Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AZ-KVÍZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AZ-KVÍZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28."— Transkript prezentace:

1 AZ-KVÍZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2 1) http://www.youtube.com/watch?v=8RmVwz2fNGc Produktem reakce je
a) dusičnan sodný a chlorid stříbrný b) dusičnan stříbrný a chlorid sodný c) kyselina dusičná a chlorid stříbrný Náhradní otázka Pyramida

3 2) http://www.youtube.com/watch?v=1C0tmLoBOoA
Daná reakce poukazuje na: a) zásaditý charakter amoniaku b) kyselý charakter amoniaku c) redukční schopnosti amoniaku Náhradní otázka Pyramida

4 3) http://www.youtube.com/watch?v=pGoFzGnOZsE
Produktem reakce je látka, která se nazývá: a) hydrazin b) salmiak c) amoniak Náhradní otázka Pyramida

5 4) http://www.youtube.com/watch?v=I1h7X-sTGaE Produktem reakce je:
a) oxid dusičitý a oxid měďnatý b) oxid dusičitý a vodík c) oxid dusičitý a dusičnan měďnatý Náhradní otázka Pyramida

6 5) http://www.youtube.com/watch?v=ViMjazXdz08 Daná reakce znázorňuje
a) přeměnu dimerní formy oxidu dusičitého na monomer b) přeměnu monomerní formy oxidu dusičitého na dimer. c) přeměnu oxidu dusnatého na oxid dusičitý Náhradní otázka Pyramida

7 6) http://www.youtube.com/watch?v=kS7ekp_MGE4&NR=1
Co vzniká? H2O2 + KMnO4 + H2SO4 → a) H2 + MnSO4 + K2SO4 b) H2 + MnO2 + K2SO4 + H2O c) O2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Náhradní otázka Pyramida

8 a) v koncentrované kyselině dusičné c) ve zředěné kyselině sírové
7) Zlato se rozkládá: a) v koncentrované kyselině dusičné b) v lučavce královské c) ve zředěné kyselině sírové Náhradní otázka Pyramida

9 Na videu je znázorněna elektrolýza:
8) Na videu je znázorněna elektrolýza: a) vody b) peroxidu vodíku c) chloridu sodného Náhradní otázka Pyramida

10 9) a) chlorid železitý b) chlor c) chlornan železnatý
Jedním z produktů reakce kyseliny chlorovodíkové se železem je: a) chlorid železitý b) chlor c) chlornan železnatý Náhradní otázka Pyramida

11 10) http://www.youtube.com/watch?v=z7XXBoOzxNg
Na videu můžeme pozorovat reakci: 10) Na videu můžeme pozorovat reakci: a) kyseliny chlorovodíkové s mědí b) kyseliny chlorovodíkové s MnO2 c) kyseliny chlorovodíkové se zinkem Náhradní otázka Pyramida

12 chlornan měďnatý a vodík
11) Co je produktem reakce: CuO + HCl → chlornan měďnatý a vodík b) chlorid měďnatý a voda c) chlornan meďný a voda Náhradní otázka Pyramida

13 a) oxid uhličitý a chlorid vápenatý
12) Co je produktem reakce: CaCO3 + HCl → a) oxid uhličitý a chlorid vápenatý b) oxid uhelnatý a chlorid vápenatý c) oxid uhličitý, chlor a voda Náhradní otázka Pyramida

14 13) Na obrázku je: a) brom b) jod c) chlor Náhradní otázka Pyramida

15 14) Na obrázku je znázorněna struktura:
bílého fosforu b) červeného fosforu c) černého fosforu Náhradní otázka Pyramida

16 15) Frakční destilací zkapalněného vzduchu se nevyrábí:
a) chlor b) argon c) dusík Náhradní otázka Pyramida

17 16) Který z oxidů dusíku není jedovatý:
a) oxid dusnatý b) oxid dusičitý c) oxid dusný Náhradní otázka Pyramida

18 17) Dusík se uchovává v ocelových lahvích označených:
a) zeleným pruhem b) červeným pruhem c) modrým pruhem Náhradní otázka Pyramida

19 18) Leštěnec olovnatý je jiný název pro:
a) sfalerit b) pyrit c) galenit Náhradní otázka Pyramida

20 19) Protium, deuterium a tritium se liší počtem:
a) protonů b) neutronů c) elektronů Náhradní otázka Pyramida

21 20) Třetím nejrozšířenějším prvkem na zemi je:
a) hliník b) kyslík c) křemík Náhradní otázka Pyramida

22 21) Atom fluoru (9F) v základním stavu má:
a) 5 nespárovaných elektronů b) 3 nespárované elektrony c) 1 nespárovaný elektron Náhradní otázka Pyramida

23 b) 5 valenčních elektronů
22) Atom dusíku (7N) má: 7 valenčních elektronů b) 5 valenčních elektronů c) 3 valenční elektrony Náhradní otázka Pyramida

24 23) Fialová odrůda křemene se nazývá:
a) achát b) ametyst c) záhněda Náhradní otázka Pyramida

25 24) Uhlík (6C) v základním stavu má ve valenční vrstvě:
a) 1 nevazebný elektronový pár b) 2 nevazebné elektronové páry c) nemá ani jeden nevazebný elektronový pár Náhradní otázka Pyramida

26 25) Atom kyslíku v hyperoxidech má oxidační číslo rovno:
a) -I b) -1/2 c) -II Náhradní otázka Pyramida

27 26) Při reakci zředěné kyseliny sírové s mědí vzniká:
a) vodík a síran měďnatý b) oxid měďnatý, oxid siřičitý a voda c) nereagují Náhradní otázka Pyramida

28 27) Čím se společně síra, selen a telur liší od kyslíku. Mají:
a) vazby vytvářené i prostřednictvím d-orbitalů b) odlišné záporné oxidační číslo c) nižší elektronegativitu Náhradní otázka Pyramida

29 28) Vyber správné tvrzení, které se týká všech vzácných plynů:
a) Počet valenčních elektronů je 8. b) V atmosféře Země je nejvíce zastoupen argon. c) Jsou inertní, nereagují s jinými prvky. Náhradní otázka Pyramida

30 Hydrogenuhličitan hořečnatý a vápenatý způsobuje:
Náhradní otázka č. 1) Hydrogenuhličitan hořečnatý a vápenatý způsobuje: a) přechodnou tvrdost vody b) trvalou tvrdost vody Pyramida

31 Voda je polární rozpouštědlo, bude tedy rozpouštět látky s:
Náhradní otázka č. 2) Voda je polární rozpouštědlo, bude tedy rozpouštět látky s: a) iontovým charakterem b) nepolárním charakterem Pyramida

32 Platina patří mezi kovy:
Náhradní otázka č. 3) Platina patří mezi kovy: a) neušlechtilé b) ušlechtilé Pyramida

33 Náhradní otázka č. 4) Sodík patří mezi kovy:
a) neušlechtilé b) ušlechtilé Pyramida

34 Náhradní otázka č. 5) Oxidační schopnosti má:
a) zředěná kyselina sírová b) koncentrovaná kyselina sírová Pyramida

35 a) směs HNO3:HCl v poměru 3:1 b) směs HNO3:HCl v poměru 1:3
Náhradní otázka č. 6) Lučavka královská je: a) směs HNO3:HCl v poměru 3:1 b) směs HNO3:HCl v poměru 1:3 Pyramida

36 Náhradní otázka č. 7) Křemík je maximálně:
a) šestivazný b) čtyřvazný Pyramida

37 Náhradní otázka č. 8) Chilský ledek je:
a) NaNO3 b) (NH4)NO3 Pyramida

38 Náhradní otázka č. 9) Salmiak je:
a) NH4Cl b) N2H4 Pyramida

39 Náhradní otázka č. 10) Rajský plyn je:
a) oxid dusnatý b) oxid dusný Pyramida

40 b) kyselina chlorovodíková
Náhradní otázka č. 11) Kyselina solná je: a) kyselina sírová b) kyselina chlorovodíková Pyramida

41 Náhradní otázka č. 12) Chlorové vápno je:
a) směs chloridu a chlornanu vápenatého b) směs chloridu a chlorečnanu vápenatého Pyramida

42 Náhradní otázka č. 13) Bělící louh je:
a) směs chloridu a chlornanu sodného b) směs chloridu a chlorečnanu sodného Pyramida

43 Náhradní otázka č. 14) Kamenná sůl je:
a) chlorid draselný b) chlorid sodný Pyramida

44 Náhradní otázka č. 15) Kasiterit je:
a) oxid cínatý b) oxid cíničitý Pyramida

45 Náhradní otázka č. 16) Bronz je slitina mědi a
a) cínu b) olova Pyramida

46 Náhradní otázka č. 17) Minium neboli suřík je:
a) oxid olovnato-olovičitý b) oxid olovnato-olovitý Pyramida

47 Náhradní otázka č. 18) Soda je:
a) Na2CO3 b) NaNO3 Pyramida

48 Náhradní otázka č. 19) Potaš je:
a) KNO3 b) K2CO3 Pyramida

49 Náhradní otázka č. 20) Porcelán se vyrábí z:
a) vápence b) kaolínu Pyramida

50 Silikagel vzniká z/ze:
Náhradní otázka č. 21) Silikagel vzniká z/ze: a) kyseliny křemičité b) silikonu Pyramida

51 Náhradní otázka č. 22) Suchý led je:
a) pevný CO2 b) pevný CO Pyramida

52 Grafit krystalizuje v: b) šesterečné soustavě
Náhradní otázka č. 23) Grafit krystalizuje v: a) krychlové soustavě b) šesterečné soustavě Pyramida

53 Minerál o složení CaCO3.MgCO3 se nazývá:
Náhradní otázka č. 24) Minerál o složení CaCO3.MgCO3 se nazývá: a) magnezit b) dolomit Pyramida

54 Uhlík a oxid uhelnatý mají schopnosti:
Náhradní otázka č. 25) Uhlík a oxid uhelnatý mají schopnosti: a) redukční b) oxidační Pyramida

55 Náhradní otázka č. 26) Antimon má symbol:
a) Sb b) Sn Pyramida

56 Náhradní otázka č. 27) Radon má symbol:
a) Rn b) Ra Pyramida

57 Klasické tabulové sklo (sodnovápenaté) má složení:
Náhradní otázka č. 28) Klasické tabulové sklo (sodnovápenaté) má složení: a) Na2O.CaO.6SiO2 b) Na2O.CaO.SiO2 Pyramida


Stáhnout ppt "AZ-KVÍZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28."

Podobné prezentace


Reklamy Google