Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Certifikace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Certifikace."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Certifikace komplexní kvality budov 18. 1. 2011 Rada kvality ČR

2 proč certifikovat budovy?

3 POPULACE ENERGIE MATERIÁLY ODPADY

4 Faktor zvýšení efektivity využívání zdrojů 4 – 10 x 1995 - Faktor 4 E. Weizsäcker, A. a H. Lowins - dvojnásobný užitek, poloviční spotřeba přírodních zdrojů 1999 - Faktor 10 Schmidt-Bleek - koncepce MIPS – material input per unit service

5 spotřeba energie produkce emisí CO 2 produkce odpadů 30 - 40 % Environmentální dopady budov v EU a ČR

6 zdroje emise, odpadybiodiverzita nákladykvalita čas tradiční stavební proces Tradiční x udržitelná výstavba kvalita životního prostředí sociální a kulturní souvislosti ekonomická efektivita a omezení emise, odpadybiodiverzita zdroje udržitelná výstavba nákladykvalita čas

7 - - integrovaný návrh - integrované hodnocení Integrovaný přístup

8 KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP REGIONÁLNÍ PODMÍNKY MEZINÁRODNÍ KONTEXT Obecné požadavky na hodnocení (certifikaci) kvality budov

9 2 Zvýšení uživatelské kvality budov 3 Ekonomická efektivita Snížení dopadů na životní prostředí1 Environmentální aspekty Sociální aspekty Ekonomické aspekty KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP

10 •Klimatické podmínky •Geomorfologické podmínky •Materiálová a technologická základna •Ekonomické podmínky •Hustota populace •Tradice •Kultura REGIONÁLNÍ PODMÍNKY

11 Německo Česká republika Španělsko Finsko SBTool BREEAM LEED CASBEE HQE iiSBE – mezinárodní metodika UK USA Japonsko Francie SB Tool PT Portugalsko Itálie Protocollo SBC SB Tool Verde SB Tool CZ PROMISE DGNB Nástroje pro hodnocení kvality budov MEZINÁRODNÍ KONTEXT

12 • LEnSE (6. RP) – metodologie • PERFECTION (7.RP) – indikátory vnitřního prostředí • SuPer Buildings (7.RP) – hodnocení a nastavení kriteriálních mezí • OpenHouse (7.RP) – implementace hodnocení do praxe Výzkum a vývoj v EU (RP projekty) Normalizace: CEN/TC 350 a ISO TC 59 • Systém hodnocení udržitelnosti budov založený na přístupu uvažujícím životní cyklus a na kvantitativních indikátorech environmentální, sociální a ekonomické kvality budov.

13 Sustainable Building Alliance CORE Emise CO2 Energie Odpady Voda Kvalita vzduchu Ekonomická efektivita Klíčové indikátory

14 SBToolCZ Národní certifikační systém kvality budov

15  Komplexní systém pro hodnocení budov z hlediska širokého spektra kritérií udržitelnosti  Otevřená metodika určená pro lokalizaci ve specifických regionálních podmínkách Metodika SBTool International Initiative for Sustainable Built Environment Protocollo SBC SB Tool Verde SB Tool PT SB Tool CZ Itálie Španělsko Portugalsko ČR

16 • výběr kritérií relevantních pro Českou republiku • přizpůsobení výpočtů českým normám • nastavení srovnávacích hladin podle českého stavebnictví • soulad s národní legislativou • nastavení vah panelem expertů Mezinárodní kompatibilita SBToolCZ • soulad s evropskými a světovými normami (CEN a ISO) • kompatibilita s klíčovými indikátory SB Alliance • mezinárodní rámec iiSBE Národní specifika SBToolCZ REGIONÁLNÍ MEZINÁRODNĚ KOMPATIBILNÍ

17 Struktura kritérií – SBToolCZ 2010 environmentální aspekty Potenci á l glob á ln í ho oteplov á n í (GWP) Potenci á l okyselov á n í prostřed í (AP) Potenci á l eutrofizace prostřed í (EP) Potenci á l ničen í ozonu (ODP) Potenci á l tvorby ozonu (POCP) Využit í zeleně na pozemku Využit í zeleně na střech á ch a fas á d á ch Spotřeba pitn é vody Spotřeba prim á rn í energie z neobnovitelných zdrojů Použit í konstrukčn í ch materi á lů při výstavbě Využit í půdy Pod í l de š ťov é vody zachycen é na pozemku sociálně-kulturní aspekty Vizu á ln í komfort Akustický komfort Tepeln é pohoda v letn í m obdob í Tepeln é pohoda v zimn í m obdob í Zdravotn í nez á vadnost materi á lů Uživatelský komfort Bezbari é rový př í stup Zaji š těn í zabezpečen í budovy Flexibilita využit í budovy Prostorov á efektivita Využit í exteri é ru budovy pro pobyt obyvatel ekonomika a management Analýza provozn í ch n á kladů Management tř í děn é ho odpadu Zaji š těn í prov á děc í a provozn í dokumentace Autonomie provozu kvalita lokality Biodiverzita Dostupnost veřejných m í st pro relaxaci Dostupnost služeb Dostupnost veřejn é dopravy Bezpečnost budovy a okol í Živeln á rizika 33 kritérií 12 11 4 6 KOMPLEXNÍ

18 Metodická příručka – SBToolCZ 2010

19

20 Certifikace

21 Schéma certifikace Mezinárodní metodika SBTool Lokalizace Panel expertů Česká metodika SBToolCZ Certifikační orgán

22 Praktická aplikace

23 Získané body v hodnocení Životní prostředí Lokalita Sociální aspekty Ekonomika a management 7,1 5,8 5,3 7,0 6,3

24

25 Hodnocení komplexní kvality je nedílnou součástí integrovaného přístupu v navrhování budov a stává se nutnou podmínkou kvalitní výstavby Závěr

26 Je v zájmu transparentnosti vytvořit jednotné jádro pro hodnocení (core indikátory) Závěr

27 Vlastní certifikaci je třeba realizovat v daném regionu jednotně, ale specificky - s využitím regionálně nastavených indikátorů, kriteriálních mezí a vah v rámci specifického hodnoticího nástroje Závěr

28 www.sbtool.cz kurzy děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Petr Hájek, CSc. Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Výzkumné centrum CIDEAS, Katedra konstrukcí pozemních staveb, Centrum SUBSTANCE Certifikace."

Podobné prezentace


Reklamy Google