Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Veřejné projednání 2 14. 2. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Veřejné projednání 2 14. 2. 2013."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Veřejné projednání 2 14. 2. 2013

2 Prezentace 1.Kontext ISRR Krkonoše cíl způsob přípravy obsahová struktura dokumentu 2.Návrhová část ISRR Krkonoše vize regionu Krkonoše návrh opatření 3.Další postup práce

3 ISRR Krkonoše  Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš navrhnout opatření k řešení jednotlivých problémů navrhnout způsob, jak jednotlivá opatření realizovat  Termín: 05/2012 – 02/2013

4 ISRR Krkonoše – vymezení řešeného území 65 obcí 1183 km 2 106 tis. obyv.

5 Jednání a komunikace Aktivita / výstupTermín Ad hoc jednání mezi zpracovatelem a zadavatelemprůběžně Jednání řídicí skupiny strategického plánu7x během přípravy ISRR Jednání odborných pracovních skupinProsinec 2012 – leden 2013 Veřejné projednáníListopad 2012, únor 2013 Řízené rozhovory se zástupci významných subjektůKvěten – červen 2012

6 Analytická část Aktivita / výstupTermín Situační analýzaKvěten – srpen 2012 Analýza názorů významných subjektůČerven 2012 SWOTSrpen 2012

7 Návrhová část Aktivita / výstupTermín Návrh vizeListopad 2012 Identifikace rozvojových problémů regionuProsinec 2012 Stanovení cílůLeden 2013 Návrh priorit a opatřeníLeden – únor 2013

8 Realizační část Aktivita / výstupTermín Akční plánLeden – březen 2013 Systém implementaceÚnor - březen 2013 Financování ISRR KrkonošeÚnor – březen 2013

9 Návrhová část ISRR Krkonoše Analýza Specifické cíle Hlavní problémy Systém implementace a monitoringu plnění priorit a opatření Postup zpracování v čase Rozvojová vize Problémové okruhy Prioritní oblasti Opatření Globální cíle Analytická část Návrhová část Kroky Výstupy Návrh rozvojové vize Identifikace rozvojových problémů Stanovení cílů Návrh priorit, opatření a aktivit Výstupy analytické části AktivityAkční plán Implementační část Návrh implementace a akčního plánu Dílčí problémy

10 Vize rozvoje regionu Krkonoše  Krkonoše – jedinečné navenek, přátelské uvnitř  5 pilířů: Správa regionu => Dobře spravovaný region Infrastruktura a vybavenost => Vybavený region Životní prostředí a přírodní zdroje => Zelený region Hospodářství => Tvůrčí region Cestovní ruch => Turistický region

11 1. Dobře spravovaný region  vyvážený rozvoj v souladu s vizí Krkonoše 2050  řídicí a diskusní platformy (neformální platforma)  sdružení různorodých subjektů (formální platforma)  přeshraniční spolupráce vč. jazykových kompetencí  česko-polská a zejména česko-německá spolupráce a soužití (kultura, turistika, spolky…), region konstruktivního vypořádání s česko-německou historií a minulostí

12 2. Vybavený region  dálniční napojení na Prahu a Vratislav  infrastruktura pro bezpečnou a plynulou dopravu (silnice různých tříd, cyklostezky, pěší komunikace)  pilotní oblasti s dopravou pouze dopravními prostředky s nulovými emisemi  integrovaný systém veřejné dopravy  moderní komunikační a IT infrastruktura  energetická soběstačnost  kvalitní vzdělávání pro různé skupiny osob (pilířem stř. odborné školství a jazykové vzdělávání)  atraktivní bydlení a urbánní prostředí

13 3. Zelený region  úcta k jedinečnému prostředí, přírodě a krajině  koncepční a citlivý urbanistický rozvoj vč. regulace a preference nové zástavby v rámci intravilánů  opatrné a přiměřené využívání přírodních zdrojů  rozvoj malých obnovitelných zdrojů energie pro saturaci místní spotřeby  inovativnost v oblasti „zelených technologií“ (elektromobily, autobusy na zemní plyn, cyklistika, elektrokola, elektronizace správy a místní ekonomiky)

14 4. Tvůrčí region  dlouhodobá udržitelnost, odvětvová diverzifikace (i nadále průmysl i služby)  místní produkce a certifikace výrobků a služeb  lidský potenciál založený na dobrých jazykových znalostech (angličtina, němčina, polština) a na technických dovednostech  pracovní příležitosti pro práci „na dálku“, elektronizace ekonomiky, centra sdílených služeb  několik drobných středisek „center of excellence“ generujících inovace přiměřeně podmínkám převážně venkovského regionu

15 5. Turistický region  odklon od stávajícího vývoje směrem k jedinečnosti (geologické poměry, národní park, kulturní specifika…), autenticitě  snaha o přilákání různorodých skupin návštěvníků, zvláště pak střední a vyšší střední třídy, opakované návštěvy, vztah návštěvníků k regionu  několik nadregionálně až mezinárodně známých turistických produktů (jednička mezi lyžařskými destinacemi v Česku, posílení pozice v dalších formách CR)  kvalita pracovníků v CR (odborné a jazykové vzdělání)

16 Návrh opatření Prioritní oblastOpatření 1. Doprava, dopravní dostupnost a telekomunikace Opatření 1.1: Modernizace dálkové a regionální silniční sítě Opatření 1.2: Revitalizace železnice a rozvoj šetrných forem dopravy Opatření 1.3: Ostatní druhy dopravy a telekomunikace 2. Sociální soudržnost a veřejné služby Opatření 2.1: Institucionální zajištění regionálního rozvoje Opatření 2.2: Urbánní rozvoj sídel Opatření 2.3: Občanská vybavenost Opatření 2.4: Sociální služby Opatření 2.5: Zdravotní služby 3. Ekonomika a lidské zdroje Opatření 3.1: Lidské zdroje, školství a trh práce Opatření 3.2: Organizační zabezpečení rozvoje ekonomiky Opatření 3.3: Regionální produkce a regionální trh 4. Cestovní ruchOpatření 4.1: Integrace nabídky služeb v cestovním ruchu Opatření 4.2: Kvalita služeb a lidské zdroje v cestovním ruchu Opatření 4.3: Marketing cestovního ruchu Opatření 4.4: Spolupráce aktérů v cestovním ruchu 5. Životní prostředí a přírodní zdroje Opatření 5.1: Koordinace územního rozvoje Opatření 5.2: Přírodní prostředí Opatření 5.3: Využívání přírodních zdrojů Opatření 5.4: Životní prostředí v obcích

17 Projektové záměry  Projektový záměr – plánovaná, časově ohraničená aktivita (investiční, neinvestiční, organizační) naplňující některé z opatření ISRR Krkonoše  K předložení záměrů osloveny členské obce SMO Krkonoše a další subjekty  Záměry budou shromážděny do 28. 2.  Rozdělení záměrů na cca 15-30 zásadních (regionálního významu) a na ostatní  Databázi záměrů bude možné průběžně aktualizovat

18 Další postup práce  Finalizace návrhové části na základě vyhodnocení veřejného projednání  Vyhodnocení a klasifikace shromážděných projektových záměrů  Návrh implementace, tedy způsobu naplňování a systému práce s ISRR Krkonoše

19 Děkuji za pozornost! Josef Miškovský SPF Group, v.o.s. miskovsky@spfgroup.org


Stáhnout ppt "Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Veřejné projednání 2 14. 2. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google