Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závěrečná konference Reflexe kurzů „Koordinátor AE“ z pohledu lektora kurzů Jaroslav Fidrmuc 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závěrečná konference Reflexe kurzů „Koordinátor AE“ z pohledu lektora kurzů Jaroslav Fidrmuc 1."— Transkript prezentace:

1 Závěrečná konference Reflexe kurzů „Koordinátor AE“ z pohledu lektora kurzů Jaroslav Fidrmuc 1

2 Otázky Formulace otázek 1.Mělo vzdělávání pro účastníky kurzů „Koordinátor AE“ smysl nebo bylo ztrátou času? 2.Silné stránky aneb „Co bylo skvělé, co zachovat a podpořit?“ 3.Slabé stránky aneb „Jaké problémy jsme v kurzu řešili?“ 4.Ohrožení aneb „S jakými těžkostmi jsme se v kurzech setkali?“ 5.Příležitosti aneb „Jak dál?“

3 Nástroje Použité AE nástroje

4 1. Otázka smysluplnost 1.Mělo vzdělávání pro účastníky kurzů „Koordinátor AE“ smysl nebo bylo ztrátou času?  Důvod otázky  Výsledek

5 2. Otázka – silné stránky 2. Silné stránky aneb „Co bylo skvělé, co zachovat a podpořit?“  Celkově:  Samotná myšlenka projektu  Projektový tým  Komplexnost projektu – brožura, kurzy, podpora účastníkům prostřednictvím nástroje Moodle, AE nástroje, periodikum, portál  Zázemí na NIDV, podpora lektorům

6 2. Otázka – silné stránky 2. Silné stránky aneb „Co bylo skvělé, co zachovat a podpořit?“  V rámci kurzů  Systém – plán AE  AE nástroje a jejich variabilita  Možnost generování AE zprávy  Možnost zpracovat část AE zprávy „doopravdy“ v průběhu kurzu  Setkání motivovaných lidí, sdílení zkušeností

7 3. Otázka – slabé stránky 3. Slabé stránky aneb „Jaké problémy jsme v kurzu řešili?“ Problémy účastníků kurzu  Záměna pojmu „kritérium kvality“ a „indikátor kvality“  Problémy při formulaci kritéria kvality  z důvodu, že dosud nebylo třeba promýšlet  z důvodu obecné neznalosti – viz ohrožení

8 3. Otázka – slabé stránky Problémy s formulací kritéria kvality z důvodu neujasněnosti: Příklad: „Kvalitní výuka matematiky“ Co to je „kvalitní výuka matematiky“? Kdy je „kvalitní“?  Učitel „umí“ jako pedagog i jako matematik - AE řízení školy  Učitel má vytvořeny podmínky pro kvalitní práci – AE podmínek vzdělávání  Učitel jde do hodiny včas a využije celou dobu hodiny  Učitel jde do hodiny připraven – AE průběhu výuky  Učitel provede za pololetí alespoň 10 hodnocení u každého žáka  Žáci uspějí v soutěžích, přijímacích zkouškách, srovnávacích testech aj.-AE výsledků  Učitel svojí prací posiluje sebeúctu žáků – AE podpory Kvalitní výuka M je téma pro celou AE pro předmětovou sekci. Je třeba naučit kolegy takto AE provádět.

9 3. Otázka – slabé stránky Další problémy, které se projevily v kurzech „Koordinátor AE“  Problém nebyl data posbírat, ale přehledně sepsat a vyhodnotit (nepoužíval se portál nástrojů – nebyl dokončený)  Spisovatelství a z toho vyplývající nečitelnost AE zprávy  Forma prezentace výsledků AE pracovnímu týmu školy  Formalismus

10 3. Otázka – slabé stránky 3. Slabé stránky aneb „Jaké problémy jsme v kurzu řešili?“ Problémy lektora  Portál AE nástrojů se stal nepřístupným na zadaná hesla  Nenaplněné očekávání účastníků v oblasti hodnocení přidané hodnoty školy  Nenaplněné očekávání účastníků v oblasti hodnocení dosahování kompetencí žáků  Nenaplněné očekávání v oblasti evaluace efektivity školy vzhledem k stanovenému cíli AE není uzavřený obor, stále potřebuje a bude potřebovat kreativitu, vlastní iniciativu školy a jejího vedení.

11 4. Otázka - ohrožení 4. Ohrožení aneb „S jakými těžkostmi jsme se v kurzech setkali?“ Problémy s formulací kritéria kvality z hlubších důvodů: Příklad formulace kritéria kvality: „Pozitivní vztahy v pracovním týmu“ nebo „Pozitivní vztahy mezi žáky“ Podmínka vzniku týmu  Společný cíl  Společné hodnoty  Rozdělení rolí

12 4.Otázka - ohrožení Společný cíl pro učitele:  Učit, vzdělávat ? – to je prostředek, ne cíl. To je dřína, kterou je člověk ochoten podstoupit, když má proč.  Totéž platí pro žáky Společné hodnoty :  Mluví se o tom v některé sborovně?

13 Závěrečná konference Schéma procesu hodnocení

14 4. Otázka - ohrožení Projevuje se absence strategického rámce školy Strategický rámec školy:  Vize  Poslání  Hodnoty  Strategie Nevyužité možnosti zpracovávání ŠVP

15 4. Otázka - ohrožení Další problémy, které se projevily v kurzech „Koordinátor AE“:  Nedostatek času a přetíženost vedení škol i pedagogů administrativou. Z toho plynoucí:  Zapojení ŘŠ do AE  Formálnost, nedotaženost AE  Obtížná motivace pedagogů pro AE  Nezájem pedagogů o výsledky AE

16 4. Otázka - ohrožení  Školy zápasí s nedostatkem žáků - druhý nejčastěji formulovaný problém škol  Na Ostravsku vznikají romské školy  Absence AE na úrovni kraj, ČR (výroční práva ČŠI „nepřímo hodnotí i naplnění strategických směrů a konkrétních úkolů daných Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR…“ – Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/11 str. 3)

17 5. Otázka - příležitosti 5. Příležitosti aneb „Jak dál“  Kreativní přístup každé školy  Další vzdělávání pedagogů oblasti AE včetně využití AE nástrojů  Na úrovni MŠMT zřídit na školách pozici koordinátora AE, který má snížený úvazek podle velikosti školy  Na úrovni škol formulovat strategický rámec školy, tj. upravit ŠVP tak, aby mohl sloužit jako soubor kritérií kvality  Na úrovni kraje, ČR znovu jasně, srozumitelně formulovat strategický rámec vzdělávání, tj. formulovat vizi, poslání, hodnoty  Provádět AE vzdělávací soustavy kraje, ČR s jasnou formulací závěrů – konkrétních doporučení

18 Závěrečná konference Petr Kheil, General Manager divize osobních počítačů HP pro ČR a SK, Moderní vyučování, duben 2010: „Máte-li koncepci, máte se čeho držet, můžete průběžně vyhodnocovat, jestli se od původního záměru odchylujete nebo ne a případně proč. Je dobré mít kvantifikované parametry, na základě kterých se rozhodnete o dalších krocích. Svět se vyvíjí, takže se může stát, že plány je nutné adaptovat dle aktuální situace, ale musíte udělat vše proto, abyste neztratili tu původní myšlenku – tu nit, bez které se jednotlivé kroky, které učiníte, stávají zas jenom izolovanými výkřiky do tmy.“

19 Závěrečná konference Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007 - 2013: „Řada světových průzkumů definovala… soubor vlastností, které svému nositeli umožňují v naši civilizaci úspěch a „šťastný život“…:  Inteligence  Svědomitost  Otevřenost  Citová stabilita  Přátelskost.“


Stáhnout ppt "Závěrečná konference Reflexe kurzů „Koordinátor AE“ z pohledu lektora kurzů Jaroslav Fidrmuc 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google