Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník"— Transkript prezentace:

1 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 1 BoBrův Pomocník http://omicron.felk.cvut.cz/~bobr/ Učitelský spomocník http://www.spomocnik.cz/ Bořivoj Brdička katedra informačních technologií a technické výchovy http://it.pedf.cuni.cz/ Karlova univerzita Pedagogická fakulta bobr@mbox.cesnet.cz

2 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 2 Vygotského koncepce sociálního původu učení: Zdrojem porozumění je vztah k jiným lidem. Lev Semjonovič Vygotsky: The problem of the cultural development of the child, 1929 Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování. Lev Semjonovič Vygotsky: Thought and language, 1933

3 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 3 1.jazyková 2.logicko-matematická 3.vizuální (prostorová) 4.pohybová 5.hudební 6.interpersonální (mezilidská) 7.intrapersonální (týkající se sebe sama) Howard Gardner (profesor pedagogiky a psychologie, Harvard University): Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983 Gardnerova koncepce více-složkové inteligence:

4 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 4 Piagetova koncepce trvalé aktivity mozku: 1. 1.senzomotorická inteligence (1.5 – 2) 2. 2.symbolické a předpojmové myšlení (2 – 4) 3. 3.názorné (já) myšlení (4 – 8) 4. 4.konkrétní operace (8 – 12) 5. 5.formální operace (od 12) Lidský mozek je ve všech fázích vývoje vždy ochoten se tvůrčím způsobem zapojit do aktivního poznávání.

5 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 5 1. Znalost doslovně opakovat doslovně opakovat 2. Pochopení porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit vlastními slovy, parafrázovat text 3. Aplikace řešit problém na základě porozumění řešit problém na základě porozumění 4. Analýza formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost formulovat teoretické vysvětlení nebo matematický či logický model, odvodit zákonitost 5. Syntéza kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) kombinací vytvořit (vymyslet) něco nového (na základě zvládnutí předchozích stupňů) 6.Vyhodnocení vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení Bloom, B. : Taxonomy of educational objectives. Handbook I: cognitive domain. New York: Longmans, Green & Co., 1954 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů:

6 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 6 Vývoj výukových metod Konstruktivní přístup (pokrokový) projektová výuka tématický učební plán požadováno splnění úkolu učení pochopením souvislostí předměty spojeny tématy hodiny spojeny tématy individuální nebo týmové úkoly slovní hodnocení učitel pomocníkem a průvodcem zájem o věc nejvyšší ctností škola otevřená nejen okolí kdokoli může být zdrojem inf. Instruktivní přístup (tradiční) programovaná výuka pevné osnovy a standardy požadovány konkrétní znalosti učení drilováním předměty odděleny hodiny odděleny všichni dělají totéž testování a známkování učitel nejvyšší autoritou kázeň nejvyšší ctností škola uzavřená okolí učitel je zdrojem informací I N O V A C E

7 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 7 Charakteristiky využití ICT ve výuce Konstruktivní přístup činnost řídí sám student zájem o věc vyšší znalosti získávány nepřímo prostřednictvím výukových aktivit počítač využíván jako nástroj pro získávání informací, vlastní tvůrčí uplatnění či komunikaci často práce týmová nejčastější formou projektová výuka omyly nejsou na závadu role učitele nezastupitelná virtuální prostředí, simulace Instruktivní přístup práci řídí použitý program minimální motivace výukové programy učící konkrétní znalosti (např. drilováním) testování znalostí zaznamenávání a vyhodnocování výsledků samostatná práce u počítače chyby okamžitě opravovány zpětnou vazbou učitel je do určité míry nahrazován některé formy distančního studia Technologie jsou schopny podporovat instruktivní i konstruktivní, vhodné i nevhodné výukové metody !!! I N O V A C E

8 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 8 Rogersův difusionismus inovací: Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Přežití, Mistrovství, Vcítění, Inovace Mandinach, E. B., & Cline, H. F. (1994). Classroom dynamics: Implementing a technology-based learning environment. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Difusní model ACOT:

9 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 9

10 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 10 I N O V A C E Výukové využití internetu Konstruktivní přístupInstruktivní přístup e-učebniceencyklopedie drilovací cvičenídatabáze znalostní testyarchivy lekcí v ý u k o v é p r o g r a m y WebQuest S e m a n t i c – w e b L e a r n i n g O b j e c t s simulace diskusní fóra chat video-konference e-Journal weblog, podcast e-portfolio služby pro práci skupin L e a r n i n g M a n a g e m e n t S y s t e m s moodle.czmoodle.cz, blackboard.com, ClassServerblackboard.com V ý u k o v é p o r t á l y M U V E

11 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 11 Školní vzdělávací prostředí

12 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 12 podle Judi Harris Taxonomie internetových výukových projektů podle Judi Harris

13 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 13

14 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 14 WebQuest.cz

15 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 15 1.Popis (úvod) 2.Úkol 3.Postup 4.Zdroje informací 5.Hodnocení 6.Závěr 7.Metodické pokyny Struktura WebQuestu

16 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 16 Popis (úvod) upoutání zájmu studentů, pomoc orientovat se v problematice, formulace základní výzkumné otázky či problému

17 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 17 Úkol popis toho, co se bude dělat, včetně cílů, k nimž se má řešením dospět

18 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 18 Postup popis toho, jak se má při práci postupovat (často odlišné pro různé role u týmového úkolu)

19 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 19 Zdroje informací odkazy na doporučené materiály většinou dostupné na internetu (může být též součástí postupu)

20 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 20 Hodnocení metodicky velmi důležitá složka WebQuestu, v níž autor popíše způsob hodnocení výsledků a student má možnost si dopředu představit, co se od něj konkrétně žádá

21 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 21 Závěr shrnutí cílů, zafixování nových zkušeností, podněty k hlubšímu zamyšlení a možnému dalšímu studiu

22 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 22 Metodické pokyny doporučení autora WebQuestu určená učitelům implementujícím zadání ve své výuce

23 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 23 Archiv WebQuest.cz

24 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 24 Traditional and Emerging WebQuests http://www.kn.pacbell.com/wired/China / Action Plan http://www.davidson.k12.nc.us/webquests/weather /

25 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 25

26 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 26 Kreativní: Virtuální: Oblinger, 2005 Reálné: třídy, knihovny Vzdělávací prostředí výuk. aplikace technologií sociální, kulturní, politické Internet 2. generace

27 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 27 Definice internetu 2. generace „nová generace internetových služeb, která klade důraz na přímou spolupráci a sdílení obsahu mezi uživateli“ Wikipedia „aplikace pracující s daty z různých zdrojů, včetně soukromých, dovolující jejich transformaci do nového obsahu a budující úspěch na síťovém efektu, tj. co největším počtu uživatelů“ Tim O'Reilly, Web 2.0: Compact Definition?, O’Reilly radar, October 01, 2005 Web 2.0: Compact Definition?Web 2.0: Compact Definition? „všechny Weby, jejich hodnota stoupá se vzrůstající aktivitou uživatelů “ George Jones, The Skinny On Web 2.0, InformationWeek, September 18, 2006 The Skinny On Web 2.0The Skinny On Web 2.0

28 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 28 Definice internetu 2. generace „další logické vývojové stádium po emailu“ Michael and Xochi Birch, Bebo founders, The Guardian, November 4, 2006The Guardian „něco víc než jen největší celosvětová knihovna“ David L Sifry, Technorati founder, The Guardian, November 4, 2006The Guardian „Web 2.0 je pouhý marketingový slogan“ Russell Shaw, Web 2.0? It doesn’t exist, ZS Net, December 17, 2005 Web 2.0? It doesn’t existWeb 2.0? It doesn’t exist Tom Storey, Moving to the network level, Next Space, 4, 2006 „platforma, pro níž tvoří programátoři opakovaně upravované komponenty, které jsou šířeny prostřednictvím sítě a snadno připojovány k různým aplikacím“ Tom Storey, Moving to the network level, Next Space, 4, 2006Moving to the network levelMoving to the network level

29 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 29 2. 2.Data hrají roli druhého procesoru Stoupající význam dat pro úspěšnost aplikace – jedinečná a neopakovatelná data způsobují velkou výhodu proti jiným. 3. 3.Uživatelé vytvářejí přidanou hodnotu Úspěšné aplikace se orientují na poskytování maximálně výhodných služeb uživatelům s cílem získat co největší objem jedinečných dat. Zároveň se snaží co nejvíce zapojovat uživatele do nepřetržitého vývoje. 4. 4.Všudypřítomný síťový efekt Aplikace by měla nejen co nejméně bránit uživatelům vkládat data, ale měla by též zajistit, aby se tato data díky propojení přirozeným způsobem vzájemně posilovala. Charakteristické znaky Webu 2.0 1. 1.Dlouhý ocas (The Long Tail) Statistické rozložení charakteristické velkým množstvím málo častých případů, jejichž celkový objem představuje velkou část celku (např. Wikipedia, Amazon, …).

30 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 30 6. 6.Jen některá práva jsou chráněna Ochrana intelektuálního vlastnictví brání využitelnosti dat i experimentům. Aby bylo možno využívat výhod kolektivního přístupu, je třeba co nejvíce eliminovat omezující faktory (např. formou licenční smlouvy s uživateli). 7. 7.Nekončící Beta verze Nové funkce aplikace se vyvíjejí průběžně a nepřetržitě s přispěním uživatelů. Osvědčené zůstávají, nevyužívané se po čase ruší. 8. 8.Nesoutěžit ale spolupracovat Aplikace Webu 2.0 jsou vyvíjeny jako síť spolupracujících na data orientovaných služeb dovolujících publikování obsahu. Za účelem co největšího usnadnění programování dochází často k využívání cizích funkcí (OS). 9. 9.Funkce není omezena jedním zařízením PC již není jediným zařízením, na němž je možno internetové aplikace provozovat. Proto je třeba je navrhovat tak, aby integrovaly služby pro různá stacionární i mobilní zařízení. Charakteristické znaky Webu 2.0 Tim O'Reilly - What Is Web 2.0, 2005What Is Web 2.0

31 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 31 Tim O'Reilly

32 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 32 Markus Angermeier – The huge cloud lens bubble map web2.0The huge cloud lens bubble map web2.0, 2005 What Is Web 2.0

33 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 33 Folksonomy Web 2.0

34 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 34 Wikipedia Web 2.0

35 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 35 Skype.com Web 2.0

36 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 36 Web 2.0 Myspace.com přes 100 milionů uživatelů

37 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 37 Flickr Web 2.0

38 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 38 YouTube Web 2.0

39 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 39 43Things Web 2.0

40 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 40 Frappr Web 2.0

41 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 41 Elgg Web 2.0

42 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 42 Blog Web 2.0

43 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 43 Podcast Web 2.0 A podcast is a multimedia file distributed over the Internet using syndication feeds, for playback on mobile devices and personal computers. The term, as originally coined by Ben Hammersley in an article in The Guardian February 12, 2004, was meant as a portmanteau of "broadcasting" and "iPod". multimedia Internet syndicationfeeds personal computers Ben HammersleyThe GuardianFebruary 122004portmanteauiPod Wikipedia záznam zvuku do MP3 iTunes iPod RSS Do škol přichází podcastingDo škol přichází podcasting, Česká škola

44 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 44 Kdo jsou uživatelé Webu 1.0

45 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 45 Vývoj Blogů David Sifry - State of the Blogosphere, 2006State of the Blogosphere

46 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 46 Tvůrci jakéhokoli obsahu57% Vlastní výtvory (umění, fotky, texty apod.) děvčata 35%, chlapci 31% 33% Osobní Webová stránka22% Vlastní noviny nebo blog19% Transformace převzatého obsahu19% Amanda Lenhart - Teen Content Creators and Consumers, Pew Internet & American Life Project, November 2005Teen Content Creators and Consumers Využití internetu teenagery (12-17 let) v USA

47 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 47 Mezi-generační vývoj Net generace (Homo Zappiens) nespojité tempo multi-tasking nelineární přístup přerušované zpracování inf. ikonické vnímání propojenost spolupráce aktivní učení hraním stále ve střehu fantazie technologie jako přítel samozřejmost Starší generace běžné tempo mono-tasking lineární přístup zpracování 1 inf. naráz vnímání čtením samostatnost ctižádostivost pasivní učení a hraní odděleno klid realita technologie jako nepřítel nutnost soustředit se E V O L U C E – Oblinger & Veen, 2005

48 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 48 Kaiser Family Foundation, Generation M, March 2005

49 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 49 – Oblinger, 2005 Listen to radio while online Watch TV while online Talk on phone while online Visit a site mentioned by someone on the phone Send an IM to person you’re talking to Visit website seen on TV Visit website mentioned on radio Teens Online Multitasking

50 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 50 využívá nástrojů Webu 2.0 Škola 2. generace Víceuživatelské virtuální prostředí Whyville.netWhyville.net

51 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 51 Zdroje informací web.socrates.cz

52 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 52 www.eun.org Zdroje informací

53 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 53 Spomocnik.cz Zdroje informací

54 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 54 Základní druhy evaluace 1.Monitoring sběr dat a materiálů (nedílná součást každé evaluace) 2.Formativní týká se realizace výukové aktivity (často kvalitativní) 3.Sumativní týká se výstupů (často kvantitativní) 4.Upřesňující zabývá se určitou omezenou záležitostí (detailem) 5.Integrační zabývá se implementací aktivity do praxe 6.Kombinované formy formativní i sumativní, kvantitativní i kvalitativní (doporučovaná forma)

55 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 55 Základní evaluační nástroje Všechny stávající evaluační nástroje jsou nedokonalé! Handbook for Learning-centred Evaluation of Computer-facilitated Learning Projects, Murdoch University, 2000 kvantitativní (zařazení závislé na způsobu aplikace) kvalitativní log-book (záznam činnosti uživatele), hlasování pozorování, rozhovor, zájmová skupina, video záznam, archiv diskuzí (v systému), archiv vývoje obsahu (kurzu), archiv výukových výsledků (portfolio) ad. výběrová odpověď (checklist) dotazník otevřená odpověď výběrová odpověď test otevřená odpověď pokus (vyzkoušení výukové aplikace v rámci jejího vývoje) experiment (vyzkoušení výukové aplikace po dokončení vývoje) terénní výzkum (ověření vlastností výukové aplikace v praxi)

56 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 56 Kritéria posuzování eLearningu 1. 1.Odpovídá vzdělávacím plánům (osnovám) 2. 2.Použitelný v různých situacích a pro více skupin studentů (Gardner) 3. 3.Aktivizuje zájem studujících (Piaget, Vygotsky) 4. 4.Učí efektivně (vlastní cesta vedoucí k vyšším formám myšlení – Bloom) 5. 5.Používá moderní postupy (inovace) 6. 6.Zahrnuje formativní (kvalitativní) hodnocení 7. 7.Zahrnuje sumativní (kvantitativní) hodnocení 8. 8.Jednotnost, soudržnost a pochopitelnost 9. 9.Snadnost použití 10. 10.Efektivita vynaložených nákladů Criteria for eLearning Quality, EUN Insight project, 2005

57 © 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 57


Stáhnout ppt "© 2006 BoBr Inovativní výukové metody s využitím internetustrana 1 BoBrův Pomocník Učitelský spomocník"

Podobné prezentace


Reklamy Google