Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ŘÍZENÍ MĚST Z POHLEDU VEDOUCÍHO ÚŘADU Ing. Lubomír Šrámek, STMOÚ ČR Konference MUNICIPALITY 2011 Praha,Hotel Clarion, 8. 9. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ŘÍZENÍ MĚST Z POHLEDU VEDOUCÍHO ÚŘADU Ing. Lubomír Šrámek, STMOÚ ČR Konference MUNICIPALITY 2011 Praha,Hotel Clarion, 8. 9. 2011."— Transkript prezentace:

1 1 ŘÍZENÍ MĚST Z POHLEDU VEDOUCÍHO ÚŘADU Ing. Lubomír Šrámek, STMOÚ ČR Konference MUNICIPALITY 2011 Praha,Hotel Clarion, 8. 9. 2011

2 2 MUNICIPALITY 2011 Něco málo o nás…………. SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ ČR, o. s. profesní asociace vedoucích úřadů (= tajemníků) měst a obcí dobrovolná organizace nezisková organizace

3 3 MUNICIPALITY 2011 OBLASTI ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Iniciativa v legislativním procesu: - STMOÚ ČR předkládá iniciativní návrhy k legislativní činnosti (zákon o úřednících, zákon o střetu zájmů, audity agend veřejné správy) Spolupráce s dalšími orgány, asociacemi, svazy: - Ministerstva (MV ČR, MŽP, MMR, MPSV) - Svaz měst a obcí ČR - Institut pro místní správu, VCVS o.p.s., Sdružení pro oceňování kvality - Rada vlády pro udržitelný rozvoj Vzájemná informovanost mezi městskými a obecními úřady: - webové strany www.tajemnici.czwww.tajemnici.cz - Zpravodaj STMOÚ ČR - krajské a celostátní konference Vzdělávání a předávání zkušeností: - vzdělávací akce krajského i celostátního charakteru - sdílení zkušeností a dobrých praxí mezi tajemníky - projekty, např. „Vedoucí úřadů územně samosprávných celků – posílení stability a mezinárodní spolupráce“ Mezinárodní spolupráce: - člen evropské asociace komunálních manažerů U. Di. T. E. - úzká spolupráce s asociacemi na Slovensku, v Maďarsku či Lotyšsku

4 4 MUNICIPALITY 2011 ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽENÍ TAJEMNÍKŮ Počet členů k 30.6.2011: 312 Počet tajemníků městských a obecních úřadů v ČR: cca 600 nečlenové STMOÚ ČR členové STMOÚ ČR Založení: 1994 … 154 členů Vstup do U.Di.T.E.: 2001 Profesionalizace: 2007

5 5 MUNICIPALITY 2011 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ FUNKCE TAJEMNÍKA Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků - tajemník obecního úřadu = vedoucí úřadu  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - obecní úřad tvoří starosta, místostarosta(-ové), tajemník a další zaměstnanci Tajemník: - je odpovědný za výkon samostatné i přenesené působnosti - zajišťuje výkon přenesené působnosti - plní úkoly, uložené starostou, radou nebo zastupitelstvem obce - plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu - vydává většinu interních předpisů, organizuje činnost úřadu - má poradní hlas při jednáních rady a zastupitelstva obce = řídí úřad, je poradním hlasem samosprávy Kdo to vlastně je ten vedoucí úřadu?………….

6 6 MUNICIPALITY 2011 ZASTUPITELSTVO RADA STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK OBECNÍ ÚŘAD Graficky vyjádřená pozice řízení…. je asi takhle

7 7 MUNICIPALITY 2011 Ve skutečnosti …… někdy takhle

8 8 MUNICIPALITY 2011 SPOLUPRÁCE PROFESIONALITA NEZIŠTNOST LOAJALITA VZÁJEMNÁ DŮVĚRA ZASTUPITELSTVO RADA STAROSTA MÍSTOSTAROSTA TAJEMNÍK OBECNÍ ÚŘAD MODERNÍ FIRMA FIREMNÍ ŘÍZENÍ ODBORNOST SLUŽBA VEŘEJNOSTI Takhle by to mělo být

9 9 MUNICIPALITY 2011 ZÁKLADNÍ PILÍŘE STRATEGIE ŘÍZENÍ Město a úřad jsou jako firma, která musí dobře fungovat Komunikace uvnitř úřadu ( optimální organizační struktura, porady, intranet,setkání,komunikační kanály ) Komunikace uvnitř úřadu ( optimální organizační struktura, porady, intranet,setkání,komunikační kanály ) Komunikace s občany ( hovory s občany, besedy, ankety, zpravodaj,web ) Komunikace s občany ( hovory s občany, besedy, ankety, zpravodaj,web ) Komunikace s médii ( tiskovky, infoservis, práce s médii ) Komunikace s médii ( tiskovky, infoservis, práce s médii ) Zavádění metod kvality ( na dalším obrázku více ) Zavádění metod kvality ( na dalším obrázku více ) Nové strategické dokumenty ( vize, cíle, kodex firemní kultury,strategické dokumenty ) Nové strategické dokumenty ( vize, cíle, kodex firemní kultury,strategické dokumenty ) Zavádění nových služeb ( czech point, platební terminály,webcall,metodiky,komfort služeb ) Zavádění nových služeb ( czech point, platební terminály,webcall,metodiky,komfort služeb ) Ekologické chování ( jít příkladem, alternativní druhy pohonu, zelené úřadování ) Ekologické chování ( jít příkladem, alternativní druhy pohonu, zelené úřadování )

10 10 MUNICIPALITY 2011 EXISTUJE OPTIMÁLNÍ OPRGANIZAČNÍ STRUKTURA PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ?

11 11 KTERÁ METODA KVALITY JE PRO NÁS NEJVHODNĚJŠÍ ? Benchmarking (BMK) Balanced Scorecard (BSC) Corporate Social Responbility (CSR) EFQM CAF EMAS ISO (9001, 14001, 17799, 27000…) Komunitní plánování Místní Agenda 21 Procesní audit Personální audit MUNICIPALITY 2011

12 12 MUNICIPALITY 2011 ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ KVALITY NA ÚŘADECH ROLE TAJEMNÍKA: - často iniciátorem zavádění nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za implementace nástroje zvyšování kvality - odpovědnost za řízení úřadu v souladu s nástrojem zvyšování kvality - motivace zaměstnanců municipality (nejlépe vlastním příkladem) - využívání příkladů dobré praxe odjinud - vytváření a šíření vlastních příkladů dobré praxe = je velmi důležitou osobou pro řízení municipality směrem k udržitelnému rozvoji

13 13 MUNICIPALITY 2011 PROČ ZVYŠOVAT KVALITU A CO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU A NÁSTROJE ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PŘINÁŠÍ? ekonomická efektivita optimální management a controlling spokojený zákazník efektivní výstupy – služby stabilizace a rozvoj lidských zdrojů efektivní procesy zvyšování důvěryhodnosti a image organizace šetrnost k životnímu prostředí efektivní využívání zdrojů VSTUPYVÝSTUPY

14 14 Ing. Lubomír Šrámek Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, Tajemník Městského úřadu Tábor http://www.tajemnici.cz, www.taborcz.euwww.taborcz.eu E-mail: lubomir.sramek@mutabor.cz Děkuji Vám za pozornost MUNICIPALITY 2011


Stáhnout ppt "1 ŘÍZENÍ MĚST Z POHLEDU VEDOUCÍHO ÚŘADU Ing. Lubomír Šrámek, STMOÚ ČR Konference MUNICIPALITY 2011 Praha,Hotel Clarion, 8. 9. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google