Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu."— Transkript prezentace:

1 Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu.
Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované) 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení-senzomotorické učení 3.finální- výkon

2 Výkon =práce vykonaná za jednotku času
Vymezení pojmu výkon. Výkon =práce vykonaná za jednotku času Motorický výkon Čelikovský(1989) Motorický výkon je míra realizace pohybového úkolu Dobrý(1994) Motorický výkon je výsledek určité pohybové činnosti dosažené v určitém čase a v daných podmínkách. Měkota(2007) Motorický výkon je jednotou provedení a výsledku(zadání) pohybové činnosti. Sportovní výkon je specifickým typem motorického výkonu(činnost brankáře)‏ Gajda(2006) Sportovní výkon je projevem specializovaných schopností jedince v uvědomělé pohybové činnosti,zaměřené na řešení pohybového úkolu,vymezeného pravidly sportovní disciplíny.

3 Činitelé výkonu. Výkon můžeme objasnit jako funkci(f) pohybových předpokladů(P),motivace(M) a intervenující proměnné(I). V = f(P,M,I)‏ Pohybové předpoklady(P) – motorické schopnosti,dovednosti,somatické a psychické předpoklady. Motivace(M) – soubor a integrace pohnutek k činnosti Intervenující proměnné(I) – momentální zdravotní stav,psychická pohoda,přírodní podmínky, diváci,rozhodčí.

4 Klasifikace výkonu. 1. individuální x kolektivní
2. relativně maximální výkon x absolutně maximální výkon

5 Hodnocení pohybových výkonů
statisticky podle bodovacích tabulek pomocí standardizovaných stupnic 1. měřením 2. testováním 3. posuzováním

6 Pohybová výkonnost Výkonnost je schopnost podávat opakovaně výkony v určité pohybové činnosti.V ní se integruje úroveň pohybových schopností, dovedností, návyků, úroveň zvládnutí pohybové činnosti a psychické připravenosti člověka. Měkota(2007) Výkonnost = způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,zpravidla na poměrně stabilní úrovni. Sportovní výkonnost je výsledkem adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho motivaci. Sportovní výkonnost je chápána jako schopnost podávat opakovaně sportovní výkony resp. jako způsobilost opakovat pohybový výkon.

7 Druhy motorické výkonnosti.
1. Základní motorická výkonnost 2. Sportovní výkonnost Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné,ale ve všech základních pohybových činnostech.Ty bývají součástí výkonnostních testů(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností. a) výkonnost jednotlivce b) výkonnost určité populace

8 Senzibilní období pro rozvoj pohybových schopností
Nástup senzibilního období Věk - roky Pohybové schopnosti Raný 5 - 11 Koordinační schopnosti, frekvenční rychlost Střední 8 -15 Rychlostně a explozivně silové, realizační rychlost, flexibilita Pozdní Silově vytrvalostní, staticko silové, rychlostně silové Nevyhraněný 6 - 20 Vytrvalost

9 2. Sportovní výkonnost je způsobilost (předpoklad) opakovaně podávat výkony v určité sportovní činnosti(zpravidla na poměrně stabilní úrovni). Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži. Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé: Somatotyp - konstituci Kondici (všestranná – tělesná a psychická připravenost ke sportovnímu výkonu)‏ Koordinaci a techniku Kompetenci k jednání (Měkota,2007)‏

10 Čtyři úrovně motorické výkonnosti
Gymnasta 20 Podmiňuje úspěšnost v dílčí, fyzicky náročné činnosti Speciální Student TV 10 Zpravidla nejvýhodnější úroveň Svědčí o rezervách Optimální Zdravý muž 6 Odpovídá centrální tendenci modální interval v běžné populaci Většinová Oslabený 1 Hranice motorické nedostatečnosti úroveň hraničí s patologií Minimální Typ jedince Příklad: Počet shybů Charakteristika Úroveň výkonnosti Číselné údaje kvantifikují počet shybů na hrazdě mužů ve věku 20 – 30 let Pramen: Unifittest (6 – 60)‏

11 Klíčové faktory dlouhodobé sportovní výkonnosti
1. Pravidlo 10. let (10 000 hod. tréninku, tj. 3 hod denně po 10 let)‏ 2. Elementární pohybové dovednosti a základní sportovní dovednosti: osvojit před zahájením růstového spurtu (akcelerace): dívky 11-13let, končí obvykle v 15letech (2 roky po menarché), chlapci – od 12let, nejvíce kolem 14roku, končí obvykle v 18letech 3. Specializovaný trénink až po 10 roce 4. Základem je vývojový věk (ne chronologický).

12 Stádia sportovního tréninku
1. Fundamentální stadium (dívky 6–8 let, chlapci 6–9 let) - vše co děti dělají musí být zábavné 2. Stadium zahájení soustavného tréninku (dívky 8-11 let, chlapci 9–12 let)‏ 3. Stadium tréninku se zvýšeným úsilím (dívky let, chlapci 12–16 let)‏ 4. Stadium tréninku s důrazem na účast v soutěžích (ženy 15-17, muži ) 5. Trénink s důrazem na vítězství 6. Udržení celoživotní pohybové aktivity

13 Variabilita hledisek pohybové výkonnosti
Genetické (fylogeneze a ontogeneze)‏ Bisexuální (rozdíly pohlaví)‏ Geografické (populace, rasy, kontinenty)‏ Socioprofesní (rodina, zaměstnání, škola)‏

14 Faktory tělesné výkonnosti
1) Vliv polohy: a) vliv státu: severské státy (lyžování, zimní sporty), jižní státy (plavání, letní sporty) b) vliv města: město - vyšší lidé (sportovní hry, plavání), venkov - nemožnost učit se plavat (více neplavců) 2) Vliv sportu: a) sportující: vyšší výkonnost než průměrná populace b) vrcholoví sportovci: sprinteři na 100m už jsou v cíli, 89m urazí žena sprinterka, Vliv fylogeneze:a) rozvoj technických disciplín (lyžování, lední hokej, skok o tyči) b) běhy jsou na stejné úrovni jako na začátku století c) celkově klesá úroveň silových schopností (zaměření na tělocvičné nářadí z počátku století) 5) Vliv ontogeneze: a) chlapci: akcelerace v pubertě (rostou ročníkové přírustky), v mecítmě věk vrcholné výkonnosti (K.S.- S.S.- R.S.- V.S.) b) děvčata: stagnace v pubertě (stejné nebo klesající ročníkové výsledky)

15 Výkonnostní rozdíly podle pohlaví
Obecně platí, že motorická výkonnost dospělých žen je o čtvrtinu nižší než výkonnost mužů. Znevýhodnění žen je největší v silových disciplínách, výkonnost podmíněná koordinačně je u obou pohlaví přibližně stejná. Výkonnostní intersexuální rozdíly ovšem souvisí s typem činnosti: Krátké běhy(30 – 60m) – 85 % Skoky z místa i rozeběhu % Hod obouruč – 65 % Hod jednoruč – 55 %

16 Důvody snížené výkonnosti u žen
1) Anatomická stavba: absolutně méně svalů - menší postava o 12-13cm, hmotnost o 12kg, relativně méně svalů - 80% podílu svalové hmoty mužů (svaly/hmotnost) 2) Profil těla: níže těžiště, úzká ramena, široké boky 3) Metabolismus: méně hemoglobinu a červených krvinek, menší srdeční výkon 4) Horší motivace: především v pubertě nastupují tzv. jiné zájmy

17 Měkota 2007

18 Sekulární trend Termínem sekulární trend se označuje základní směr vývoje určitého jevu v populaci,pozorovaný během dlouhodobé periody(seculum=století)‏ Příklady: V období 1895 – 2001 se výška postavy u nás zvýšila o 12 cm u mužů a 10 cm u žen.Současné hodnoty jsou 180,1 cm u mužů a 167,3 u žen. Na olympijských hrách byl medián 6 nejlepších závodníků v roce ,20 sec, v roce ,88 sec. Sekulární trend je u obou pohlaví sportovců jednoznačně pozitivní a výrazný.


Stáhnout ppt "Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu."

Podobné prezentace


Reklamy Google