Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EQUIP – distanční studijní opory (DSO)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EQUIP – distanční studijní opory (DSO)"— Transkript prezentace:

1 EQUIP – distanční studijní opory (DSO)
Co je plánovaným výstupem od do ? 25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces vzniku DSO? Vytvoření DSO (autorská práce) Interní oponentura DSO – GARANT OBORU Pilotní ověření DSO pro jednu studijní skupinu Externí oponentura DSO ??? OTÁZKA K DOŘEŠENÍ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ AUTORŮ Zavedení DSO do výuky v kombinovaném studiu – od této fáze budou vybrané předměty vyučovány v kombinovaném studiu pouze distanční formou

2 Autoři DSO Autoři distančních studijních opor (DSO) zajistí jejich zpracování na základě koncepčně zpracovaných scénářů obsahu a metodiky e- kurzů, které připraví metodik a garant obsahu na základě rozhodnutí Vedení VŠFS. Pro realizaci projektu (2009, do května 2011) počítáme s 25 autory. Tutoři DSO jsou zpracovávány s ohledem na plánované pracovní zatížení tutorů.

3 Předměty pro 1. vlnu - 9 předmětů
Vývoj ekonomických teorií Autor: Ing. Michal Mirvald, Ph.D. Finanční analýza podniku Autorka: Ing. Dana Kubíčková, CSc. Oceňování podniku Autorka: Ing. Mgr. Jaromír Tichý Euroregiony Autor: PaedDr. Václav Netolický 5. Základy práva Autor: Mgr. Jiří Řehák 6. Bankovnictví Autor: Ing. Josef Budík, CSc. Aplikační software 1 Autor: Ing. Vladimír Nulíček, CSc. 8. Aplikační software 2 Autor: Mgr. Anna Nováková 9. Řízení vztahů se zákazníky Autor: Ing. Miloslav Šašek

4 Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 1
Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 1. VLNA = 9 předmětů Příprava – personální, technické a organizační zázemí Vytváření DSO (9 předmětů) – AUTOŘI DSO Interní hodnocení DSO (9 předmětů) – GARANTI PŘEDMĚTŮ, METODIK a AUTOŘI DSO Pilotní ověření DSO (9 předmětů) pro jednu studijní skupinu Akademický rok 2009/2010 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Externí oponentura DSO (9 předmětů) 1. 4. – EXTERNÍ HODNOTITELÉ, METODIK a AUTOŘI DSO Zavedení DSO (9 předmětů) do výuky v kombinovaném studiu Akademický rok 2010/2011 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Od této fáze bude vybraných 9 předmětů vyučováno v kombinovaném studiu pouze distanční formou

5 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů
Katedra marketingové komunikace: 1. Komunikace podniku s médii PhDr. Pavel Čírtek 2. Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. 3. Direkt marketing Ing. Petr Váňa 4. Vývoj médií doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 5. Sociologické poznání a výzkum Mgr. Michal Tomčík Katedra práva: 6. Základy politologie Mgr. Jan Hrubeš 7. Management ve veřejné správě prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 8. Evropské právo 1 Ing. Michal Částek,. Ph.D. 9. Veřejné politiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D. 5

6 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů
Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky: 10. Podnikové finance 1 Ing. Jana Kotěšovcová 11. Podnikové finance 2 12. Účetnictví 2 Ing. Dana Kubíčková, CSc. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví: 13. Soudobé teorie finančních služeb Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc 14. Soudobé finanční trhy Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc Katedra matematiky a statistiky: 15. Základy statistických metod Mgr. Milena Kvaszová Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů: 16. Hospodářská politika Ing. Tomáš Teplík, CSc. Napříč katedrami: 17. Bakalářský diplomový seminář Ing. Mgr. Jaromír Tichý; PhDr. Jan Emmer 6

7 Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 2
Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 2. VLNA = 16 předmětů Vytváření DSO (16 předmětů) – AUTOŘI DSO Interní hodnocení DSO (16 předmětů) – GARANTI PŘEDMĚTŮ. METODIK a AUTOŘI DSO Pilotní ověření DSO (16 předmětů) pro jednu studijní skupinu Akademický rok 2010/2011 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Externí oponentura DSO (16 předmětů) 1. 2. – EXTERNÍ HODNOTITELÉ, METODIK a AUTOŘI DSO – KONEC PODPORY Z FONDŮ EU Zavedení DSO (16 předmětů) do výuky v kombinovaném studiu Akademický rok 2011/2012 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Od této fáze bude vybraných 25 předmětů vyučováno v kombinovaném studiu pouze distanční formou

8 Harmonogram aktivit 2008 - 2012 2008/2009 2009/2010 2010/2011
2011/2012 Příprava - personální, technické a organizační zázemí Pilotní ověření DSO (9 předmětů) Zavedení DSO (9 předmětů) do výuky Zavedení DSO (16 předmětů) Vytváření DSO (9 předmětů) Vytváření DSO (16 předmětů) Pilotní ověření DSO (16 předmětů) CELKEM 25 DSO VE VÝUCE (9 + 16) Interní hodnocení DSO (9 předmětů) Interní hodnocení DSO (16 předmětů) Externí oponentura DSO (16 předmětů) 1. 2. – Externí oponentura DSO (9 předmětů) 1. 4. – 8

9 Součástí projektu je multimediální učebna
V učebně bude 20 studentských pracovních míst Multimediální učebna umožňuje: Vytváření a sdílení digitálních multimediálních materiálů a softwaru Zadávání úkolů, cvičení a strukturovaných projektů Hodnocení a testování studentů Konverzace, diskuse, chatování a konferenční činnost Prezentace vzdělávacích materiálů studentů a učitele Párování a skupinovou práci studentů Webové aktivita a e-learning Zprovoznění učebny je plánováno na zahájení akademického roku 2009/2010

10 Podmínky podpory projektu z ESF - ve spolupráci s Vámi
Oddělení práce pro VŠFS a pro projekt - pracovní výkaz Dodržování povinné publicity INFO - Informační a propagační předměty projektu podpořeného z OPPA či články a další dokumenty vzniklé v rámci projektu musí obsahovat: Symbol Evropské unie (tj. vlajku EU) a odkaz na Unii použitím slovního spojení "Evropská unie" Logo hl. m. Prahy Logo OPPA Slovní odkaz na „Evropský sociální fond“ Prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. Pokud jde o malé propagační předměty, nejsou slovní odkaz a prohlášení povinné. 10

11 Další podmínky podpory projektu z ESF - těmi se budeme snažit Vás nezatěžovat
Dodržování časového harmonogramu, charakteru plánovaných aktivit projektu, jeho monitorovacích indikátorů a rozpočtu. Sledování přímých a nepřímých nákladů projektu. Kontrola uznatelnosti nákladů projektu. Podávání pravidelných monitorovacích zpráv o stavu realizace projektu (každých 6 měsíců). Řešení nepodstatných změn projektu a v případě potřeby vyjednávání s poskytovatelem dotace o podstatných změnách projektu. Archivace dokladů, příprava podkladů pro kontroly ze strany poskytovatele dotace. Evidence v projektem podpořených výsledků a výstupů po dobu 10 let 11


Stáhnout ppt "EQUIP – distanční studijní opory (DSO)"

Podobné prezentace


Reklamy Google