Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ceny MV ČR za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 Aktuální stav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ceny MV ČR za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 Aktuální stav."— Transkript prezentace:

1 Ceny MV ČR za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 Aktuální stav

2 ceny MV za kvalitu a inovaci2 Cíl soutěže Podpořit ty obce či kraje, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování.

3 ceny MV za kvalitu a inovaci3 Důvody pro vznik nových cen Kvalitní služby by mělo poskytovat všech 6 243 obcí ČR. V systému spojeného modelu územní veřejné správy vláda nemůže přímo ukládat úkoly jednotlivým samosprávám, přesto je třeba zachovat výkon veřejné správy na standardní úrovni tak, aby území ČR zůstalo soudržné.

4 ceny MV za kvalitu a inovaci4 Důvody pro vznik nových cen -pokračování Je nutné volit nepřímé metody řízení, stát nemůže vystupovat jako nadřízený, ale jako partner, který nabízí pomoc, metodiku či finanční podporu. A územní samospráva jako partner si z této nabídky vybírá, vyvíjí vlastní aktivitu, ale také se zodpovídá svým voličům.

5 ceny MV za kvalitu a inovaci5 Zkušenosti z pilotního ročníku: pozitivní přijetí soutěže ze strany úřadů obzvláště ceněn průběh udílení cen a přítomnost p. ministra ceny poskytují aktuální přehled o nejrůznějších aktivitách při aplikaci kvality do praxe náměty na zlepšení (nový ročník vyhlásit dostatečně včas, rozšířit okruh metod a hodnotitelů, závěrečnou zprávu zpracovat ve formátu popisu dobré praxe)

6 ceny MV za kvalitu a inovaci6 Organizace soutěže v roce 2006 Nepodařilo se sladit Národní cenu za jakost a resortní ceny MV za kvalitu Letošní ročník byl vyhlášen dne 9. 3. 06 v 10. čísle časopisu Veřejná správa a na webu MV Rozšířené spektrum metod za které lze cenu získat

7 ceny MV za kvalitu a inovaci7 Organizace soutěže v roce 2006 - pokračování statuty cen stanoví organizační zabezpečení, harmonogram a podmínky pro získání cen (k dispozici na www.mvcr.cz)www.mvcr.cz organizační zabezpečení zajišťuje MV, Odbor modernizace VS hodnocení závěrečných zpráv je zabezpečeno proškolenými externími hodnotiteli, návrh na udělení cen připraví PS pro kvalitu v územní VS, o výsledcích rozhoduje jury jmenovaná ministrem vnitra

8 ceny MV za kvalitu a inovaci8 Podmínky získání „bronzové“ ceny zlepšení kvality služeb, které se prokáže použitím některého ze standardních nástrojů – CAF, EFQM, ISO 9001 a 14001, Balanced Scorecard, benchmarking, charty občana, místní Agenda 21, komunitní plánování či za jiný záměr zvyšující kvalitu veřejných služeb

9 ceny MV za kvalitu a inovaci9 Podmínky získání „stříbrné“ ceny CAF - min. 2-letá implementace a dosažení skóre 2,4 při použití přístupu ČSJ nebo skóre 3,0 při použití přístupu EIPA EFQM - dosažení 250 bodů benchmarking - akční plán zlepšování, hodnota vícekriteriálního ukazatele < 0, kladné výsledky měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců

10 ceny MV za kvalitu a inovaci10 Podmínky získání „stříbrné“ ceny - pokračování ISO 9001 – platný certifikát, vize či plán rozvoje a kladné výsledky měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců MA 21 – splnění kategorií „A“ a „B“ oficiální sady Kriterií MA 21, akční plán zlepšování a kladné výsledky měření spokojenosti zákazníků a zaměstnanců

11 ceny MV za kvalitu a inovaci11 Podmínky získání ceny za inovaci cílem řešení musí být aplikace buď nového přístupu, který přinesl prokazatelné zvýšení kvality práce úřadu nebo inovativní způsob aplikace existujících modelů řízení kvality (může se např. jednat o aplikaci kombinující více modelů), který přinesl prokazatelné zvýšení kvality práce úřadu zároveň musí být organizace ochotna o svém řešení informovat na 3. Národní konferenci kvality ve VS ve dnech 17. – 19. ledna 2007 v Liberci a zveřejnit je v publikaci, kterou vydá MV

12 ceny MV za kvalitu a inovaci12 Zájem o soutěž v roce 2006 k 17. 10. 2006 bylo zaevidováno 53 přihlášek z 41 organizací veřejného sektoru (20 x stříbro, 20 x bronz, 13 x inovace) slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v Městském muzeu v Liberci 17. či 18. ledna 2006

13 ceny MV za kvalitu a inovaci13 Seznam přihlášek i

14 ceny MV za kvalitu a inovaci14 Seznam přihlášek ii

15 ceny MV za kvalitu a inovaci15 Seznam přihlášek iii

16 ceny MV za kvalitu a inovaci16 Seznam přihlášek iv

17 ceny MV za kvalitu a inovaci17 Seznam přihlášek v

18 ceny MV za kvalitu a inovaci18 Seznam přihlášek vi

19 ceny MV za kvalitu a inovaci19 Děkuji za pozornost Ing. Pavel Kajml Odbor modernizace veřejné správy Ministerstvo vnitra ČR tel.: 974 816 279 kajml@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Ceny MV ČR za kvalitu a inovaci v územní veřejné správě za rok 2006 Aktuální stav."

Podobné prezentace


Reklamy Google