Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze - Odbor Řídící orgán PRV Vypracovala: Veronika Vlasáková Místo konání: Náměšť na Hané

2 Opatření III.2.1 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby příjem žádostí pro 14. kolo – říjen 2011

3 III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic Cílem Podpatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic je podpora malých obcí v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury včetně vodohospodářské, zlepšení vzhledu obcí a tím zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, podnikání i relaxaci. Podopatření III.2.1.1 je rozděleno na 3 záměry:  Záměr a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí  Záměr b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu  Záměr c) územní plán

4 V rámci každého regionu NUTS 2 bude vyhlašován pouze jeden z následujících záměrů: REGION NUTS 2Záměr Střední Čechyb) Jihozápadb) Severozápada) Severovýchodb) Jihovýchoda) Střední Moravaa) Moravskoslezskob)

5 Aktuální stav implementace Stav implementace - záměr a) III.2.1.1 ke dni 1. 7. 2011 Počet zaregistrovaných projektů 1 605 Částka za zaregistrované projekty (v Kč) 4 488 604 838 Počet schválených žádostí 652 Částka za schválené projekty (v Kč) 1 720 072 177 Počet podaných žádostí o proplacení 764 Částka za podané žádosti o proplacení (v Kč) 1 627 066 938 Počet proplacených žádostí o proplacení 742 Proplacená částka (v Kč) 1 578 997 856 Počet proplacených projektů 604

6 Porovnání jednotlivých kol v podopatření III.2.1.1Obnova a rozvoj vesnic 2. kolo záměr a) 5. kolo záměr a) 8. kolo záměr a) Počet zaregistrovaných projektů 473580537 Částka za zaregistrované projekty (v Kč) 1 199 019 8011 745 954 5121 503 000 910 Počet schválených žádostí 339198115 Částka za schválené projekty (v Kč) 866 729 072542 084 484311 258 621 Úspěšnost žadatelů 71,7 %34,1 %21,4 %

7 Porovnání závazkovaných a schválených částek dle jednotlivých kol příjmu

8 Finanční plnění Pro závazkování na 14. kolo bude použit kurz 23,60 EUR/CZK Celkový rozpočet období 2007 – 2013 na podopatření Celkem zazávazkováno Celkem proplaceno (kurz ke dni proplacení) Zbývá k zazávazkováníZbývá k proplacení 4 724 705 722 Kč3 302 045 636 Kč2 960 372 492Kč1 422 660 086 Kč1 764 333 230 Kč Předpokládaná výše alokace pro NUTS II Střední Morava: 158,5 mil. Kč

9 Žadatelem v Opatření III.2.1.1 záměru a) může být: obec do 500 obyvatel;obec do 500 obyvatel; svazek obcí (dle zákona o obcích), pokud je projekt určen k realizaci v obci do 500 obyvatel;svazek obcí (dle zákona o obcích), pokud je projekt určen k realizaci v obci do 500 obyvatel; nestátní nezisková organizace, občanské sdružení; obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy;nestátní nezisková organizace, občanské sdružení; obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy; zájmová sdružení právnických osob dle občanského zákoníku, jsou-li členy obce či svazky obcí;zájmová sdružení právnických osob dle občanského zákoníku, jsou-li členy obce či svazky obcí; církve a jejich organizace;církve a jejich organizace;

10 Počet bodů potřebný pro schválení žádostí o dotaci v podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic záměr a) 8 kolo Regionální odboryMax. počet bodůPočet bodů potřebný ke schválení Úspěšnost žadatelů (%) Praha a Střední Čechy132-0 České Budějovice1429519 Ústí nad Labem137986 Hradec Králové14710026 Brno1529846 Olomouc137-0 Opava1478922

11 Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic a) dopravní a technická infrastruktura, vzhled obcí Minimální výdaje: 50 tis. Kč Maximální výdaje: 5 mil. Kč (svazek obcí 20 mil.Kč) Výdaje na které může být poskytnuta dotace:  Stavební výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV třídy  Stavební výdaje na novou výstavbu/obnovu vodou propustných komunikací  Výdaje na budování/obnovu sítí technické infrastruktury  Stavební výdaje na obnovu veřejných prostranství obce (vyjma vodních ploch)  Výdaje na parkové úpravy (možnost získání bodů při nenárokování těchto výdajů)  Stavební výdaje na zpevnění ploch a pokládka zpevněných ploch a dlažeb  Výdaje na zpracování projektové a technické dokumentace  Odstranění výdajů na nákup budov, staveb a pozemků

12 Preferenční kritéria Společná kritéria pro záměry a), b) Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 100,1 – 125 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je 125,1 – 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR Míra nezaměstnanosti v okrese, ve kterém je projekt realizován, je více než 150 % průměrné míry nezaměstnanosti v ČR Projekt je realizován v regionu se soustředěnou podporou státu na roky 2010-2013 v souladu s přílohou k usnesení vlády ze dne 22. února 2010 č. 141 Žadateli dosud nebyl schválen k poskytnutí dotace z PRV žádný projekt v daném záměru (v období 2007-2013) Projekt je v souladu s oficiálně schváleným dokumentem Místní Agendy 21 nebo Rozvojovým strategickým dokumentem obce *došlo k odstranění regionálních kritérií

13 Preferenční kritéria kritéria pro záměr a) Komplexnost projektu – projekt předložený v záměru a) zahrnuje více než čtyři aktivity záměru Komplexnost projektu – projekt předložený v záměru a) zahrnuje 3 – 4 aktivity záměru Komplexnost projektu – projekt předložený v záměru a) zahrnuje 2 aktivity záměru Počet obyvatel v obci – obec, kde je realizován projekt předložený v záměru a), má do 250 obyvatel Žadatel si v rámci projektu nenárokuje výdaje na parkové úpravy, které jsou součástí projektu a tvoří minimálně 10 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Snížená míra podpory - Požadovaná míra dotace je 89 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Snížená míra podpory - Požadovaná míra dotace je 88 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Snížená míra podpory - Požadovaná míra dotace je 87 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace Projekt je realizován ve spolupráci s místními podnikatelskými subjekty *došlo k odstranění regionálních kritérií

14 Nový systém administrace žádostí povinné zaslání formuláře ŽOD elektronickou cestou prostřednictvím Portálu farmáře Žadatel poté na RO SZIF doručí ve stanoveném termínu pouze podepsaný formulář ŽOD (osobně, pošta, DS) – datum registrace = datum písemného doručení ŽOD SZIF provede administrativní kontrolu ŽOD (21 dní) v případě nedostatků SZIF vyzve k jejich odstranění (7 dní), výzva i na Portálu farmáře SZIF sestaví seznam žadatelů dle nárokovaných bodů v případě shody bodů je rozhodným kritériem výše dotace

15 Nový systém administrace žádostí SZIF rozdělí žadatele do 3 skupin:  statut Doporučen (dle částky závazkování)  statut Náhradník (dle rezervní částky)  statut Nedoporučen Seznamy budou zveřejněny na webu SZIF SZIF vyzve žadatele se statutem Doporučen a Náhradník k doložení povinných, příp. nepovinných příloh (14 dní) – Stavební povolení pravomocné a platné k datu podání ŽOD SZIF provede kontrolu obdržených dokumentů v případě nedostatků SZIF vyzve k jejich odstranění (14 dní) SZIF provede schválení žádostí, které vyhověly všem kritériím přijatelnosti a dalším podmínkám

16 INFORMACE www.eagri.cz Program rozvoje venkova/Pravidla a Nařízení vlády k opatření PRV III.2.1, III.2.2: Veronika Vlasáková e-mail: veronika.vlasakova@mze.cz tel.:221 812 360 www.szif.cz akreditovaná platební agentura příjem žádostí na RO SZIF

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby aktualizace pravidel pro 14.kolo žádostí Mze."

Podobné prezentace


Reklamy Google