Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EK40809 URL: Finanční řízení podniku big. rb > žijete ekonomikou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EK40809 URL: Finanční řízení podniku big. rb > žijete ekonomikou."— Transkript prezentace:

1 EK40809 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@bigboss.cz Finanční řízení podniku big. rb > žijete ekonomikou

2 1.Úkoly finančního managementu 2.Faktor času v rozhodování o umístění kapitálu 3.Typy rozhodování a jejich náročnost na kapitál 4.Financování podniku – podle původu kapitálu 5.Financování podniku – podle pravidelnosti 6.Financování podniku – podle vlastníka kapitálu 7.Financování podniku – finanční analýza EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

3 1. Úkoly finančního managementu EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

4 Úkoly finančního managementu 1. opatřovat kapitál 2. rozhodovat o umístění kapitálu 3.rozhodovat o rozdělení zisku 4.prognózovat, plánovat, zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit podnik tak, aby byla zajištěna finanční stabilita podniku EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

5 ad 1) Opatřovat kapitál pro běžné i mimořádné potřeby podniku dále rozhodovat o jeho struktuře a změnách struktury –získat úvěr, –vydat akcie, –obligace, –restrukturalizovat zdroje, apod.) činnosti zaměřené na pasiva rozvahy EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

6 ad 2) Rozhodovat o umístění kapitálu činnosti zaměřené na aktiva v rozvaze –nakoupit aktiva?  investovat kapitál do hmotného, nehmotného n. finančního majetku, –financovat běžnou činnost podniku? –financovat vývoj nových výrobků? –vracet vypůjčený kapitál investorům? EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

7 ad 3) Rozhodovat o rozdělení zisku reinvestovat vyplatit jej ve formě dividend apod. EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

8 ad 4) Prognózovat, plánovat, … schopnost podniku platit své současné splatné závazky z běžných příjmů a inkas, analýza budoucích závazků a pohledávek potřebné investice do budoucna a jejich výnosnost tvorba rezervních fondů a prostředky na nutné a neplánované výdaje EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

9 2. Faktor času v rozhodování o umístění kapitálu EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

10 Co znamená faktor času v rozhodování? peníze v rozdílných časech mají různou hodnotu základem je otázka, zda –současná koruna má vyšší hodnotu než koruna budoucí (ta, pokud ji dobře investujeme, nám může přinést i úrok) faktor času v rozhodování podniku popisuje tzv. úrokový počet EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

11 úrokování může být: –jednoduché –při tomto se úročí pouze původní částka (vklad, jistina a úrok se každoročně vybírá) –složité –společně s jistinou se úročí i úrok EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

12 Výpočet budoucí hodnoty peněz odpovíme si na otázku, kolik Kč navíc mi přinese koruna investovaná v současnosti BH = SH (1 + i) n BH … budoucí hodnota –peníze, které obdržím po uplynutí n-let SH … současná hodnota –peníze, které mám nyní i … úroková míra vyjádřená v desetinném čísle n … počet let úročení (1 + i) = úročitel EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

13 Odúročení označuje situaci, kdy známe hodnotu peněz v budoucnosti (nebo např. víme, kolik peněz chceme v budoucnosti mít), ale nevíme, jaká je současná hodnota těchto peněz –neboli, potřebujeme zjistit, kolik peněz nyní máme investovat, abychom získali očekávanou budoucí hodnotu EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

14 Příklad (velmi jednoduchý) Vložili jsme do banky 10 000 Kč na 5 let, úr. sazba 10%. a)Kolik budeme mít po uplynutí doby na účtu b)Kolik Kč je nyní třeba vložit, aby na účtu bylo 20 000 Kč po uplynutí 5 let EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

15 řešení ad a) J 5 = 10 000 (1+ 0,1) 5 J 5 = 10 000 x 1,1 5 = 16 105 Kč interpretace –po uplynutí 5 let získáme 16 105 Kč (6 105 Kč = úrok) ad b) 20 000 = J 0 (1 + 0,1) 5 20 000/1,1 5 = 12 418 Kč interpretace –abych za 5 let měl na účtu 20 000 Kč, musím nyní vložit do banky 12 418 Kč EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

16 Faktor rizika v rozhodování o umístění kapitálu riziko –nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány nebo dokonce, že investovaný kapitál bude zcela ztracen varianta s vyšším rizikem zpravidla přináší vyšší zisk varianta s menším, menší EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

17 Příčiny rizika vnější –přírodní katastrofy –inflace –hosp. situace doma i v zahraničí –apod. vnitřní –chybný odhad poptávky –chybné zaměření investice –apod. EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

18 diverzifikace rizika Riziku lze předcházet tak, že svoje portfolio /bohatství/ investujeme do více různě rizikových projektů. V zásadě platí, že –příjmy z rizikovějších akcí se diskontují vyšší diskontní mírou než akce méně rizikové EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

19 Pravidla pro rozhodování v situaci rizika při stejném riziku se preferuje vždy vyšší výnos před výnosem nižším preferují se peníze obdržené dříve než stejná částka obdržená později porovnávání výnosnosti různých projektů, vybereme ten, který má nejvyšší výnosnost za předpokladu, že vložené prostředky jsou stejné základní motivací je zisk, popř. navýšení majetku (tzn. cash-flow) EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

20 3. Typy rozhodování o umístění v podniku dle náročnosti na řízení EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

21 odvíjí se od toho, jaká úroveň managementu daná rozhodnutí provádí (strategický, taktický a operativní management) rozlišujeme: –strategická rozhodnutí –taktická rozhodnutí –operativní rozhodnutí EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

22 Strategická rozhodnutí vyžadují velké částky peněz přinášejí zpravidla velké změny v podniku očekávaným výsledkem je velká změna v zisku, kt. je spojena s velkým rizikem chybné rozhodnutí může přinést velké ztráty i odchod podniku z trhu patří sem: –strategická dlouhodobá investiční r. –strategická dlouhodobá finanční r. EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

23 Taktická rozhodnutí provádí je zpravidla management střední nejsou spojena s většími finančními prostředky nemění zásadně dosavadní činnost podniku patří sem: –nákup stroje, –pořízení větších zásob, –zdokonalení výrobku, apod. EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

24 4. Druhy financování podniku – původ kapitálu EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

25 vnitřní (interní) –zdroje pochází z přímo z podniku (zisk, odpisy, dlouhodobé rezervní fondy, apod.) vnější (externí) –kapitál přichází z vnějšku (ze zdrojů mimo podnik), patří sem: vklady a podíly zakladatelů leasing faktoring futures swapy opce EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

26 ad leasing leasingové (pronajímající) společnosti pronajímají stroje, výrobní zařízení, automobily, letadla apod. nájemci, typy: – operační (provozní) tradiční nájemní smlouva, po skončení smlouvy zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti, – finanční nájemní smlouva je nevypověditelná, riziko nese pouze nájemce, po skončení smlouvy předmět nájmu za symbolickou cenu přechází do vlastnictví nájemce V současnosti je v ČR přes 300 leasingových společností, které profinancovávají zhruba 1/5 všech investic v ČR. Dominuje převážně finanční leasing (auta, stroje, letadla). Leasing nemovitostí se vyskytuje jen zřídka. EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

27 ad faktoring odkup pohledávek tzv. faktorem neboli firmou, která nese riziko jejich nedobytnosti a stává se tak de facto institucí, která financuje podnik, který své pohledávky odprodal EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

28 FUTURES, SWAPY, OPCE FUTURES –předkupní smlouvy SWAPY –výměnné obchody na mezinárodních trzích OPCE –právo nebo povinnost na koupi nebo prodej finančních produktů (akcie, půjčky, valuty, swapy, futures, apod.) EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

29 5. Druhy financování podniku – pravidelnost financování EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

30 běžné –zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku nákup materiálu, paliva, energie, mzdy, nájem, daně, splácení krátkodobých závazků, toto financování se týká převážně oběžných aktiv (krátkodobého majetku) mimořádné –týká se situací: zakládání podniku –peníze na pořízení pozemků, budov, strojů, zásob surovin, materiálu, … rozšiřování podniku –investice do výzkumu, výrobních zařízení, nákup akcií cizích podniků, státních a podnikových obligací, … spojování a likvidaci podniku EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

31 6. Druhy financování podniku – vlastník kapitálu EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz

32 financování vlastním kapitálem –emisí akcií, věcnými vklady do podnikání, apod. financování cizím kapitálem –bankovním úvěrem, obchodním úvěrem, půjčkou, obligacemi, zálohami dodavatelů, apod. samofinancování podniku –použití zisku k dalšímu rozvoji podniku –hlavní předností je to, že snižuje potřebu dalšího vydávání akcií a potřebu úvěrů, čímž snižuje závislost na věřitelích (např. bankách) a zpevňuje finanční situaci podniku EK306/07 URL: http://www.BLINKA.wz.cz big.RB@centrum.cz


Stáhnout ppt "EK40809 URL: Finanční řízení podniku big. rb > žijete ekonomikou."

Podobné prezentace


Reklamy Google