Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělání pro budoucnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělání pro budoucnost"— Transkript prezentace:

1 Vzdělání pro budoucnost
Michálkovická 1810/181, Ostrava - Slezská Ostrava PSČ: , Česká republika

2 Zaměření školy Vychovává odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech Podnikání: Aktivní činnost za účelem založení a řízení organizace. Činnost za účelem zefektivnění a rozvoje organizace. Uspokojování potřeb zákazníka i vlastního smyslu života a práce. Podnikavost: Kultivovaná lidská schopnost tvořivě a odpovědně podnikat. Lidský potenciál pozitivní a efektivní činorodosti. Odbornost pro náročné a dlouhodobé využívání příležitostí. VŠ podnikání: Odborná příprava pro podnikání a řízení v podmínkách ČR a EU. Motivace pro podnikavost a překonávání překážek.

3 Strategické cíle školy
Posilovat pozice tržního lídra ve vzdělávacích aktivitách v oblasti podnikání Vést studijní programy evropského standardu reagující na vědecké poznatky a praktické potřeby Sledovat, vytvářet a aplikovat speciálně poznatky v podnikavosti a řízení Vytvářet podmínky pro odborný rozvoj studentů, vedoucích pracovníků a celoživotního vzdělávání Budovat školu střední velikosti typu Business School Naplňovat princip internacionalizace

4 Typy studia Bakalářské studium: Podnikání Podnikání a management v obchodě Podnikání a management v životním prostředí Prezenční (denní) studium 3 roky Kombinované (dálkové) studium 3 roky Magisterské studium: Podnikání Prezenční (denní) studium 2 roky Kombinované (dálkové) studium 3 roky MBA studium: Podnikání a zahraniční obchod Part Time Program, studium 2 roky Evropský partner (od 10/2010)

5 Současná VaV činnost školy
Domácí věda a výzkum: Projekty a výzkumné úkoly v oblasti podnikatelství Moravskoslezského kraje (MSK) a jeho firem (Výzkum faktorů přechodu od industriální ekonomiky ke znalostní a podnikavé ekonomice v podmínkách MSK) Vlastní odborně-vědecký časopis Vlastní a partnerské odborné konference Zahraniční věda a výzkum: Stáže na vybraných školách Podíl na odborných konferencích European Foundation for Entrepreneurship Research Junior Achievement Program

6 Současná VaV činnost školy
Institut rozvoje podnikání: Podnikatelský inkubátor Celoživotní vzdělávání

7 Nabízené služby VŠP, a.s. v rámci vědy a výzkumu

8 Nabízené služby v rámci VaV
Modelování a optimalizace podnikových procesů I Definice, analýza, modelování, optimalizace a vývoj inovativních procesů zaměřených na následující oblasti: výroba a služby řízení kvality (TQM) informační a komunikační technologie vnitřní a mezinárodní obchod a strategické řízení podniků Vývoj nástrojů pro plánování a řízení projektů (projekty charakteru výrobního, inženýrského, ekonomického, informačního atd.)

9 Nabízené služby v rámci VaV
Modelování a optimalizace podnikových procesů II Výzkum intrapodnikání a podnikatelské kultury v organizaci, měření intenzity podnikavosti pracovníků a organizace, návrh aplikace principů a nástrojů intrapodnikání v rámci zvyšování inovační kapacity organizace Vývoj inovativních procesů jazykového vzdělávání zaměřeného na konkrétní potřeby organizace (podnikání, podniková ekonomika, obchod)

10 Nabízené služby v rámci VaV
Příprava a inovace informační strategie podniku Analýza, modelování, optimalizace a vývoj informační strategie podniku (ICT) s ohledem na potřeby a podmínky. Zpracování strategických plánů pro vývoj ICT s využitím prostředků z operačního programu Podnikání a inovace (viz Ministerstvo průmyslu a obchodu) Program podpory ICT a strategické služby: dotace firmám, které vyvíjejí a nabízejí nové softwarové produkty a řešení, nebo provádí návrh a implementaci nových softwarových aplikací Program podpory ICT v podnicích: dotace firmám, jejichž vnitropodnikové informační systémy (mzdové, účetní, skladové atd.) jsou zastaralé a potřebují modernizovat, aby pomohly zefektivnit celkový vnitřní chod podniku (vztahy se zákazníky, dodavateli, veřejnou správou atd.)

11 Nabízené služby v rámci VaV
Domácí a mezinárodní obchod Analýzy, marketingové strategie a nastavení nového businessu v následujících oblastech možnosti práce v EU, návrh a optimalizace vstupu na trhy EU pronikání na východní trhy a vyhledávání exportních příležitostí návrhy strategie vstupu na konkrétní východní trhy identifikace tržního podílu a potenciálu trhu v rámci Moravskoslezského kraje (MSK) analýza a marketingové strategie zaměřené na trh MSK

12 Nabízené služby v rámci VaV
Ekonomika podniku I Příprava podnikatelského záměru a plánu podniku Optimalizace procesů implementace Controllingu v podniku Nastavení nového modelu měření finanční výkonnosti podniku Vývoj inovativních procesů v oblasti likvidace společnosti (Insolvenční zákon, krizový management) Posouzení ekonomického dopadu managementu pohledávek a závazků Vývoj inovativní služby v oblasti oceňování podniku a pohledávek

13 Nabízené služby v rámci VaV
Ekonomika podniku II Optimalizace procesů externího financování podniku – bankovní úvěry, záruky, zajištění měnových rizik Posouzení ekonomického dopadu zhodnocování volných finančních prostředků na finančním trhu Tvorba business plánů a modelů optimalizace řízení v oblasti hotovostního a bezhotovostního platebního styku Analýza a optimalizace struktury majetku a kapitálu podniku Posouzení ekonomického dopadu finanční a nefinanční podpory podnikatelského procesu Nastavení nového modelu firemní etiky v podnikání

14 Nabízené služby v rámci VaV
Aktualizace strategického řízení podniku, nastavení nebo inovace business strategie Vypracování strategického auditu včetně možných korekcí Vývoj a formulace účelné a účinné strategie (master/ strategický plán) Projekt implementace strategie (operační strategie) Hodnocení funkčnosti systému strategického řízení, návrh jeho inovace Analýza a hodnocení jednotlivých prvků strategie (segmentace trhu, portfolio produktů, komparativní výhody) a míry jejich souladu Návrh/inovace projektu možného business modelu podniku

15 Nabízené služby v rámci VaV
Životní prostředí Výzkum zaměřený na předcházení a zamezení nevratných dopadů na životní prostředí (ŽP), které vyplývají z podnikatelské činnosti Implementace dekontaminačních technologií v závislosti na typu znečištění ŽP, zejména v oblasti ochrany ovzduší, vod a půdy Posuzování vlivu na ŽP (EIA, SEA) Analýza odpadů, jejich využívání, odpadové hospodářství Posuzování podnikatelské činnosti s ohledem na platnou legislativu v oblasti ŽP Vývoj informačních zdrojů v oblasti ŽP a jejich využívání

16 ... děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci


Stáhnout ppt "Vzdělání pro budoucnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google