Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník."— Transkript prezentace:

1 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 1 BoBrův Pomocník http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ Učitelský spomocník http://www.spomocnik.cz/ Bořivoj Brdička katedra informačních technologií a technické výchovy http://it.pedf.cuni.cz/ Karlova univerzita Pedagogická fakulta bobr@mbox.cesnet.cz

2 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 2

3 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 3 Realizace spolupráce (Vygotsky) Aktivity Stanovené cíle Výstupy Rozpočet Šíření výsledků Propojení s tématickými sítěmi Využití různých informačních kanálů Opakovatelnost Míra opakovatelnosti Délka opakovatelností Možnost ovlivnění Inovativní změny projektem vyvolané (inovace) Vyvolání nových procesů v rámci zapojených institucí Realizace nových výukových postupů Změny v řízení projektů Jiné inovační změny Evropský rozměr Příspěvek k evropské spolupráci Řešení společných problémů Kriteria posuzování mezinárodních projektů RACE final evaluation guidelines

4 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 4 Kritéria posuzování eLearningu 1. 1.Odpovídá vzdělávacím plánům (osnovám) 2. 2.Použitelný v různých situacích a pro více skupin studentů (Gardner) 3. 3.Aktivizuje zájem studujících (Piaget, Vygotsky) 4. 4.Učí efektivně (vlastní cesta vedoucí k vyšším formám myšlení – Bloom) 5. 5.Používá moderní postupy (inovace) 6. 6.Zahrnuje formativní (kvalitativní) hodnocení 7. 7.Zahrnuje sumativní (kvantitativní) hodnocení (evaluace) 8. 8.Jednotnost, soudržnost a pochopitelnost 9. 9.Snadnost použití 10. 10.Efektivita vynaložených nákladů Criteria for eLearning Quality, EUN Insight project, 2005

5 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 5 Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem porozumění je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotsky: The problem of the cultural development of the child, 1929 Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1933

6 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 6 1.jazyková 2.logicko-matematická 3.vizuální (prostorová) 4.pohybová 5.hudební 6.interpersonální (mezilidská) 7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:

7 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 7 Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: 1. 1.senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. 2.symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. 3.názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. 4.konkrétní operace (8 – 12) 5. 5.formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání.

8 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 8 1. Znalost doslovně opakovat doslovně opakovat 2. Pochopení porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3. Aplikace řešit problém na základě porozumění řešit problém na základě porozumění 4. Analýza formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5. Syntéza kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) 6.Vyhodnocení vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:

9 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 9 Vývoj výukových metod Konstruktivní přístup (pokrokový) projektová výuka tématický učební plán požadováno splnění úkolu učení pochopením souvislostí předměty spojeny tématy hodiny spojeny tématy individuální nebo týmové úkoly slovní hodnocení učitel pomocníkem a průvodcem zájem o věc nejvyšší ctností škola otevřená nejen okolí kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup (tradiční) programovaná výuka pevné osnovy a standardy požadovány konkrétní znalosti učení drilováním předměty odděleny hodiny odděleny všichni dělají totéž testování a známkování učitel nejvyšší autoritou kázeň nejvyšší ctností škola uzavřená okolí učitel je zdrojem informací I N O V A C E

10 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 10 Charakteristiky využití ICT ve výuce Konstruktivní přístup činnost řídí sám student zájem o věc vyšší znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci často práce týmová nejčastější formou projektová výuka omyly nejsou na závadu role učitele nezastupitelná virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup práci řídí použitý program minimální motivace výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) testování znalostí zaznamenávání a vyhodnocování výsledků samostatná práce u počítače chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou učitel je do určité míry nahrazován některé formy distančního studia Technologie jsou schopny podporovat instruktivní i konstruktivní, vhodné i nevhodné výukové metody !!! I N O V A C E

11 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 11 Rogersův difusionismus inovací: Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difusní model ACOT:

12 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 12

13 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 13 Výukové internetové služby Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebniceencyklopedie drilovací cvičenídatabáze znalostní testyarchivy lekcí různé výukové programy WebQuest L e a r n i n g O b j e c t s simulace diskusní fóra chat video-konference virtuální prostředí e-Journal weblog (Blog) e-portfolio služby pro práci skupin L e a r n i n g M a n a g e m e n t S y s t e m s Blackboard, Webct, Fronter, ClassServer, Moodle V ý u k o v é p o r t á l y I N O V A C E

14 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 14 WebQuest.cz

15 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 15 Struktura WebQuestu 1.Popis (úvod) 2.Úkol 3.Postup 4.Zdroje informací 5.Hodnocení 6.Závěr 7.Metodické pokyny

16 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 16 Traditional and Emerging WebQuests http://www.kn.pacbell.com/wired/China / Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather /

17 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 17 Wikipedia Web 2.0

18 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 18 Folksonomy Web 2.0

19 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 19 43Things Web 2.0

20 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 20 Flickr Web 2.0

21 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 21 Frappr Web 2.0

22 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 22 Elgg Web 2.0

23 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 23 Blog Web 2.0

24 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 24 Vývoj Blogů David Sifry - State of the Blogosphere, 2006State of the Blogosphere

25 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 25 Kdo jsou uživatelé Webu 2.0

26 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 26 Mezi-generační vývoj Net generace (Homo Zappiens) nespojité tempo multi tasking ne-lineární přístup přerušované zpracování inf. ikonické vnímání propojenost spolupráce aktivní učení hraním stále ve střehu fantazie technologie jako přítel samozřejmost Starší generace běžné tempo mono tasking lineární přístup zpracování 1 inf. naráz vnímání čtením samostatnost ctižádostivost pasivní učení a hraní odděleno klid realita technologie jako nepřítel nutnost soustředit se E V O L U C E – Oblinger & Veen, 2005

27 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 27 – Oblinger, 2005 Listen to radio while online Watch TV while online Talk on phone while online Visit a site mentioned by someone on the phone Send an IM to person you’re talking to Visit website seen on TV Visit website mentioned on radio Teens Online Multitasking

28 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 28 sociální, kulturní, politické Kreativní: distanční a MM technologie Virtuální: – Oblinger, 2005 Reálné: třídy, knihovny Vzdělávací prostředí

29 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 29 Školní vzdělávací prostředí

30 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 30 podle Judi Harris Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris

31 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 31 Základní druhy evaluace 1.Monitoring sběr dat a materiálů (nedílná součást každé evaluace) 2.Formativní týká se realizace výukové aktivity (často kvalitativní) 3.Sumativní týká se výstupů (často kvantitativní) 4.Upřesňující zabývá se určitou omezenou záležitostí (detailem) 5.Integrační zabývá se implementací aktivity do praxe 6.Kombinované formy formativní i sumativní, kvantitativní i kvalitativní (doporučovaná forma)

32 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 32 Základní evaluační nástroje Všechny stávající evaluační nástroje jsou nedokonalé! Handbook for Learning-centred Evaluation of Computer-facilitated Learning Projects, Murdoch University, 2000 kvantitativní (zařazení závislé na způsobu aplikace) kvalitativní log-book (záznam činnosti uživatele), hlasování pozorování, rozhovor, zájmová skupina, video záznam, archiv diskuzí (v systému), archiv vývoje obsahu (kurzu), archiv výukových výsledků (portfolio) ad. výběrová odpověď (checklist) dotazník otevřená odpověď výběrová odpověď test otevřená odpověď pokus (vyzkoušení výukové aplikace v rámci jejího vývoje) experiment (vyzkoušení výukové aplikace po dokončení vývoje) terénní výzkum (ověření vlastností výukové aplikace v praxi)

33 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 33 MICE-T MICE-T - Model Instruments for a Common Evaluation (C2) RACE RACE - Raising Achievement through Co-operation across Europe (C3) I-PROBE Net I-PROBE Net - self-evaluation of projects and project based learning at school (C3) EUN INSIGHTINSIGHT VALnetVALnet - The European Schoolnet Validation Network (Accompanying Measures) Peer 2 PeerPeer 2 Peer - Peer reviews and Observatory on Policy and Practice in ICT (eLearning) Evropské projekty o Evaluaci

34 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 34 Ujisti se, že záměry a cíle projektu jsou zcela jasné Začni menším počtem splnitelných úkolů a připrav si realistický plán práce (KISS) Úkoly definuj jednoznačně tak, aby bylo zřejmé, který z cílů každý z nich pomáhá splnit Rozlož práci rovnoměrně mezi partnery Definuj způsoby komunikace mezi partnery (více než jeden) Urči oblasti, v nichž se řešení projektu neobejde bez vnější expertizy a zahrň ji do rozpočtu (konzultační činnost) Před ukončením první pracovní schůzky se ujisti, že každý partner ví, za kterou část řešení je zodpovědný (WP) Zajisti, aby práce byla realizována v mezinárodním týmu – předávání zkušeností zvyšuje hodnotu projektu Nikdy nepropadej beznaději – věř v úspěch! Rady zkušeného koordinátora (RACE)

35 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 35 Kritéria úspěšnosti projektů eTwinning IndikátorPopisVáha 1. Kvalita mezinárodní spolupráce 1.1. Zájem o účast obecná ochota, s níž jsou partneři (učitelé i studenti) připraveni věnovat projektu čas a energii 1 1.2. Zapojení partnerů vhodná volba partnerů, vzájemná dohoda, rozdělení rolí a zodpovědnosti, souhlas s nastavením krátkodobých a dlouhodobých cílů 1 1.3. Vzájemná komunikace efektivita a intenzita komunikace, jasnost sdělení, jazykové bariéry, kontakt s podpůrným střediskem apod. 1 1.4. Vzájemné obohacení vývoj partnerských vztahů a zřetelná schopnost učit se jeden od druhého 2 1.5. Rozvoj spolupráce pozorovatelná pozitivní změna účastníků v jejich přístupu k mezinárodní (evropské) spolupráci (např. pocit sounáležitosti s projektem, zájem pokračovat apod.) 2

36 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 36 2. Řízení a evaluace projektu 2.1. Úroveň přípravy promyšlenost a kvalita návrhu – jasné a vhodné úkoly, realistický časový harmonogram, definice postupů a výukových cílů, zapojení dalších učitelů 1 2.2. Úroveň řízení kvalita koordinace na místní i mezinárodní úrovni – vhodné rozdělení úkolů, reálnost časového plánu práce, týmová spolupráce 2 2.3. Hodnocení projektu příprava hodnocení (výběr metod), sběr dat (archiv všech dostupných materiálů), plnění plánu práce a efektivní změny, auto-evaluační postupy 2 2.4. Šíření výsledků úroveň šíření informací o projektu a jeho výstupů (např. Web, výstavy, představení apod.) 1 2.5. Ocenění a zpětná vazba dosavadní ocenění (i nominace) a kladné ohlasy (původem mimo projekt) 1 2.6. Soulad s činností školy souhlas vedení, zájem a podpora učitelů i nezúčastněných učitelů, potenciál k rošíření mezinárodní spolupráce ve škole 1 2.7. Profesionální růst přínos pro osobní profesionální růst zúčastněných učitelů v rámci projektu 1 2.8. Zapojení žáků aktivizace žáků či studentů, podíl na řízení projektu, osobní nasazeni, přesah mimo rámec vyučování 2

37 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 37 3. Realizace projektu 3.1. Obsah výstupů úroveň obsahu (odpovídající věku) a věcná správnost vytvořených materiálů či jiných produktů, zajímavost pro nezúčastněné 2 3.2. Technická úroveň technické zpracování výstupů (nelineární provedení, grafika, animace, použitelnost pro různé platformy apod.) s přihlédnutím k vybavení školy, využití vhodných tech. nástrojů, posun v míře osvojení poč.gramotnosti 1 3.3. Splnění výukových cílů prokazatelné splnění výukových cílů projektu 3 3.4. Dopad projektu důsledky realizace projektu ve škole i mimo ni 1 3.5.Opakovatelnost pokračování aktivit projektu s jinými (nebo stejnými) partnery, je modelem pro jiné 1 3.6. Integrace do osnov soulad se vzdělávacím programem školy nebo jeho ovlivnění, posílení mezipředmětových vztahů 2 3.7. Evropský rozměr růst znalostí o Evropě, vhodný přístup vedoucí k poznávání kulturních odlišností a cizích jazyků 1 3.8. Moderní přístup implementace konstruktivních výukových metod (aktivizující inkluzivní prostředí), řešení reálných problémů, efektivní využití technologií 2

38 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 38 4. Zajištění podpory projektu 4.1. Podpora organizace efektivní a nepřetržitá podpora ze strany vlastní organizace, možnost využití specifických finančních a lidských zdrojů, prostor a zařízení 1 4.2. Technická podpora zapojení a pomoc školního koordinátora ICT nebo jiných technických pracovníků (včetně studentů) 1 4.3. Partnerská podpora pomoc od partnerů (např. finance, lektoři, pozvání) 1 4.4. Podpora CSS a NSS využití podpory hlavní řídící a koordinační organizace (asistenční služba, podpůrné středisko, portály, TwinSpace, progress card) 1 4.5. Pomoc zvenčí zapojení rodičů, podpora na místní, regionální, národní a evropské úrovni (politická reprezentace, granty, sponzoři apod.) 1 Pozn.: V každé kategorii může projekt získat 0 až 5 bodů. Celkové skóre vznikne součtem bodů získaných v každé kategorii vynásobených váhou. Nejvyšší možné výsledné skóre je 180.

39 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 39 Typické nedostatky našich projektů: 1. 1.Chybí jasné stanovení výukových cílů (často hlavním cílem turistika) 2. 2.Zanedbávání šíření výsledků (Web!) 3. 3.Nedostatečná evaluace (sběr dat!) 4. 4.Kopírování cizích postupů v nevhodných podmínkách 5. 5.Strach z neschválení v některých NA vedoucí k přehnanému počtu partnerů 6. 6.Aktivity projektů nedostatečně integrovány do činnosti školy (VP) 7. 7.Realizátoři chápáni v kolektivu jako nadšenci (inovátoři)

40 © 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 40


Stáhnout ppt "© 2006 BoBr Jak rozeznat kvalitní inovativní mezinárodní výukový projekt strana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník."

Podobné prezentace


Reklamy Google