Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.cesba.eu SPOLEČNÁ INICIATIVA PRO NOVOU KULTURU STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ V EVROPĚ 09.04.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.cesba.eu SPOLEČNÁ INICIATIVA PRO NOVOU KULTURU STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ V EVROPĚ 09.04.2014."— Transkript prezentace:

1 www.cesba.eu SPOLEČNÁ INICIATIVA PRO NOVOU KULTURU STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ V EVROPĚ 09.04.2014

2 www.cesba.eu Kontext EU Význam budov • Cíl politik a strategií EU • Evropa 2020: Inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění • Výchozí bod pro Evropu, která účinně využívá zdroje • Kvalita života • Většinu času trávíme uvnitř budov Výzvy pro udržitelnost • Mnoho stavebních předpisů • Regionální úroveň • Národní úroveň • Úroveň EU • 80 systémů hodnocení budov • Nepřehledné, nejasné • Roztříštěnost trhu • Nízká míra využitelnosti 09.04.2014 Jak se vyrovnat s výzvou udržitelnosti evropského stavebnictví? 2

3 www.cesba.eu Evropa, kde je kvalitní bydlení v udržitelných budovách běžným standardem. 09.04.2014 Na výzvu udržitelnosti stavebnictví v EU reaguje vize CESBA 3

4 www.cesba.eu 1.Vytvoření společného, celostního přístupu k hodnocení evropských budov a jejich okolí pomocí harmonizovaných indikátorů 2.Podpora vytváření uživatelsky příjemných systémů pobídek, předpisů a zákonů na úrovni regionů, zemí a EU 3.Masově orientované ovlivnění trhu stavebnictví cestou harmonizovaných certifikací CESBA 4.Šíření CESBA směrem ke všem zapojeným aktérům pomocí certifikací, školení, služeb 09.04.2014 CESBA cíle 4

5 www.cesba.eu CESBA je určena všem, kteří se angažují v udržitelném stavebnictví: • Koncoví uživatelé budov • Architekti a návrháři • Živnostníci, malé a střední podniky ve stavebnictví • Stavebníci a developéři • Zákonodárci a politici • Veřejná správa • Distributoři energie, energetické agentury • Univerzity a výzkumná centra • Odborníci na udržitelné budovy 09.04.2014 CESBA uživatelé 5

6 www.cesba.eu CESBA principy 1. Uživatel první • Hlavní aktér udržitelné výstavby • Návrh, výstavba a provoz takových budov, které budou splňovat požadavky uživatelů CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.20146

7 www.cesba.eu CESBA principy 2. Udržitelnost • Úplné a harmonizované hodnocení • 3 pilíře udržitelnosti CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.20147 Životní prostředí HospodářstvíSpolečnost

8 www.cesba.eu CESBA principy 3. Přizpůsobení regionálním zvláštnostem • Využitelnost v konkrétním místě • Zohlednění zvláštních rysů prostředí CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.20148 Kultura výstavby Klimatické podmínky Místní předpisy Srovnávací kritéria

9 www.cesba.eu CESBA principy 4. Srovnatelnost • Nadnárodní klíčové ukazatele výkonnosti • Charakteristické rysy budov CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.20149

10 www.cesba.eu CESBA principy 5. Orientace na většinu • Dosah na velkou část trhu • Široké přijetí ze strany stakeholderů CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.201410

11 www.cesba.eu CESBA principy 6. Snadné použití • Jednoduchost umožňuje snazší šíření • Vyváženost jednoduchého použití a vědecké/technické hodnoty CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.201411

12 www.cesba.eu CESBA principy 7. Volný přístup a šiřitelnost • Iniciativa odspoda nahoru • Levné a dostupné nástroje • Nadnárodní platforma CESBA Wiki • Přenos znalostí • Vytváření sítí • Volný přístup CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.201412

13 www.cesba.eu CESBA principy 8. Spolupráce • Mnoho různých aktérů z Evropy spolupracuje na rozvoji • Platforma CESBA Wiki se rozvíjí společně s CESBA iniciativou • Nové nástroje a služby CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.201413

14 www.cesba.eu CESBA principy 9. Transparentnost • Společné a veřejné zásady • Vnější nezávislá kontrola • Online platforma CESBA Wiki, otevřené a zdarma přístupné CESBA Sprint Workshopy CESBA pomáhá harmonizovat přístup k hodnocení pomocí 9 principů: 1.Uživatel první 2.Udržitelnost 3.Přizpůsobení regionálním zvláštnostem 4.Srovnatelnost 5.Orientace na většinu 6.Snadné použití 7.Volná přístupnost a šiřitelnost 8.Spolupráce 9.Transparentnost 09.04.201414

15 www.cesba.eu • Jak vymezit indikátory? • Tak, aby popisovaly výkonnost • Kvantitativní nebo kvalitativní indikátory • Harmonizace pomocí srovnatelného přístupu k: • popisu • normalizaci • agregaci 09.04.2014 Harmonizace hodnocení: metody 15

16 www.cesba.eu • CESBA klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) • Vytvoření společného evropského základu pro hodnocení udržitelnosti budov • Tento základ může být využit ve stávajících i nových systémech hodnocení • Usnadňuje porovnatelnost výsledků hodnocení • Doplněny Kontrolními ukazateli výkonnosti, které podpoří další harmonizaci • Celostní přístup CESBA pracuje: • Na úrovni budov • Na úrovni okolí budov • Na úrovni evropských makroregionů 09.04.2014 Harmonizace hodnocení: KPI 16

17 www.cesba.eu • Založena na klíčových a kontrolních ukazatelích výkonnosti • Přizpůsobitelná pro různé regiony • Využívaná jako: • zásady pro sladění existujících hodnotících nástrojů • výzkumný nástroj nad rámec regionálních standardů, který umožňuje výměnu a srovnávání poznatků • vhodný výchozí a snadno aplikovatelný nástroj pro regiony, které nemají vlastní nástroje 09.04.2014 Metoda CESBA 17

18 www.cesba.eu • Vytvoření společného přístupu k hodnocení udržitelnosti budov • Razítko CESBA stvrzuje: • Soulad daného systému hodnocení s cíli a principy CESBA • Zahrnutí indikátorů CESBA do hodnotícího nástroje • Uvedení charakteristických znaků budovy na certifikátu nebo značce 09.04.2014 Razítko CESBA pro harmonizaci 18

19 www.cesba.eu Snadná čitelnost, přehlednost a srovnání výsledků 09.04.2014 CESBA charakteristické znaky budovy 19

20 www.cesba.eu 09.04.2014 Cyklus CESBA 20 CESBA harmonizované indikátory • Jsou stěžejním prvkem CESBA cyklu • Jsou použitelné ve všech systémech a nástrojích, které jsou sladěné s CESBA

21 www.cesba.eu CESBA nástroje a služby • Použití indikátorů v průběhu celého životního cyklu • Balíčky služeb např. pro obce • Školící materiál zdarma na www • Nízkonákladové, masově orientované veřejné systémy hodnocení 09.04.2014 Cyklus CESBA 21

22 www.cesba.eu CESBA životní cyklus budov • Celý životní cyklus • Účel a cíl • Architektonický návrh • Proces plánování • Veřejná soutěž • Implementace • Provoz budovy • Monitoring až do stanovení nových cílů 09.04.2014 Cyklus CESBA 22

23 www.cesba.eu • CESBA je ovlivněna společností v EU • Potřeby a hodnoty • Od CESBA k institucím • CESBA ovlivňuje společnost • Vysvětlení a diskuse k národním a evropským politikám a předpisům • Prostředník: CESBA wiki • Kombinace přístupů top- down a bottom-up 09.04.2014 Dialog se společností 23

24 www.cesba.eu • Nadnárodní platforma poznatků o hodnocení udržitelnosti stavebního prostředí • Dialog, komunikace, spolupráce odborníků • Zdarma přístup v několika jazycích • Obsahové zaměření • CESBA myšlenka a postup • Ukazatele výkonnosti, existující systémy hodnocení • Školící materiály, balíčky služeb • Výstupy projektů EU, partneři, nápady 09.04.2014 CESBA Wiki www.cesba.eu 24

25 www.cesba.eu • Další vývoj metody CESBA • Setkání přístupná všem • Kdokoli může svolat • Výroční workshopy ke sdílení výstupů 09.04.2014 CESBA setkání a Sprint Workshopy 25

26 www.cesba.eu 09.04.2014 CESBA struktura • 7 úrovní zapojení • Na který stupeň CESBA pyramidy patříte? 26

27 www.cesba.eu PŘIPOJTE SE K NÁM! www.cesba.eu 09.04.2014


Stáhnout ppt "Www.cesba.eu SPOLEČNÁ INICIATIVA PRO NOVOU KULTURU STAVEBNÍHO PROSTŘEDÍ V EVROPĚ 09.04.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google