Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Mgr. Petr Struk Doc. MUDr. Bohumil.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Mgr. Petr Struk Doc. MUDr. Bohumil."— Transkript prezentace:

1 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Mgr. Petr Struk Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. SVL, ČLS J.E.Purkyně Projekt podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR - MZDRP 0115H04

2 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE OBSAH n Grantová podpora n Motivace pro zavedení systému řízení kvality a bezpečnosti ve všeobecné praxi n Příklady systémů standardizace ve všeobecné praxi n Důvody přijetí NAS pro PL n Cíl projektu n Popis projektu n Další postup při aplikaci NAS n Implementační projekt NAS SVL ČLS n Perspektiva

3 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Grantová podpora n SVL ČLS J.E. Purkyně podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví ČR n Projekt „Hodnocení kvality ordinací praktických lékařů včetně bezpečí pacientů“ - MZDRP 0115H04

4 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Motivace pro zavedení systému řízení kvality a bezpečnosti ve všeobecné praxi n individuální praxe – rozdílná kvalita, rizika pro bezpečnost – příklad Dr. Shipman n řetězce všeobecných prací – nové, neprověřené formy poskytování péče n zvyšování reputace všeobecné praxe ve zdravotnictví n předpokládaný nárůst významu primární péče pro transformaci zdravotnických služeb– nárůst objemu nákladů – nutnost standardizace a systematického řízení kvality a nákladové efektivity

5 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE NAS = národní akreditační standardy n Konzultace se zástupci Sjednocení akreditační komise ČR - vybrán jako základ pro naplnění projektu systém akreditačních standardů pro primární péči nejvýznamnější světové akreditační zdravotnické orgranizace Joint Commission International (JCI), n Využity prvky dalších systémů hodnocení kvality, používaných v primární péči v Evropských zemích, n Standardy upraveny a podrobeny několikastupňovému připomínkovému řízení.

6 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE NAS pro všeobecnou praxi n I. STANDARDY KVALITY (1) n II. STANDARDY DIAGNOSTICKÝCH POSTUPU (4) n III. STANDARDY PÉČE O PACIENTY (3) n IV. STANDARDY KONTINUITY ZDRAVOTNÍ PÉČE (2) n V. STANDARDY DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTU (2) n VI. STANDARDY PODMÍNEK POSKYTOVANÉ PÉČE(2) n VII. STANDARDY MANAGEMENTU (3) n VIII. STANDARDY PÉČE O ZAMĚSTNANCE (4) n IX. STANDARDY PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ (2) n X. STANDARDY PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ (2) n XI. STANDARDY KOMUNITNÍ PÉČE(1) n XII. STANDARDY KVALITY SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI(1)

7 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Příklady jiných systémů standardizace ve všeobecné praxi n EPA n EUROPEP n Audit ATB n Pochybení ve všeobecné praxi

8 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE EPA = European Practice Assessment 1. INFRASTRUKTURA ( 49 položek) 2. LIDSKÉ ZDROJE (20 položek) 3. INFORMACE (47 položek) 4. FINANCE (8 položek) 5. KVALITA A BEZPEČNOST (30 položek)

9 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Důvody přijetí NAS pro PL n NAS se již užívají v lůžkových zařízeních v ČR n V projektu byla modifikována specifická, verze standardů JCI pro primární péči (vyd. 2008) n Obdobný obsahový i formální rámec akreditace zdravotnických zařízení různých druhů je velmi opodstatněný

10 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Cíl projektu Vytvořit akreditační standardy pro zdravotnická zařízení, poskytující péči v oboru všeobecné praktické lékařství (ZZ- VPL) a standardizací přispět k zvýšení bezpečí pacientů v ZZ-VPL, vytvořit návrh systému kontinuálního hodnocení kvality ZZ- VPL

11 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Popis projektu 1. Rešeršní studie 2. Rozhodnutí o aplikaci NAS 3. Adaptace NAS pro potřeby všeobecných praxí 4. Vytvoření záznamového archu a manuálu 5. Zpracování podpůrných materiálů (terminologický slovník, studie akreditačních systémů, studie nástrojů měření spokojenosti pacientů) 6. Předběžné ověření NAS v praxi řešitele 7. Pilotní ověření v 6 praxích PL 8. Závěry

12 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Návrh implementačního projektu NAS SVL CLS Na základě zkušeností, získaných během projektu, řešitelé doporučují a popisují dalších postup rozvíjení systému v krocích, které by mohly být součástí pokračujícího, implementačního projektu. Celý proces by tak mohl dosáhnout zaváděcího provozu do 1 roku.

13 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Implementační projekt NAS SVL CLS n Zahájen v září 2009. n Proveden výběr hodnotitelů, 19.11. bude zahájeno školení hodnotitelů n Vytipovány praxe k hodnocení, připravena dokumentace. n V zimě 2009 – 2010 budeš provedeno řádné hodnocení 30 PL. n Budují se webové stránky na podporu procesu akreditace www.akva-pl.cz n Zahájeno jednání o spolupráci se zdravotními pojišťovnami – bonifikace pro akreditované praxe n Bude navrženo materiální a institucionální zajištění akreditací všeobecných praxí n Projekt bude uzavřen v březnu 2010.

14 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Perspektivy v roce 2010 a dále n Existuje institucionálně, technicky a ekonomicky trvale udržitelný systém akreditací praxí praktických lékařů (předpokládáme pro tento účel vznik nestátní neziskové organizace) n Akreditace bude udělována na 3 roky n Pozvolný náběh procesu akreditace - dobrovolným akreditačním řízením projedou v roce 2010 desítky a v dalších 3 létech maximálně stovky všeobecných praxí n Akreditace povedou k postupné kultivaci všeobecných praxí a činnosti všech zapojených zdravotníků nejen lékařů ale i sester n Budou poznatkovým zdrojem pro úpravy kurikula PL a přípravu kurikula sester ve všeobecné praxi

15 Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Děkuji za pozornost Kontakty: Petr.struk@ima.cz seifert@terminal.cz byma@lfhk.cuni.cz Projekt podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR - MZDRP 0115H04


Stáhnout ppt "Evropský týden kvality, Praha, 3. - 4. 11. 2009 AKREDITACE ORDINACÍ VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE MUDr. Mgr. Petr Struk Doc. MUDr. Bohumil."

Podobné prezentace


Reklamy Google