Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SBToolCZSBToolCZ. lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iiSBE SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SBToolCZSBToolCZ. lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iiSBE SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na."— Transkript prezentace:

1 SBToolCZSBToolCZ

2 lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iiSBE SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na 12 případových studiích SBToolCZ 2009 používán ve výuce, hodnoceny studentské projekty nyní přichází SBToolCZ 2010 Vývoj české metodiky Czech methodology development

3 výběr kritérií relevantních pro Českou republiku přizpůsobení výpočtů českým normám nastavení srovnávacích hladin podle českého stavebnictví soulad s národní legislativou nastavení vah panelem expertů Mezinárodní kompatibilita soulad s evropskými normami kompatibilita s klíčovými indikátory SB Alliance mezinárodní rámec iiSBE Národní specifika National particularity

4 Metodická příručka – SBToolCZ 2010 Assessment Guide – SBToolCZ 2010

5 Struktura kritérií – SBToolCZ 2010 Assessment parameters – SBToolCZ 2010 environmentální aspekty Potenci á l glob á ln í ho oteplov á n í (GWP) Potenci á l okyselov á n í prostřed í (AP) Potenci á l eutrofizace prostřed í (EP) Potenci á l ničen í ozonu (ODP) Potenci á l tvorby ozonu (POCP) Využit í zeleně na pozemku Využit í zeleně na střech á ch a fas á d á ch Spotřeba pitn é vody Spotřeba prim á rn í energie z neobnovitelných zdrojů Použit í konstrukčn í ch materi á lů při výstavbě Využit í půdy Pod í l de š ťov é vody zachycen é na pozemku

6 sociálně-kulturní aspekty Vizu á ln í komfort Akustický komfort Tepeln é pohoda v letn í m obdob í Tepeln é pohoda v zimn í m obdob í Zdravotn í nez á vadnost materi á lů Uživatelský komfort Bezbari é rový př í stup Zaji š těn í zabezpečen í budovy Flexibilita využit í budovy Prostorov á efektivita Využit í exteri é ru budovy pro pobyt obyvatel Struktura kritérií – SBToolCZ 2010 Assessment parameters – SBToolCZ 2010

7 ekonomika a management Analýza provozn í ch n á kladů Management tř í děn é ho odpadu Zaji š těn í prov á děc í a provozn í dokumentace Autonomie provozu Struktura kritérií – SBToolCZ 2010 Assessment parameters – SBToolCZ 2010

8 kvalita lokality Biodiverzita Dostupnost veřejných m í st pro relaxaci Dostupnost služeb Dostupnost veřejn é dopravy Bezpečnost budovy a okol í Živeln á rizika Struktura kritérií – SBToolCZ 2010 Assessment parameters – SBToolCZ 2010

9 Hodnotící stupnice Benchmarks nejlepší dostupné technologie vysoce kvalitní budovy stav obvyklý v regionu (standard) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

10 Metodická příručka – SBToolCZ 2010 Assessment Guide – SBToolCZ 2010

11 Systém váhování – SBToolCZ 2010 Weightings – SBToolCZ 2010 Sestavení panelu expertů Osloveno 30 odborníků Statistické vyhodnocení Nastavení vah

12 Systém váhování – SBToolCZ 2010 Weightings – SBToolCZ 2010 Intenzita vlivu kritéria silný vliv = 3, střední vliv = 2, slabý vliv = 1 Prostorový dosah vlivu kritéria globální vliv = 3, regionální vliv = 2, budova a blízké okolí = 1 Doba trvání vlivu kritéria >50 let = 3, >10 let = 2, <10 let = 1 Priorita v kontextu ČR vysoká priorita = 3, střední priorita = 2, nízká priorita = 1 Založeno na metodologii SBTool International

13 CertifikaceCertifikace

14 Certification

15 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 bytový dům (dřevěné prefapanely), Chýně + nízkoenergetické řešení + využití dřeva při výstavbě - veškeré energetické potřeby kryté elektřinou E0,5 S3,0 C3,2 Total1,8 certifikováno

16 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 bytový dům (zděný stěnový systém), Moravské Budějovice standardní provedení E1,0 S3,0 C2,8 Total2,0 certifikováno

17 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 bytový dům (monolitický žlb. stěnový systém), Praha + nízkoenergetické řešení + akumulační zásobník na dešťovou vodu + nasmlouvání zelené elektřiny od PRE + zazeleněný pozemek - bazén (bez OZE) E5,1 S4,7 C3,0 Total4,6 bronzový certifikát kvality

18 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 bytový dům (monolitický žlb. stěnový systém), Praha + nízkoenergetické řešení + rekuperace + využití soláru + zelená fasáda + zazeleněný pozemek + akumulační zásobník na dešťovou vodu E5,9 S6,2 C4,1 Total5,7 bronzový certifikát kvality

19 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 bytový dům (dřevostavba), Moravské Budějovice + nízkoenergetické řešení + využití dřeva při výstavbě + akumulační zásobník na dešťovou vodu + zelená střecha + zazeleněný pozemek E6,3 S4,2 C2,8 Total5,0 bronzový certifikát kvality

20 Případové studie – SBToolCZ 2009 Case Studies – SBToolCZ 2009 rodinný dům (dřevostavba), Koberovy + nízkoenergetické řešení + rekuperace + fotovoltaický systém, 100% OZE + využití dřeva při výstavbě - nevyužívání dešťové vody E8,3 S6,1 C5,0 Total7,0 stříbrný certifikát kvality

21 Další kroky Next steps 1Q/20102Q/20103Q/20104Q/20101Q/20112Q/2011 21.5. žádost o akreditaci SBToolCZ 30.6. SBToolCZ pro obytné budovy 4Q 2010 SBToolCZ administrativní budovy 1Q 2011 SBToolCZ školské budovy

22 Schéma certifikace Certification scheme Mezinárodní metodika SBTool Lokalizace Panel expertů Česká metodika SBToolCZ Certifikační orgán

23 Výuka profesionálů Experts education školení auditorů červen 2010 proškolení zkoušky školení pro architekty a projektanty od října 2010 12 výukových hodin + nastudování manuálu, zakončeno certifikátem přednášky pro developery od září 2010 3 přednáškové hodiny

24 Závěry Conclusions  SBToolCZ je česká certifikace komplexní kvality budov  motivuje k výstavbě budov šetrných k životnímu prostředí  klade důraz na kvalitu vnitřního prostředí  sleduje dlouhodobou funkčnost budovy -------------------------------------------------------------------------------------------  SBToolCZ bude k dispozici již tento rok  certifikaci vydává Technický a zkušební ústav stavební Praha  oficiální představení proběhne na konferenci CESB10 30.6. – 2.7.  informace dostupné na www.sbtool.cz

25 www.cesb.cz Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "SBToolCZSBToolCZ. lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iiSBE SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na."

Podobné prezentace


Reklamy Google