Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality Lean management.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality Lean management."— Transkript prezentace:

1 Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality Lean management

2 cílem je „zeštíhlení“ procesů podniku (úspora času a zdrojů) cílem je „zeštíhlení“ procesů podniku (úspora času a zdrojů) štíhlá výroba = zbavení se všeho, co zatěžuje firmu na její cestě vzhůru štíhlá výroba = zbavení se všeho, co zatěžuje firmu na její cestě vzhůru

3 Lean management

4 Charakteristika štíhlé výroby plochá organizační struktura plochá organizační struktura produkční týmy produkční týmy konkurenceschopnost konkurenceschopnost týmová spolupráce týmová spolupráce vyloučení neefektivních činností vyloučení neefektivních činností decentralizované rozhodovací procesy decentralizované rozhodovací procesy

5 Přístupy k lean managementu v zásadě dva základní přístupy: základní přístupy: 1.lean management jako soubor tzv. TPS nástrojů (Toyota Production System): –metoda MUDA –metoda KAIZEN –metoda POKA-YOKE

6 Přístupy k lean managementu v zásadě dva základní přístupy: 2. neustálé zvyšování produktivity práce, 2. neustálé zvyšování produktivity práce, přístup využívá také metody např.: např.: –metoda KANBAN –metoda HEIJUNKA BOX

7 Lean management Technologická oblast Technologická oblast (moderní technologie, snižování kapitálové náročnosti firem …) Zaměstnanci Zaměstnanci (vzdělávání pracovníků, přesouvání operací do teritorií s levnou pracovní silou …) Organizace provozu Organizace provozu (fraktálová výroba, týmová práce..) Hospodárnost provozu Hospodárnost provozu (metoda ABC …) (metoda ABC …)

8 Lean management

9 50. léta 2O. stol. – poprvé zaveden v Japonsku v automobilovém průmyslu u firmy Toyota, 50. léta 2O. stol. – poprvé zaveden v Japonsku v automobilovém průmyslu u firmy Toyota, => mělo se zamezit plýtvání, => omezit nehospodárné aktivity – zákazník za ně neplatí, => 2 pilíře – JIT, JIDOKA (automatizace s lidskou inteligencí), poté koncepty tzv. „štíhlé produkce a štíhlé myšlenky (Lean Produktion and Lean Thinking) úspěšně zavedeny v dalších odvětvích poté koncepty tzv. „štíhlé produkce a štíhlé myšlenky (Lean Produktion and Lean Thinking) úspěšně zavedeny v dalších odvětvích tzv. štíhlá výroba umožňuje použití menšího počtu: tzv. štíhlá výroba umožňuje použití menšího počtu: –zaměstnanců, –výrobních prostředků, –investic, dochází k produkci většího množství a variant výrobků/služeb, dochází k produkci většího množství a variant výrobků/služeb, základem organizační struktury = týmová práce, základem organizační struktury = týmová práce, spojuje výhody masové produkce (rychlost a nízké náklady na jeden výrobek) s předností malovýroby (vysoká flexibilita a kvalita). spojuje výhody masové produkce (rychlost a nízké náklady na jeden výrobek) s předností malovýroby (vysoká flexibilita a kvalita).

10 Lean management Udržení dlouhodobé ziskovosti podniku je nutné podporovat: Udržení dlouhodobé ziskovosti podniku je nutné podporovat: –totální kvalitu, –nulovou chybovost, –nejnižší možné výrobní náklady, –minimální dodací lhůty, –spolehlivost dodání, –efektivní řízení lidských zdrojů, –stabilní zaměstnanecké poměry, pro dosažení výše uvedených aktivit se zavádí různé systémy (řízení jakosti, řízení lidských zdrojů apod.), pro dosažení výše uvedených aktivit se zavádí různé systémy (řízení jakosti, řízení lidských zdrojů apod.), systémy štíhlých principů je sjednotí a maximalizují odstraňování plýtvání. systémy štíhlých principů je sjednotí a maximalizují odstraňování plýtvání.

11 Lean management Fáze realizace 0. Přípravná fáze získat podporu vedení, získat podporu vedení, vybrat část podniku pro modelovou implementaci, vybrat část podniku pro modelovou implementaci, zvolit „agenty změn“ tvořící implementační tým, zvolit „agenty změn“ tvořící implementační tým, komunikovat o štíhlé transformaci se všemi zainteresovanými stranami. komunikovat o štíhlé transformaci se všemi zainteresovanými stranami.

12 Fáze realizace lean managementu 1. Diagnostická fáze cíl = zjistit přesně, kde jsme, cíl = zjistit přesně, kde jsme, provést základní analýzu produktu (procesu), na kterém se bude aplikovat „lean“, provést základní analýzu produktu (procesu), na kterém se bude aplikovat „lean“, souhrn výsledků zobrazit na mapě současného stavu, souhrn výsledků zobrazit na mapě současného stavu, rozdělit procesy na ty s přidanou hodnotou a na ty, které hodnotu nepřidávají. rozdělit procesy na ty s přidanou hodnotou a na ty, které hodnotu nepřidávají.

13 Fáze realizace lean managementu 2. Strategická fáze cíl = definovat vizi a zformulovat cíle společnosti, sestavit akční plány, cíl = definovat vizi a zformulovat cíle společnosti, sestavit akční plány, vytvoření budoucí mapy – eliminovat zbytečné procesy, mezisklady, přepravu atd., vytvoření budoucí mapy – eliminovat zbytečné procesy, mezisklady, přepravu atd., vytvořit časový harmonogram implementace. vytvořit časový harmonogram implementace.

14 Fáze realizace lean managementu 3. Fáze stability cíl = zpevnit základ, na kterým se staví štíhlá společnost, cíl = zpevnit základ, na kterým se staví štíhlá společnost, zpřísnit disciplínu na pracovišti, zpřísnit disciplínu na pracovišti, definovat a zavést systém pravidelného měření výkonů ve výrobě, financích, lidských zdrojích, kvalitě apod., definovat a zavést systém pravidelného měření výkonů ve výrobě, financích, lidských zdrojích, kvalitě apod., definovat čas na každý produkt. definovat čas na každý produkt.

15 Fáze realizace lean managementu 4. Akční fáze cíl = provést zlepšení využitím metod štíhlé transformace, cíl = provést zlepšení využitím metod štíhlé transformace, 5S - uspořádání pracovních ploch, zavedení pořádku a disciplíny, 5S - uspořádání pracovních ploch, zavedení pořádku a disciplíny, Standard Work - standardizace práce, sjednocení linek, Standard Work - standardizace práce, sjednocení linek, Kanban - materiálové procesy, Kanban - materiálové procesy, SMED (Single Minute Exchange of Dies) - postup zkrácení doby změny výroby, SMED (Single Minute Exchange of Dies) - postup zkrácení doby změny výroby, TPM (Total Productive Maintenance) - zlepšení provozuschopnosti stroj. zaříz., TPM (Total Productive Maintenance) - zlepšení provozuschopnosti stroj. zaříz., VRK (Variation Reduction Kaizen) - zmenšení odchylek souvisejících s kvalitou, VRK (Variation Reduction Kaizen) - zmenšení odchylek souvisejících s kvalitou, dobou provozuschopnosti, produktivitou, dodávkami, TPI (Transactional Process Improvement) - pro zlepšení administrat. procesů, TPI (Transactional Process Improvement) - pro zlepšení administrat. procesů, 6 Sigma - použití statistických metod na vysoké úrovni. 6 Sigma - použití statistických metod na vysoké úrovni.

16 Fáze realizace lean managementu 5. Vyhodnocení cíl = měření efektivity, sledování postupu, cíl = měření efektivity, sledování postupu, průběžné hodnocení průběžné hodnocení měsíční formální porady, měsíční formální porady, prosazení vhodných nápravných opatření v případě odchylky, prosazení vhodných nápravných opatření v případě odchylky, souhrnné hodnocení: souhrnné hodnocení: projednání splnění strategických cílů, projednání splnění strategických cílů, formulace nových cílů do budoucna, formulace nových cílů do budoucna, rozhodnutí o rozšíření implementace, rozhodnutí o rozšíření implementace, zvážit přizpůsobení organizační struktury novým podmínkám, zvážit přizpůsobení organizační struktury novým podmínkám,

17 Fáze realizace lean managementu 5. Nový cyklus cíl = rozšíření implementace štíhlé transformace, zavedení procesu neustálého zlepšování, cíl = rozšíření implementace štíhlé transformace, zavedení procesu neustálého zlepšování, analyzovat současný stav, definovat budoucí stav, analyzovat současný stav, definovat budoucí stav, rozšíření na další vhodné oblasti, rozšíření na další vhodné oblasti, využití složitějších metod, využití složitějších metod,

18 Lean management podněty „lean“ musí podporovat top management, podněty „lean“ musí podporovat top management, vedoucí pracovníci pak musí zaměstnancům poskytnout prostor pro jednání, vedoucí pracovníci pak musí zaměstnancům poskytnout prostor pro jednání, zvlášť problematické je,pokud nefunguje tok informací mezi ústředím a pobočkami, zvlášť problematické je,pokud nefunguje tok informací mezi ústředím a pobočkami, lean management se nedá zavést ze dne na den -> podmiňuje to změna firemní kultury, lean management se nedá zavést ze dne na den -> podmiňuje to změna firemní kultury, pracovníci, partneři musí pochopit cíle podnikání a identifikovat se s nimi, pracovníci, partneři musí pochopit cíle podnikání a identifikovat se s nimi, principy „lean“ umožní snižovat náklady a zaměřovat se na inovace produktů i procesů => posílení dlouhodobé pozice podniku v konkurenčním prostředí. principy „lean“ umožní snižovat náklady a zaměřovat se na inovace produktů i procesů => posílení dlouhodobé pozice podniku v konkurenčním prostředí.

19 Zefektivňování procesů řízení Proces řízení změn


Stáhnout ppt "Zefektivňování, zvyšování výkonnosti zvyšování výkonnosti a kvality Lean management."

Podobné prezentace


Reklamy Google