Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 +420 739 527 109 1 Vzdělání pro budoucnost Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 +420 739 527 109 1 Vzdělání pro budoucnost Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava."— Transkript prezentace:

1 © Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 ivo.formanek@vsp.cz, +420 739 527 109 1 Vzdělání pro budoucnost Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava PSČ: 710 00, Česká republika www.vsp.cz

2 2 Zaměření školy Podnikání:Aktivní činnost za účelem založení a řízení organizace. Činnost za účelem zefektivnění a rozvoje organizace. Uspokojování potřeb zákazníka i vlastního smyslu života a práce. Podnikavost:Kultivovaná lidská schopnost tvořivě a odpovědně podnikat. Lidský potenciál pozitivní a efektivní činorodosti. Odbornost pro náročné a dlouhodobé využívání příležitostí. VŠ podnikání:Odborná příprava pro podnikání a řízení v podmínkách ČR a EU. Motivace pro podnikavost a překonávání překážek. Vychovává odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech

3 3 Strategické cíle školy 1.Posilovat pozice tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách v oblasti podnikání 2.Vést studijní programy evropského standardu reagující na vědecké poznatky a praktické potřeby 3.Sledovat, vytvářet a aplikovat speciálně poznatky v podnikavosti a řízení 4.Vytvářet podmínky pro odborný rozvoj studentů, vedoucích pracovníků a celoživotního vzdělávání 5.Budovat školu střední velikosti typu Business School 6.Naplňovat princip internacionalizace

4 4 Typy studia Bakalářské studium:Podnikání Podnikání a management v obchodě Podnikání a management v životním prostředí Prezenční (denní) studium 3 roky Kombinované (dálkové) studium 3 roky Magisterské studium:Podnikání Prezenční (denní) studium 2 roky Kombinované (dálkové) studium 3 roky MBA studium:Podnikání a zahraniční obchod Part Time Program, studium 2 roky Evropský partner (od 10/2010)

5 5 Současná VaV činnost školy Domácí věda a výzkum: Projekty a výzkumné úkoly v oblasti podnikatelství Moravskoslezského kraje (MSK) a jeho firem (Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách MSK) Vlastní odborně-vědecký časopis Vlastní a partnerské odborné konference Zahraniční věda a výzkum: Stáže na vybraných školách Podíl na odborných konferencích European Foundation for Entrepreneurship Research Junior Achievement Program

6 6 Současná VaV činnost školy Institut rozvoje podnikání: Podnikatelský inkubátor Celoživotní vzdělávání

7 © Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 ivo.formanek@vsp.cz, +420 739 527 109 7 Nabízené služby VŠP, a.s. v rámci vědy a výzkumu

8 8 Nabízené služby v rámci VaV Definice, analýza, modelování, optimalizace a vývoj inovativních procesů zaměřených na následující oblasti: –výroba a služby –řízení kvality (TQM) –informační a komunikační technologie –vnitřní a mezinárodní obchod a –strategické řízení podniků Vývoj nástrojů pro plánování a řízení projektů (projekty charakteru výrobního, inženýrského, ekonomického, informačního atd.) Modelování a optimalizace podnikových procesů I

9 9 Nabízené služby v rámci VaV Výzkum intrapodnikání a podnikatelské kultury v organizaci, měření intenzity podnikavosti pracovníků a organizace, návrh aplikace principů a nástrojů intrapodnikání v rámci zvyšování inovační kapacity organizace Vývoj inovativních procesů jazykového vzdělávání zaměřeného na konkrétní potřeby organizace (podnikání, podniková ekonomika, obchod) Modelování a optimalizace podnikových procesů II

10 10 Nabízené služby v rámci VaV Analýza, modelování, optimalizace a vývoj informační strategie podniku (ICT) s ohledem na potřeby a podmínky. Zpracování strategických plánů pro vývoj ICT s využitím prostředků z operačního programu Podnikání a inovace (viz Ministerstvo průmyslu a obchodu) –Program podpory ICT a strategické služby: dotace firmám, které vyvíjejí a nabízejí nové softwarové produkty a řešení, nebo provádí návrh a implementaci nových softwarových aplikací –Program podpory ICT v podnicích: dotace firmám, jejichž vnitropodnikové informační systémy (mzdové, účetní, skladové atd.) jsou zastaralé a potřebují modernizovat, aby pomohly zefektivnit celkový vnitřní chod podniku (vztahy se zákazníky, dodavateli, veřejnou správou atd.) Příprava a inovace informační strategie podniku

11 11 Nabízené služby v rámci VaV Analýzy, marketingové strategie a nastavení nového businessu v následujících oblastech –možnosti práce v EU, návrh a optimalizace vstupu na trhy EU –pronikání na východní trhy a vyhledávání exportních příležitostí –návrhy strategie vstupu na konkrétní východní trhy –identifikace tržního podílu a potenciálu trhu v rámci Moravskoslezského kraje (MSK) –analýza a marketingové strategie zaměřené na trh MSK Domácí a mezinárodní obchod

12 12 Nabízené služby v rámci VaV Příprava podnikatelského záměru a plánu podniku Optimalizace procesů implementace Controllingu v podniku Nastavení nového modelu měření finanční výkonnosti podniku Vývoj inovativních procesů v oblasti likvidace společnosti (Insolvenční zákon, krizový management) Posouzení ekonomického dopadu managementu pohledávek a závazků Vývoj inovativní služby v oblasti oceňování podniku a pohledávek Ekonomika podniku I

13 13 Nabízené služby v rámci VaV Optimalizace procesů externího financování podniku – bankovní úvěry, záruky, zajištění měnových rizik Posouzení ekonomického dopadu zhodnocování volných finančních prostředků na finančním trhu Tvorba business plánů a modelů optimalizace řízení v oblasti hotovostního a bezhotovostního platebního styku Analýza a optimalizace struktury majetku a kapitálu podniku Posouzení ekonomického dopadu finanční a nefinanční podpory podnikatelského procesu Nastavení nového modelu firemní etiky v podnikání Ekonomika podniku II

14 14 Nabízené služby v rámci VaV Vypracování strategického auditu včetně možných korekcí Vývoj a formulace účelné a účinné strategie (master/ strategický plán) Projekt implementace strategie (operační strategie) Hodnocení funkčnosti systému strategického řízení, návrh jeho inovace Analýza a hodnocení jednotlivých prvků strategie (segmentace trhu, portfolio produktů, komparativní výhody) a míry jejich souladu Návrh/inovace projektu možného business modelu podniku Aktualizace strategického řízení podniku, nastavení nebo inovace business strategie

15 15 Nabízené služby v rámci VaV Výzkum zaměřený na předcházení a zamezení nevratných dopadů na životní prostředí (ŽP), které vyplývají z podnikatelské činnosti Implementace dekontaminačních technologií v závislosti na typu znečištění ŽP, zejména v oblasti ochrany ovzduší, vod a půdy Posuzování vlivu na ŽP (EIA, SEA) Analýza odpadů, jejich využívání, odpadové hospodářství Posuzování podnikatelské činnosti s ohledem na platnou legislativu v oblasti ŽP Vývoj informačních zdrojů v oblasti ŽP a jejich využívání Životní prostředí

16 © Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 ivo.formanek@vsp.cz, +420 739 527 109 16... děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci ivo.formanek@vsp.cz


Stáhnout ppt "© Ivo Formánek, VŠP, a.s., únor 2010 +420 739 527 109 1 Vzdělání pro budoucnost Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google