jen průměrná kvalita sociálních služeb a skromné sociální dávky (s výjimkou podpory rodin s nezaopatřenými dětmi). Dobře rozvinutá preventivní zdravotní péče a síť předškolních zařízení. Dobře rozvinutá preventivní zdravotní péče a síť předškolních zařízení.

4 4 Vývoj v letech 1990 – 2006 Zpočátku má přednost transformace politická a ekonomická. Sociální politika má tlumit nepříznivé dopady hospodářské reformy. Etapizace podle volebních období: 1990 – 1992 přijaty nejdůležitější sociální zákony 1992 – 1996 ODS – reziduální SP – záchranná síť 1996 – 1998 oddělení financování důchod. systému 1998 – 2002 ČSSD – rozvoj sociálně politických opatření 2002 – 2006 ČSSD – 2004 vstup do EU – plnění kritérií vstupu ovlivňuje i SP - zpracování návrhu reformy důchod. systému

5 5 Hlavní změny SP po roce 1989 První fáze: výstavba nových institucí (prosinec 1989 – červen 1992) První fáze: výstavba nových institucí (prosinec 1989 – červen 1992) Zavedení povinného zdravotního a sociálního pojištění Zavedení povinného zdravotního a sociálního pojištění Ustavení tripartitní instituce – Rady hospodářské a sociální dohody Ustavení tripartitní instituce – Rady hospodářské a sociální dohody Utvoření sítě Úřadů práce (odpovědných za realizaci pasivní i aktivní politiky zaměstnanosti) Utvoření sítě Úřadů práce (odpovědných za realizaci pasivní i aktivní politiky zaměstnanosti) Zajištění životního minima všem občanům Zajištění životního minima všem občanům

6 6 Pokračování První fáze: výstavba nových institucí (prosinec 1989 – červen 1992) Scénář sociální reformy: reforma české sociální politiky byla založena na aktivní politice zaměstnanosti; aktivní politice zaměstnanosti; liberalizaci a pluralizaci sociální ochrany na základě bismarckovského systému, který byl pevně zakořeněn v moderních dějinách země od konce 19. století; liberalizaci a pluralizaci sociální ochrany na základě bismarckovského systému, který byl pevně zakořeněn v moderních dějinách země od konce 19. století; tvorba sociální záchranné sítě pro potřebné jedince. tvorba sociální záchranné sítě pro potřebné jedince.

7 7 Pokračování Druhá fáze: omezování výdajů (červenec 1992 – červen 1998) Neoliberální politika charakterizovaná velkým důrazem na hospodářskou reformu, deklarovaným a dokonce zákonně zakotveným úsilím o snížení úlohy a finanční pravomoci vlády v oblasti sociálního zabezpečení a nedůvěra vůči zprostředkující úloze institucí občanské společnosti při utváření a provádění sociální politiky.

8 8 Pokračování Zákon 42/1994 Sb. O penzijním připojištění se státním příspěvkem Zákon 42/1994 Sb. O penzijním připojištění se státním příspěvkem Zákon 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře Zákon 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře Zákon 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění Zákon 155/1995 Sb. O důchodovém pojištění

9 9 Pokračování Třetí fáze: Sociální politika se vrací na pořad dne (1998-2006) Základem vládní politiky byla myšlenka sociálně a ekologicky orientované tržní ekonomiky. Po sobě jdoucí vlády se silným zastoupeném sociální demokracie „rehabilitovaly“ sociální dimenzi vývoje a jasně proevropskou politiku. Urychlily přípravu přistoupení k EU. Akademická Sociální doktrína České republiky, snažící se přimět politiky, aby postavili tvorbu sociální politiky na koncepčnějších základech, však selhala.

10 10 Pokračování „Euronovely“ důležitých zákonů „Euronovely“ důležitých zákonů Zákon 435/2004 O zaměstnanosti Novela Zákoníku práce 155/2000 Sb. 46/2004 Sb.

11 11 Sociální ochrana jako jádro sociální politiky Tři pilíře sociální ochrany: Tři pilíře sociální ochrany: I. Sociální pojištění nemocenské důchodové (starobní, pozůstalostní, invalidní) II. Státní sociální podpora systém dávek především na podporu rodin s dětmi III. Sociální pomoc určena osobám s příjmy pod hranicí životního minima

12 12 Právní rámec Nové úpravy pilíře sociální pomoci Nové úpravy pilíře sociální pomoci Zákon 108/2006 o sociálních službách Zákon 110/2006 o životním a existenčním minimu Z.č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

13 13 Doporučená literatura POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999 POTŮČEK, M. Křižovatky české sociální reformy. Praha, Slon 1999 RYS, V: Česká sociální reforma. Praha, Karolinum 2003 RYS, V: Česká sociální reforma. Praha, Karolinum 2003 TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. vydání, Praha, Socioklub, 2001 TOMEŠ, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Sešity pro sociální politiku. 2. vydání, Praha, Socioklub, 2001


Stáhnout ppt "Vývoj sociální politiky u nás 1948 – 1989 Úvod do SP Letní semestr akademického roku 2008/2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google