Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 EQUIP – distanční studijní opory (DSO) Co je plánovaným výstupem od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2011 ? 25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 EQUIP – distanční studijní opory (DSO) Co je plánovaným výstupem od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2011 ? 25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces."— Transkript prezentace:

1 1 EQUIP – distanční studijní opory (DSO) Co je plánovaným výstupem od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2011 ? 25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces vzniku DSO? 1.Vytvoření DSO (autorská práce) 2.Interní oponentura DSO – GARANT OBORU 3.Pilotní ověření DSO pro jednu studijní skupinu 4.Externí oponentura DSO ??? OTÁZKA K DOŘEŠENÍ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ AUTORŮ 5.Zavedení DSO do výuky v kombinovaném studiu – od této fáze budou vybrané předměty vyučovány v kombinovaném studiu pouze distanční formou

2 2 Autoři DSO Autoři distančních studijních opor (DSO) zajistí jejich zpracování na základě koncepčně zpracovaných scénářů obsahu a metodiky e- kurzů, které připraví metodik a garant obsahu na základě rozhodnutí Vedení VŠFS. Pro realizaci projektu (2009, 2010 + do května 2011) počítáme s 25 autory. Tutoři DSO jsou zpracovávány s ohledem na plánované pracovní zatížení tutorů. ŘÍDÍCÍ VÝBOR VEDENÍ ŠKOLY PEDAGOGOVÉ AUTOŘI A TUTOŘI TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ PODPORA

3 3 Předměty pro 1. vlnu - 9 předmětů 1.Vývoj ekonomických teorií Autor: Ing. Michal Mirvald, Ph.D. 2.Finanční analýza podniku Autorka: Ing. Dana Kubíčková, CSc. 3.Oceňování podniku Autorka: Ing. Mgr. Jaromír Tichý 4.Euroregiony Autor: PaedDr. Václav Netolický 5.Základy práva Autor: Mgr. Jiří Řehák 6.Bankovnictví Autor: Ing. Josef Budík, CSc. 7.Aplikační software 1 Autor: Ing. Vladimír Nulíček, CSc. 8.Aplikační software 2 Autor: Mgr. Anna Nováková 9.Řízení vztahů se zákazníky Autor: Ing. Miloslav Šašek

4 4 Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 1. VLNA = 9 předmětů Příprava – personální, technické a organizační zázemí 1. 11. 2008 – 31. 1. 2009 Vytváření DSO (9 předmětů) 1. 2. 2009 – 30. 6. 2009AUTOŘI DSO Interní hodnocení DSO (9 předmětů) 1. 7. 2009 – 31. 8. 2009GARANTI PŘEDMĚTŮ, METODIK a AUTOŘI DSO Pilotní ověření DSO (9 předmětů) pro jednu studijní skupinu Akademický rok 2009/2010ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Externí oponentura DSO (9 předmětů) 1. 4. – 30. 6. 2010EXTERNÍ HODNOTITELÉ, METODIK a AUTOŘI DSO Zavedení DSO (9 předmětů) do výuky v kombinovaném studiu Akademický rok 2010/2011ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Od této fáze bude vybraných 9 předmětů vyučováno v kombinovaném studiu pouze distanční formou

5 5 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů Katedra marketingové komunikace: 1.Komunikace podniku s médii PhDr. Pavel Čírtek 2.Podpora prodeje PhDr. Karel Eliáš, CSc. 3.Direkt marketing Ing. Petr Váňa 4.Vývoj médií doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. 5.Sociologické poznání a výzkum Mgr. Michal Tomčík Katedra práva: 6.Základy politologie Mgr. Jan Hrubeš 7.Management ve veřejné správě prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc. 8.Evropské právo 1 Ing. Michal Částek,. Ph.D. 9.Veřejné politiky Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

6 6 Předměty pro 2. vlnu - 16 předmětů Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky: 10.Podnikové finance 1 Ing. Jana Kotěšovcová 11.Podnikové finance 2 Ing. Jana Kotěšovcová 12.Účetnictví 2 Ing. Dana Kubíčková, CSc. Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví: 13.Soudobé teorie finančních služeb Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc 14.Soudobé finanční trhy Doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.; Ing. Josef Budík, CSc Katedra matematiky a statistiky: 15.Základy statistických metod Mgr. Milena Kvaszová Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů: 16.Hospodářská politika Ing. Tomáš Teplík, CSc. Napříč katedrami: 17.Bakalářský diplomový seminář Ing. Mgr. Jaromír Tichý; PhDr. Jan Emmer

7 7 Rozfázování vytváření DSO a jejich zavádění do výuky 2. VLNA = 16 předmětů Vytváření DSO (16 předmětů) 1. 10. 2009 – 30. 4. 2010 AUTOŘI DSO Interní hodnocení DSO (16 předmětů) 1. 5. 2010 – 31. 8. 2010 GARANTI PŘEDMĚTŮ. METODIK a AUTOŘI DSO Pilotní ověření DSO (16 předmětů) pro jednu studijní skupinu Akademický rok 2010/2011 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Externí oponentura DSO (16 předmětů) 1. 2. – 30. 4. 2011 EXTERNÍ HODNOTITELÉ, METODIK a AUTOŘI DSO 30. 4. 2011 – KONEC PODPORY Z FONDŮ EU Zavedení DSO (16 předmětů) do výuky v kombinovaném studiu Akademický rok 2011/2012 ORGANIZACE STUDIA, TUTOŘI Od této fáze bude vybraných 25 předmětů vyučováno v kombinovaném studiu pouze distanční formou

8 8 Harmonogram aktivit 2008 - 2012 2008/20092009/20102010/20112011/2012 Příprava - personální, technické a organizační zázemí 1. 11. 2008 – 28. 2. 2009 Pilotní ověření DSO (9 předmětů) Zavedení DSO (9 předmětů) do výuky Zavedení DSO (16 předmětů) Vytváření DSO (9 předmětů) 1. 3. 2009 – 31. 8. 2009 Vytváření DSO (16 předmětů) 1. 10. 2009 – 30. 4. 2010 Pilotní ověření DSO (16 předmětů) CELKEM 25 DSO VE VÝUCE (9 + 16) Interní hodnocení DSO (9 předmětů) 1. 9. 2009 – 30. 9. 2009 Interní hodnocení DSO (16 předmětů) 1. 5. 2010 – 31. 8. 2010 Externí oponentura DSO (16 předmětů) 1. 2. – 30. 4. 2011 Externí oponentura DSO (9 předmětů) 1. 4. – 30. 6. 2010

9 9 Součástí projektu je multimediální učebna V učebně bude 20 studentských pracovních míst Multimediální učebna umožňuje: 1.Vytváření a sdílení digitálních multimediálních materiálů a softwaru 2.Zadávání úkolů, cvičení a strukturovaných projektů 3.Hodnocení a testování studentů 4.Konverzace, diskuse, chatování a konferenční činnost 5.Prezentace vzdělávacích materiálů studentů a učitele 6.Párování a skupinovou práci studentů 7.Webové aktivita a e-learning Zprovoznění učebny je plánováno na zahájení akademického roku 2009/2010

10 10 Podmínky podpory projektu z ESF - ve spolupráci s Vámi 1.Oddělení práce pro VŠFS a pro projekt - pracovní výkaz 2.Dodržování povinné publicity INFO - Informační a propagační předměty projektu podpořeného z OPPA či články a další dokumenty vzniklé v rámci projektu musí obsahovat: –Symbol Evropské unie (tj. vlajku EU) a odkaz na Unii použitím slovního spojení "Evropská unie" –Logo hl. m. Prahy –Logo OPPA –Slovní odkaz na „Evropský sociální fond“ –Prohlášení zdůrazňující pozitivní přínos podpory z OPPA ve znění „Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“. Pokud jde o malé propagační předměty, nejsou slovní odkaz a prohlášení povinné.

11 11 Další podmínky podpory projektu z ESF - těmi se budeme snažit Vás nezatěžovat 1.Dodržování časového harmonogramu, charakteru plánovaných aktivit projektu, jeho monitorovacích indikátorů a rozpočtu. 2.Sledování přímých a nepřímých nákladů projektu. 3.Kontrola uznatelnosti nákladů projektu. 4.Podávání pravidelných monitorovacích zpráv o stavu realizace projektu (každých 6 měsíců). 5.Řešení nepodstatných změn projektu a v případě potřeby vyjednávání s poskytovatelem dotace o podstatných změnách projektu. 6.Archivace dokladů, příprava podkladů pro kontroly ze strany poskytovatele dotace. 7.Evidence v projektem podpořených výsledků a výstupů po dobu 10 let


Stáhnout ppt "1 EQUIP – distanční studijní opory (DSO) Co je plánovaným výstupem od 1. 11. 2008 do 30. 4. 2011 ? 25 distančních studijních opor (DSO) Jaký je proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google