Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří pro média Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Bohuslava Šenkýřová 10. listopadu 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří pro média Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Bohuslava Šenkýřová 10. listopadu 2009."— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří pro média Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Bohuslava Šenkýřová 10. listopadu 2009

2 10 let soukromého vysokého školství v ČR 10 let Vysoké školy finanční a správní Ze 44 SVŠ v ČR je pouze 16 se statutem obecně prospěšné společnosti

3 Proč obecně prospěšná společnost:  Vhodná právnická forma pro vzdělávání  Je transparentní  Veškerý zisk je použit pro rozvoj o.p.s.  Statutární orgán SR VŠFS jako o.p.s.

4  analýza trhu a rozhodnutí o excelenci  vize, poslání, sdílené hodnoty  akreditace „produktů“ (oborů)  první imageová a produktová kampaň v oblasti VŠ  klientský přístup  procesní model řízení  vícezdrojové financování  řízení kvality v souladu se strategickými dokumenty VŠFS VŠFS jako manažersky řízený „podnik“

5 Studijní obory

6 City University of Seattle in Czech Republic MBABSBADouble Degree Základní kurzy MBA Essentials of Business Management, Business Communications Law and Economics for Global Business, Project Management and Prioritization Managing with Technology, Applied Marketing, Evaluating Financial Information, Managerial Accounting, Strategic Financial Management, People and Systems in Organizations Business Operations, Business Strategy Specializační kurzy MBA V oblasti Marketing, Finance a Global Management Studium v anglickém jazyce

7 Mobilita na VŠFS v rámci programu Erasmus Bilaterální smlouvy s 12 zemí, 28 univerzit (Německo, Francie, Itálie, Polsko, Slovensko, Irsko, Rakousko atd.) mobilita studentů -23 vyjíždějících a 24 přijíždějících mobilita pedagogů –5 vyjíždějících a 6 přijíždějících mobilita nepedagogických zaměstnanců –8 vyjíždějících a 4 přijíždějících Studium v anglickém jazyce

8  Klientský přístup  Vstřícné jednání  Individuální péče Komunikace se studenty

9 Vývoj počtu studentů

10 4.000 2.000 6.000 Absolventi (500 mil. Kč ušetřeno státnímu rozpočtu)

11 Klientský přístup (2008/2009) Nadstandardní personální obsazení odboru stud. záležitostí  ISP; počet se zvyšuje (přestup z VŠ,VOŠ): 160 studentů  IPSP; počet se zvyšuje (nemoc, MD, zahraničí, pracovní povinnosti, Erasmus):130 studentů  Studenti s opakováním ročníku: 123 studentů  „Věční“ studenti, tzv. dodatkáři: 436 studentů Celkem 849 studentů (přibližně každý šestý student) Počet žádostí v AR 08/09: 3 200

12 Důvod ukončeníBc. studiumNMgr. studium Nesplněním požadavků18449 Zanechání studia oznámením13328 Vyloučen - podvod20 Ukončení bez StZK10 Zanechání studia nezapsáním160 Úmrtí20 Celkem33877 Ukončení studenti od 1.11.2008 do 31.10.2009

13  Prospěchová stipendia  Účelová stipendia  Stipendia pro talentované studenty  Stipendia pro handicapované  Stipendia pro děti z dětských domovů  Stipendia ze státního rozpočtu  Stipendia pro doktorandy Stipendijní programy VŠFS

14 10 klíčových oblastí kvality výuky 1.Inovace studijních oborů a programů – bc. studium je profilováno jako základ studijního oboru a nmgr. studium rozvíjí obor do studijních směrů, specializací 2.Studijní plány – pravidelná reakreditace, jednotná šablona pro všechny obory 3. ECTS – kreditní systém v souladu s Boloňským procesem 4. EQUIP – postupné zavádění předmětů v e-learningové formě v kombinovaném studiu

15 5.Kvalita pedagogů – na základě zpětné vazby v každém semestru odstraňování slabých míst ve výuce a podpora silných 6.Pedagogická dokumentace – důraz je kladen na jednotné požadavky při zakončování předmětů vyučovaných více pedagogy a na transparentnost hodnocení 7.Audiovizuální studijní pomůcky – využití Multimediálního centra a odboru IT při tvorbě audiovizuálních pomůcek 10 klíčových oblastí kvality výuky

16 8.Zkouškové období – jednotný přístup pedagogů při zkoušení 9.Závěrečné práce – propojování témat závěrečných prací s VV činností školy, předložení dokladu o kontrole v Theses 10.Státní závěrečné zkoušky – doporučena studentům PPT prezentace, zveřejněny okruhy k STZk včetně seznamu povinné literatury, zaveden jednotný systém zkoušení – formulování zkušebních podotázek ke každému okruhu 10 klíčových oblastí kvality výuky

17 Věda, výzkum, projekty celkem 270 mil Kč AKTA VŠFS – v roce 2009 Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR.

18 Věda, výzkum, projekty GA ČR  Efektivnost investování do lidského kapitálu (leden/2003)  Vstup ČR do eurozóny a rizika spojená s plněním kurzového konvergenčního kritéria  Teoretická a metodologická východiska systémů analýz regulace a supervize finančních trhů  Teorie redistribučních systémů Celkem 6 výzkumných projektů GA ČR – 7 857 000 Kč Specifický vysokoškolský výzkum – podpora zapojování studentů do vysokoškolského výzkumu 18

19 Věda, výzkum, projekty  Operační programy fondů EU 2004 - 2006 (1. programovací období) 20 125 000 Kč  Národní a regionální granty  Zakázkové vzdělávací programy  Poradenská a konzultační činnost

20 Věda, výzkum, projekty Operační programy fondů EU 2007 - 2013 (2. programovací období) 20 684 000 Kč Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost Multiplikační efekty – postgraduální vzdělávání vědeckých pracovníků Posilování kompetencí VŠ pracovníků při rozvoji konkurenceschopnosti VŠ v Ústeckém kraji (POKROK) Operační program Praha Adaptabilita Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí (EQUIP)

21 Věda, výzkum, projekty Národní a regionální granty (2008-2009) - 1 230 000 Kč Vzdělávání pro ekonomické pracovníky škol (EDEC) Vzdělávání pro pedagogické pracovníky – mobilita studentů v EU (EUMED) Zakázkové vzdělávací programy (2008-2009) – 2 700 000 Kč Finanční akademie pro investiční specialisty (ČS, Unicredit)

22 Věda, výzkum, projekty Interní grantová agentura zřízena na přelomu roku 2007 a 2008 inicializuje, podněcuje vědecko-výzkumnou činnost a dává prostor akademickým pracovníkům k jejich vlastním výzkumným projektům. V ak. roce 2008/2009 řešeno 12 projektů: 22  Odklad zavedení eura v ČR z hlediska přínosů a nákladů společné měny (doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.)  Základní vývojové tendence rozvoje politiky sociálního pojištění (prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.)  Moderní přístupy k hodnocení investičních projektů (Ing. Karel Havlíček, Ph.D.)  Analýza velikosti a struktury marketingových komunikačních agentur v ČR (doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.)

23 Věda, výzkum, projekty Interní grantová agentura  Modelování vybraného procesu veřejné správy v multiagentním prostředí pomocí jazyka Jason (Ing. Jan Smolík)  Teoretická východiska a možnosti aplikace moderních manažerských přístupů ve veřejné správě (Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.)  Srovnávací analýza systémů soudobé veřejné správy (prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.)  Implementace principů "public governance" a jejich efektivnost (prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.)  Matematické základy teorie redistribučních systémů (RNDr. Ivan Havlíček, CSc.)  Charakter hyperlokální komunikace a její místo v marketingovém komunikačním mixu (doc. Ing. Milan Kašík, CSc.) 23

24 VŠFS jako excelentní zaměstnavatel

25  Systém hodnocení  Systém motivace a odměňování  Systém vnitřního vzdělávání Průměrný plat v ak. r. 2008/2009 cca 35 000 Kč + 17 000 Kč (benefity) Benefity: -stravenky -flexi passy -nadstandardní zdravotní péče (vitamíny, masáže) -dva dny placeného zdravotního volna -penzijní připojištění -akademické volno na vědeckou činnosti -týden dovolené navíc -pracovní pomůcky (mobily, PC) VŠFS jako excelentní zaměstnavatel

26 Hospodaření VŠFS 2008/2009

27 Od vzniku do 31.8.2009 celkové investice VŠFS do budov a zařízení cca 101 639 000 Kč Investice VŠFS

28

29

30

31


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří pro média Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Bohuslava Šenkýřová 10. listopadu 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google