Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 2 3 5 4 7 8 12 6 9 10 14 13 18 19 11 16 1720 21 15 22232425262728 AZ-KVÍZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 2 3 5 4 7 8 12 6 9 10 14 13 18 19 11 16 1720 21 15 22232425262728 AZ-KVÍZ."— Transkript prezentace:

1 1 2 3 5 4 7 8 12 6 9 10 14 13 18 19 11 16 1720 21 15 22232425262728 AZ-KVÍZ

2 1) http://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGchttp://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGc Produktem reakce je Náhradní otázka Pyramida a) dusičnan sodný a chlorid stříbrný b) dusičnan stříbrný a chlorid sodný c) kyselina dusičná a chlorid stříbrný

3 2) http://www.youtube.com/watch?v=1C0tmLoBOoAhttp://www.youtube.com/watch?v=1C0tmLoBOoA Daná reakce poukazuje na: Pyramida Náhradní otázka a) zásaditý charakter amoniaku b) kyselý charakter amoniaku c) redukční schopnosti amoniaku

4 Pyramida Náhradní otázka 3) http://www.youtube.com/watch?v=pGoFzGnOZsEhttp://www.youtube.com/watch?v=pGoFzGnOZsE Produktem reakce je látka, která se nazývá : a) hydrazin b) salmiak c) amoniak

5 4) http://www.youtube.com/watch?v=I1h7X-sTGaEhttp://www.youtube.com/watch?v=I1h7X-sTGaE Produktem reakce je: Pyramida Náhradní otázka a) oxid dusičitý a oxid měďnatý b) oxid dusičitý a vodík c) oxid dusičitý a dusičnan měďnatý

6 5) http://www.youtube.com/watch?v=ViMjazXdz08http://www.youtube.com/watch?v=ViMjazXdz08 Daná reakce znázorňuje Pyramida Náhradní otázka a) přeměnu dimerní formy oxidu dusičitého na monomer b) přeměnu monomerní formy oxidu dusičitého na dimer. c) přeměnu oxidu dusnatého na oxid dusičitý

7 Pyramida Náhradní otázka 6) http://www.youtube.com/watch?v=kS7ekp_MGE4&NR=1http://www.youtube.com/watch?v=kS7ekp_MGE4&NR=1 Co vzniká? H 2 O 2 + KMnO 4 + H 2 SO 4 → a) H 2 + MnSO 4 + K 2 SO 4 b) H 2 + MnO 2 + K 2 SO 4 + H 2 O c) O 2 + MnSO 4 + K 2 SO 4 + H 2 O

8 Pyramida Náhradní otázka 7) http://www.youtube.com/watch?v=dYnVXA_CllE Zlato se rozkládá: a) v koncentrované kyselině dusičné b) v lučavce královské c) ve zředěné kyselině sírové

9 Pyramida Náhradní otázka 8) http://www.youtube.com/watch?v=V-Bfihl9_Ro&feature=related Na videu je znázorněna elektrolýza: a) vody b) peroxidu vodíku c) chloridu sodného

10 Pyramida Náhradní otázka 9) http://www.youtube.com/watch?v=AzGZZ7mHeVQ&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=AzGZZ7mHeVQ&feature=related Jedním z produktů reakce kyseliny chlorovodíkové se železem je: a) chlorid železitý b) chlor c) chlornan železnatý

11 Pyramida Náhradní otázka 10) http://www.youtube.com/watch?v=z7XXBoOzxNg http://www.youtube.com/watch?v=z7XXBoOzxNg Na videu můžeme pozorovat reakci: a) kyseliny chlorovodíkové s mědí b) kyseliny chlorovodíkové s MnO 2 c) kyseliny chlorovodíkové se zinkem 10) http://www.youtube.com/watch?v=z7XXBoOzxNg http://www.youtube.com/watch?v=z7XXBoOzxNg Na videu můžeme pozorovat reakci:

12 Pyramida Náhradní otázka 11) http://www.youtube.com/watch?v=PPHVP6yAkpg&feature=related Co je produktem reakce: CuO + HCl → http://www.youtube.com/watch?v=PPHVP6yAkpg&feature=related a)chlornan měďnatý a vodíkchlornan měďnatý a vodík b) chlorid měďnatý a voda c) chlornan meďný a voda

13 Pyramida Náhradní otázka 12) http://www.youtube.com/watch?v=1olHaLBnqvY&feature=related Co je produktem reakce: CaCO 3 + HCl → http://www.youtube.com/watch?v=1olHaLBnqvY&feature=related a) oxid uhličitý a chlorid vápenatý b) oxid uhelnatý a chlorid vápenatý c) oxid uhličitý, chlor a voda

14 Pyramida Náhradní otázka 13) Na obrázku je: a) brom b) jod c) chlor

15 Pyramida Náhradní otázka 14) Na obrázku je znázorněna struktura: a)bílého fosforubílého fosforu b) červeného fosforu c) černého fosforu

16 Pyramida Náhradní otázka 15) Frakční destilací zkapalněného vzduchu se nevyrábí: a) chlor b) argon c) dusík

17 Pyramida Náhradní otázka 16) Který z oxidů dusíku není jedovatý: a) oxid dusnatý b) oxid dusičitý c) oxid dusný

18 Pyramida Náhradní otázka 17) Dusík se uchovává v ocelových lahvích označených: a) zeleným pruhem b) červeným pruhem c) modrým pruhem

19 Pyramida Náhradní otázka 18) Leštěnec olovnatý je jiný název pro: a) sfalerit b) pyrit c) galenit

20 Pyramida Náhradní otázka 19) Protium, deuterium a tritium se liší počtem: a) protonů b) neutronů c) elektronů

21 Pyramida Náhradní otázka 20) Třetím nejrozšířenějším prvkem na zemi je: a) hliník b) kyslík c) křemík

22 Pyramida Náhradní otázka 21) Atom fluoru ( 9 F) v základním stavu má: a) 5 nespárovaných elektronů b) 3 nespárované elektrony c) 1 nespárovaný elektron

23 22) Atom dusíku ( 7 N) má: Pyramida Náhradní otázka a)7 valenčních elektronů7 valenčních elektronů b) 5 valenčních elektronů c) 3 valenční elektrony

24 23) Fialová odrůda křemene se nazývá: a) achát b) ametyst c) záhněda Pyramida Náhradní otázka

25 24) Uhlík ( 6 C) v základním stavu má ve valenční vrstvě: a) 1 nevazebný elektronový pár b) 2 nevazebné elektronové páry c) nemá ani jeden nevazebný elektronový pár Pyramida Náhradní otázka

26 25) Atom kyslíku v hyperoxidech má oxidační číslo rovno: a) -I b) -1/2 c) -II Pyramida Náhradní otázka

27 26) Při reakci zředěné kyseliny sírové s mědí vzniká: a) vodík a síran měďnatý b) oxid měďnatý, oxid siřičitý a voda c) nereagují Pyramida Náhradní otázka

28 27) Čím se společně síra, selen a telur liší od kyslíku. Mají: a) vazby vytvářené i prostřednictvím d-orbitalů b) odlišné záporné oxidační číslo c) nižší elektronegativitu Pyramida Náhradní otázka

29 28) Vyber správné tvrzení, které se týká všech vzácných plynů: a) Počet valenčních elektronů je 8. b) V atmosféře Země je nejvíce zastoupen argon. c) Jsou inertní, nereagují s jinými prvky. Pyramida Náhradní otázka

30 Pyramida Náhradní otázka č. 1) Hydrogenuhličitan hořečnatý a vápenatý způsobuje: a) přechodnou tvrdost vody b) trvalou tvrdost vody

31 Pyramida Náhradní otázka č. 2) Voda je polární rozpouštědlo, bude tedy rozpouštět látky s: a) iontovým charakterem b) nepolárním charakterem

32 Pyramida Náhradní otázka č. 3) Platina patří mezi kovy: a) neušlechtilé b) ušlechtilé

33 Pyramida Náhradní otázka č. 4) Sodík patří mezi kovy: a) neušlechtilé b) ušlechtilé

34 Pyramida Náhradní otázka č. 5) Oxidační schopnosti má: a) zředěná kyselina sírová b) koncentrovaná kyselina sírová

35 Pyramida Náhradní otázka č. 6) Lučavka královská je: a) směs HNO 3 :HCl v poměru 3:1 b) směs HNO 3 :HCl v poměru 1:3

36 Pyramida Náhradní otázka č. 7) Křemík je maximálně: a) šestivazný b) čtyřvazný

37 Pyramida Náhradní otázka č. 8) Chilský ledek je: a) NaNO 3 b) (NH 4 )NO 3

38 Pyramida Náhradní otázka č. 9) Salmiak je: a) NH 4 Cl b) N 2 H 4

39 Pyramida Náhradní otázka č. 10) Rajský plyn je: a) oxid dusnatý b) oxid dusný

40 Pyramida Náhradní otázka č. 11) Kyselina solná je: a) kyselina sírová b) kyselina chlorovodíková

41 Pyramida Náhradní otázka č. 12) Chlorové vápno je: a) směs chloridu a chlornanu vápenatého b) směs chloridu a chlorečnanu vápenatého

42 Pyramida Náhradní otázka č. 13) Bělící louh je: a) směs chloridu a chlornanu sodného b) směs chloridu a chlorečnanu sodného

43 Pyramida Náhradní otázka č. 14) Kamenná sůl je: a) chlorid draselný b) chlorid sodný

44 Pyramida Náhradní otázka č. 15) Kasiterit je: a) oxid cínatý b) oxid cíničitý

45 Pyramida Náhradní otázka č. 16) Bronz je slitina mědi a a) cínu b) olova

46 Pyramida Náhradní otázka č. 17) Minium neboli suřík je: a) oxid olovnato-olovičitý b) oxid olovnato-olovitý

47 Pyramida Náhradní otázka č. 18) Soda je: a) Na 2 CO 3 b) NaNO 3

48 Pyramida Náhradní otázka č. 19) Potaš je: a) KNO 3 b) K 2 CO 3

49 Pyramida Náhradní otázka č. 20) Porcelán se vyrábí z: a) vápence b) kaolínu

50 Pyramida Náhradní otázka č. 21) Silikagel vzniká z/ze: a) kyseliny křemičité b) silikonu

51 Náhradní otázka č. 22) Suchý led je: a) pevný CO 2 b) pevný CO Pyramida

52 Náhradní otázka č. 23) Grafit krystalizuje v: a) krychlové soustavě b) šesterečné soustavě Pyramida

53 Náhradní otázka č. 24) Minerál o složení CaCO 3.MgCO 3 se nazývá: a) magnezit b) dolomit Pyramida

54 Náhradní otázka č. 25) Uhlík a oxid uhelnatý mají schopnosti: a) redukční b) oxidační Pyramida

55 Náhradní otázka č. 26) Antimon má symbol: a) Sb b) Sn Pyramida

56 Náhradní otázka č. 27) Radon má symbol: a) Rn b) Ra Pyramida

57 Náhradní otázka č. 28) Klasické tabulové sklo (sodnovápenaté) má složení: a) Na 2 O.CaO.6SiO 2 b) Na 2 O.CaO.SiO 2 Pyramida


Stáhnout ppt "1 2 3 5 4 7 8 12 6 9 10 14 13 18 19 11 16 1720 21 15 22232425262728 AZ-KVÍZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google