Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)"— Transkript prezentace:

1 Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované) 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované) 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení- senzomotorické učení 2.procesuální- osvojení tělesných cvičení- senzomotorické učení 3.finální- výkon 3.finální- výkon

2 Vymezení pojmu výkon. Výkon =práce vykonaná za jednotku času Motorický výkon Čelikovský(1989) Motorický výkon je míra realizace pohybového úkolu Čelikovský(1989) Motorický výkon je míra realizace pohybového úkolu Dobrý(1994) Motorický výkon je výsledek určité pohybové činnosti dosažené v určitém čase a v daných podmínkách. Dobrý(1994) Motorický výkon je výsledek určité pohybové činnosti dosažené v určitém čase a v daných podmínkách. Měkota(2007) Motorický výkon je jednotou provedení a výsledku(zadání) pohybové činnosti. Měkota(2007) Motorický výkon je jednotou provedení a výsledku(zadání) pohybové činnosti. Sportovní výkon je specifickým typem motorického výkonu(činnost brankáře)‏ Sportovní výkon je specifickým typem motorického výkonu(činnost brankáře)‏ Gajda(2006) Sportovní výkon je projevem specializovaných schopností jedince v uvědomělé pohybové činnosti,zaměřené na řešení pohybového úkolu,vymezeného pravidly sportovní disciplíny. Gajda(2006) Sportovní výkon je projevem specializovaných schopností jedince v uvědomělé pohybové činnosti,zaměřené na řešení pohybového úkolu,vymezeného pravidly sportovní disciplíny.

3 Činitelé výkonu. Výkon můžeme objasnit jako funkci(f) pohybových předpokladů(P),motivace(M) a intervenující proměnné(I). V = f(P,M,I)‏ Pohybové předpoklady(P) – motorické schopnosti,dovednosti,somatické a psychické předpoklady. Motivace(M) – soubor a integrace pohnutek k činnosti Intervenující proměnné(I) – momentální zdravotní stav,psychická pohoda,přírodní podmínky, diváci,rozhodčí.

4 Klasifikace výkonu. 1. individuální x kolektivní 1. individuální x kolektivní 2. relativn ě maximální výkon x absolutn ě maximální výkon 2. relativn ě maximální výkon x absolutn ě maximální výkon

5 Hodnocení pohybových výkonů statisticky podle bodovacích tabulek pomocí standardizovaných stupnic 1. m ěř ením 1. m ěř ením 2. testováním 2. testováním 3. posuzováním 3. posuzováním

6 Pohybová výkonnost Výkonnost je schopnost podávat opakovan ě výkony v určité pohybové činnosti.V ní se integruje úroveň pohybových schopností, dovedností, návyků, úroveň zvládnutí pohybové činnosti a psychické připravenosti člověka. Výkonnost je schopnost podávat opakovan ě výkony v určité pohybové činnosti.V ní se integruje úroveň pohybových schopností, dovedností, návyků, úroveň zvládnutí pohybové činnosti a psychické připravenosti člověka. Měkota(2007) Výkonnost = způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,zpravidla na poměrně stabilní úrovni. Měkota(2007) Výkonnost = způsobilost (připravenost) podávat výkony v určité konkrétní činnosti,zpravidla na poměrně stabilní úrovni. Sportovní výkonnost je výsledkem adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho motivaci. Sportovní výkonnost je výsledkem adaptace člověka na pohybovou zátěž a jeho motivaci. Sportovní výkonnost je chápána jako schopnost podávat opakovaně sportovní výkony resp. jako způsobilost opakovat pohybový výkon. Sportovní výkonnost je chápána jako schopnost podávat opakovaně sportovní výkony resp. jako způsobilost opakovat pohybový výkon.

7 Druhy motorické výkonnosti. 1. Základní motorická výkonnost 2. Sportovní výkonnost Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné,ale ve všech základních pohybových činnostech.Ty bývají součástí výkonnostních testů(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností. Základní motorická výkonnost je připravenost podávat výkony ne v jedné,ale ve všech základních pohybových činnostech.Ty bývají součástí výkonnostních testů(baterií) a zároveň slouží jako indikátory motorických schopností. a) výkonnost jednotlivce a) výkonnost jednotlivce b) výkonnost určité populace b) výkonnost určité populace

8 Senzibilní období pro rozvoj pohybových schopností Nástup senzibilního období Věk - roky Pohybové schopnosti Raný 5 - 11 5 - 11 Koordinační schopnosti, frekvenční rychlost Střední 8 -15 Rychlostně a explozivně silové, realizační rychlost, flexibilita Pozdní 14 - 18 Silově vytrvalostní, staticko silové, rychlostně silové Nevyhraněný 6 - 20 Vytrvalost

9 2. Sportovní výkonnost je způsobilost (předpoklad) opakovaně podávat výkony v určité sportovní činnosti(zpravidla na poměrně stabilní úrovni). Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži. Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé: Sportovní výkonnost můžeme také pojímat jako předpoklad pro zdolávání nároků na sportovní výkon v tréninku a v soutěži. Je to předpoklad strukturovaný a zahrnuje tyto základní komplexní činitelé: Somatotyp - konstituci Somatotyp - konstituci Kondici (všestranná – tělesná a psychická připravenost ke sportovnímu výkonu)‏ Kondici (všestranná – tělesná a psychická připravenost ke sportovnímu výkonu)‏ Koordinaci a techniku Koordinaci a techniku Kompetenci k jednání (Měkota,2007)‏ Kompetenci k jednání (Měkota,2007)‏

10 Čtyři úrovně motorické výkonnosti Gymnasta20Podmiňuje úspěšnost v dílčí, fyzicky náročné činnosti Speciální Student TV10Zpravidla nejvýhodnější úroveň Svědčí o rezervách Optimální Zdravý muž 6Odpovídá centrální tendenci modální interval v běžné populaci Většinová Oslabený1Hranice motorické nedostatečnosti úroveň hraničí s patologií Minimální Typ jedince Příklad: Počet shybů CharakteristikaÚroveň výkonnosti Číselné údaje kvantifikují počet shybů na hrazdě mužů ve věku 20 – 30 let Pramen: Unifittest (6 – 60)‏

11 Klíčové faktory dlouhodobé sportovní výkonnosti 1. Pravidlo 10. let (10 000 hod. tréninku, tj. 3 hod denně po 10 let)‏ 1. Pravidlo 10. let (10 000 hod. tréninku, tj. 3 hod denně po 10 let)‏ 2. Elementární pohybové dovednosti a základní sportovní dovednosti: osvojit před zahájením růstového spurtu (akcelerace): dívky 11-13let, končí obvykle v 15letech (2 roky po menarché), 2. Elementární pohybové dovednosti a základní sportovní dovednosti: osvojit před zahájením růstového spurtu (akcelerace): dívky 11-13let, končí obvykle v 15letech (2 roky po menarché), chlapci – od 12let, nejvíce kolem 14roku, končí obvykle v 18letech chlapci – od 12let, nejvíce kolem 14roku, končí obvykle v 18letech 3. Specializovaný trénink až po 10 roce 3. Specializovaný trénink až po 10 roce 4. Základem je vývojový věk (ne chronologický). 4. Základem je vývojový věk (ne chronologický).

12 Stádia sportovního tréninku 1. Fundamentální stadium (dívky 6–8 let, chlapci 6–9 let) - vše co d ě ti d ě lají musí být zábavné 1. Fundamentální stadium (dívky 6–8 let, chlapci 6–9 let) - vše co d ě ti d ě lají musí být zábavné 2. Stadium zahájení soustavného tréninku (dívky 8-11 let, chlapci 9–12 let)‏ 2. Stadium zahájení soustavného tréninku (dívky 8-11 let, chlapci 9–12 let)‏ 3. Stadium tréninku se zvýšeným úsilím (dívky 11-15 let, chlapci 12–16 let)‏ 3. Stadium tréninku se zvýšeným úsilím (dívky 11-15 let, chlapci 12–16 let)‏ 4. Stadium tréninku s důrazem na ú č ast v soutěžích (ženy 15-17, muži 16-18 ) 4. Stadium tréninku s důrazem na ú č ast v soutěžích (ženy 15-17, muži 16-18 ) 5. Trénink s d ů razem na vítězství 5. Trénink s d ů razem na vítězství 6. Udržení celoživotní pohybové aktivity 6. Udržení celoživotní pohybové aktivity

13 Variabilita hledisek pohybové výkonnosti Genetické (fylogeneze a ontogeneze)‏ Genetické (fylogeneze a ontogeneze)‏ Bisexuální (rozdíly pohlaví)‏ Bisexuální (rozdíly pohlaví)‏ Geografické (populace, rasy, kontinenty)‏ Geografické (populace, rasy, kontinenty)‏ Socioprofesní (rodina, zam ě stnání, škola)‏ Socioprofesní (rodina, zam ě stnání, škola)‏

14 Faktory tělesné výkonnosti 1) Vliv polohy: a) vliv státu: severské státy (lyžování, zimní sporty), jižní státy (plavání, letní sporty) b) vliv města: město - vyšší lidé (sportovní hry, plavání), b) vliv města: město - vyšší lidé (sportovní hry, plavání), venkov - nemožnost učit se plavat (více neplavců) venkov - nemožnost učit se plavat (více neplavců) 2) Vliv sportu: a) sportující: vyšší výkonnost než průměrná populace b) vrcholoví sportovci: sprinteři na 100m už jsou v cíli, 89m urazí žena sprinterka, b) vrcholoví sportovci: sprinteři na 100m už jsou v cíli, 89m urazí žena sprinterka, Vliv fylogeneze:a) rozvoj technických disciplín (lyžování, lední hokej, skok o tyči) b) běhy jsou na stejné úrovni jako na začátku století b) běhy jsou na stejné úrovni jako na začátku století c) celkově klesá úroveň silových schopností (zaměření na tělocvičné nářadí z počátku století) c) celkově klesá úroveň silových schopností (zaměření na tělocvičné nářadí z počátku století) 5) Vliv ontogeneze: a) chlapci: akcelerace v pubertě (rostou ročníkové přírustky), v mecítmě věk vrcholné výkonnosti (K.S.- S.S.- R.S.- V.S.) b) děvčata: stagnace v pubertě (stejné nebo klesající ročníkové výsledky) b) děvčata: stagnace v pubertě (stejné nebo klesající ročníkové výsledky)

15 Výkonnostní rozdíly podle pohlaví Obecně platí, že motorická výkonnost dospělých žen je o č tvrtinu nižší než výkonnost mužů. Znevýhodnění žen je největší v silových disciplínách, výkonnost podmíněná koordinačně je u obou pohlaví přibližně stejná. Výkonnostní intersexuální rozdíly ovšem souvisí s typem činnosti: Krátké běhy(30 – 60m) 80 – 85 % Krátké běhy(30 – 60m) 80 – 85 % Skoky z místa i rozeběhu 70 - 80 % Skoky z místa i rozeběhu 70 - 80 % Hod obouruč 55 – 65 % Hod obouruč 55 – 65 % Hod jednoruč 45 – 55 % Hod jednoruč 45 – 55 %

16 Důvody snížené výkonnosti u žen 1 ) Anatomická stavba: 1 ) Anatomická stavba: absolutně méně svalů - menší postava o 12-13cm, hmotnost o 12kg, absolutně méně svalů - menší postava o 12-13cm, hmotnost o 12kg, relativně méně svalů - 80% podílu svalové hmoty mužů (svaly/hmotnost) relativně méně svalů - 80% podílu svalové hmoty mužů (svaly/hmotnost) 2) Profil těla: níže těžiště, úzká ramena, široké boky 2) Profil těla: níže těžiště, úzká ramena, široké boky 3) Metabolismus: méně hemoglobinu a červených krvinek, menší srdeční výkon 3) Metabolismus: méně hemoglobinu a červených krvinek, menší srdeční výkon 4) Horší motivace: především v pubertě nastupují tzv. jiné zájmy 4) Horší motivace: především v pubertě nastupují tzv. jiné zájmy

17 Měkota 2007

18 Sekulární trend Termínem sekulární trend se ozna č uje základní sm ě r vývoje ur č itého jevu v populaci,pozorovaný b ě hem dlouhodobé periody(seculum=století)‏ Termínem sekulární trend se ozna č uje základní sm ě r vývoje ur č itého jevu v populaci,pozorovaný b ě hem dlouhodobé periody(seculum=století)‏ P ř íklady: V období 1895 – 2001 se výška postavy u nás zvýšila o 12 cm u mu žů a 10 cm u ž en.Sou č asné hodnoty jsou 180,1 cm u mu žů a 167,3 u ž en. P ř íklady: V období 1895 – 2001 se výška postavy u nás zvýšila o 12 cm u mu žů a 10 cm u ž en.Sou č asné hodnoty jsou 180,1 cm u mu žů a 167,3 u ž en. Na olympijských hrách byl medián 6 nejlepších závodník ů v roce1904 11,20 sec, v roce 2004 9,88 sec. Na olympijských hrách byl medián 6 nejlepších závodník ů v roce1904 11,20 sec, v roce 2004 9,88 sec. Sekulární trend je u obou pohlaví sportovců jednozna č n ě pozitivní a výrazný. Sekulární trend je u obou pohlaví sportovců jednozna č n ě pozitivní a výrazný.


Stáhnout ppt "Výkon a výkonnost Tělesná cvičení jsou základním prostředkem tělesné výchovy a sportu. Mají tři stránky : 1.strukturální- jde o fáze pohybu(cyklické,acyklické,kombinované)"

Podobné prezentace


Reklamy Google