Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Company LOGO Ministerstvo vnitra ČR Zhodnocení projektu z pohledu MV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Company LOGO Ministerstvo vnitra ČR Zhodnocení projektu z pohledu MV."— Transkript prezentace:

1 Company LOGO Ministerstvo vnitra ČR Zhodnocení projektu z pohledu MV

2 2 Obsah regionální manažeři kvality rekapitulace vzniku projektu průběh a výstupy projektu 4. NKQ v Karlových Varech přechod na CAF 2006

3 3 Rekapitulace vzniku projektu  v roce 2005 se již MV nepodařilo získat podporu z Národní politiky podpory jakosti pro územní veřejnou správu na další projekty kvality (projekty r. 2002, 03, 04)  hledání jiných zdrojů – OP RLZ, nadregionální opatření 4.1: Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací (20% mohla čerpat VS)  nalezení partnerů a návrh projektu, který splnil podmínky tohoto opatření – to samozřejmě ovlivnilo podobu projektu

4 4 Rekapitulace vzniku projektu (2)  žádost byla předána na MPSV v únoru 2005  v prosinci 2005 byl projekt vybrán k podpoře - tím došlo k posunu původního harmonogramu  musel se snížit rozpočet téměř o 1 mil. Kč  mezitím došlo i k personálním změnám u partnerů

5 5 Průběh projektu Vznikl řídící výbor projektu, který se scházel v pravidelných intervalech a řešil běžný provoz. Vše se dařilo zvládnou díky dobré spolupráci, přátelské atmosféře a profesionalitě partnerů:  MEPCO - pí Křepelková, p. Czekaj / p. Výborný  VCVS - pí Voldánová, p. Marek  CERT Kladno - p. Saifrt

6 6 Výstupy projektu  10 nových úřadů s CAF (i do pověřených obecních úřadů, především v Čechách, přihlášky do databáze EIPA s uživateli CAF)  22 nových úřadů s Benchmarkingem  3 (4) nové úřady s Balanced Scorecard  1 úřad s pokročilým Balanced Scorecard  příprava 11 regionálních manažerů kvality ve VS  vyškolení zaměstnanců úřadů  webové stránky, konference, publikace, semináře (Evropské trendy a záměry MV v oblasti modernizace VS, říjen 06)

7 7 Dopady projektu Motivace ke kvalitě:  některé úřady pokračují v zavádění dalších metod (ISO 9001)  rozšířilo se spektrum úřadů (2kové obce) Poučení:  ukázalo se, že není snadné nalézt dostatečný počet úřadů, ochotných se do obdobných projektů zapojit (předem předjednat partnerství)  při dalších projektech věnovat více pozornosti společným aktivitám pro zapojené úřady – výměna zkušeností, učení se navzájem, navázání osobních kontaktů

8 8 Regionální manažeři kvality  jde o zaměstnance samosprávných úřadů  zaměření projektu nebylo do oblasti vzdělávání  přesto došlo k předání know-how (teorie i praxe)  příslib tajemníků či ředitelů k jejich uvolňování

9 9 Know-how regionálních manažerů Obsah jejich přípravy:  přehled metod řízení kvality (1 den)  model CAF (2 dny)  Benchmarking (2 dny)  Balanced Scorecard (2 dny)  řízení chodu úřadů (3 dny)  personální informační systémy (0,5 dne)  lektorské a konzultační dovednosti (3 dny)  základní principy auditu (3 dny)  praktický nácvik u klientů (2 dny)  supervize – výměna zkušeností (2 dny)  splňují tak požadavek odborných znalostí a mohou se přihlásit na zkoušku pro získání certifikátu osob „Manažer modelu CAF“ u ČSJ

10 10 Seznam regionálních manažerů Ing. Bohumila Budková – MěÚ Dobříš RNDr. Alena Kacířová – MěÚ Frýdek Místek JUDr. Dana Hlavinková – MěÚ Hranice Ing. Jarmila Mravcová – Magistrát města Chomutov Ing. Šárka Čáslavová – KÚ Jihomoravského kraje Ing. Helena Nováková – KÚ Karlovarského kraje Ing. Josef Vincenec – KÚ Libereckého kraje Ing. Renáta Vrbová – KÚ Olomouckého kraje Ing. Josef Matocha – MěÚ Valašské Meziříčí pí Jaroslava Saifrtová, DiS. – MěÚ Velvary Ing. Stanislav Kocourek, DiS. – ex. MěÚ Vsetín

11 11 Využití regionálních manažerů  hodnotitelé cen (pro MV, pro RČRJ)  externí hodnotitelé CAF v projektech zaměřených na zavádění CAF  lektoři na konference a semináře  poradci, konzultanti, „šiřitelé kvality“  facilitátoři odborných diskusí, při hledání dobrých praxí

12 12 Přechod na novou verzi CAF 2006  nemělo by to CAF týmům činit větší problém  hlavní změny ve formulaci subkriterií  nová sada příkladů (je jich méně)  doporučení: použít klasické panely hodnocení – jsou obdobné jako u verze CAF 2002  bodovat individuálně po 5 bodech  využívat konzultace kolegů z úřadů, které již CAF 2006 zavedly  bude předmětem odborné sekce na 4. NKQ

13 13 4. Národní konference kvality ve veřejné správě hotel Imperiál, Karlovy Vary, 23.-25. 1. 2008 plenární zasedání:  slavnostní zahájení a představení KÚ KK  projekty financované ze SF EU  vzdělávání ve VS v oblasti TQM  prezentace projektů, které obdržely Cenu MV za inovaci odborné sekce:  speciální program pro politiky  začínáme s kvalitou  řízení procesů a rizik  přechod na CAF 2006  externí hodnocení CAF  efektivní práce s BMK  zavádění CAF do škol  příklady z praxe slavnostní předání cen MV za kvalitu a inovaci

14 Company LOGO Ing. Pavel Kajml, MV kajml@mvcr.cz


Stáhnout ppt "Company LOGO Ministerstvo vnitra ČR Zhodnocení projektu z pohledu MV."

Podobné prezentace


Reklamy Google